1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako u Photoshopu Izraditi Tekst Efekt Nadahnut 3D Ornamentima

by
Read Time:9 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako upotrijebiti Photoshop 3D alate i postavke, zajedno s teksturama, uzorcima, kistovima, filtrima i stilovima slojeva da izradite svjetlucav, zabavan tekst efekt nadahnut božićnim ornamentima. Krenimo!

Ovaj tekst efekt inspiriran je mnogim Layer Stilovima koji su dostupni na Graphic River-u.

Elementi Potrebni za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Izraditi Datoteku za Uzorak

1. korak

Izradite novi dokument dimenzija 600 x 600 px i dvaput kliknite Background sloj da ga prebacite u normalan sloj.

Create the Main LayerCreate the Main LayerCreate the Main Layer

2. korak

Dvaput kliknite sloj da primijenite Pattern Overlay efekt sa ovim postavkama:

 • Pattern: Back To School Pattern #6
 • Scale: 25%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

3. korak

Smjestite Glitter texture 4 sliku na sloj sa uzorkom, podesite joj veličinu da pristaje dokumentu po visini i sloju sa slikom zatim promijenite Blend Mode u Hard Light.

Spremite ovu datoteku pod imenom Stripes i zatim je zatvorite.

Add a TextureAdd a TextureAdd a Texture

2. Kako Izraditi Tekst

1. korak

Izradite novi dokument dimenzije 1000 x 667 px i podesite Resolution vrijednost na 300.

Create a New DocumentCreate a New DocumentCreate a New Document

2. korak

Izradite tekst koristeći font Intro i podesite mu Size na 70 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

3. korak

Promijenite naziv sloja u Text, duplicirajte ga i promijenite naziv kopije u Copy.

Rename the LayersRename the LayersRename the Layers

3. Kako Izraditi 'Stroke Shape' Sloj

1. korak

Kliknite desnim gumbom na Stroke sloj i odaberite Convert to Shape.

Convert to ShapeConvert to ShapeConvert to Shape

2. korak

Odaberite Direct Selection Tool (A), i zatim u Options kartici promijenite Fill u None, Stroke Color u Black (crnu boju), i Size u 2. Zatim kliknite Set shape stroke type ikonu, i promijenite Align u Outside.

Stroke SettingsStroke SettingsStroke Settings

4. Kako Izradite 3D Slojeve

1. korak

Selektirajte Text sloj i idite na 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

Zatim selektirajte Stroke sloj i idite na 3D > New 3D Extrusion from Selected Path.

Create the 3D LayersCreate the 3D LayersCreate the 3D Layers

2. korak

Selektirajte oba 3D sloja koja imate i idite na 3D > Merge 3D Layers.

Merge 3D LayersMerge 3D LayersMerge 3D Layers

5. Kako Raditi sa 3D Scenom

1. korak

Kako biste pristupili postavkama 3D mreže ('3D mesh')morati ćete otvoriti dvije kartice: 3D karticu i Properties karticu ( obje ćete naći u Window izborniku).

3D kartica ima sve komponente 3D scene i kada kliknete ime jedne od njih moći ćete pristupiti njezinim postavkama u Properties kartici. Stoga svakako uvijek selektirajte okvir elementa kojeg želite modificirati u 3D kartici prije nego što mu promijenite postavke u Properties kartici.

The 3D PanelsThe 3D PanelsThe 3D Panels

2. korak

Ako odaberete Move Tool naći ćete set 3D Modes načina s desne strane Options kartice.

Kada odaberete jednog od njih, možete kliknuti i povući da napravite promjene (na selektiranom elementu u 3D kartici).

Upotrijebite te načine da promijenite Current View pregled u kut koji želite.

Move Tool ModesMove Tool ModesMove Tool Modes

3. korak

Kliknite na ikonu oka pokraj okvira Stroke mreže u 3D kartici da ga sakrijete.

Hide the Stroke MeshHide the Stroke MeshHide the Stroke Mesh

6. Kako Modificirati Postavke za 'Text' Mrežu

1. korak

Selektirajte okvir Text mreže u 3D kartici i zatim u Properties kartici promijenite Extrusion Depth u 50.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

2. korak

Kliknite Cap ikonu na vrhu Properties kartice i zatim promijenite Bevel Width u 5 i Contour u Cone.

Zatim promijenite Inflate Angle u 50, i njegov Strength u 15.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

7. Kako Izraditi 'Front Inflation Material'

1. korak

Mreži teksta ('text mesh') selektirajte Front Inflation Material okvir i zatim kliknite Diffuse folder ikonu, odaberite Load Texture, i otvorite Stripes datoteku koju ste izradili na početku tutorijala.

Load the Pattern FileLoad the Pattern FileLoad the Pattern File

2. korak

Kliknite Diffuse ikonu teksture, i odaberite Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

3. korak

Promijenite Tile i Offset vrijednost da postignete rezultat koji želite.

UV ValuesUV ValuesUV Values

4. korak

Promijenite ostatak postavki materijala kao što je prikazano ispod:

 • Specular: 219, 212, 212
 • Shine: 35
 • Refraction: 1.3
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

5. korak

Kliknite Bump folder ikonu i u izborniku odaberite Stripes datoteku.

Load the Bump TextureLoad the Bump TextureLoad the Bump Texture

6. korak

Promijenite Bump vrijednost u 25.

Bump ValueBump ValueBump Value

8. Kako Spremiti i Ponovo Primijeniti 3D Materijal

1. korak

Dok je Front Inflation Material okvir još uvijek aktiviran, kliknite Material Picker kućicu i zatim kliknite ikonu padajućeg izbornika i odaberite New Material.

New MaterialNew MaterialNew Material

2. korak

Upišite ime za materijal i kliknite OK.

Name the MaterialName the MaterialName the Material

3. korak

Odaberite Front i Back Bevel, kao i Back Inflation Material okvire.

Otvorite Material Picker, skrolajte dolje do ikone materijala kojeg ste upravo spremili i kliknite na njega da ga primijenite na selektirane materijale.

Apply the MaterialApply the MaterialApply the Material

4. korak

Extrusion Material će biti skriven ispod Stroke, ali u slučaju da se ipak nekako pojavi, upotrijebiti ćemo ove postavke materijala:

 • Specular: 219, 212, 212
 • Shine: 35
 • Reflection: 30
 • Roughness: 20
 • Refraction: 1.3
Stroke Material SettingsStroke Material SettingsStroke Material Settings

9. Kako Modificirati Postavke 'Stroke' Mreže

1. korak

Učinite Stroke Mesh mrežu opet vidljivom klikom na praznu kućicu pokraj njezinog okvira i promijenite joj Extrusion Depth u 50.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

2. korak

Za Cap postavke podesite Sides Front and Back, i zatim promijenite Bevel Width u 3 i Contour u Half Round.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

3. korak

Selektirajte sve Stroke Material okvire, kliknite Diffuse ikonu teksture i odaberite Remove Texture.

Remove TextureRemove TextureRemove Texture

4. korak

Promijenite ostale postavke kao što je prikazano ispod:

 • Diffuse: 68, 44, 6
 • Specular: 230, 220, 186
 • Shine: 85
 • Reflection: 75
 • Refraction: 1.35
Stroke Material SettingsStroke Material SettingsStroke Material Settings

10. Kako Razdvojiti 3D Mrežu

1. korak

Selektirajte okvir Text mreže ('mesh') i zatim idite na 3D > Split 3D Extrusion. To će stvoriti novu grupu koja sadrži slova teksta podijeljena odvojene 3D mreže.

Split 3D ExtrusionSplit 3D ExtrusionSplit 3D Extrusion

2. korak

Razdvojite Stroke mrežu također.

Split 3D ExtrusionSplit 3D ExtrusionSplit 3D Extrusion

11. Kako Pomaknuti 3D Mreže

1. korak

Sada ćete morati selektirati svaki okvir 'text' mreže zajedno s njegovim odgovarajućim okvirom 'stroke' mreže i pomicati ih.

Kako biste to učinili, nakon što selektirate mreže odaberite Move Tool i upotrijebite 3D Axis da pomaknete Text i Stroke mreže na sceni.

Strelice na krajevima osi (axis) pomiču mrežu, dio ispod njih koristi se za rotaciju, i kocke se upotrebljavaju za promjenu veličine/omjera. Kocke u sredini se koriste za uniformiranu promjenu veličine/omjera. Sve što trebate učiniti jest kliknuti i povući dio koji želite.

Move the MeshesMove the MeshesMove the Meshes

2. korak

Svakako promijenite Current View pregled dok radite s mrežama da dobijete kut koji želite za konačnu scenu.

Move the Camera ViewMove the Camera ViewMove the Camera View

12. Kako Podesiti Svjetlinu 3D Scene

1. korak

Selektirajte Infinite Light okvir i zatim promijenite Intensity u 60% i Shadow Softness na 30%.

Infinite Light SettingsInfinite Light SettingsInfinite Light Settings

2. korak

Upotrijebite Move Tool da pomaknete svijetlo ili kliknite Coordinates ikonu na vrhu Properties kartice da unesete numeričke vrijednosti.

Move the Infinite LightMove the Infinite LightMove the Infinite Light

3. korak

Selektirajte Environment prozor, kliknite IBL ikonu teksture, odaberite Replace Texture, i otvorite sliku Decorations.

Replace the IBL TextureReplace the IBL TextureReplace the IBL Texture

4. korak

IBL svijetlu promijenite Intensity na 50% i Ground Plane Shadows Opacity na 0%.

Environment Light SettingsEnvironment Light SettingsEnvironment Light Settings

5. korak

Upotrijebite Move Tool da pomičete teksturu sve dok vam se ne svidi svjetlina.

Move the IBL LightMove the IBL LightMove the IBL Light

13. Kako Renderirati 3D Scenu i Dodati Pozadinu

1. korak

Kada završite sa modificiranjem 3D scene, idite na 3D > Render da je renderirate. Renderiranje bi moglo malo potrajati, ali uvijek ga možete zaustaviti pritiskom na Esc tipku.

Kada završite renderiranje, kliknite desnim gumbom miša na 3D sloj i odaberite Convert to Smart Object.

Render and Convert to Smart ObjectRender and Convert to Smart ObjectRender and Convert to Smart Object

2. korak

Smjestite sliku Bokeh lights 05 na vrh Background sloja i idite na Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise.

Zatim promijenite veličinu teksture po potrebi i promijenite naziv sloja u Bokeh.

Add the Bokeh TextureAdd the Bokeh TextureAdd the Bokeh Texture

3. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Levels.

Add a Levels Adjustment LayerAdd a Levels Adjustment LayerAdd a Levels Adjustment Layer

4. korak

Prikvačite Levels sloj 3D sloju i zatim promijenite Highlights vrijednost na 16 i Shadows na 220.

Levels SettingsLevels SettingsLevels Settings

14. Kako Izraditi i Stilizirati Obične Vrpce

1. korak

Izradite novi sloj na Bokeh sloju, nazovite ga Strings i zatim odaberite Brush Tool. Upotrijebite tvrdi okrugli kist sa vrhom veličine 3 px i napravite liniju iza svakog slova kojeg imate.

Create the LinesCreate the LinesCreate the Lines

Dvaput kliknite Strings sloj da primijenite sljedeći stil za sloj ("layer style"):

2. korak

Dodajte Bevel and Emboss sa ovim postavkama:

 • Size: 7
 • Angle: 30
 • Altitude: 30
 • Gloss Contour: Cone
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Linear Burn
  • Opacity: 50%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

3. korak

Dodajte Contour sa ovim postavkama:

 • Contour: Ring - Double
 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

4. korak

Dodajte Texture sa ovim postavkama:

 • Pattern: Metal Landscape
 • Scale: 25%
TextureTextureTexture

5. korak

Dodajte Color Overlay sa ovim postavkama:

 • Color: #917149
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

To će stilizirati vrpce.

Styled StringsStyled StringsStyled Strings

15. Kako Dodati Osvijetljene Dijelove

1. korak

Izradite novi sloj iznad svih slojeva, nazovite ga Light i promijenite mu Blend Mode u Vivid Light.

Zatim podesite Foreground Color u boju #a6a497, odaberite Brush Tool i upotrijebite meki okrugli kist kojem podesite Size na bilo koju vrijednost da dodate osvijetljene dijelove preko cijelog teksta.

Add the Light SpotsAdd the Light SpotsAdd the Light Spots

2. korak

Pritisnite Command-kliknite na sličicu (thumbnail) 3D sloja da napravite selekciju.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

3. korak

Kliknite Add layer mask ikonu na dnu Layers kartice da maskirate selekciju.

Mask the SelectionMask the SelectionMask the Selection

16, Kako Podesiti Boje i Dodati Šum ("Noise")

1. korak

Dodajte Gradient Map iznad svih slojeva.

Označite Dither kućicu i zatim izradite gradijentnu ispunu koristeći boju #48406e s lijeva, #76747e u sredini, i #fbc690 zdesna.

Sloju Gradient Map promijenite Blend Mode u Soft Light i Opacity   50%.

Add a Gradient MapAdd a Gradient MapAdd a Gradient Map

2. korak

Podesite Foreground and Background Colors nazad u crnu/Black i bijelu/White, i zatim selektirajte 3D sloj.

Idite na Filter > Noise > Add Noise, odaberite Gaussian Distribution, i uklonite oznaku Monochromatic.

Povećajte dok ne vidite šum u pozadini Bokeh teksture i promijenite Amount vrijednost sve dok se šum teksta ne podudara sa šumom pozadine.

Add NoiseAdd NoiseAdd Noise

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorijalu smo upotrijebili uzorak i teksturu da izradimo glavne trake ispune za 3D efekt.

Zatim smo izradili tekst i linije, konvertirali ih u 3D slojeve i radili na postavkama mreže i materijalima.

Nakon toga smo prilagodili svjetlinu, renderirali scenu i dodali pozadinu i vrpce. Na kraju smo upotrijebili slojeve za podešavanje ("adjustment layers"), kistove i filtre da dovršimo efekt.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads