Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Filter Forge

Izradite Tekst Efekt 3D Mozaika od Pluta Koristeći Filter Forge i Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 8 min
Sponsored Content

This sponsored post features a product relevant to our readers while meeting our editorial guidelines for being objective and educational.

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Dobra tekstura je esencijalni dio realističnog efekta. Ovaj tutorial će vam pokazati kako upotrijebiti Filter Forge plugin da dobijete teksturu pluta, i zatim upotrijebiti zajedno sa drugim postavkama materijala da kreirate tekst efekt mozaika od pluta. Počnimo!

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Izrada Teksture Pluta

1. korak

Nakon što preuzmete Cork Board Texture filter, otvorite ga u Filter Forge-u i dvaput kliknite drugi "preset" (unaprijed kreiranu postavku) u Presets kartici, kako biste izradili teksturu.

Cork Texture FilterCork Texture FilterCork Texture Filter

2. korak

Kliknite Save Image As gumb u donjem desnom kutu i pohranite sliku teksture.

Save Texture ImageSave Texture ImageSave Texture Image

2. Izrada Teksta i Oblika Mozaika

1. korak

Izradite novi 1250 x 935 px dokument.

Izradite tekst velikim slovima koristeći Aller Display font za glavne dijelove, i Berkshire Swash za sva dekorativna slova (u ovom slučaju to je znak &). Podesite boju u crnu.

Nakon toga, morati ćete prilagoditi postavke u Character kartici (Window > Character) da poravnate tekst kako želite. Ovdje, Size (veličina) je podešena na 318 pt, i Leading razmak između redova) vrijednost je podešena na 298 pt.

Create and Adjust the TextCreate and Adjust the TextCreate and Adjust the Text

2. korak

Duplicirajte sloj teksta i učinite ga nevidljivim.

Selektirajte kopiju i idite na Type > Convert to Shape. Zatim duplicirajte sloj sa oblikom i također ga učinite nevidljivim.

Convert Text to ShapeConvert Text to ShapeConvert Text to Shape

3. korak

Odaberite Line Tool i podesite Weight vrijednost u Options okviru na 5 px, ili bilo koju vrijednost koju želite ovisno o tome koliko tanko ili debelo želite da vam bude prostor između dijelova mozaika.

Zatim odaberite Subtract Front Shape opciju iz Geometry Options izbornika i počnite crtati nasumične linije da ih oduzmete od glavnog oblika teksta.

Subtract LinesSubtract LinesSubtract Lines

4. korak

Kada završite s linijama i zadovoljni ste rezultatom, kliknite opet Geometry Options ikonu i odaberite Merge Shape Components.

Merge Shape ComponentsMerge Shape ComponentsMerge Shape Components

5. korak

Učinite originalni sloj oblika ponovno vidljivim i zatim izradite novi sloj iznad svih slojeva te ga ispunite kojom god bojom želite.

Color LayerColor LayerColor Layer

3. Izrada 3D Scene

1. korak

Za svaki novi sloj oblika koji imate ponovite sljedeće: selektirajte ga i idite na 3D > New 3D Extrusion form Selected Path, a gornji sloj (Layer 1), selektirajte i idite na 3D > New Mesh from Layer > Postcard.

Convert to 3D MeshesConvert to 3D MeshesConvert to 3D Meshes

2. korak

Selektirajte sve 3D slojeve i odaberite 3D > Merge 3D Layers. To će smjestiti sve 3D mreže u jednu scenu.

Merge 3D LayersMerge 3D LayersMerge 3D Layers

3. korak

Kako biste pristupili svojstvima i postavkama 3D mreže, morati ćete otvoriti dvije kartice: 3D karticu i Properties karticu (obje ćete naći u Window izborniku).

3D kartica ima sve komponente 3D scene, i kada kliknete na ime bilo koje komponente, moći ćete pristupiti njezinim postavkama u Properties kartici. Zato pazite da prije nego što mu promijenite postavke u Properties kartici, uvijek selektirate karticu elementa koji želite modificirati u 3D kartici.

3D and Properties Panels3D and Properties Panels3D and Properties Panels

4. korak

Ako odaberete Move Tool, s desne strane Options kartice ćete za njega pronaći set 3D Modes načina. Kada odaberete jednog od njih, tada možete kliknuti i povući da izvedete promjene (na selektiranom elementu u 3D kartici).

Move Tool 3D ModesMove Tool 3D ModesMove Tool 3D Modes

4. Modificiranje 3D Mreža

1. korak

Selektirajte Layer 1 Mesh okvir u 3D kartici i uklonite oznaku na Cast Shadows okviru u Properties kartici.

Uncheck Cast ShadowsUncheck Cast ShadowsUncheck Cast Shadows

2. korak

Kliknite Coordinates ikonu na vrhu Properties kartice, promijenite X Rotation Angle u 90, te promijenite Y Position vrijednost u 0.1.

Coordinates ValuesCoordinates ValuesCoordinates Values

3. korak

Kliknite na karticu originalnog sloja oblika u 3D kartici i promijenite mu Extrusion Depth vrijednost u 250.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

4. korak

Kliknite Cap ikonu i promijenite Bevel Width u 3% i Contour u Half Round.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

5. korak

Kliknite karticu copy 2 mreže i promijenite joj Extrusion Depth u 20.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

6. korak

Kliknite Cap ikonu i promijenite Bevel Width u 3% i Contour u Half Round.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

5. Pomicanje Mreža i Pregleda Kamere

1. korak

Promijenite Current View u Front. Zatim selektirajte kartice od obje mreže oblika, kliknite Coordinates ikonu na Properties kartice i promijenite X Rotation Angle vrijednost u 90.

Idite na 3D > Move Object to Ground Plane. Uzmite Move Tool i upotrijebite 3D Axis da smjestite manju mrežu iznad veće.

Strelice na završecima osi pomiču mrežu, dio ispod njih koristi se za rotaciju i kocke se upotrebljavaju za skaliranje. Kocka u sredini se koristi za ujednačeno skaliranje objekta. Sve što trebate učiniti jest kliknuti i povući dio koji želite.

Move MeshesMove MeshesMove Meshes

2. korak

Idite nazad na Default Camera pregled, odaberite Current View karticu i upotrijebite Move Tool Modes da promijenite kut kamere kako biste dobili pregled odozgo.

Selektirajte obje mreže teksta i smanjite im omjer. Zatim zumirajte u Current View pregledu. Ponavljajte dok tekst ne ispuni dokument i više se ne pokazuju prazne strane.

Scale and ZoomScale and ZoomScale and Zoom

3. korak

Kada ste zadovoljni rezultatom, selektirajte obje mreže teksta i idite na 3D > Move Object to Ground Plane.

Final Camera ViewFinal Camera ViewFinal Camera View

6. Izrada Pluto Materijala

1. korak

Učinite mrežu gornjeg teksta (copy 2) nevidljivom. Selektirajte sve kartice mreže materijala za originalni tekst i podesite Shine vrijednost u 80%.

Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

2. korak

Selektirajte Front Inflation Material karticu i zatim kliknite Diffuse ikonu za teksturu i odaberite Replace Texture.

Replace TextureReplace TextureReplace Texture

3. korak

Učitajte Cork sliku teksture koju ste kreirali ranije koristeći Filter Forge.

Load the Cork TextureLoad the Cork TextureLoad the Cork Texture

4. korak

Kliknite opet Diffuse ikonu teksture i odaberite Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

5. korak

Morati ćete prilagođavati vrijednosti sve dok nećete biti zadovoljni izgledom teksture.

UV PropertiesUV PropertiesUV Properties

6. korak

Kliknite ikonu Bump mape i zatim opet odaberite Cork teksturu.

Bump TextureBump TextureBump Texture

7. korak

Idite na Edit UV Properties da uredite svojstva za Bump teksturu tako da se njihove vrijednosti podudaraju sa vrijednostima Diffuse teksture.

Bump UV PropertiesBump UV PropertiesBump UV Properties

8. korak

Odaberite Front Bevel Material karticu, učitajte Cork teksturu za oboje, Diffuse i Bump te nakon toga idite na Edit the UV Properties koristeći vrijednosti za koje smatrate da dobro izgledaju na nakošenim dijelovima.

Također, možete povećati Bump vrijednost na 30%.

Bevel MaterialsBevel MaterialsBevel Materials

9. korak

Ponovite iste korake da kreirate Extrusion Material. Imajte na umu da se UV vrijednosti ne moraju podudarati za sve materijale. Svaki dio treba vlastite UV vrijednosti.

Za ovaj tutorial, Scale vrijednosti za Extrusion Material su 2% za U/X, i 400% za V/Y.

Također, trebate mnogo veću Bump vrijednost za Extrusion. Ovdje je upotrijebljena vrijednost 70%.

Konačno, uskladite Back Inflation Material sa Top Inflation Material, i Back Bevel Material sa Top Bevel Material.

Extrusion BumpExtrusion BumpExtrusion Bump

7. Izrada Plastičnog Gornjeg Materijala

1. korak

Učinite mrežu gornjeg teksta vidljivom i selektirajte njezinu Front Inflation Material karticu. Zatim kliknite Diffuse ikonu teksture i odaberite Edit Texture.

Edit TextureEdit TextureEdit Texture

2. korak

To će otvoriti dokument sloja originalnog oblika. Duplicirajte sloj oblika i promijenite boju originala u #e3e7e7.

Odaberite Direct Selection Tool. Uvjerite se da je selektiran originalni sloj oblika i zatim kliknite i povucite da selektirate dio na kojem ne želite svijetlu boju.

U ovom slučaju, riječ White će biti crna, kao i polovica znaka &, i riječ Black će biti bijela, zajedno sa drugom polovicom znaka &.

Stoga moramo ukloniti riječ White i crnu polovicu znaka & za sloj svjetlijeg oblika, i ukloniti riječ Black sa bijelom polovicom znaka & sa sloja tamnog oblika.

Nakon što ste selektirali dijelove, pritisnite Delete tipku da ih uklonite.

Coloring the TextureColoring the TextureColoring the Texture

3. korak

Neki dijelovi ne mogu biti selektirani tako da ih jednom kliknete i povučete, pa možete samo kliknuti i povući gdje god je moguće i zatim kliknuti i obrisati ostatak točaka sidrišta.

Delete Anchor PointsDelete Anchor PointsDelete Anchor Points

4. korak

Kada završite, idite na File > Save da spremite promjene i ažurirate originalni dokument.

Zatim idite na File > Close da zatvorite dokument teksture i idite nazad na 3D dokument.

Save and CloseSave and CloseSave and Close

To će ažurirati boje Front Inflation, Front Bevel, Back Inflation, i Back Bevel Material tekstura.

Updated TextureUpdated TextureUpdated Texture

5. korak

Selektirajte Extrusion Material karticu, kliknite njezinu Diffuse ikonu teksture, i odaberite Edit Texture.

Ovo je malo kompliciranije. Prvo, morate upotrijebiti Rectangle Tool da izradite tri pravokutnika koji ispunjavaju cijeli dokument vertikalno i prekrivaju ga horizontalno.

Dva bočna pravokutnika bi trebala biti svijetle boje, i onaj u sredini bi trebao biti crn.

Nakon toga morate pohraniti dokument, pripaziti da ga ne zatvorite i zatim se vratiti nazad na 3D dokument da provjerite promjene.

Prema rezultatu koji dobijete, morati ćete razmjestiti pravokutnike na dokumentu teksture, pohraniti i ponovno provjeriti, sve dok Extrusion Material kartica neće imati iste boje kao Front Inflation Material.

Extrusion TextureExtrusion TextureExtrusion Texture

6. korak

Kada se bijeli i crni dijelovi oba, Front i Extrusion materijala usklade, možete zatvoriti Extrusion Material datoteku teksture.

Matching the ColoringMatching the ColoringMatching the Coloring

7. korak

Selektirajte sve kartice materijala mreže gornjeg teksta i promijenite postavke kao što je prikazano ispod.

Vrijednosti boje korištene u RGB načinu su:

  • Specular: 207, 209, 209
  • Illumination: 0, 0, 0
  • Ambient: 0, 0, 0
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

8. Izrada Podnog Materijala i Prilagođavanje Svjetline

1. korak

Kliknite Layer 1 Material karticu i uklonite mu obje, Diffuse Opacity teksture.

Preostale postavke promijenite kao što je prikazano ispod.

Vrijednosti boje korištene u RGB načinu su:

  • Diffuse: 236, 236, 235
  • Specular: 0, 0, 0
  • Illumination: 0, 0, 0
  • Ambient: 0, 0, 0
Layer 1 Material SettingsLayer 1 Material SettingsLayer 1 Material Settings

2. korak

Kliknite Infinite Light 1 karticu i promijenite joj boju u 252, 252, 249, Intensity vrijednost na 25%, i Shadow Softness na 30%.

Infinite Light 1 SettingsInfinite Light 1 SettingsInfinite Light 1 Settings

3. korak

Zatim možete upotrijebiti Move Tool da promijenite poziciju svijetla ili kliknite Coordinates ikonu i upišite Angle vrijednosti.

Position Infinite LightPosition Infinite LightPosition Infinite Light

4. korak

Kliknite Add new Light to Scene ikonu na dnu 3D kartice i odaberite New Point Light.

Add Point LightAdd Point LightAdd Point Light

5. korak

Smjestite svijetlo na vrh teksta i zatim mu promijenite boju u 244, 242, 235, Intensity vrijednost na 60%, i Shadow Softness na 30%.

Označite Light Falloff prozor i promijenite Inner i Outer vrijednosti ovisno o tome kako želite da svijetlo izblijedi.

Point Light SettingsPoint Light SettingsPoint Light Settings

9. Renderiranje 3D Scene i Dodavanje Gradijentne Mape Sloja za Prilagođavanje

1. korak

Idite na 3D > Render. Renderiranje bi moglo potrajati, ali uvijek ga možete zaustaviti pritiskom na Esc tipku na tipkovnici.

Render SceneRender SceneRender Scene

2. korak

Kada završi renderiranje, kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Gradient Map.

Gradient MapGradient MapGradient Map

3. korak

Izradite gradijentnu ispunu koristeći boje #8f8e8e na bočnim stranama i #ebeaea u sredini. Promijenite Blend Mode 'Adjustment layer' sloja u Multiply  Opacity to 20%.

Adjustment Layer SettingsAdjustment Layer SettingsAdjustment Layer Settings

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorialu smo izradili tekst, konvertirali ga u oblik i upotrijebili Line Tool da uklonimo neke njegove dijelove kako bismo dobili oblik mozaika.

Zatim smo izradili 3D mreže od različitih slojeva koje smo imali, sjedinili ih u jednu scenu i smjestili ih nakon što smo promijenili pregled kamerom.

Izmijenili smo postavke tih 3D mreža i kreirali različite materijale i teksture da dobijemo pluto i plastične materijale.

Na kraju smo poradili na svjetlini, renderirali scenu i dodali sloj za prilagođavanje kako bismo dovršili efekt.

Svoje komentare, prijedloge i rezultate možete slobodno ostaviti ispod.

O Filter Forge-u

Filter Forge je moćan neovisni plugin koji vam omogućuje da na slike primijenite preko 11,000 zadivljujućih tekstura i efekata, pa čak i da kreirate vlastite. Kako biste naučili više o Filter Forge-u, možete preuzeti probnu verziju softvera ili pregledati njihovu galeriju filtera.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads