Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako u Adobe Photoshopu napraviti 3 D tekst s holografskim efektom

Scroll to top
Read Time: 10 min
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
How to Create a Retro Chrome Text Effect in Adobe Photoshop
Create a Retro Gold Leather Text Effect in Adobe Photoshop
This post is part of a series called Text Effects.
How to Create an Ink Cloud Typography Text Effect Using Adobe Photoshop
How to Create an Engraved Stone Text Effect in Adobe InDesign

Croatian (Hrvatski) translation by Miroslava Ilić (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom ću vam tutorijalu pokazati kako u Photoshopu koristiti filtere, opcije prilagodbe i stilove sloja za kreiranje holografske teksture. Nju ćemo koristiti zajedno s 3D alatima i postavkama u izradi 3D teksta s holografskim efektom i diskretnom retro notom. Započnimo!

Ovaj je tekstni efekt proizašao iz stilova sloja dostupnih na stranicama GraphicRiver.

Elementi tutorijala

U nastajanju ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako napraviti pozadinu koristeći Gradient Overlay

1. korak

Napravite novi dokument veličine 1000 x 1000 px i dvoklikom na sloj Background omogućite njegovo uređivanje.

Create the Background LayerCreate the Background LayerCreate the Background Layer

2. korak

Dvoklikom na sloj Layer 1 primijenite Gradient Overlay s ovim postavkama:

 • Klikom u kvadratić aktivirajte opciju Dither.
 • Odaberite ispunu gradijenta Medium Spectrum.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

3. korak

Desnim klikom na Layer 1 iz izbornika odaberite Convert to Smart Object.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

2. Kako napraviti  osnovu holografske teksture

1. korak

Odaberite Filter > Liquify, i koristeći Forward Warp Tool kliknite-povucite gradijent da izmiješate boje.

Koristite veći kist i popunite rubove koje ste dobili povlačeći boje.

LiquifyLiquifyLiquify

2. korak

Možete prilagoditi i druge postavke u prozoru Properties kako biste dobili rezultat poput ovog. Na kraju pritisnite OK.

PropertiesPropertiesProperties

3. korak

Odaberite Image > Adjustments > Hue/Saturation i prilagodite vrijednosti kanala, Channel da dobijete kolorit koji želite.

Ovdje su kanali boja Master, Reds, Yellows i Magentas modificirani kako je dolje prikazano:

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Cilj je dobiti svijetao kolorit sličan hologramu.

Adjusted ColoringAdjusted ColoringAdjusted Coloring

4. korak

Odaberite Filter > Distort > Wave i primijenite sljedeće postavke:

 • Number of Generators: 5
 • Wavelenght:
  • Min. 105
  • Max. 221
 • Amplitude:
  • Min. 1
  • Max. 56
 • Scale:
  • Horiz. 100
  • Vert. 100
 • Type: Sine
 • Underlined Areas: Repeat Edge Pixels
Wave FilterWave FilterWave Filter

5. korak

Odaberite Filter > Blur > Surface Blur i promijenite Radius na 3, a Threshold na 255.

Surface BlurSurface BlurSurface Blur

6. korak

Odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius na 10.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

3. Kako napraviti teksture 'overlay'

1. korak

Duplirajte sloj Layer 1.

Duplicate the LayerDuplicate the LayerDuplicate the Layer

2. korak

Odaberite Edit > Transform > Rotate 90° Counter Clockwise.

Rotate 90 Counter ClockwiseRotate 90 Counter ClockwiseRotate 90 Counter Clockwise

3. korak

Promijenite kopiji sloja Blend Mode u Darken.

Blend ModeBlend ModeBlend Mode

4. korak

Napravite novi sloj iznad ostalih, dajte mu ime Overlay i kombinacijom tipki Command-Option-Shift-E svedite ga na jedan sloj.

Pretvorite sloj Overlay u Smart Object.

Overlay LayerOverlay LayerOverlay Layer

5. korak

Odaberite Filter > Filter Gallery > Stylize > Glowing Edges i primijenite sljedeće postavke:

 • Edge Width: 6
 • Edge Brigthness: 20
 • Smoothness: 15
Glowing EdgesGlowing EdgesGlowing Edges

6. korak

Promijenite sloju Overlay opciju Blend Mode u Screen.

Ovo će biti osnovna holografska tekstura, no budući da će biti primijenjena zajedno s 3D tekstom još ćemo ju malo potamniti.

Blend ModeBlend ModeBlend Mode

4. Kako potamniti teksturu

1. korak

Klikom na ikonu Create new fill or adjustment layer na dnu panela Layers odaberite Selective Color.

Odaberite Whites iz izbornika Colors i promijenite vrijednost crne boje, Black na 100. Zatim odaberite Neutrals iz izbornika Colors da Black promijenite na -15.

Selective ColorSelective ColorSelective Color

2. korak

Dodajte sloj prilagodbe Levels (Levels adjustment layer) i primijenite ove vrijednosti za Output Levels:

Channel: Green

 • Shadows: 33
 • Highlights: 239

Channel: Blue

 • Shadows: 83
 • Highlights: 255
Levels Output LevelsLevels Output LevelsLevels Output Levels

3. korak

Napravite novi sloj iznad ostalih slojeva i dajte mu ime Darken, svedite ga na jedan sloj i pretvorite u Smart Object.

Darken LayerDarken LayerDarken Layer

4. korak

Odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius na 35.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

5. korak

Odaberite Image > Adjustments > Levels i postavite vrijednosti  Shadows na 53, a Gama na 0.39.

Spremite datoteku pod nazivom Holo Texture, a možete sačuvati i kopiju slike ako želite.

LevelsLevelsLevels

5. Kako napraviti slojeve pozadine i teksta

1. korak

Napravite novi dokument veličine 1000 x 850 px i dodajte sloj ispune Solid Color bojom Color #b2b2b2.

Create a BackgroundCreate a BackgroundCreate a Background

2. korak

Napišite prvo slovo teksta koristeći font The Next Font, i promijenite Size na 300 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

6. Kako napraviti 3D tekst

1. korak

Označite tekstni sloj, odaberite 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

Za pristup 3D postavkama i svojstvima mreže/rešetke trebate otvoriti dva panela: panel 3D i panel Properties (oba dostupna preko izbornika Window).

Panel 3D ima sve elemente 3D scene i kada klikom odaberete jedan od njih imat ćete pristup njegovim postavkama u panelu Properties. Uvijek je potrebno odabrati karticu (tab) elementa koji želimo modificirati u panelu 3D prije promjene postavki u panelu Properties.

New 3D Extrusion from Selected LayerNew 3D Extrusion from Selected LayerNew 3D Extrusion from Selected Layer

2. korak

Odaberite Move Tool za pristup opciji 3D Modes u traci opcija, Options.

Nakon odabira jednog, tehnikom klikni-povuci napravite promjene (na selektiranom elementu u panelu 3D).

Primijenite 3D Modes za promjenu kuta gledanja, Current View pod kutom kojim želite.

3D Move Tool Modes3D Move Tool Modes3D Move Tool Modes

7. Kako namjestiti postavke za 3D Mesh i Cap

1. korak

U panelu 3D odaberite karticu 3D mreže/rešetke (3D mesh) i promijenite Extrusion Depth u panelu Properties na 75.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

2. korak

Klikom na ikonu Cap pri vrhu panela Properties promijenite Bevel Width na 2%, Contour na Half Round i Inflate Strength na 1%.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

8. Kako napraviti osnovne materijale

1. korak

Odaberite kartice mreže Front Inflation i Extrusion Material i primijenite ove postavke materijala u panelu Properties ( kolorni mod je RGB).

 • Diffuse: 241, 237, 225
 • Specular: 163, 163, 163
 • Shine: 35%
 • Reflection: 35%
 • Refraction: 1.35
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

2. korak

Odaberite Extrusion Material i promijenite vrijednost opcije Roughness na 20%.

RoughnessRoughnessRoughness

3. korak

Odaberite karticu Bevel Material i primijenite sljedeće postavke:

 • Diffuse: 179, 174, 183
 • Specular: 201, 211, 211
 • Illumination: 102, 105, 106
 • Shine: 50%
 • Reflection: 10%
Bevel MaterialBevel MaterialBevel Material

9. Kako postaviti osvjetljenje 3D scene

1. korak

Prije nego što dodamo teksturu holograma trebamo prilagoditi osvjetljenje.

Odaberite karticu Infinite Light i promijenite njenu vrijednost Intensity na 20%, a Shadow Softness na 80%.

Infinite Light 1Infinite Light 1Infinite Light 1

2. korak

Koristite Move Tool ili namjestite vrijednosti Coordinates da pomaknete Infinite Light i dobijete rezultat koji želite.

Move the LightMove the LightMove the Light

3. korak

Odaberite karticu Environment, napravite klik na ikonu IBL teksture, odaberite Replace Texture i otvorite sliku Dining Room.

EnvironmentEnvironmentEnvironment

4. korak

Promijenite Intensity na 35% i pomaknite sliku da dobijete rezultat koji želite.

Move the LightMove the LightMove the Light

10. Kako primijeniti holografsku teksturu

1. korak

Odaberite karticu Front Inflation Material, napravite klik na ikonu mape Illumination i odaberite Load Texture da otvorite dokument Holo Texture koji ste već napravili.

Add the TextureAdd the TextureAdd the Texture

2. korak

Nakon klika na ikonu teksture Illumination, odaberite  Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

3. korak

Postavite vrijednosti Tile na 1, a Offset na 0, i potvrdite s OK.

UV PropertiesUV PropertiesUV Properties

4. korak

Odaberite karticu Extrusion Material, i nakon klika na mapu Illumination odaberite iz izbornika Holo Texture.

Extrusion TextureExtrusion TextureExtrusion Texture

5. korak

Odaberite karticu mreže (mesh tab) i promijenite Texture Mapping u panelu Properties u Tile.

Texture MappingTexture MappingTexture Mapping

6. korak

Ponovo odaberite karticu Extrusion Material i ako je potrebno, uredite vrijednosti pod  UV Properties za teksturu Illumination.

Extrusion MaterialExtrusion MaterialExtrusion Material

11. Kako duplirati 3D mreže

1. korak

Odaberite karticu mreže, "3D mesh" i nakon klika na ikonu panela 3D odaberite Duplicate Object.

Duplicate ObjectDuplicate ObjectDuplicate Object

2. korak

Imenujte dupliranu mrežu, "mesh" prema sljedećem slovu koje ćete napraviti i odaberite Edit Source u panelu Properties.

Edit SourceEdit SourceEdit Source

3. korak

Nakon što ste otvorili datoteku, promijenite tekst u slovo koje želite dodati, spremite i zatvorite datoteku.

Change the TextChange the TextChange the Text

4. korak

Time će se ažurirati mreža u originalnom dokumentu. Ponovite iste korake za izradu preostalih slova koja su vam potrebna.

Add More LettersAdd More LettersAdd More Letters

12. Kako pomicati 3D mreže

1. korak

Odaberite karticu mreže drugog slova, odaberite Move Tool i pomaknite os, 3D Axis za pomak drugog slova od prvog.

Strelice na krajevima osi pomiču mrežu, dio ispod njih koristi se za rotaciju, a kocke za skaliranje. Kocka u središtu koristi se za jednoliko skaliranje objekta. Sve što trebate učiniti je klikom i povlačenjem pomaknuti dio koji želite.

Move the MeshesMove the MeshesMove the Meshes

2. korak

Možete klikom na karticu Current View odabrati bilo koju od opcija iz izbornika View kako biste postavili mreže slova.

Change the ViewChange the ViewChange the View

3. korak

Ponovite postupak dok ne završite s pomicanjem svih slova na zadovoljavajući način.

Promijenite ime sloja 3D u Text.

Rename the 3D LayerRename the 3D LayerRename the 3D Layer

13. Kako dodati pozadinu

1. korak

Odaberite Rectangle Tool i provjerite je li uključena opcija Shape u traci Options, a Stroke postavljen na None.

Klikom bilo gdje na dokument aktivirajte prozor Create Rectangle, postavite Width i Height na 2000 i potvrdite s OK.

Create a RectangleCreate a RectangleCreate a Rectangle

2. korak

Odaberite 3D > New Extrusion from Selected Path, kliknite na karticu Current View i odaberite Text iz izbornika View da povežete 'poglede' (views) oba 3D sloja koja imate.

Match the Camera ViewsMatch the Camera ViewsMatch the Camera Views

3. korak

Označite oba sloja i odaberite 3D > Merge 3D Layers.

Odaberite mrežu Rectangle i promijenite Extrusion Depth na 10.

Merge 3D LayersMerge 3D LayersMerge 3D Layers

4. korak

Pomaknite mrežu Rectangle ispod teksta.

Move the 3D MeshMove the 3D MeshMove the 3D Mesh

5. korak

Odaberite karticu Rectangle Front Inflation Material i primijenite sljedeće postavke:

 • Diffuse: Primijenite teksturu Metal seamless i podesite njene UV Properties koliko je potrebno.
 • Specular: 186, 192, 194
 • Shine: 7%
 • Reflection: 3%
 • Bump: 25%
Front Inflation MaterialFront Inflation MaterialFront Inflation Material

6. korak

Za kreiranje teksture Bump nakon klika na ikonu mape Bump odaberite New Texture.

New TextureNew TextureNew Texture

7. korak

Postavite vrijednosti za Width i Height na 1000 i potvrdite s OK.

New Texture SettingsNew Texture SettingsNew Texture Settings

8. korak

Kad se datoteka otvori duplirajte sloj Background i dvoklikom na kopiju primijenite efekt Pattern Overlay sa sljedećim postavkama:

 • Pattern: Concrete wall 3
 • Scale: 25%

Spremite i zatvorite datoteku i, ako je potrebno, promijenite postavke teksture Bump pod UV Properties.

Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

14. Kako renderirati 3D scenu

1. korak

Označite obje kartice 3D mreže i pomaknite ih uz os ipsilon, Y-Axis iznad i dalje od plohe, Ground Plane kako ne bi utjecali na odraz.

Odaberite zadnji pogled kamere (final camera view) i provjerite prekriva li pozadina mreže  Rectangle cijeli dokument, bez praznih kutova.

Choose a Final Camera ViewChoose a Final Camera ViewChoose a Final Camera View

2. korak

Kad ste zadovoljni rezultatom, odaberite 3D > Render 3D Layer. Renderiranje će malo potrajati, prekinuti ga možete kad god želite pritiskom na tipku Esc.

Nakon renderiranja desnim klikom na sloj 3D odaberite Convert to Smart Object da izbjegnete nenamjerne promjene.

Render the 3D SceneRender the 3D SceneRender the 3D Scene

15. Kako dodati globalne prilagodbe

1. korak

Dodajte sloj "adjustment", Gradient Map kao gornji sloj, kvačicom u kvadratiću uključite opciju Dither i napravite gradijent boje s tim da pod Colors lijevo dodate boju #403261, u sredinu #554561 i desno boju #97846b.

Promijenite Blend Mode sloja u Soft Light, a Opacity namjestite na 70%.

Gradient MapGradient MapGradient Map

2. korak

Dodajte sloj "adjustment", Color Lookup i odaberite Pastel 8 Hues iz izbornika Abstract. Promijenite Blend Mode sloja u Soft Light i Opacity na 20%.

Color LookupColor LookupColor Lookup

3. korak

Napravite novi sloj kao gornji sloj, dajte mu ime Vignette i postavite Blend Mode na Color Burn, a Opacity na 70%.

Odaberite Brush Tool, postavite Foregound Color #707070 i odaberite veliki, okrugli, meki kist da dodate vinjetu oko teksta.

Add VignetteAdd VignetteAdd Vignette

4. korak

Dodajte sloj ispune Solid Color koristeći boju, Color #6639a4 i promijenite Blend Mode u Soft Light.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

5. korak

Dodajte sloj "adjustment", Levels i postavite vrijednosti pod Shadows na 10.

Zatim odaberite kanal Blue i postavite vrijednosti za Output Levels na 15 za Shadows i na 235 za Highlights.

LevelsLevelsLevels

16. Kako dodati teksturi diskretne slojeve Overlay

1. korak

Napravite novi sloj kao gornji sloj, dajte mu ime High Pass i sve slojeve koje imate svedite na jedan.

Pretvorite ovaj sloj u Smart Object i postavite Blend Mode na Soft Light.

High PassHigh PassHigh Pass

2. korak

Odaberite Filter > Other > High Pass i postavite Radius na 1.

High Pass FilterHigh Pass FilterHigh Pass Filter

3. korak

Napravite još jedan novi sloj, dajte mu ime Noise i odaberite Edit > Fill.

Promijenite vrijednosti za Contents na 50% Gray i potvrdite s OK.

Fill LayerFill LayerFill Layer

4. korak

Pretvorite sloj Noise u Smart Object i njegov Blend Mode u Soft Light.

Noise LayerNoise LayerNoise Layer

5. korak

Odaberite Filter > Noise > Add Noise, promijenite Amount na 7, Distribution u Uniform i uklonite kvačicu iz kvadratića uz opciju  Monochromatic.

Noise FilterNoise FilterNoise Filter

6. korak

Sliku Black Grunge Texture postavite iznad ostalih slojeva, skalirajte ju ako treba i promijenite Blend Mode sloja u Color Dodge, a Opacity na 50%.

Black Grunge Texture 2Black Grunge Texture 2Black Grunge Texture 2

Čestitam, uspjeli ste!

U ovom smo tutorijalu koristili gomilu stilova sloja, filtera i prilagodbi za kreiranje holografske teksture. Zatim smo napravili 3D tekst, prilagodili njegove postavke i kreirali materijale. Nakon toga smo prilagodili osvjetljenje, dodali pozadinu i renderirali 3D scenu. Na kraju smo dodali još malo slojeva "premaza" (overlay layers) i slojeva prilagodbi (adjustment layers) da dotjeramo efekt.

Slobodno ostavite svoje komentare, prijedloge i radove na dnu stranice.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads