Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Izraditi Napuhnuti 3D Tekst Efekt sa Naborima u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 10 min

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Photoshop 3D mreže za dubinu su odličan način za izradu unikatnih 3D oblika mreže. Ovaj tutorial će vam pokazati kako upotrijebiti ispune sa uzorcima i opcije te postavke slojeva za podešavanje (Adjustment layer) da izradite sjajni 3D tekst efekt sa naborima. Krenimo!

Ovaj tekst efekt nadahnut je mnogim 'Layer Styles' stilovima koji su dostupni na Graphic River.

Resursi za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Izraditi Radnu Putanju Teksta

1. korak

Izradite novi 1250 x 800 px dokument. Zatim napišite tekst koristeći font Shintia Script, i podesite Size na 350 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. korak

Kliknite desnim gumbom miša na sloj teksta i odaberite Create Work Path.

Create Work PathCreate Work PathCreate Work Path

3. korak

Odaberite Direct Selection Tool (A). U Options kartici kliknite Path operations ikonu i odaberite Merge Shape Components.

Merge Shape ComponentsMerge Shape ComponentsMerge Shape Components

2. Kako Kreirati Uzorak Nabora

1. korak

Odaberite Rectangular Marquee Tool i selektirajte mali dio na jednom od rubova teksta. To će biti ponavljajuća jedinica nabranog uzorka, stoga je veličina selekcije ujedno i veličina jedinice nabranog uzorka.

Kada napravite selekciju, izradite novi sloj i nazovite ga Pattern.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

2. korak

Odaberite Gradient Tool i podesite Foreground i Background boje u bijelu i crnu.

Zatim, u Options kartici odaberite Foreground to Background gradijentnu ispunu i kliknite Reflected Gradient ikonu.

Kliknite-povucite od sredine selekcije do jednog od gornjih ili donjih rubova da izradite gradijentnu ispunu.

Create the Gradient FillCreate the Gradient FillCreate the Gradient Fill

3. korak

Sa još uvijek aktivnom selekcijom, idite na Edit > Define Pattern, upišite Frill za Name i kliknite OK.

De-selektirajte pritiskom na Command-D.

Define PatternDefine PatternDefine Pattern

3. Kako Primijeniti 'Stroke' Liniju sa Uzorkom na Putanju

1. korak

Sakrijte Pattern sloj. Izradite novi sloj ispod i nazovite  ga Frill.

Create a Frill LayerCreate a Frill LayerCreate a Frill Layer

2. korak

Idite na Edit > Fill i promijenite Contents u Pattern.

Odaberite Frill uzorak koji ste upravo kreirali. Označite Script okvir, odaberite Place Along Path i kliknite OK.

Fill SettingsFill SettingsFill Settings

3. korak

To će otvoriti Place Along Path opcije i postavke.

 • Pattern Scale: 1 (Promijenite ovo ako želite promijeniti veličinu nabora).
 • Spacing: 0 (Ovo osigurava da se jedinice ispune sa uzorkom koje se ne preklapaju.)
 • Označite Adjust spacing to fit okvir.
 • Angle from path: -90 (To omogućuje da ispuna s uzorkom prati smjer putanje a da pritom nije rotirana.)
 • Distance from path: 0 (To će smjestiti ispnu točno na putanju).
 • Uklonite oznaku Alternate patterns okvira da izbjegnete kreiranje uzorka na obje strane putanje.
 • Scale progression: 100 (Ovo osigurava da ispuna zadrži istu veličinu uzduž linije.)
 • Uklonite oznaku Skip symbol rotation kako biste osigurali da jedinice uzorka prate smjer putanje.
 • Color randomness: 0
 • Brightness randomness: 0.5 (To će nasumično promijeniti svjetlinu uzorka, što ga čini dinamičnijim.)
Place Along PathPlace Along PathPlace Along Path

4. korak

Nakon što kliknete OK na putanji će biti povučena ispuna sa uzorkom. 

Pritisnite Command-kliknite na sličicu (thumbnail) sloja teksta kako biste napravili selekciju.

Stroke and Create a SelectionStroke and Create a SelectionStroke and Create a Selection

5. korak

Pripazite da vam je selektiran Frill sloj i zatim pritisnite dvaput Delete da se riješite radne putanje i unutarnjeg dijela nabora.

Nakon što završite, de-selektirajte.

Delete the Inner PartDelete the Inner PartDelete the Inner Part

4. Kako Izraditi 3D Slojeve

1. korak

Selektirajte sloj teksta, promijenite mu naziv u Text, i idite na 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

3D Text Layer3D Text Layer3D Text Layer

2. korak

Selektirajte Frill sloj i idite na 3D > New Mesh from Layer > Depth Map to > Plane.

To će kreirati 3D mrežu gurajući svijetle dijelove naprijed i tamne dijelove unutra.

Frill 3D LayerFrill 3D LayerFrill 3D Layer

3. korak

Selektirajte oba 3D sloja i idite na 3D > Merge 3D Layers.

Merge 3D LayersMerge 3D LayersMerge 3D Layers

5. Kako Raditi sa 3D Scenom

1. korak

Da pristupite postavkama i svojstvima 3D mreže, morati ćete otvoriti dvije kartice: 3D karticu i Properties karticu (obje ćete naći u Window izborniku).

3D kartica ima sve komponente 3D scene i kada kliknete ime jedne od njih moći ćete pristupiti njezinim postavkama u Properties kartici. Zato pazite da uvijek selektirate karticu elementa kojeg želite modificirati u 3D kartici prije nego što mu promijenite postavke u Properties kartici.

3D and Properties Panels3D and Properties Panels3D and Properties Panels

2. korak

Ako odaberete Move Tool, pronaći ćete za njega set 3D Mode načina s desne strane Options kartice.

Kada izaberete jedan od njih, tada možete kliknuti i povući da primijenite promjene (na selektiranom elementu u 3D kartici).

Upotrijebite te načine da promijenite Current View u kut koji želite.

Move Tool 3D ModesMove Tool 3D ModesMove Tool 3D Modes

6. Kako Prilagoditi Postavke 3D Mreže

1. korak

Selektirajte Text 3D mesh okvir u 3D kartici i zatim u Properties kartici, promijenite Extrusion Depth u 5.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

2. korak

Kliknite Cap ikonu na dnu Properties kartice i odaberite Front and Back iz Sides izbornika.

Promijenite Bevel Width u 1 i Contour u Half Round, i promijenite Inflate Strength u 15%.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

7. Kako Skalirati Depth Map Mrežu

1. korak

Selektirajte Frill karticu 3D mreže i odaberite Move Tool da dobijete 3D Axis (3D os).

Strelice na završecima osi pomiču mrežu, dio ispod njih koristi se za rotaciju i kocke se upotrebljavaju za skaliranje. Kocka u sredini se koristi za ujednačeno skaliranje objekta.

Upotrijebite Z Scale kocku da skalirate Frill mrežu uzduž Z axis.

Scale Down along the Z AxisScale Down along the Z AxisScale Down along the Z Axis

2. korak

Mrežu možete uvećavati i smanjivati kad god želite prije renderiranja scene, stoga ne brinite sada oko savršene veličine - samo skalirajte da izgleda više kao nabor.

Get the Basic Frill ShapeGet the Basic Frill ShapeGet the Basic Frill Shape

8. Kako Promijeniti Pozicije 3D Mreža

1. korak

U View izborniku unutar Properties kartice, promijenite Current View u Front.

Change the Current ViewChange the Current ViewChange the Current View

2. korak

Sljedeće što morate napraviti jest skalirati i pomaknuti Text mrežu sve dok neće pristajati unutar Frill mreže.

Za to možete upotrijebiti 3D Axis ili, za precizniji rezultat, možete unijeti numeričke vrijednosti u Coordinates okvir u Properties kartici.

Možete također kliknuti Scale ikonu da odaberete Uniform Scaling opciju ako je potrebno. Samo pazite da ne ostane preklapajućih ili praznih dijelova.

Scale and Reposition the MeshesScale and Reposition the MeshesScale and Reposition the Meshes

3. korak

Kada završite, selektirajte oba okvira 3D mreže i promijenite  X Rotation Angle u 90.

Change the X Rotation AngleChange the X Rotation AngleChange the X Rotation Angle

4. korak

Selektirajte svaku mrežu zasebno i zatim kliknite ikonu izbornika 3D kartice i odaberite Move Object to Ground Plane.

Move Object to Ground PlaneMove Object to Ground PlaneMove Object to Ground Plane

5. korak

Idite nazad na Default prikaz kamere i pomičite je okolo da provjerite izgleda li sve dobro iz različitih kutova.

Možda ćete morati pomaknuti Frill mrežu malo gore tako da bude u centru Text mreže.

Change the View and Move the MeshesChange the View and Move the MeshesChange the View and Move the Meshes

9. Kako Izraditi 3D Materijal

1. korak

Odaberite Frill Material karticu, kliknite Diffuse ikonu teksture, i odaberite Remove Texture.

Učinite isto za Opacity teksturu.

Remove the Material TexturesRemove the Material TexturesRemove the Material Textures

2. korak

Selektirajte sve Material okvire koje imate za obje 3D mreže i upotrijebite ove postavke (upotrijebljene vrijednosti za boju su u RGB):

 • Diffuse: 81, 173, 13
 • Specular: 232, 223, 186
 • Shine: 85
 • Reflection: 16
Main Material SettingsMain Material SettingsMain Material Settings

10. Kako Dodati Ispupčenu Teksturu

                                                                                                                                  1. korak

Selektirajte Text Front Inflation Material okvir. Kliknite ikonu Bump mape i odaberite Load Texture da otvorite sliku Front Bump Pattern.

Add the Bump TextureAdd the Bump TextureAdd the Bump Texture

2. korak

Kliknite Bump ikonu teksture i odaberite Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

3. korak

Prilagodite Tiles vrijednosti ovisno o tome koliko nabora želite imati na materijalu.

Change the Tile ValuesChange the Tile ValuesChange the Tile Values

4. korak

Smanjite Bump vrijednost na 1 ili možete upotrijebiti neku drugu vrijednost po želji kako biste postigli intenzivniji rezultat.

Bump ValueBump ValueBump Value

11. Kako Spremiti Pogled Kamerom

1. korak

Izaberite pogled kamere koju želite za završni rezultat.

Choose the Final Camera ViewChoose the Final Camera ViewChoose the Final Camera View

2. korak

Zatim, kliknite Current View okvir i odaberite Save iz View izbornika.

Save the Camera ViewSave the Camera ViewSave the Camera View

3. korak

Upišite ime za svoj pregled i kliknite OK.

View NameView NameView Name

4. korak

To će dodati spremljeni pregled na oboje, 3D karticu i View izbornik.

Sada možete promijeniti pregled kamerom da provjerite ima li problema sa mrežama ili materijalima i da se nakon toga vratite lagano nazad na pohranjeni završni pregled.

Saved ViewSaved ViewSaved View

12. Kako Prilagoditi Svjetlinu

1. korak

Odaberite Infinite Light karticu i zatim odaberite Spot it Type izbornika u Properties kartici.

Change the Light TypeChange the Light TypeChange the Light Type

2. korak

Kliknite Point to Origin ikonu da popravite inicijalni smjer svijetlosti i zatim kliknite Move to View ikonu da ga vidite u kameri koju imate.

Reset the LightReset the LightReset the Light

3. korak

Promijenite Intensity u 10%, Shadow Softness u 30%, Hotspot vrijednost u 26.2, i Cone u 47.

Zatim, označite Light Falloff okvir i promijenite Inner vrijednost na 350 i Outer na 1000.

Imajte na umu da možete izabrati bilo koje druge vrijednosti koju želite ovisno o rezultatu koji želite pstiči

Spot Light SettingsSpot Light SettingsSpot Light Settings

4. korak

Pomaknite svjetlo okolo dok ne postignete željeni rezultat koristeći Move Tool ili Coordinates vrijednosti.

Move the Spot LightMove the Spot LightMove the Spot Light

5. korak

Odaberite Environment karticu. Kliknite ikonu IBL teksture, odaberite Replace Texture, i učitajte Lights sliku.

Load the IBL ImageLoad the IBL ImageLoad the IBL Image

6. korak

Svjetlini IBL-a promjenite Intensity u 60%, i Ground Plane-u promijenite Shadows Opacity u 50%.

Environment Light SettingsEnvironment Light SettingsEnvironment Light Settings

7. korak

Pomičite sliku dok ne postignete rezultat koji vam se sviđa. Ovo je važan korak pošto tekstura prilično utječe na krajnji rezultat.

Move the ImageMove the ImageMove the Image

13. Kako Izraditi 'Ground Plane' Mreže

1. korak

Izradite novi sloj iznad 3D sloja, nazovite ga Ground i ispunite ga bijelom.

Ground LayerGround LayerGround Layer

2. korak

Idite na 3D > New Mesh from Layer > Postcard.

Convert to a 3D LayerConvert to a 3D LayerConvert to a 3D Layer

3. korak

Selektirajte Current View okvir i odaberite originalno ime 3D sloja iz View izbornika u Properties kartici.

Change the Current ViewChange the Current ViewChange the Current View

4. korak

Sjedinite Ground sloj sa originalnim 3D slojem. Važno je imati originalni 3D sloj ispod Ground sloja jer, kada se sjedine, donji sloj nasljeđuje svjetlinu donjeg sloja.

Nakon što sjedinite slojeve, Ground mreži promijenite X Rotation Angle u 90, i pomaknite je na Ground Plane.

Merge the 3D LayersMerge the 3D LayersMerge the 3D Layers

5. korak

Pomaknite plohu dok ne ispuni cijelu scenu i skalirajte ukoliko za to postoji potreba.

Move the Ground MeshMove the Ground MeshMove the Ground Mesh

14. Kako Izraditi 3D Pozadinski Materijal

1. korak

Selektirajte Ground karticu materijala. Kliknite Diffuse ikonu za teksturu, i odaberite Replace Texture da otvorite PlywoodPainted0078 sliku.

Replace the TextureReplace the TextureReplace the Texture

2. korak

Kliknite Diffuse ikonu teksture i odaberite Edit Texture.

Edit the TextureEdit the TextureEdit the Texture

3. korak

To će otvoriti datoteku teksture.

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Hue/Saturation.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

4. korak

Promijenite Hue na -20, i Saturation u -80.

HueSaturation SettingsHueSaturation SettingsHueSaturation Settings

5. korak

Dodajte Levels 'Adjustment layer' sloj i promijenite Gamma vrijednost u 1.5.

Spremite promjene i zatvorite datoteku teksture da idete nazad na 3D dokument.

Levels SettingsLevels SettingsLevels Settings

6. korak

Uklonite Opacity teksturu i upotrijebite ove postavke za Ground materijal:

 • Specular: 199, 199, 199
 • Illumination: 17, 17, 17
 • Shine: 20
Ground Material SettingsGround Material SettingsGround Material Settings

7. korak

Prilagodite UV Properties za Diffuse teksturu.

Adjust the UV PropertiesAdjust the UV PropertiesAdjust the UV Properties

15. Kako Kreirati Normalne Mape

1. korak

Normal Maps u osnovi pomaže imitirati iluziju dubine i detalja na 3D objektu koristeći RGB informaciju koja odgovara X, Y i Z osi u 3D prostoru.

Kako biste kreirali jednu, kliknite ikonu Normal mape na dnu Properties kartice i odaberite Generate Normals from Diffuse.

Generate Normals from DiffuseGenerate Normals from DiffuseGenerate Normals from Diffuse

2. korak

To će otvoriti Generate Normal Map okvir gdje možete upotrijebiti kopiju Diffuse teksture da kreirate Normal Map.

Odaberite Default Lights iz Lighting Preset na vrhu. Zatim možete odabrati Cube Wrap iz Object izbornika na dnu, pošto je najviše podsjeća na Ground Plane.

Nakon toga, možete kliknuti-povući na područje za pregled kako biste rotirali objekt i vidjeli rezultat iz različitih kutova.

Promijenite Blur u 2.5 da ublažite detalje i Detail Scale u 20% da im smanjite naglašenost.

Poigrajte se sa vrijednostima dok ne postignete željeni rezultat i kliknite OK.

Generate Normal Map SettingsGenerate Normal Map SettingsGenerate Normal Map Settings

3. korak

Prilagodite UV Properties za Normal tako da se usklade sa onima za Diffuse.

Ako vam se ne sviđa rezultat, možete ukloniti i regenerirati mapu koristeći različite vrijednosti.

Adjust the UV PropertiesAdjust the UV PropertiesAdjust the UV Properties

16. Kako Izraditi Dijelove Nabora

1. korak

Izradite novi sloj iznad svih slojeva, nazovite ga Pieces i odaberite Pen Tool.

Odaberite Path opciju u Options kartici i počnite raditi kratke radne putanje oko teksta.

Kliknite jednom da dodate točke, kliknite-povucite da kreirate krivulje i pritisnite-držite tipku Command te kliknite izvan putanje da je odvojite od one sljedeće koju ćete izraditi.

Create Short Work PathsCreate Short Work PathsCreate Short Work Paths

2. korak

Ispunite radne putanje Frill uzorkom kao što ste učinili za liniju teksta. Zatim ih konvertirajte u 3D sloj, promijenite im pregled kamerom i sjedinite ih sa originalnim 3D slojem.

Nakon toga ih smanjite i primijenite isti Frill materijal na njihovu mrežu.

Add the Pieces to the 3D SceneAdd the Pieces to the 3D SceneAdd the Pieces to the 3D Scene

17. Kako Renderirati 3D Scenu i Prilagoditi Konačni Rezultat

1. korak

Kada završite modificiranjem scene, idite na 3D > Render 3D Layer. Renderiranje bi moglo malo potrajati, ali možete ga zaustaviti bilo kada pritiskom na Esc tipku.

Nakon što završi renderiranje, kliknite desnim gumbom 3D sloj i odaberite Convert to Smart Object. To će spriječiti bilo kakve slučajne promjene na 3D sloju. 

Render and Convert to Smart ObjectRender and Convert to Smart ObjectRender and Convert to Smart Object

2. korak

Dodajte Levels 'Adjustment layer' sloj i promijenite Shadows u 20 i Highlights na 250 da malo pojačate kontrast.

Levels SettingtsLevels SettingtsLevels Settingts

3. korak

Dodajte Selective Color 'Adjustment layer' sloj i upotrijebite ove postavke:

Yellows

 • Cyan: 30
 • Magenta: 20
 • Yellow: 10
 • Black: 9

Greens

 • Cyan: 35
 • Magenta: 10
 • Yellow: 35
 • Black: 5

Whites

 • Black: -30
Selective Color SettingsSelective Color SettingsSelective Color Settings

4. korak

Dodajte Gradient sloj i upotrijebite Transparent to Fill Color gradijent, sa bojama #727571 s lijeva i #181e14 zdesna.

Promijenite Style u Radial, i Scale u 200.

Nakon toga, promijenite Blend Mode način sloja u Soft Light, i Opacity u 25%.

Add a VignetteAdd a VignetteAdd a Vignette

Čestitam, završili ste!

U ovom tutorialu smo izradili sloj teksta i upotrijebili ga za izradu jednostavne radne putanje. Zatim smo izradili gradijentni uzorak i njime ispunili rub da izradimo nabor.

Nakon toga smo slojeve konvertirali u 3D mreže i radili na njihovim postavkama i materijalima kao i njihovom scenskom osvjetljenju i kutu.

Na kraju smo dodali 'Ground' ploču i još dijelova nabora, renderirali scenu i upotrijebili nekoliko 'Adjustment layer' slojeva da dovršimo efekt.

Ispod možete ostaviti svoje komentare, prijedloge i rezultate.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads