1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Izraditi Aquaman Tekst Efekt u Adobe Photoshopu

by
Read Time:12 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ćete vidjeti kako upotrijebiti stilove slojeva, teksture i kistove uz mnogo alata i prilagodbi da kreirate tekst efekt inspiriran plakatom iz filma "Aquaman". Počnimo!

Ovaj tekst efekt inspiriran je mnogim Layer Style stilovima dostupnim na stranici GraphicRiver.

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Kreirati Pozadinu

1. korak

Izradite 3000 x 2071 px dokument, kliknite Create new fill ili adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Gradient.

Napravite gradijentnu ispunu (gradient fill) i za Colors upotrijebite boju #297f82 s lijeva, #1a3344 u sredini i boju #0d1018 zdesna.

Promijenite Style u Radial u kliknite-povucite sredinu gradijenta i smjestite ga na vrh dokumenta. 

Povećajte Scale vrijednost na 200 i označite Dither kućicu.

Gradient Fill LayerGradient Fill LayerGradient Fill Layer

2. korak

Idite na File > Place Linked, otvorite Under water texture sliku i idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation da promijenite Saturation vrijednost na -100.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

3. korak

Sloju teksture promijenite Blend Mode u Color Dodge.

Change the Blend ModeChange the Blend ModeChange the Blend Mode

4. korak

Idite na Edit > Transform > Warp, odaberite Arc iz Warp izbornika u Options kartici i kliknite-povucite kontrolnu točku da dobijete rezultat koji želite.

Warp ModeWarp ModeWarp Mode

5. korak

Pritisnite Return tipku da primijenite promjene i kliknite Add layer mask ikonu na dnu Layers kartice.

Add a Layer MaskAdd a Layer MaskAdd a Layer Mask

6. korak

Odaberite Gradient Tool, podesite Foreground i Background Colors u Bijelu i Crnu boju, odaberite Foreground to Background gradijentnu ispunu i kliknite Radial Gradient ikonu u Options kartici.

Selektirajte sličicu (thumbnail) maske i mišem kliknite-povucite od vrha do dna dokumenta da kreirate gradijent masku.

Create a Gradient MaskCreate a Gradient MaskCreate a Gradient Mask

2. Kako Dodati Kist za Svjetlosne Zrake 

1. korak

Odaberite Brush Tool i napravite novi sloj te ga nazovite Light Rays.

Sloju promijenite Blend Mode u Overlay i Opacity u 50%.

Create the Light Rays LayerCreate the Light Rays LayerCreate the Light Rays Layer

2. korak

Držite Option tipku i kliknite-povucite "thumbnail" sličicu maske sloja teksture na Light Rays sloj da duplicirate.

Duplicate the Layer MaskDuplicate the Layer MaskDuplicate the Layer Mask

3. korak

Kliknite na na ikonu poveznice između sloja maske i "thumbnail" sličice maske kako biste uklonili poveznicu (Unlink).

Selektirajte "thumbnail" sličicu sloja i dodajte svjetlosne zrake iz Light Rays seta. Zatim možete pritisnuti Command-T da uđete u Free Transform Mode način i rotirate zrake, promijenite im veličinu i primijenite "warp".

Free Transform ModeFree Transform ModeFree Transform Mode

3. Kako Dodati Teksturu

1. korak

Otvorite Phineas F. Texture Stock sliku i idite na Image > Calculations.

Promijenite obje Channel vrijednosti u Red, Blending u Overlay i Result u Selection. Kliknite OK i idite na Edit > Copy.

Calculations SettingsCalculations SettingsCalculations Settings

2. korak

Vratite se nazad na originalni dokument i idite na Edit > Paste, promijenite naziv sloja u Top Fizz, i promijenite mu Fill vrijednost u 0%.

Smjestite teksturu na vrh dokumenta i promijenite veličinu po potrebi.

Add the Top Fizz TextureAdd the Top Fizz TextureAdd the Top Fizz Texture

Dvaput kliknite Top Fizz sloj da primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

3. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 2
 • Uklonite oznaku na Use Global Light kućici
 • Angle: 122
 • Altitude: 42
 • Gloss Contour: Ring
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Shadow Mode:
   • Opacity: 35%
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  4. korak

  Dodajte Contour sa ovim postavkama:

  • Contour: Ring - Double
  • Označite Anti-aliased kućicu
  ContourContourContour

  5. korak

  Smanjite Opacity na 50%.

  Opacity ValueOpacity ValueOpacity Value

  6. korak

  Sve slojeve osim Background sloja smjestite u grupu i nazovite je Background.

  Background GroupBackground GroupBackground Group

  4. Kako Kreirati "Smart Object" Sloj Teksta

  1. korak

  Kreirajte tekst velikim slovima koristeći font Lato Heavy. Podesite Size na 250 pt i Tracking na 645.

  Create the TextCreate the TextCreate the Text

  2. korak

  Promijenite naziv sloja teksta u Text, zatim ga kliknite desnim gumbom miša i odaberite Convert to Smart Object.

  Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

  5. Kako Snimiti Jednostavnu "Extrusion" Akciju

  1. korak

  Otvorite Actions karticu, kliknite Create new set ikonu na dnu kartice, upišite Extrusion u Name polje i kliknite OK.

  New Action SetNew Action SetNew Action Set

  2. korak

  Kliknite Create new action ikonu na dnu kartice, upišite Action u Name polje i kliknite Record.

  Create New ActionCreate New ActionCreate New Action

  3. korak

  Pritisnite Command-J da duplicirate Text sloj.

  Duplicate the LayerDuplicate the LayerDuplicate the Layer

  4. korak

  Pritisnite Command-T da uđete u Free Transform Mode.

  U Options kartici kliknite Maintain aspect ratio ikonu između W i H polja i podesite im vrijednosti na 99.9%.

  Pritisnite Return tipku da prihvatite promjene. Trebali biste vidjeti sve korake snimljene i dodane akciji koju ste kreirali.

  Scale DownScale DownScale Down

  5. korak

  Kliknite Stop recording ikonu na dnu Actions kartice.

  Stop RecordingStop RecordingStop Recording

  6. Kako Kreirati Ekstruziju

  1. korak

  Kliknite Play selection ikonu na dnu Actions kartice deset puta da izradite još deset kopija sa transformacijama.

  Create the ExtrusionCreate the ExtrusionCreate the Extrusion

  2. korak

  Selektirajte sve Text slojeve i idite na Layer > Arrange > Reverse. To će posljednji kopirani sloj smjestiti na dno, a original na vrh.

  Reverse Layer OrderReverse Layer OrderReverse Layer Order

  3. korak

  De-selektirajte prvi i posljednji Text sloj i smjestite ostale slojeve u grupu kojoj dodijelite naziv Center.

  Center GroupCenter GroupCenter Group

  4. korak

  Promijenite naziv gornjeg Text sloja u Front i posljednjeg u Back.

  Front and Back LayersFront and Back LayersFront and Back Layers

  5. korak

  Duplicirajte Front sloj dva puta.

  Duplicate LayersDuplicate LayersDuplicate Layers

  6. korak

  Odvucite Front sloj iznad svih slojeva unutar Center grupe.

  Move LayerMove LayerMove Layer

  7. Kako Stilizirati "Front" Slojeve Teksta

  Duplim klikom na Front copy 2 sloj primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

  1. korak

  Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

  • Style: Stroke Emboss
  • Depth: 300
  • Size: 5
  • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice
  • Angle: -176
  • Altitude: 21
  • Gloss Contour: Gaussian
  • Označite Anti-aliased kućicu
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  2. korak

  Dodajte Contour sa ovim postavkama:

  • Contour: Cone - Asymmetrical
  • Označite Anti-aliased kućicu.
  ContourContourContour

  3. korak

  Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

  • Size: 3
  • Position: Inside
  • Fill Type: Gradient
  • Style: Reflected
  • Kreirajte Gradient koristeći boju #7e662e s lijeva i boju #cfb765 kojoj Location vrijednost podesite oko 86%.
  StrokeStrokeStroke

  4. korak

  Promijenite Fill vrijednost u 0%.

  Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

  5. korak

  Konvertirajte sloj u Smart Object.

  Convert to a Smart ObjectConvert to a Smart ObjectConvert to a Smart Object

  6. korak

  Duplim klikom na Front copy sloj primijenite Pattern Overlay efekt s ovim postavkama:

  • Pattern: 1.jpg (Otvorite sliku iz Metal seamless textures seta i idite na Edit > Define Pattern da ga dodate pred-postavkama)
  • Scale: 50%
  Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

  To će stilizirati prednji dio teksta.

  Styled FrontStyled FrontStyled Front

  8. Kako Stilizirati Ekstruziju

  Duplim klikom na Front  sloj primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

  1. korak

  Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

  • Style: Stroke Emboss
  • Depth: 230
  • Size: 5
  • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice
  • Angle: -90
  • Altitude: 50
  • Gloss Contour: Cove - Deep
  • Označite Anti-aliased kućicu
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  2. korak

  Dodajte Contour sa ovim postavkama:

  • Contour: Rolling Slope - Descending
  • Označite Anti-aliased kućicu.
  ContourContourContour

  3. korak

  Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

  • Size: 3
  • Position: Center
  • Fill Type: Gradient
  • Style: Linear
  • Kreirajte Gradient koristeći boju #7e662e s lijeva i zdesna te boju #d4c591 u sredini.
  StrokeStrokeStroke

  4. korak

  Front sloju promijenite Fill vrijednost u 0%, zatim ga kliknite desnim gumbom miša i odaberite Copy Layer Style.

  Copy Layer StyleCopy Layer StyleCopy Layer Style

  5. korak

  Selektirajte ostale slojeve unutar Center grupe, kliknite desnim gumbom miša na neki od tih slojeva i odaberite Paste Layer Style.

  Paste Layer StylePaste Layer StylePaste Layer Style

  9. Kako Stilizirati "Back" Sloj Teksta

  Duplim klikom na Back sloj teksta primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

  1. korak

  Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

  • Style: Stroke Emboss
  • Size: 4
  • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice
  • Angle: -164
  • Altitude: 53
  • Gloss Contour: Gaussian
  • Označite Anti-aliased kućicu
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  2. korak

  Dodajte Contour sa ovim postavkama:

  • Contour: Cone - Asymmetrical
  • Označite Anti-aliased kućicu.
  ContourContourContour

  3. korak

  Dodajte Stroke sa ovim postavkama:

  • Size: 2
  • Position: Outside
  • Fill Type: Gradient
  • Style: Reflected
  • Kreirajte Gradient koristeći boju #7e662e s lijeva i zdesna te boju #fbcb1c u sredini.
  StrokeStrokeStroke

  4. korak

  Back sloju promijenite Fill vrijednost u 0%.

  Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

  5. korak

  Duplim klikom na Center grupu primijenite Gradient Overlay efekt sa ovim postavkama:

  • Označite Dither kućicu
  • Blend Mode: Color Burn
  • Style: Reflected
  • Upotrijebite Silver 30 gradijentnu ispunu
  Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

  To će dovršiti stiliziranje teksta.

  Styled TextStyled TextStyled Text

  10. Kako Kreirati Jednostavnu Teksturu Pomoću Filtera

  1. korak

  Iznad svih slojeva, izradite novi sloj, ispunite ga crnom bojom, nazovite ga Extrusion Texture i zatim konvertirajte u Smart Object.

  Extrusion TextureExtrusion TextureExtrusion Texture

  2. korak

  Podesite Foreground i Background Colors u crnu i bijelu boju i idite na Filter > Render > Fibers.

  Promijenite Vibrance u 20 i Strength u 5.

  Render FibersRender FibersRender Fibers

  3. korak

  Idite na Filter > Blur > Motion Blur i promijenite Angle u 90 i Distance u 25.

  Motion BlurMotion BlurMotion Blur

  4. korak

  Upotrijebite Rectangular Marquee Tool da selektirate neki nasumce odabrani dio teksture.

  Create SelectionCreate SelectionCreate Selection

  5. korak

  Pritisnite Command-J da duplicirate selektirani dio na novom sloju i sakrijete Extrusion Texture sloj.

  Duplicate the LayerDuplicate the LayerDuplicate the Layer

  11. Kako Dodati "Extrusion" Teksturu

  1. korak

  Pomaknite duplicirani sloj teksture na vrh Center grupe, zatim ga kliknite desnim gumbom miša i odaberite Create Clipping Mask.

  Create Clipping MaskCreate Clipping MaskCreate Clipping Mask

  2. korak

  Smjestite zakvačenu teksturu na vrh slova na koji je želite primijeniti i pritisnite Command-T tipke da transformirate teksturu tako da je uskladite sa dijelom koji želite da prekrije.

  Transform the TextureTransform the TextureTransform the Texture

  3. korak

  Možete dodati masku i upotrijebiti kist okruglog vrha da uklonite dijelove koji vam se ne sviđaju.

  Erase Unwanted AreasErase Unwanted AreasErase Unwanted Areas

  4. korak

  Kada završite, sloju teksture promijenite Blend Mode u Soft Light.

  Blend ModeBlend ModeBlend Mode

  5. korak

  Ta oblije dijelove slova možete upotrijebiti Warp funkciju da prilagodite teksturu.

  Warp the TextureWarp the TextureWarp the Texture

  6. korak

  Prikažite Extrusion Texture sloj, selektirajte nov dio i ponovite korake da dodate teksturu na sva slova koja imate.

  Kada završite, stavite Center grupu i njezine slojeve teksture u drugu grupu sa imenom Centre + Textures.

  Add and Group the TexturesAdd and Group the TexturesAdd and Group the Textures

  12. Kako Dodat Odsjaje i Teksturu u Boji

  1. korak

  Izradite novi sloj iznad svih slojeva unutar Center + Textures grupe, nazovite ga Highlights i zakvačite na Center grupu.

  Highlights sloju promijenite Blend Mode u Linear Light i Opacity u 30%.

  Foreground Color podesite u boju #b5aa98i upotrijebite kist mekog okruglog vrha da naslikate malo odsjaj preko osvijetljenih dijelova ekstruzije.

  Add HighlightsAdd HighlightsAdd Highlights

  2. korak

  Kreirajte novi sloj iznad Front copy 2 sloja, nazovite ga Stroke Highlights i promijenite mu Blend Mode u Vivid Light.

  Prikvačite Stroke Highlights sloj na Front copy 2 sloj i dodajte malo odsjaja na rubnu liniju.

  Stroke HighlightsStroke HighlightsStroke Highlights

  3. korak

  Out of the blue sliku smjestite na vrh, iznad Front copy sloja, promijenite veličinu po potrebi, promijenite naziv sloja u Color Texture i promijenite mu Blend Mode u Color.

  Pritisnite Command-kliknite sloj Front copy da napravite selekciju.

  Add the Color TextureAdd the Color TextureAdd the Color Texture

  4. korak

  Kliknite Add layer mask ikonu.

  Add Layer MaskAdd Layer MaskAdd Layer Mask

  5. korak

  Stavite sve prednje slojeve u grupu i grupu nazovite Front.

  Front GroupFront GroupFront Group

  13. Kako Dodati Prekrivanja Teksturom

  1. korak

  Smjestite Grunge-background8 sliku iz Grunge-Backgrounds seta na vrh Front grupe, zakvačite je na nju, sloju slike promijenite Blend Mode u Soft Light i podesite veličinu po potrebi.

  Add a Grunge TextureAdd a Grunge TextureAdd a Grunge Texture

  2. korak

  Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation i promijenite Saturation vrijednost u -100.

  HueSaturationHueSaturationHueSaturation

  3. korak

  Ako vam se sviđa manje prekrivanje teksturom, možete kreirati kopije da prekrijete cijeli tekst umjesto da skaliranjem uvećavate teksturu.

  Scale DownScale DownScale Down

  4. korak

  Dodajte Ur gravel teksturu iznad grunge-background8 slojeva i idite na Image > Adjustments > Levels.

  Promijenite Input Levels Shadows' vrijednost u 50 i Output Levels Highlights' vrijednost u 150.

  LevelsLevelsLevels

  5. korak

  Zakvačite sloj na Front grupu, promijenite mu Blend Mode u Soft Light i podesite veličinu teksture da pokrije prvo slovo.

  Grunge Texture OverlaysGrunge Texture OverlaysGrunge Texture Overlays

  6. korak

  Duplicirajte da dodate teksturu svakom od preostalih slova i zatim stavite Front grupu i njezine slojeve teksture u drugu grupu i nazovite je Front + Texture.

  Duplicate and Group the TexturesDuplicate and Group the TexturesDuplicate and Group the Textures

  14. Kako Dodati "Lens Flare" Efekt

  1. korak

  Smjestite Lens Flare 02 sliku iz 30 Awsome Lens Flare seta iznad svih slojeva i idite na Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise.

  Add the Lens FlareAdd the Lens FlareAdd the Lens Flare

  2. korak

  Dvaput kliknite na "thumbnail" sličicu "lens flare" sloja da otvorite originalnu datoteku. Napravite novi sloj ispod sloja i ispunite ga crnom.

  Add a Black BackgroundAdd a Black BackgroundAdd a Black Background

  3. korak

  Selektirajte oba sloja i pritisnite Command-E da ih sjedinite, pa spremite i zatvorite datoteku.

  Merge LayersMerge LayersMerge Layers

  4. korak

  "Flare" sloju promijenite Blend Mode u Screen i Opacity u 70%. Smjestite odsjaj na jedno od slova u sredini teksta i prilagodite veličinu po potrebi.

  Flare Layers SettingsFlare Layers SettingsFlare Layers Settings

  5. korak

  Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation, označite Colorize okvir te promijenite Hue u 180 i Saturation u 50.

  HueSaturationHueSaturationHueSaturation

  6. korak

  Idite na Image > Adjustments > Levels i promijenite Gamma vrijednost u 0.61.

  LevelsLevelsLevels

  15. Kako Dodati Kapljice Vode

  1. korak

  Napravite novi sloj iznad "flare" sloja i nazovite ga Water Splash 01 te mu promijenite Fill vrijednost u 0%.

  Water Splash LayerWater Splash LayerWater Splash Layer

  Duplim klikom na Water Splash 01 sloj primijenite sljedeći stil sloja (Layer Style):

  2. korak

  Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

  • Size: 3
  • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice
  • Angle: -48
  • Altitude: 21
  • Gloss Contour: Ring
  • Označite Anti-aliased kućicu
  • Highlight Mode: Linear Light
   • Opacity: 35%
  • Shadow Mode:
   • Opacity: 20%
  Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

  3. korak

  Dodajte Contour sa sljedećim postavkama:

  • Contour: Ring - Double
  • Označite Anti-aliased kućicu.
  ContourContourContour

  4. korak

  Upotrijebite vrhove kista iz Free Water Splash Photoshop Brushes i Water Splash Brushes seta da dodate raspršene kapljice vode na slovo kojem ste dodali "flare" (odsjaj).

  Za bolji rezultat, dodajte svake kapljice na zasebnom sloju te na svaku kopiju kopirajte i zalijepite stil sloja (layer style).

  Add Water Splash BrushesAdd Water Splash BrushesAdd Water Splash Brushes

  5. korak

  Također, možete dodati neke raspršene kapljice na pozadinu iza teksta.

  Add Water Splashes to the BackgroundAdd Water Splashes to the BackgroundAdd Water Splashes to the Background

  16. Kako Primijeniti Završno Prilagođavanje

  1. korak

  Smjestite Concrete Rough 5 teksturu iznad svih slojeva, promijenite naziv tog sloja u Texture Overlay, zatim sloju promijenite Blend Mode u Soft Light i Opacity u 10%.

  Add a Texture OverlayAdd a Texture OverlayAdd a Texture Overlay

  2. korak

  Iznad svih slojeva dodajte Photo Filter "adjustment layer" (sloj za prilagođavanje) i upotrijebite zadane vrijednosti.

  Photo FilterPhoto FilterPhoto Filter

  3. korak

  Pohranite datoteku kao sliku, otvorite sliku i idite na Image > Image Size da promijenite veličinu na 1500 x 1063 px.

  Image SizeImage SizeImage Size

  4. korak

  Također, možete upotrijebiti Crop Tool da dodatno uredite konačnu veličinu.

  Crop the ImageCrop the ImageCrop the Image

  Čestitam! Završili ste!

  U ovom tutorialu smo kreirali jednostavnu pozadinu i sloj teksta podešen kao "smart objekt". Nakon toga smo snimili akciju da kreiramo ekstruziju i stilizirali sve dijelove teksta.

  Zatim smo kreirali i dodali na tekst nekoliko različitih prekrivanja teksturom, odsjaj i slojeve za prilagođavanje. Na kraju smo dodali i kistove sa vodenim kapljicama da dovršimo efekt.

  Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

  Final ResultFinal ResultFinal Result
  One subscription.
  Unlimited Downloads.
  Get unlimited downloads