Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Tools & Tips

10 stvari koje trebate znati o radu s vektorima u Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 5 min

Croatian (Hrvatski) translation by Miroslava Ilić (you can also view the original English article)

Iako je Photoshop u osnovi na pikselima baziran editor, on uključuje i određen broj alata koji vam pomažu da radite s vektorskom grafikom i tekstom. U ovom ćemo se tutorijalu upoznati s deset najvažnijih vektorskih alata u Photoshopu. Naučit ćemo kako koristiti Freeform Pen Tool, opciju Rubber Band, postavke Live Shape, Path Operations, Path Arrangement, Isolation i još puno toga. Započnimo! 


1. Freeform Pen Tool

Pen Tool je jako koristan alat u Photoshopu, no nije lako naučiti kako ga pravilno koristiti. Iscrtavanje ravnih linija je jednostavno, no s krivuljama je puno teže. Kad ovladate ovim alatom možete ga koristiti za precizne selekcije, iscrtavanje oblika, izradu vektorskih maski i još mnogo toga. Ako želite napredovati u radu s putanjama možete pokušati koristiti Freeform Pen Tool. Ovaj alat omogućit će vam da slobodno crtate sidrišne točke bez korištenja alata Pen.To je zapravo kombinacija alata Brush Tool i Pen Tool. Nije precizan kao Pen Tool, ali može biti koristan na mnogo načina.

Vector Graphics in PhotoshopVector Graphics in PhotoshopVector Graphics in Photoshop
Freeform Pen Tool

2. Rubber Band

Postavljanje smjera i dužine hvataljki na sidrišnim točkama da se dobije korektno krivuljom iscrtan segment može biti priličan izazov. Po 'defaultu' Photoshop ne omogućava pregled sljedećeg segmenta putanje prije postavljanja nove sidrišne točke. Međutim, postoji jedna skrivena opcija alata Pen koja se zove Rubber Band i koja omogućava pregled sljedećeg segmenta putanje prije postavljanja nove sidrišne točke. Ovo može biti posebno korisno za one koji nastoje naučiti koristiti Pen Tool.

Vector Graphics in PhotoshopVector Graphics in PhotoshopVector Graphics in Photoshop
Rubber Band

3.Tipke prečaca (shortcuts) za Pen Tool

Pen Tool ima neke korisne tipke prečaca (shortcuts) koje omogućavaju njegovu lakšu primjenu.

 • Command/Ctrl: pomiče sidrišnu točku ili hvataljke privremeno se prebacujući na Direct Selection Tool s alata Pen Tool.
 • Shift: iscrtava vodoravne, vertikalne ili dijagonalne ravne linije alatom Pen Tool
 • Option/Alt: pretvara sidrišne točke iz uglatih (corner points) u zaobljene (curve points) i obratno.

4. Transformacija oblika opcijom Rounded Corners

Ukoliko pokušate skalirati oblik zaobljenih uglova (rounded corners) primjenom opcije Free Transform, uglovi se mogu izobličiti. Da to izbjegnete, a koristite verziju Photoshopa stariju od verzije CC, možete podesiti veličinu takvog oblika ako odaberete Direct Selection Tool i pomaknete sidrišne točke za željeni oblik i veličinu.

U programu Photoshop CC možete koristiti panel Live Shape Properties kako bi na jednostavan način polumjer kuta sačuvali nepromijenjenim, čak i kada koristite opciju Free Transform za vektorske oblike zaobljenih uglova.

Vector Graphics in PhotoshopVector Graphics in PhotoshopVector Graphics in Photoshop
Transformacija oblika opcijom Rounded Corners

5. Live Shape Properties

Ovo je jedna od najzanimljivijih novih značajki u programu Photoshop CC, posebno za dizajnere korisničkog sučelja i za web dizajnere. Live Shape Properties nalaze se u panelu Properties i pojavljuju se kad selektirate vektorski oblik. Moći ćete jednostavno podesiti sljedeće:

 • Position of the shape in the document - položaj oblika u dokumentu
 • Size of the shape - veličinu oblika
 • Fill Color - boju ispune oblika
 • Stroke Color - boju obruba oblika
 • Stroke Width - širinu obruba oblika
 • Stroke Style - stil obruba oblika (uključujući opcije isprekidanih linija)
 • Additional Stroke Options - dodatne opcije obruba oblika (Stroke Alignment, Cap i Joint Type)
 • Corner radius options - opcije polumjera kuta (nije dostupno za eliptične oblike)
 • Path Operations
Vector Graphics in Photoshop
Live Shape Properties

6. Spajanje vektorskih oblika

Još jedna super značajka u Photoshopu je jednostavan i nedestruktivan način spajanja (merging) vektorskih oblika. Jasno je da možete zajedno spajati rasterske slojeve (pixel layers) kombinacijom tipki Command/Ctrl + E, no u Photoshopu CC možete na isti način spojiti i vektorske slojeve (Vector Shape layers) bez prethodne primjene opcije Rasterize. Već spojene (merged) oblike još uvijek možete pojedinačno selektirati koristeći Path Selection Tool (crna strelica) i promijeniti njihovu međusobnu interakciju primjenom opcije Path Operations.

Vector Graphics in PhotoshopVector Graphics in PhotoshopVector Graphics in Photoshop
Spajanje vektorskih oblika

7. Path Operations

Već spomenuta opcija Path Operations može se primijeniti za promjenu interakcije među oblicima. Da bi ova opcija dala rezultat u istom vektorskom sloju ili vektorskoj masci morate imati više od jedne putanje. Tada Path Operations koristite za postavljanje interakcije između oblika.

 • Combine Shapes - kombiniranje oblika
 • Subtract Front Shape - oduzimanje gornjeg oblika
 • Intersect Shape Areas - presjecište oblika je vidljivo
 • Exclude Overlapping Shapes - izuzimanje područja preklapanja

Najjednostavniji način da naučite kako funkcioniraju je taj da ih isprobate. Pozitivna strana opcije Path Operations su sasvim nedestruktivne promjene koje uvijek možete napraviti ponovo.

Vector Graphics in PhotoshopVector Graphics in PhotoshopVector Graphics in Photoshop
Path Operations

8. Path Arrangement

Nakon što ste ovladali opcijom Path Operations morate naučiti i kako se služiti opcijom Path Arrangement.To će također utjecati na način na koji će se oblici kombinirati. Ovdje je isti koncept kakav imaju i strukture slojeva. Putanje možete premještati gore i dolje u hijerarhijskom slijedu, putanje na vrhu su nadređene ostalima. Ovu značajku možete pronaći u traci Options kadgod selektirate sloj vektorske maske ili vektorskog oblika.

Vector Graphics in PhotoshopVector Graphics in PhotoshopVector Graphics in Photoshop
Path Arrangement

9. Path Selection Tool - Select All Layers

Path Selection Tool uključuje jednu vrlo praktičnu značajku koju možete promijeniti u traci Options kadgod je ovaj alat odabran. Možete odabrati Path Selection Tool da selektirate samo putanje aktivnih slojeva (selektiranih) ili svih u panelu slojeva. To je vjerojatno slučaj kad trebate unositi promjene u ovisnosti što je korisnije za vaš Photoshop projekt. Možete uštedjeti puno vremena kad imate nekoliko vektorskih slojeva u dokumentu i želite ih brzo urediti na način da postavite opciju Select za Path Selection Tool za sve slojeve All Layers. Tako se nećete morati prebacivati iz sloja u sloj da na svakom uredite putanje.

Vector Graphics in PhotoshopVector Graphics in PhotoshopVector Graphics in Photoshop
Path Selection Tool - Select All layers

10. Isolate Layers

Još jedna nova značajka programa Photoshop CC je opcija Isolate Layers koja je posebno korisna ako radite s vektorskim likovima i putanjama. Spomenuo sam opciju Select All Layers za Path Selection Tool koja olakšava rad u dokumentu s mnogo vektorskih slojeva. S druge strane, ponekad je potrebno da Path Selection Tool ili Direct Selection Tool koristite samo na točno određenoj putanji i nigdje više. Jednostavan je primjer situacija kada imate dva vektorska oblika jedan iznad drugog i kada želite selektirati onaj u pozadini. Tada ćete na njega dvokliknuti alatom Path Selection. To će izolirati taj sloj od svih ostalih slojeva u dokumentu, pa ćete moći na njemu raditi bez utjecaja ne preostale slojeve. Dvoklikom bilo gdje na radnu površinu izaći ćete iz ovog moda i svi vaši slojevi vratit će se u panel slojeva, a Isolation Mode bit će isključen.

Vector Graphics in PhotoshopVector Graphics in PhotoshopVector Graphics in Photoshop
Isolate Layers
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads