Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Izraditi Podebljani Cvjetni Tekst Efekt u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 5 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Korištenje podebljane, prekrasne tipografije sa 'statement' naslovima jedan je od bezvremenskih dizajnerskih trendova. Ovaj tutorial će vam pokazati kako upotrijebiti prekrasni, podebljani cvjetni tekst efekt. Krenimo!

Ovaj tekst efekt je nadahnut mnogim Layer Styles stilovima dostupnim na GraphicRiver.

Elementi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Izraditi Brzu Selekciju

1. korak

Važno je odabrati ispravnu sliku za efekt. Dobra slika trebala bi imati mnogo cvijeća, po mogućnosti nekoliko praznih dijelova između njih i dobar kontrast sa pozadinom da ih pomogne izolirati.

Otvorite Pink Roses sliku, odaberite Quick Selection Tool, i kliknite Add to selection ikonu u Options kartici.

Nakon toga kliknite-povucite da selektirate ruže na slici. Možete držati Option tipku da oduzmete selekciju ako je potrebno.

Make a Quick SelectionMake a Quick SelectionMake a Quick Selection

2. korak

Kada ste selektirali cvijeće, kliknite Select and Mask gumb u Options kartici.

Select and MaskSelect and MaskSelect and Mask

3. korak

Promijenite View u On Black i povećajte Opacity u 100%.

Prilagodite ostatak postavki da dobijete čistu, glatku selekciju.

Ovdje je Smooth vrijednost podešena na 5, i Shift Edge na -30%. To stvara mekšu selekciju i sprječava da rubovi uključuju bilo kakve dijelove izvan cvijeća.

Možete također označiti Decontaminate Colors okvir da smanjite količinu boja i podesite Output u New Layer with Layer Mask.

Select and Mask OptionsSelect and Mask OptionsSelect and Mask Options

4. korak

To će kreirati selekciju na novom sloju koristeći masku sloja (Layer mask). Ako je potrebno, sada možete napraviti prilagodbe na masci sloja i dodatno rafinirati selekciju.

Refine the MaskRefine the MaskRefine the Mask

5. korak

Duplicirajte selektirani sloj koji imate i zatim kliknite desnim gumbom miša masku kopije i odaberite Apply Layer Mask.

Apply Layer MaskApply Layer MaskApply Layer Mask

6. korak

Promijenite naziv dobivenog sloja u Roses, pohranite datoteku kao PSD i ostavite je otvorenu jer ćemo je koristiti tijekom tutoriala.

Save the FileSave the FileSave the File

2. Kako Izraditi Pozadinu Teksta

1. korak

Izradite novi 1150 x 850 px dokument, kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Gradient.

Add a Gradient Fill LayerAdd a Gradient Fill LayerAdd a Gradient Fill Layer

2. korak

Izradite ispunu gradijentom koristeći boje (Colors) #ffffff s lijeve i #d3d3d3 s desne strane.

Promijenite Style u Radial i Scale u 255.

Gradient Fill SettingsGradient Fill SettingsGradient Fill Settings

3. korak

Upišite tekst koristeći font Lust Script. Podesite Size na 350 pt i Color na #160742.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

3. Kako Dodati Sliku i Primijeniti Prilagodbe

1. korak

Smjestite Roses sloj iznad sloja teksta, kliknite desnim gumbom miša i odaberite Convert to Smart Object, zatim opet kliknite desnim gumbom miša i odaberite Create Clipping Mask.

Konvertiranje sloja u pametni objekt (smart object element) pomaže nam napraviti sve promjene ne-destruktivno. Ipak, za starije verzije Photoshopa, možda neće biti moguće primijeniti neke prilagodbe direktno na 'smart object' element. Stoga možete rasterizirati sloj ili umjesto toga upotrijebiti 'Adjustment Layer' slojeve.

Add the Image LayerAdd the Image LayerAdd the Image Layer

2. korak

Idite na Image > Adjustments > Selective Color i upotrijebite ove postavke:

Reds

 • Cyan: -10
 • Magenta: 5
 • Yellow: 10
 • Black: 30

Whites

 • Cyan: 35
 • Magenta: -30
 • Black: -10

Neutrals

 • Cyan: 35
 • Magenta: 5
 • Yellow: -50
 • Black: 15
Selective ColorSelective ColorSelective Color

To će naglasiti cjelokupno obojenje i dodati malo plavih tonova u tamnije dijelove.

Možete upotrijebiti različite rezultate, posebno ako koristite različite slike.

Introducing BluesIntroducing BluesIntroducing Blues

3. korak

Idite na Image > Adjustments > Levels i upotrijebite ove postavke:

RGB

 • Input Shadows: 20
 • Gamma: 0.85
 • Output Highlights: 235

Blue

 • Output Shadows: 20
Levels SettingsLevels SettingsLevels Settings

To će potamniti sliku i dodati malo vie plavih tonova.

Adjusted LevelsAdjusted LevelsAdjusted Levels

4. korak

Idite na Filter > Noise > Reduce Noise i upotrijebite ove postavke:

 • Strength: 7
 • Preserve Details: 55
 • Reduce Color Noise: 45
 • Sharpen Details: 15

Ovo je više opcionalan korak, ali ružama dodaje suptilan "plastični" dojam.

Reduce NoiseReduce NoiseReduce Noise

5. korak

Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation i promijenite Saturation u -5.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

6. korak

Idite na Filter > Camera Raw Filter i zatim u Basic kartici promijenite Clarity na 50.

Camera Raw FilterCamera Raw FilterCamera Raw Filter

4. Kako Uskladiti Različito Obojenje Slike

1. korak

Otvorite sliku Rose 01 i zatim selektirajte i maskirajte ružu na isti način kao što ste učinili sa originalnom slikom ruža.

Select the Rose ImageSelect the Rose ImageSelect the Rose Image

2. korak

Primijenite masku sloja (Layer mask) da dobijete rasterizirani sloj.

Apply the Layer MaskApply the Layer MaskApply the Layer Mask

3. korak

Kako biste na originalni dokument dodali sliku ruže, boje moraju biti usklađene. To se može učiniti na mnogo različitih načina, ali u ovom slučaju je najbrži Match Color.

Stoga idite na Image > Adjustments > Match Color.

Pod Image Statistics, podesite Source na originalnu PSD datoteku s ružama koju ste pohranili na početku tutoriala i odaberite Roses sloj u Layer izborniku.

Ovo je trenutak u kojem je izrada rasteriziranih slojeva izuzetno korisna pošto maska sloja ili korištenje originalnih slika može jače uskladiti boje.

Nakon što ste odabrali izvornu datoteku i sloj, ako je potrebno, možete podesiti Image Options postavke i zatim kliknite OK.

Match ColorMatch ColorMatch Color

5. Kako Kopirati Pametne Filtere

1. korak

Na originalnu datoteku dodajte modificiranu sliku ruže, promijenite joj naziv sloja u Rose 1 i konvertirajte u 'smart object' element.

Add the Rose ImageAdd the Rose ImageAdd the Rose Image

2. korak

Ekspandirajte listu filtera Roses sloja. Zatim držite Option tipku i povucite Smart Filters okvir na Rose 1 sloj.

Duplicate the Smart FiltersDuplicate the Smart FiltersDuplicate the Smart Filters

3. korak

Camera Raw Filter efekt mogao bi biti prejak za sliku ruže, pa povucite njegovu karticu na Delete ikonu na dnu Layers kartice da ga se riješite.

Po potrebi možete obrisati i prilagoditi bilo koji od drugih filtera.

Delete the Camera Raw FilterDelete the Camera Raw FilterDelete the Camera Raw Filter

4. korak

Dodajte Rose 02 i Rose 03 slike na dokument koristeći iste korake.

Možete čak duplicirati i transformirati neke od njih da imate više ruža bez da zapravo koristite gomilu različitih slika.

Add More RosesAdd More RosesAdd More Roses

6. Kako Dodati Osnovni Efekt Dubine Polja

1. korak

Možete dodati manje cvjetove i urediti ih tako da se čini kako su izvan fokusa iza teksta.

Kako biste to učinili, selektirajte sloj ruže koji želite prikazati izvan fokusa i zatim idite na Filter > Blur > Gaussian Blur te upotrijebite Radius vrijednost oko 3.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

2. korak

Možete također dodati malo veće ruže i upotrijebiti manje Gaussian Blur Radius vrijednosti da kreirate dinamičniji efekt.

Add More Out of Focus RosesAdd More Out of Focus RosesAdd More Out of Focus Roses

3. korak

Kada završite, iznad svih slojeva dodajte Gradient Map sloj.

Izradite gradijent ispunu koristeći boje (Colors) #5d4e7c s lijeva, #8d6385 u sredini i #cd9a90 zdesna.

Zatim, označite Dither okvir i Gradient Map sloju promijenite Blend Mode u Soft Light.

Gradient MapGradient MapGradient Map

Čestitam! Završili ste!

U ovom tutorialu smo izolirali neke slike cvijeća, primijenili na njih nekoliko prilagodbi i filtera i dodali im tekst da kreiramo jednostavan, podebljani, cvjetni tekst efekt.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads