Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects
Design

Kako Izraditi 3D Cilindrični Tekst Efekt u Adobe Photoshopu

by
Difficulty:IntermediateLength:MediumLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Danas, sa ovim 3D tekst efektom, ističemo Crveno za Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a, 2016. god. Upotrijebite Photoshop 3D alate i postavke zajedno sa slojevima za podešavanje i filtrima kako biste izradili 3D cilindrični tekst efekt.

Citirajmo što WorldAIDSDay.org kaže o ovom godišnjem eventu: 

Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a održava se 1. prosinca svake godine i prilika je da se mnogi diljem svijeta udruže u borbi protiv HIV-a, pruže podršku onima koji žive sa osobama zaraženim HIV-om i prisjete se onih koji su umrli. Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a je prvi globalni zdravstveni dan, održan prvi puta u 1988. god.

Ovaj tekst nadahnut je mnogim stilovima za slojeve (Layer Styles) koji su dostupni na stranici GraphicRiver.

Elementi Potrebni za Tutorijal

Tijekom izrade ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi:

1. Kako Dodati "Color Fill" Sloj

1. korak

Izradite novi dokument dimenzija 1920 x 1080 px i zatim kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na dnu Layers kartice i odaberite Solid Color.

Solid Color Layer

2. korak

Upotrijebite Color/boju #9d2323.

Fill Color

2. Kako Izraditi Oblik Teksta

1. korak

Izradite tekst koristeći Unintended font i podesite Size na 250 pt.

Create the Text

2. korak

Kliknite desnim gumbom miša na sloj sa tekstom i odaberite Convert to Shape.

Promijenite naziv sloja u Text.

Convert to Shape

3. Kako Oduzeti Elipse od Oblika Teksta

1. korak

Odaberte Ellipse Tool, kliknite Geometry Options ikonu i podesite Fixed Size W i H vrijednosti na 11.

Geometry Options

2. korak

Držite Option tipku da oduzmete elipsu od oblika teksta i zatim lagano kliknite-povucite da izradite elipsu.

Smjestite elipsu u sredinu jedne od točaka teksta i zatim otpustite sve da ih oduzmete.

Add a Hole

3. korak

Isto ponovite sa nekoliko drugih točaka preko teksta.

Add More Holes

4. Kako Smanjiti Veličinu Dokumenta i Izraditi Pozadinu u Obliku Pravokutnika

1. korak

Ovo je opcionalni korak ukoliko želite raditi sa manjom veličinom dokumenta.

Idite na Image > Image Size, i unesite bilo koje nove vrijednosti dimenzija koje vam odgovaraju. U mojem slučaju, Width/širina je podešena na 1250 px.

Image Size

2. korak

Odaberite Rectangle Tool, izradite oblik pravokutnika koji je produžen malo izvan dokumenta i promijenite naziv sloja u Ground.

Create a Rectangle Background

5. Kako Izraditi 3D Scenu

1. korak

Za svaki Text i Ground sloj učinite sljedeće: selektirajte ih i zatim idite na 3D > New 3D Extrusion from Selected Path.

Create 3D Extrusions

2. korak

Selektirajte oba 3D sloja i zatim idite na 3D > Merge 3D Layers.

Merge 3D Layers

6. Kako Raditi sa 3D Scenom

1. korak

Kako biste pristupili postavkama i "properties" značajkama 3D mreže morati ćete otvoriti dvije kartice: 3D karticu i Properties karticu (obje ćete naći u Windows izborniku).

3D kartica ima sve komponente 3D scene i kada kliknete ime jedne od njih, moći ćete pristupiti njihovim postavkama u Properties kartici. Pripazite da uvijek selektirate okvir elementa kojeg želite modificirati u 3D kartici prije nego što mu promijenite postavke u Properties kartici.

3D Panels

2. korak

Ako odaberete Move Tool, naći ćete za njega set 3D Modes načina u desnoj Options kartici.

Kada izaberete jedan od njih, tada možete kliknuti i povući da primijenite promjene (na selektiranom elementu u 3D kartici).

Upotrijebite ove metode da promijenite Current View pregled u kut koji želite.

Move Tool 3D Modes

7. Kako Promijeniti "3D Ground Mesh" Postavke

1. korak

U 3D kartici odaberite Ground okvir i zatim u Properties kartici promijenite Extrusion Depth u 2.

Change the Extrusion Depth

2. korak

Kliknite Coordinates ikonu na vrhu Properties kartice i zatim promijenite X-Rotation Angle u 90.

Change the X-Rotation Angle

3. korak

U 3D kartici, kliknite ikonu na izborniku 3D kartice i odaberite Move Object to Ground Plane.

Move Object to Ground Plane

8. Kako Promijeniti "3D Text Mesh" Postavke

1. korak

Odaberite Text mrežu u 3D kartici i zatim kliknite ikonu Deform na vrhu Properties kartice.

Promijenite Extrusion Depth u 15 i Vertical Angle (Y) u 3.

Text Mesh Deform Settings

2. korak

Kliknite Coordinates ikonu na vrhu Properties kartice i zatim promijenite X-Rotation Angle u 90.

Change the X-Rotation Angle

3. korak

Kliknite ikonu izbornika 3D kartice, i odaberite Move Object to Ground Plane.

Move Object to Ground Plane

4. korak

Kliknite Cap ikonu na vrhu Properties kartice i zatim promijenite Bevel Width u 3 i Contour u Half Round.

Text Mesh Cap Settings

9. Kako Upotrijebiti "3D Axis" 

1. korak

Uzmite Move Tool i upotrijebite 3D Axis da pomaknete Ground mreže ispod teksta.

Strelice na krajevima osi pomiču mrežu, dio ispod njih koristi se za rotaciju i kocke se upotrebljavaju za promjenu veličine. Kocka u sredini se koristi za uniformiranu promjenu veličine objekta. Sve što trebate učiniti jest kliknuti i povući dio koji želite.

Move the Ground Mesh

2. korak

Kliknite Current View okvir u 3D kartici i zatim odaberite Left u View padajućem izborniku u Properties kartici.

Change the Current View

3. korak

Zumirajte i pomičite okolo pregled kamerom dok jasno ne vidite stranu teksta.

Adjust the Camera View

4. korak

Zatim selektirajte Text mrežu i rotirajte je u položaj paralelno sa Ground mrežom.

Rotate the Text Mesh

5. korak

Pomaknite mrežu teksta na razinu poda i zatim kliknite Default Camera okvir u 3D kartici da opet promijenite pregled kamerom.

Move to the Ground Plane

10. Kako Izraditi Jednostavan 3D Materijal

1. korak

Selektirajte sve tekst Material okvire kao i Ground Front Inflation Material okvir.

Zatim u Properties kartici kliknite Diffuse ikonu za teksturu i odaberite Remove Texture.

Remove the Diffuse Texture

2. korak

Nakon toga izradite materijal koristeći ove postavke:

  • Diffuse: 109, 22, 28
  • Specular: 56, 38, 40
  • Shine: 35
Material Settings

11. Kako Izraditi Točkasti Uzorak

1. korak

Izradite novi 50 x 50 px dokument sa crnom pozadinom.

Zatim odaberite alat Elliptical Marquee Tool i u sredini dokumenta izradite krug dimenzija 30 x 30 px.

Izradite novi sloj iznad Background sloja, ispunite selekciju sa bojom #eeeeee i zatim pritisnite Command-D tipke da uklonite odabir.

Create a Dot

2. korak

Napravite četiri duplikata kruga i smjestite centar svake kopije na jedan kut.

Create the Corner Dots

3. korak

Idite na Edit > Define Pattern, i pod Name utipkajte Dots.

Zatvorite ovu datoteku i vratite se na 3D scenu.

Define the Pattern

12. Kako Primijeniti Izbočenu Teksturu

1. korak

Kliknite Ground Front Inflation Material okvir u 3D kartici i zatim kliknite Bump folder ikonu u Properties kartici te odaberite New Texture.

Create a New Bump Texture

2. korak

Izradite novi dokument dimenzija 500 x 500 px i kliknite OK.

Ako se nova datoteka ne otvori automatski, kliknite Bump ikonu teksture i odaberite Edit Texture.

Open the Texture

3. korak

Napravite duplikat Background sloja.

Duplicate the Background Layer

4. korak

Dvaput kliknite na Background copy sloj da primijenite Pattern Overlay efekt koristeći Dots uzorak.

Kada završite, spremite i zatvorite datoteku.

Pattern Overlay

13. Kako Urediti "UV Properties" Postavke Bump Teksture

1. korak

Kliknite Bump ikonu teksture i odaberite Edit UV Properties.

Edit UV Properties

2. korak

Promijenite Tile vrijednosti da postignete rezultat koji vam se sviđa.

Tile Values

3. korak

Povećajte Bump vrijednost na 1.

Change the Bump Value

14. Kako Podesiti Svjetlinu 3D Scene

1. korak

Selektirajte Infinite Light 1 okvir u 3D kartici i zatim u Properties kartici promijenite Intensity na 65% i Shadow Softness na 30%.

Infinite Light Settings

2. korak

Upotrijebite Move Tool da pomaknete okolo svijetlo. ili unesite numeričke vrijednosti u Coordinates.

Move the Infinite Light

3. korak

Kliknite Add new light to Scene ikonu na dnu 3D kartice i odaberite New Spot Light.

New Spot Light

4. korak

Promijenite Intensity na 75%, Shadow Softness na 30%, Hotspot vrijednost na 30, i Cone na 85.

Zatim označite Light Falloff kućicu i promijenite Inner vrijednost na 350 i Outer na 800.

Imajte na umu da možete odabrati i druge vrijednosti koje želite ovisno o rezultatu koji želite postići.

Spot Light Settings

5. korak

Pomičite svijetlo okolo dok vam se ne svidi izgled cjelokupnog osvijetljenja scene.

Move the Spot Light

15. Kako Renderirati Dijelove 3D Scene

1. korak

Renderirati ćemo dvije verzije scene: jednu podnu, i jednu konačnu scenu.

Stoga počnite podešavanjem Ground Front Inflation Material-ove Bump vrijednosti na 0.

Change the Bump Value

2. korak

Kliknite na ikonu oka pokraj Text mreže da je učinite nevidljivom.

Idite na 3D > Render 3D Layer. Možete prestati kad god želite pritiskom Esc tipke.

Render the Ground

3. korak

Kada je renderiranje završeno, pritisnite Command-A tipke da sve selektirate i zatim Command-C tipke da kopirate.

Select and Copy the Ground

4. korak

Pritisnite Shift-Command-V da sloj zalijepite na mjesto i promijenite naziv zalijepljenog sloja u BG.

Paste the Copies Background

16. Kako Renderirati 3D Scenu

1. korak

Učinite BG sloj nevidljivim i zatim opet selektirajte 3D sloj te učinite Text mrežu vidljivom.

Show the Text Mesh

2. korak

Podesite Ground Front Inflation Material-ove Bump vrijednosti natrag na 1.

Change the Bump Value

3. korak

Idite na 3D > Render 3D Layer da renderirate cijelu scenu.

Render the 3D Scene

17. Kako Upotrijebiti "Layer" Masku

1. korak

Učinite BG vidljivim i zatim mu promijenite Fill vrijednost na 80%.

Držite Option tipku i zatim kliknite Add layer mask ikonu na dnu Layers kartice.

Add a Layer Mask

2. korak

Odaberite Brush Tool i selektirajte Mask sličicu (thumbnail).

Podesite Foreground Color u bijelu boju i zatim upotrijebite meki, okrugli malo veći vrh kista da odmaskirate neke dijelove na tlu i pokrijete uzorak 3D scene na dnu ispod.

Paint to Un-mask

18. Kako Podesiti Svjetlinu i Primijeniti "Pattern Overlay"

1. korak

Dodajte Levels "adjustment layer" (sloj za podešavanje) iznad svih slojeva i zatim promijenite Shadows vrijednost na 7, Gamma na 0.85, i Highlights na 235.

Levels Settings

2. korak

Dodajte Pattern sloj za ispunu (fill layer) i upotrijebite MBossed uzorak.

Pattern Fill Layer

3. korak

Pattern sloju promijenite Blend Mode u Linear Burn, i Opacity na 15%.

Pattern Layer Settings

19. Kako Primijeniti "High Pass" Filter

1. korak

Iznad svih slojeva izradite novi sloj i pritisnite Shift-Command-Option-E tipke da izradite sloj za pečat (stamp layer).

Promijenite naziv sloja u High Pass i zatim ga kliknite desnim gumbom miša i odaberite Convert to Smart Object.

Create a Stamp Layer Smart Object

2. korak

Idite na Filter > Other > High Pass, i podesite Radius na 1.

Apply a High Pass Filter

3. korak

High Pass sloju promijenite Blend Mode u Soft Light.

Change the Blend Mode

Čestitam! Završili ste

U ovom tutorijalu smo konvertirali tekst u oblik i u nekim njegovim dijelovima izradili rupe. Zatim smo napravili običan pravokutnik i konvertirali ga zajedno sa tekstom u 3D sloj.

Nakon toga smo radili na 3D sceni, modificirali postavke mreže, izradili uzorke i materijale, pomaknuli kut kamere i podesili svjetlinu.

Na kraju smo, da dovršimo efekt renderirali dvije verzije 3D scene te upotrijebili nekoliko slojeva za podešavanje i ispunu, kao i "high pass" filter.

Ispod možete ostaviti komentare, prijedloge i rezultate.

Final Result
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.