1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako Napraviti Iluzionistički, Lentikularni 3D Tekst Efekt u Adobe Photoshop Programu

Scroll to top
Read Time: 6 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako upotrijebiti 3D alate u Photoshopu i postavke da lako napravite iluzionistički lentikularni efekt. Započnimo!

Ovaj efekt za tekst inspiriran je mnogim Stilovima Slojeva koji su dostupni na platformi GrpahicRiver.

Resursi za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Napraviti Pozadinu

1. korak

Napravite novi 1000 x 1000 px dokument, kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice, odaberite Solid Color i postavite Fill Color u #2a1135.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

2. korak

Smjestite Abstract formed by color dissolving in water sliku iznad Background sloja i nemojte mijenjati veličinu, promijenite naziv tog sloja u BG Texture 01 te promijenite Blend Mode u Overlay i pomičite malo dok ne dobijete rezultat koji želite.

BG Texture 01BG Texture 01BG Texture 01

3. korak

Smjestite Dark rhombus background sliku iznad BG Texture 01 sloja i podesite veličinu da pristaje unutar dokumenta.

Promijenite naziv sloja u BG Texture 02, Blend Mode sloja u Color Dodge i Opacity u 50%.

BG Texture 02BG Texture 02BG Texture 02

2. Kako Napraviti Editabilni 3D Sloj za Tekst

1. korak

Napravite tekst koriteći Built Titling SemiBold font i promijenite Size u 250 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Idite na 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

New 3D Extrusion from Selected LayerNew 3D Extrusion from Selected LayerNew 3D Extrusion from Selected Layer

3. korak

Ako je potrebno možete prikazati/sakriti 3D planski prikaz tako da idete na View > Show > 3D Ground Plane.

3D Ground Plane3D Ground Plane3D Ground Plane

3. Kako Raditi s 3D Scenom

1. korak

Kako biste pristupili postavkama i svojstvima 3D mreže morati ćete otvoriti dvije kartice: 3D karticu i Properties karticu (oboje se nalaze u Window izborniku).

3D kartica ima sve komponente 3D scene i kada kliknete na ime jedne od njih moći ćete pristupiti Properties kartici. Zato svakako odaberite tabular elementa koji želite modificirati u 3D kartici prije nego što mu promijenite postavke u Properties kartici.

3D and Properties Panels3D and Properties Panels3D and Properties Panels

2. korak

Odaberite Move Tool da pristupite 3D Modes načinima desno u Options kartici.

Nakon što odaberete jednu od njih, možete kliknuti-povući da primijenite promjene (na odabranom elementu u 3D kartici).

Upotrijebite 3D Modes da promijenite Current View u kut koji želite.

Move Tool 3D ModesMove Tool 3D ModesMove Tool 3D Modes

4. Kako Prilagoditi 3D Mrežu i Cap Postavke

1. korak

Odaberite tabular 3D mreže u 3D kartici i promijenite Extrusion Depth u Properties kartici u 125.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

2. korak

Kliknite Cap ikonu na vrhu Properties kartice i promijenite Bevel Width u 100%.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

5. Kako Napraviti Jednostavnu Teksturu Nakošenih Linija

1. korak

Odaberite Front Bevel Inflation Material tabular, kliknite Diffuse folder ikonu i odaberite New Texture.

New TextureNew TextureNew Texture

2. korak

Postavite Width i Height vrijednosti u 1000 px i Background Contents u White.

New Document SettingsNew Document SettingsNew Document Settings

3. korak

Kada se otvori datoteka teksture, duplicirajte Background sloj.

Duplicate the Background LayerDuplicate the Background LayerDuplicate the Background Layer

4. korak

Dvaput kliknite duplicirani sloj da primijenite Pattern Overlay efekt mijenjajući Pattern u 10px diagonal stripes iz 30 Simple Patterns seta.

Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

5. korak

Promijenite Opacity vrijednost stiliziranog sloja u 50%, pohranite i zatvorite datoteku.

Opacity ValueOpacity ValueOpacity Value

6. Kako Prilagoditi Postavke 3D Materijala

1. korak

Kliknite ikonu Diffuse teksture i odaberite Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

2. korak

Podesite obje Tile vrijednosti u 1 i obje Offset vrijednosti u 0.

UV PropertiesUV PropertiesUV Properties

3. korak

Odaberite Extrusion Material tabular i upotrijebite ove postavke materijala (vrijednosti boje su u RGB načinu):

  • Diffuse: 42, 30, 116
  • Specular: 0, 0, 0
  • Illumination: 37, 13, 74
  • Shine: 20%
Extrusion MaterialExtrusion MaterialExtrusion Material

7. Kako Duplicirati 3D Mreže

1. korak

Selektirajte tabular 3D mreže, kliknite ikonu izbornika 3D kartice i odaberite Duplicate Object.

Duplicate ObjectDuplicate ObjectDuplicate Object

2. korak

Promijenite naziv duplicirane mreže u riječ koju želite sljedeću napraviti i kliknite Edit Source gumb u Properties kartici.

Edit SourceEdit SourceEdit Source

3. korak

Kada se otvori datoteka teksta promijenite tekst u riječ koju želite dodati te pohranite i zatvorite datoteku.

Change the TextChange the TextChange the Text

8. Kako Pomaknuti 3D Mreže

1. korak

Uzmite Move Tool, odaberite tabular mreže riječi koju želite pomaknuti i upotrijebite 3D Axis da pomaknete i rotirate kako želite.

Strelice na krajevima osi pomiču mrežu, dio ispod njih se koristi za rotiranje a kockice se koriste za skaliranje. Kocka u sredini koristi se za ujednačeno skaliranje objekta. Sve što trebate učiniti jest kliknuti i povući dio koji želite upotrijebiti.

3D Axis3D Axis3D Axis

2. korak

Selektirajte sve kartice mreže koje imate, kliknite ikonu 3D izbornika i odaberite Move Object to Ground Plane.

Move Object to Ground PlaneMove Object to Ground PlaneMove Object to Ground Plane

9. Kako Prilagoditi Postavke 3D Scene

1. korak

Selektirajte Infinite Light 1 tabular, promijenite mu Intensity u 70% i odznačite Shadow okvir.

Infinite LightInfinite LightInfinite Light

2. korak

Kliknite Scene tabular, promijenite Surface Style u Flat i označite Linearize Colors okvir kao i oba Remove Hidden okvira.

Scene SettingsScene SettingsScene Settings

3. korak

Odaberite Current View tabular i odaberite konačni pregled koji želite.

Zatim označite Stereo okvir, promijenite Type u Lenticular, Lens Direction u Vertical, Lenses Per Inch (LPI) u 60, Distance u 6.5 i Depth u 4.5.

Možete pokušati s drugim vrijednostima da postignete drugačije

Current View SettingsCurrent View SettingsCurrent View Settings

4. korak

Idite na 3D > Render 3D Layer da renderirate scenu, što bi trebalo kratko potrajati.

Kada je renderiranje gotovo, promijenite naziv 3D sloja u Text i kliknite ga desnim gumbom miša da odaberete Convert to Smart Object.

Render 3D LayerRender 3D LayerRender 3D Layer

10. Kako Prilagoditi 3D Renderiranu Scenu

1. korak

Dodajte Levels sloj i zakvačite ga na Text sloj te mu promijenite Shadow vrijednosti u 16, Gamma u 0.86 te Highlights u 237.

LevelsLevelsLevels

2. korak

Dodajte Color Lookup adjustment layer, odaberite FoggyNight.3DL iz 3DLUT File izbornika i promijenite Opacity vrijednost sloja u 10%.

Color LookupColor LookupColor Lookup

11. Kako Dodati Čestice u Pozadini

1. korak

Smjestite Ink stain in purple and blue tones sliku iznad BG Texture 02 sloja, promijenite naziv u Particles i podesite veličinu da ispunite dio iza teksta.

Particles LayerParticles LayerParticles Layer

2. korak

Pritisnite-držite tipku Option i kliknite Add layer mask ikonu na dnu Layers kartice.

Add Layer MaskAdd Layer MaskAdd Layer Mask

3. korak

Postavite Foreground Color u White, uzmite Brush Tool i pobrinite se da je selektirana maska sloja.

Uzmite bilo koji od Scattered Particles (13 Brushes) Powder and Dot vrhova, malo ga smanjite i kliknite iza teksta da prikažete čestice teksture.

Brush ToolBrush ToolBrush Tool

4. korak

Možete isporobati druge vrhove i veličine.

Add More ParticlesAdd More ParticlesAdd More Particles

12. Kako Dodati Global Adjustment Postavke

1. korak

Dodajte novi sloj iznad svih slojeva, nazovite ga High Pass, pritisnite Option-Command-Shift-E tipke da napravite žig, konvertirajte sloj u Smart Object i promijenite mu Blend Mode u Soft Light.

High Pass LayerHigh Pass LayerHigh Pass Layer

2. korak

Idite na Filter > Other > High Pass i promijenite Radius u 1.

High Pass FilterHigh Pass FilterHigh Pass Filter

3. korak

Napravite novi sloj, nazovite ga Noise i idite na Edit > Fill.

Promijenite Contents u 50% Gray i kliknite OK.

Fill with GrayFill with GrayFill with Gray

4. korak

Konvertirajte Noise sloj u Smart Object i promijenite mu Blend Mode u Soft Light.

Noise LayerNoise LayerNoise Layer

5. korak

Idite na Filter > Noise > Add Noise, promijenite Amount u 5 i Distribution u Uniform te označite Monochromatic okvir.

Noise FilterNoise FilterNoise Filter

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorialu smo napravili pozadinu koristeći jednu boju ispune i nekoliko tekstura.

Zatim smo napravili 3D mrežu teksta te mu prilagodili postavke i napravili materijale.

Nakon toga smo prilagodili nekoliko osvjetljenja, scenu i postavke kamere da napravimo lentikularni efekt i renderirali smo scenu.

Na kraju smo dodali pozadinu s česticama i prilagodili postavke da dovršimo efekt.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads