1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. 3D Design

Izradite 3D Slova Bez Upotrebe 3D Alata u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 5 min

() translation by (you can also view the original English article)

Pratite ovaj novi kratki savjet i naučite kako kreirati jednostavna 3D slova bez upotrebe 3D efekata. Početi ćemo od jednostavnog fonta i nakon nekoliko prilagodbi ćemo biti spremni kreirati 3D izgled pomoću Transform efekta i nekoliko manipulacija oblika. Kada  završimo, možete obojiti 3D slova po vlastitoj želji. Počnimo!


1. Započnite Novi Projekt

Pokrenite Illustrator i idite na  File > New da otvorite novi prazan dokument. Upišite ime i podesite dimenzije, zatim odaberite Pixels kao Units i RGB kao Color Mode.

Zatim, idite na Edit > Preferences > Units & Display Performance i podesite Units kao što je prikazano ispod. Ja uvijek radim sa Keyboard Increment podešenim na 1px ali to je u ovom slučaju opcionalno. Ove postavke će vam pomoći tijekom procesa crtanja.

diana_QT-3Deffect_1diana_QT-3Deffect_1diana_QT-3Deffect_1

2. Pripremite Tekst

1. korak

Uzmite Type Tool (T) i upišite "VECTOR" koristeći Franklin Gothic Book font kojem podesite veličinu na 130 pt. Također podesite Tracking na 100. Ovaj font je dostupan u mojem sistemu, ali ako vi nemate, možete ga, naravno, preuzeti ali postoje i mnogi drugi fontovi izuzetno slični ovome koje možete upotrijebiti.

diana_QT-3Deffect_2diana_QT-3Deffect_2diana_QT-3Deffect_2

2. korak

Nemojte još ekspandirati. Tekst je previše tanak, pa ćemo primijeniti 8 pt Stroke. Boja trenutno nije važna.

diana_QT-3Deffect_3diana_QT-3Deffect_3diana_QT-3Deffect_3

3. korak

Kako biste pretvorili tekst u oblike, odaberite Expand i Ungroup u Object izborniku. U ovoj fazi biste trebali dobiti šest slova sa crnom ispunom i 8pt Stroke. Da pretvorite linije u oblike, odaberite sva slova i zatim opet Expand i Ungroup (Shift-Control-G). Sada, trebali biste imati dva oblika za svako slovo. Na primjer, ono "V" ispunjeno ljubičastom i "V" i spunjeno crnom.

diana_QT-3Deffect_4diana_QT-3Deffect_4diana_QT-3Deffect_4

4. korak

Sada selektirajte oba "V" slova i pritisnite Add u Pathfinder kartici. Kao rezultat, dobiti ćete cijelo slovo "V". Učinite isto za ostala slova.

diana_QT-3Deffect_5diana_QT-3Deffect_5diana_QT-3Deffect_5

3. Izradite 3D Slova

1. korak

Selektirajte sva slova i iz padajućeg izbornika Appearance kartice odaberite Add New Fill. Za vizualne svrhe promijenite boju ispune, zatim idite na Effect > Distort & Transform i primijenite Transform efekt. Nakon toga, selektirajte Expand Appearance i Ungroup iz Object izbornika.

diana_QT-3Deffect_6diana_QT-3Deffect_6diana_QT-3Deffect_6

Ovo su postavke koje sam ja primijenila:

diana_QT-3Deffect_7diana_QT-3Deffect_7diana_QT-3Deffect_7

2. korak

Sada trebate nacrtati oblike između "plavog V" and "crnog V" koristeći Pen Tool (P). Ovo je lagano, ovdje govorimo o ravnim putanjama i sve što trebate učiniti jest kliknuti na kutne točke. Pratite sliku ispod i nacrtajte donji dio slova "V".

Smart Guides možete uključiti kada idete na View > Smart Guides. To bi vam moglo biti korisno. Ja ih uvijek koristim.

diana_QT-3Deffect_8diana_QT-3Deffect_8diana_QT-3Deffect_8

3. korak

Drugi oblik je vanjska lijeva strana slova "V". Opet kliknite na četiri točke sidrišta kao što je prikazano na sljedećoj slici.

diana_QT-3Deffect_9diana_QT-3Deffect_9diana_QT-3Deffect_9

4. korak

Posljednji za ovo slovo je unutarnji desni oblik:

diana_QT-3Deffect_10diana_QT-3Deffect_10diana_QT-3Deffect_10

5. korak

Nastavite sa slovom "E". Kao smjernice upotrijebite "plavo E" i "crno E" i nacrtajte četiri oblika između njih. Vanjski lijevi oblik i donji su na sljedećoj slici već nacrtani, ali možete me vidjeti kako crtam unutarnji gornji oblik i unutarnji središnji oblik.

diana_QT-3Deffect_11diana_QT-3Deffect_11diana_QT-3Deffect_11

6. korak

Ista stvar vrijedi za slova "T" i "R". Nakon što završite, nastaviti ćemo sa zakrivljenim oblicima koji čine slova "C", "O" i "R".

diana_QT-3Deffect_12diana_QT-3Deffect_12diana_QT-3Deffect_12

7. korak

Fokusirajte se na slovo "C". Primijenite Copy i Paste in Front (Control-F) na "blue C" i "black C" zatim promijenite boje zbog vizualnih razloga. Sada selektirajte narančasti i zeleni oblik i kliknite Subtract u Pathfinder kartici. Kao rezultat ćete dobiti zelenu složenu putanju ali idite na Object > Compound Path > Release.

diana_QT-3Deffect_13diana_QT-3Deffect_13diana_QT-3Deffect_13

8. korak

Zatim, uzmite Pen Tool (P) i nacrtajte dva oblika između "zelenog C" i "crnog C" klikom na njihove kutne točke označene ispod na slici (1). Selektirajte narančaste i zelene oblike na dnu i pritisnite Add u Pathfinder kartici da zadržite jedan oblik (2). Pošaljite novi narančasti oblik iza "crnog C" (3).

diana_QT-3Deffect_14diana_QT-3Deffect_14diana_QT-3Deffect_14

9. korak

Stvari su lakše kod slova "O". Primijenite Copy i Paste in Front (Control-F) na "plavi O" i "crni O" da ih kopirate i zalijepite sprijeda, zatim promijenite boje. Sada selektirajte narančasti i zeleni oblik i kliknite Subtract u Pathfinder kartici. Dobiti ćete zelenu složenu putanju ali idite na Object > Compound Path > Release.

diana_QT-3Deffect_15diana_QT-3Deffect_15diana_QT-3Deffect_15

10. korak

Posljednje slovo je "R". Primijenite Copy i Paste in Front (Control-F) na "plavi R" i "crni R" da ih kopirate i zalijepite sprijeda, zatim dok su ti oblici selektirani, pritisnite Subtract u Pathfinder kartici. Kao rezultat ćete dobiti složenu putanju ali idite na Object > Compound Path > Release. Ostavite samo zeleni unutarnji oblik i obrišite ostalo.

diana_QT-3Deffect_16diana_QT-3Deffect_16diana_QT-3Deffect_16

11. korak

U ovoj fazi slova su uglavnom gotova ali mogli biste napraviti par prilagodbi za slova  "C" i "O". Vanjski rubovi nisu toliko glatki kao što želimo, stoga ćemo prilagoditi krivulje. Za slovo "C", selektirajte samo gornju točku sidrišta vanjskog lijevog oblika sa Direct Selection Tool (A) alatom i zatim je pomaknite malo gore ali ne dalje od "crnog C". Također, ako je potrebno, prilagodite ručke. Ponovite istu stvar za točku sidrišta na dnu kao što je prikazano na primjeru izbliza. Ista stvar vrijedi i za slovo "O". Na sljedećoj slici možete vidjeti rezultat.

diana_QT-3Deffect_17diana_QT-3Deffect_17diana_QT-3Deffect_17

4. Obojite 3D Slova

1. korak

Završili ste sa slovima i sada ih možete obojiti kako želite. Pokazati ću vam četiri verzije boja počevši sa vintage ružičastom. Prije nego što počnete, pobrinite se da svi oblici okrenuti u lijevo imaju istu boju ispune (u ovom slučaju plavu), svi oblici okrenuti dolje imaju istu boju ispune (ljubičastu) i naravno, prednji dio slova (crnu). Zakrivljeni oblici su odvojeni i biti će ispunjeni gradijentima.

Sada, zamijenite crnu, plavu i ljubičastu sa ispod istaknutim bojama. Zakrivljeni oblici su ispunjeni istim linearnim gradijentom koristeći tamniji ton i središnji ton ružičaste. U ovoj fazi, sve što trebate učiniti jest prilagoditi kutove. Za oblike 1 i 2 podesite kut gradijenta na 140 stupnjeva, za oblike 3, 4 i 5 na -50 stupnjeva i 80 stupnjeva za oblik 6. Za ovo možete upotrijebiti i Gradient Tool (G).

diana_QT-3Deffect_18diana_QT-3Deffect_18diana_QT-3Deffect_18

2. korak

Druga verzija je u boji kože. Počnite zamjenom crne, plave i ljubičaste sa ispod istaknutim bojama. Nastavite sa zakrivljenim oblicima i ispunite ih istim linearnim gradijentom koristeći tamnije i središnje nijanse. Podesite kutove za svaki zakrivljeni oblik kao što je objašnjeno u prethodnom koraku.

diana_QT-3Deffect_19diana_QT-3Deffect_19diana_QT-3Deffect_19

3. korak

Evo plavkaste verzije:

diana_QT-3Deffect_20diana_QT-3Deffect_20diana_QT-3Deffect_20

4. korak

Posljednja verzija je u boji mente:

diana_QT-3Deffect_21diana_QT-3Deffect_21diana_QT-3Deffect_21

5. korak

To su moje četiri opcije boja ali možete isprobati i druge nijanse. Mogućnosti su beskonačne.

diana_QT-3Deffect_22diana_QT-3Deffect_22diana_QT-3Deffect_22

Potpuno Jednostavno! Završili ste.

Ovo je jedna od metoda koja se koristi za izradu jednostavnih 3D slova. Javite mi u komentarima što mislite o njoj i smatrate li da je lakša od 3D efekata.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads