1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Izraditi Tekstualni Efekt Znaka Osvijetljenog Žaruljama u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 9 min
This post is part of a series called Text Effects.
How to Create a 'Stranger Things' Inspired Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create an 80s-Inspired Silver Text Effect in Adobe Photoshop

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ćete vidjeti neke savjete i trikove za izradu tekst efekta znaka osvijetljenog žaruljama koristeći Photoshop 3D alate i postavke, zajedno s nekoliko slika, tekstura, stilova slojeva i slojeva za prilagođavanje. Krenimo!

Ovaj tekst efekt nadahnut je mnogim Layer Style stilovima koji su dostupni na GraphicRiver-u.

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Prilagoditi Teksturu za Pozadinu

1. korak

Izradite novi 1000 x 750px dokument, idite na File > Place Linked, i otvorite BrickSmallBrown0478 sliku da je dodate kao Smart Object.

Promijenite veličinu slike da ispunite dokument i pritisnite Return tipku.

Background ImageBackground ImageBackground Image

2. korak

Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation i promijenite Lightness vrijednost u -65.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

3. korak

Dvaput kliknite na BrickSmallBrown0478 sloj da primijenite Color Overlay s ovim postavkama:

 • Color: #e0e0e0
 • Blend Mode: Linear Burn
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

To će kreirati tamnu teksturu za pozadinu.

Styled BackgroundStyled BackgroundStyled Background

2. Kako Napraviti Editabilni 3D Tekst

1. korak

Napravite tekst Velikim Slovima koristeći font Buford Base. Promijenite Size u 450 pt i Tracking u -75.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Idite na 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

To će konvertirati sloj teksta u editabilni 3D sloj.

3D Text3D Text3D Text

3. Kako Raditi s 3D Scenom

1. korak

Kako biste pristupili postavkama i svojstvima 3D mreže, morati ćete otvoriti dvije kartice: 3D karticu i Properties karticu.

3D kartica ima sve komponente 3D scene i kada kliknete ime jedne od njih moći ćete pristupiti tim postavkama u Properties kartici. Zato se pobrinite da uvijek odaberete karticu elementa koji želite promijeniti u 3D kartici prije nego što mu promijenite postavke u Properties kartici.

3D and Properties Panels3D and Properties Panels3D and Properties Panels

2. korak

Odabere li Move Tool alat, pronaći ćete set 3D Modes načina za njega s desne strane Options kartice.

Kada odaberete jedan od njih, tada možete kliknuti i povući da napravite promjene (na odabranom elementu i 3D kartici).

Upotrijebite te modove da promijenite Current View u kut koji želite.

Move Tool 3D ModesMove Tool 3D ModesMove Tool 3D Modes

4. Kako Prilagoditi 3D Mesh i Cap Postavke

1. korak

Selektirajte karticu mreže teksta u 3D kartici i promijenite Extrusion Depth u Properties kartici u 0.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

2. korak

Kliknite Cap ikonu na vrhu Properties kartice da pristupite tim postavkama.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

3. korak

Kliknite Contour birač da napravite prilagođenu konturu.

Kada se otvori Contour Editor, kliknite na liniju kojoj morate dodati točku.

Contour EditorContour EditorContour Editor

4. korak

Sa selektiranom dodanom točkom, označite Corner okvir na dnu.

Corner PointCorner PointCorner Point

5. korak

Dodajte još jednu točku i označite Corner okvir također.

Add Another Corner PointAdd Another Corner PointAdd Another Corner Point

6. korak

Zatim ćete selektirati svaku od točaka koje ste dodali i upisati im Input i Output vrijednosti na dnu.

Vrijednosti za točke s lijeva su:

 • Input: 5
 • Output: 95

Vrijednosti za točke zdesna su:

 • Input: 95
 • Output: 95

Kada završite kliknite OK.

Input and Output ValuesInput and Output ValuesInput and Output Values

7. korak

Promijenite Bevel Width vrijednost u 12 i Angle u 85%.

Možete također koristiti i druge vrijednosti po želji ako želite postići drugačiji rezultat.

Bevel SettingsBevel SettingsBevel Settings

5. Kako Izraditi Materijal s Teksturom

1. korak

Odaberite mreži teksta Front Inflation Material karticu i kliknite joj Diffuse folder ikonu u Properties kartici da odaberete Load Texture.

Otvorite misto 1.jpg sliku s Metal gradient seamless textures paketa.

Load TextureLoad TextureLoad Texture

2. korak

Kliknite Diffuse ikonu i odaberite Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

3. korak

Prilagodite Tile i Offset vrijednosti da dobijete rezultat koji želite.

Tile and Offset ValuesTile and Offset ValuesTile and Offset Values

4. korak

Za ostatak postavki upotrijebite te vrijednosti (upotrijebljene vrijednosti boja su u RGB):

 • Specular: 135, 59, 33
 • Illumination: 191, 96, 27 - Intensity -4.77
 • Shine: 70%
 • Reflection: 3%
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

6. Kako Pohraniti i Ponovno Primijeniti 3D Materijale

1. korak

Kliknite Material Picker okvir, kliknite ikonu skočnog prozora i odaberite New Material.

New MaterialNew MaterialNew Material

2. korak

Upišite Front and Back Material u Name polje i kliknite OK.

To će dodati materijal biraču tako da ga možete kasnije ponovno primijeniti.

Material NameMaterial NameMaterial Name

3. korak

Odaberite Back Inflation Material karticu, otvorite Material Picker, skrolajte dolje do Front and Back Material ikone i kliknite je za primjenu.

Reapply MaterialReapply MaterialReapply Material

7. Kako Izraditi Materijale s Više Teksture

1. korak

Kliknite tekst mreže Front Bevel Material karticu, kliknite Diffuse ikonu mape i odaberite Load Texture da otvorite d.jpg sliku s Metal gradient seamless textures paketa.

Load TextureLoad TextureLoad Texture

2. korak

Odaberite Extrusion i Back Bevel Material kartice, kliknite Diffuse ikonu mape i odaberite d ime teksture s popisa.

Reapply TextureReapply TextureReapply Texture

3. korak

Odaberite Front BevelExtrusion i Back Bevel Material kartice te upotrijebite ove postavke:

 • Specular: 104, 86, 64
 • Illumination: 191, 96, 27 - Intensity -4.77
 • Shine: 85%
 • Reflection: 20%
 • Refraction: 1.536%
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

4. korak

Odaberite samo Extrusion i Back Bevel Material kartice i promijenite im Shine vrijednost u 30%.

Shine ValueShine ValueShine Value

8. Kako Prilagoditi Osvjetljenje 3D Scene

1. korak

Odaberite Infinite Light 1 karticu i promijenite joj Intensity u 50% i zatim Shadow Softness u 100%.

Infinite Light SettingsInfinite Light SettingsInfinite Light Settings

2. korak

Upotrijebite Move Tool da pomaknete svjetlo u kut koji želite ili možete kliknuti Coordinates ikonu na vrhu Properties kartice da upotrijebite numeričke vrijednosti.

Move the LightMove the LightMove the Light

9. Kako Prilagoditi Razne 3D Postavke

1. korak

Pošto koristimo Bevel Contour da izradimo 3D mrežu, bez Extrusion Depth, mogle bi se pojaviti nasumične linije preko cijelog teksta.

Kako bismo se riješili tih linija, kliknite na Scene karticu i pod Remove Hidden: u Properties kartici označite oba Backfaces i Lines okvira.

Scene SettingsScene SettingsScene Settings

2. korak

S obzirom da ćemo dodati žarulje manualno koristeći sliku, biti će teško uskladiti perspektivu 3D teksta.

Postoje dva načina da to popravimo. Možete odabrati Custom View karticu i odabrati Front preset iz View izbornika.

Front ViewFront ViewFront View

Ili možete podesiti kamera pregled manualno koristeći 3D Modes načine Move Tool alata, i zatim kliknuti Current View karticu te kliknuti Orthographic ikonu.

Orthographic ViewOrthographic ViewOrthographic View

10. Kako Renderirati i Promijeniti Renderiranu 3D Scenu

1. korak

Kada završite sa prilagođavanjem i promjenama, idite na 3D > Render 3D Layer. Renderiranje bi moglo malo potrajati, ali možete ga zaustaviti u bilo koje vrijeme pritiskom na Esc tipku.

Nakon što je renderiranje gotovo, primijenite desni klik na 3D sloj i odaberite Convert to Smart Object kako biste izbjegli slučajne promjene.

Render the 3D SceneRender the 3D SceneRender the 3D Scene

Dupli klik na 3D sloj da primijenite sljedeći stil sloja (layer style):

2. korak

Dodajte Outer Glow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 7%
 • Color: #ffcb8d
 • Size: 131
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

3. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Opacity: 75%
 • Uklonite oznaku s Use Global Light okvira
 • Angle: 63
 • Distance: 6
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati 3D tekst.

Styled TextStyled TextStyled Text

11. Kako Izraditi Vinjeta Efekt

1. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Solid Color.

Podesite Fill Color u Black i promijenite Blend Mode sloja u Soft Light i Opacity sloja u 50%.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

2. korak

Izaberite Elliptical Marquee Tool i napravite odabir oko teksta.

Odaberite Solid Color sličicu maskiranog sloja i ispunite odabir crnom (Black).

Pritisnite Command-D da poništite odabir.

Fill an Elliptical SelectionFill an Elliptical SelectionFill an Elliptical Selection

3. korak

Dok je sličica maske još uvijek selektirana, otvorite Properties karticu i uvećajte Filter vrijednost da ublažite rubove i napravite vinjeta efekt.

Vignette EffectVignette EffectVignette Effect

12. Kako Dodati Žarulje

1. korak

Otvorite Letter E Bulbs sliku i upotrijebite Elliptical Marquee Tool da selektirate žarulju na vrhu slova.

Idite na Edit > Copy da kopirate odabir.

Select an Copy the BulbSelect an Copy the BulbSelect an Copy the Bulb

2. korak

Vratite se na originalni 3D dokument, idite na Edit > Paste, promijenite naziv sloja u Bulb 01 i konvertirajte ga u Smart Object.

Convert to a Smart ObjectConvert to a Smart ObjectConvert to a Smart Object

3. korak

Dvaput kliknite na sličicu Smart Object da otvorite datoteku žarulje i idite na Image > Image Size da promijenite Width i Height vrijednosti u 56.

Image SizeImage SizeImage Size

4. korak

Dodajte Hue/Saturation sloj iznad Bulb 01 sloja i zakvačite ga na njega. Promijenite Hue vrijednost u -12.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

5. korak

Dvaput kliknite sloj Bulb 01 da primijenite Inner Glow efekt s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 25%
 • Color: #fff2e3
 • Source: Center
 • Size: 27
Inner GlowInner GlowInner Glow

6. korak

Pohranite datoteku i zatvorite je te idite nazad na originalni dokument.

Save and CloseSave and CloseSave and Close

13. Kako Izgraditi Stilove za Slojeve i Kopirati Objekte

1. korak

Smjestite sliku žarulje unutar prvog slova koje imate, pritisnite Command-T tipke  da uđete u Free Transform Mode način i promijenite žarulju prema potrebi.

Kada završite pritisnite tipku Return.

Free Transform the BulbFree Transform the BulbFree Transform the Bulb

Dvaput kliknite sloj Bulb 01 Smart Object da primijenite sljedeći "Layer Style" stil:

2. korak

Dodajte Outer Glow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 75%
 • Color: #ffcb8d
 • Size: 20
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

3. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Opacity: 35%
 • Uklonite oznaku u prozorčiću Use Global Light 
 • Angle: 63
 • Distance: 6
 • Size: 7
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će dodati stil žarulji.

Styled BulbStyled BulbStyled Bulb

4. korak

Pritisnite-držite tipku Option i kliknite-povucite žarulju da je duplicirate.

Duplicate the BulbDuplicate the BulbDuplicate the Bulb

5. korak

Ponovite isti postupak da duplicirate žarulje i njima ispunite tekst.

Kada završite, smjestite sve slojeve žarulja u grupu i grupu nazovite Bulbs.

Bulbs GroupBulbs GroupBulbs Group

14. Kako Dodati Ugašene Žarulje

1. korak

Otvorite Bulb sliku i upotrijebite Elliptical Marquee Tool da selektirate unutarnji dio žarulje i kopirajte ga.

Select and Copy the BulbSelect and Copy the BulbSelect and Copy the Bulb

2. korak

Zalijepite kopiju žarulje na originalni dokument, promijenite joj naziv sloja u Bulb 02 i konvertirajte u Smart Object.

Promijenite veličinu Bulb 02 slike tako da pristaje veličini Bulb 01.

Zatim, sakrijte bilo koji Bulb 01 sloj i smjestite Bulb 02 na njegovo mjesto.

Replace BulbsReplace BulbsReplace Bulbs

Dvaput kliknite sliku Bulb 02 da primijenite sljedeći "Layer Style" stil:

3. korak

Dodajte Inner Shadow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #b8b8b8
 • Opacity: 100%
 • Distance: 0
 • Size: 10
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

4. korak

Dodajte Inner Glow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 55%
 • Color: #ffffff
 • Source: Center
 • Size: 13
Inner GlowInner GlowInner Glow

5. korak

Dodajte Outer Glow s ovim postavkama:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 5%
 • Color: #ffcb8d
 • Size: 20
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

6. korak

Dodajte Drop Shadow s ovim postavkama:

 • Opacity: 35%
 • Uklonite oznaku u Use Global Light prozorčiću
 • Angle: 63
 • Distance: 6
 • Size: 7
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To će stilizirati drugu žarulju ali još uvijek se trebamo riješiti tamnih dijelova.

Styled Unlit BulbStyled Unlit BulbStyled Unlit Bulb

7. korak

Dvaput kliknite opet sloj Bulb 02 da mu prilagodite Blending Options postavke:

Prilagoditi ćemo This Layer slajdere ispod Blend If odjeljka, što će nam pomoći zaštititi tamnije dijelove Bulb 02 slike da stvore interakciju između ostalih slojeva.

Kako biste to učinili, pritisnite-držite tipku Option i kliknite-povucite lijevi slajder da ga razdvojite.

Zatim pomičite oba kraja sve dok više ne bude vidljivih tamnih dijelova.

Blending OptionsBlending OptionsBlending Options

Trebali biste postići nešto poput ovog:

Styled BulbsStyled BulbsStyled Bulbs

15. Kako Dodati Iskre

1. korak

Smjestite bilo koju od Fireworks0023 slika iznad Bulb 02 sloja, promijenite joj Blend Mode u Screen i transformirajte prema vlastitoj želji.

Add a Sparks ImageAdd a Sparks ImageAdd a Sparks Image

2. korak

Napravite duplikat Bulb 02 sloja i dodajte još iskri da izradite još nekoliko ugašenih žarulja preko teksta.

Add Unlit Bulbs and SparksAdd Unlit Bulbs and SparksAdd Unlit Bulbs and Sparks

16. Kako Dodati Global Adjustment Prilagođavanje

1. korak

Dodajte novi sloj iznad svih slojeva i nazovite ga Noise.

Idite na Edit > Fill, promijenite Contents u 50% Gray i kliknite OK.

Noise LayerNoise LayerNoise Layer

2. korak

Konvertirajte Noise sloj u Smart Object i promijenite mu Blend Mode u Soft Light.

Smart Object SettingsSmart Object SettingsSmart Object Settings

3. korak

Idite na Filter > Noise > Add Noise. Promijenite Amount u 3 i Distribution u Gaussian te označite Monochromatic okvir.

Add Noise FilterAdd Noise FilterAdd Noise Filter

4. korak

Dodajte Color Lookup adjustment layer, promijenite  3Strip.looktable iz 3DLUT File izbornika i promijenite Opacity sloja u 85%.

Color LookupColor LookupColor Lookup

Čestitam, Završili Ste!

U ovom tutorialu smo prilagodili jednostavnu teksturu da izradimo pozadinu i napravili smo 3D mrežu od sloja s tekstom.

Zatim smo prilagodili postavke 3D mreže, kreirali joj materijale i prilagodili svjetlinu i postavke te renderirali.

Nakon toga smo upotrijebili nekoliko slika zajedno sa slojevima za prilagođavanje i stilove za slojeve kako bismo tekstu dodali žarulje.

Na kraju smo dodali osnovnu prilagođavanje da dovršimo efekt.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads