1. Design & Illustration
  2. Graphic Design

"Cool" Svjetlosni Efekt u Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 2 min

() translation by (you can also view the original English article)

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako izraditi efekt koji smo vidjeli na ekranu na Macworld-u u San Franciscu. To je ustvari neki svjetlosni efekt sa zamagljenim i blend načinima, ali efekt je odličan.

1. korak

Izradite novi dokument. Na Background sloju, dvaput kliknite da otvorite Layer Style dijaloški okvir i primijenite Gradient Overlay sa crnom i zelenom (#9dc5c7).

2. korak

Izradite novi sloj. Podesite bijelu boju za Foreground i crnu za Background boju. Nakon toga, idite na Filter>Render>Clouds. Promijenite naziv sloja u "Clouds."

3. korak

Promijenite Blend Mode "Clouds" sloja u Multiply 60%. Duplicirajte sloj i promijenite mu naziv u "radial blur." Nakon toga idite na Filter>Blur>Radial Blur.

4. korak

Duplicirajte Background sloj i pomaknite ga gore iznad svih slojeva. Promijenite mu naziv u "Gradient Light" te idite na Layer Styles dijaloški okvir. Promijenite Fill Opacity u 0% u Advanced Blending postavkama. Nakon toga u Gradient Overlay postavkama promijenite Blend Mode u Color Dodge i skalirajte na 70%.

5. korak

Smjestite svoj logo u sredinu slike i promijenite Layer Styles. Prvo promijenite Color Overlay u crnu i zatim dodajte Bevel and Emboss kao što je prikazano ispod na slici.

6. korak

Izradite novu mapu i nazovite je "lights" te pomaknite iza sloja logotipa. Unutar te mape, selektirajte Ellipse Tool (U) i izradite krug koji će biti gotovo u potpunosti iza logotipa. Koristeći Pen Tool (P), kreirajte neke oblike koji će biti svijetlo. Upotrijebite ispod prikazanu sliku za referencu. Pripazite da se svi ovi objekti nalaze unutar "lights" mape.

7. korak

Ako koristite CS3 i kasniju verziju Photoshopa, možete konvertirati slojeve u Smart Object elemente kako biste upotrijebili ne-destruktivne filtere.

Na slojeve primijenite Gaussian Blur. Svaki od njih će imati različite vrijednosti zbog svoje veličine.

8. korak

Selektirajte "lights" mapu i promijenite joj Blend Mode u Color Dodge. Duplicirajte dva donja svijetla i pomaknite ih u sredinu.

9. korak

Koristeći Ellipse Tool (U), opet izradite mali krug ali ovaj puta ispred logotipa. Ovaj krug će biti refleksija na logotipu.

Zaključak

Sada možete dodati neki tekst - ja sam koristio Myriad Pro Light font. Iako ovaj efekt izgleda veoma "cool" i prilično kompliciran za izradu, vrlo je lagan i može se prilično brzo napraviti. Koristeći Render Clouds, zamagljenja i blend načine, možemo kreirati fantastične svjetlosne efekte.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads