1. Design & Illustration
 2. Add-Ons

10 stvari koje trebate znati o primjeni maski u Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 4 min

() translation by (you can also view the original English article)

Primjena maski jedna je od najvažnijih tehnika i vještina koje treba naučiti u Photoshopu. U ovom ćemo tutorijalu objasniti deset stvari koje trebate znati o primjeni maski u Photoshopu kako bi mogli svojim slikama dodavati zanimljive i uzbudljive efekte. 


1. Gradijent maske za ublažavanje prijelaza

Na layer masku (pixel mask) možete primjeniti Gradient Tool da napravite blage prijelaze između slike s maskom i ostalih slojeva ispod nje. Gradijent maske omogućava  brzo i lako osvježavanje slike kad koristite Gradient Tool.

10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Gradijent maske za blage prijelaze

2. Primjena opcije Clipping Mask zajedno s tekstom

Opcija Clipping Mask korisna je u situacijama kada se sadržaj jednog sloja primjenjuje kao maska za drugi sloj. To je posebno korisno kada želite prikazati sliku unutar teksta. Sve što trebate učiniti je da napravite sloj teksta (text layer) i na njega postavite sliku. Nakon toga trebate držeći pritisnutu tipku Alt/Option kliknuti između slojeva u panelu slojeva (Layers Panel). Jednom kad ste postavili opciju Clipping Mask možete i dalje uređivati tekst i premještati sliku, a da ne prekinete vezu (link) između ova dva elementa maske.

10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Clipping Mask (isječak maske) primijenjen s tekstom

3. Višestruke maske za bolju kontrolu

Na istom sloju u isto vrijeme možete imati i layer masku (pixel mask) i vektorsku masku. Kad je to korisno? U nekim ćete slučajevima možda trebati napraviti selekciju motiva s kompliciranim rubovima na jednom dijelu, a čistim, oštrim rubovima na ostalim dijelovima. Tada je praktično obje maske koristiti na istom sloju. Layer maske (pixel masks) daju bolje rezultate s finim i kompliciranim detaljima, a vektorske maske s oštrom i čistim rubovima.

10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Višestruke maske za bolju kontrolu

4. Vektorske maske za precizno definiranje rubova

Kako smo ranije i spomenuli, vektorske je maske najbolje primijeniti na čistim, oštrim rubovima. Postoji nekoliko stvari koje treba imati na umu kad primjenjujemo Pen Tool za izradu obrisa vektorske maske:

 • Koristite najmanji mogući broj sidrišnih točaka
 • Uključite opciju Rubber Band za pregled sljedećeg segmenta putanje (path segment).
 • Pritisnite razmaknicu (Space) dok izrađujete novu sidrišnu točku kako bi je bilo moguće slobodno pomicati.
 • Klikom na sidrišnu točku dok držite tipku Alt/Option promijenite joj izgled u zaobljenu/uglatu točku (smooth/corner point).
 • Pritisnite Command/Ctrl da privremeno primijenite Direct Selection Tool i premjestite sidrišnu točku.
10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Vektorska maska za precizno definiranje rubova

5. Pixel Masks (Layer Masks) i Custom Brushes

Još jedna prednost layer maski (pixel masks) je mogućnost primjene alata Custom Brushes i Brush Tip Strokes. Postoji na tisuće besplatnih setova kistova koje jednostavno možete uvesti u Photoshop. 

10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Maska kreirana primjenom alata Custom Brushes

6. Parametri Mask Density i Feather

Kad ste kreirali layer masku ili vektorsku masku, možete definirati njihovu vidljivost  namještanjem klizača Density u panelu Properties i dodati parametar Feather za ublažavanje rubova potpuno nedestruktivno. 

10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Parametri Mask Density i Feather

7. Opcija Mask Edge za dotjerivanje rubova

Za složenije selekcije možete primijeniti i opciju Mask Edge iz panela Properties kako bi poboljšali kvalitetu rubova. Najdjelotvornija kombinacija vrijednosti za selektiranje kose u dijaloškom okviru Mask Edge su Smart Radius, Shift Edge i Decontaminate Colors.

10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Mask Edge za dotjerivanje rubova

8. Quick Mask

Opcija Quick Mask je preliminarna faza kreiranja maske. Moguće ju je aktivirati pritiskom na slovo Q i jednom kada ste u ovom načinu rada možete izrađivati selekcije koristeći Brush Tool ili Gradient Tool.  Po 'defaultu' selektirana područja bit će prikazana u svojim izvornim bojama, dok će neselektirani dijelovi imati 50%-tni crveni 'overlay' na vrhu. Kada ste zadovoljni selekcijom možete ponovo pritisnuti Q. Na kraju možete selekciju prebaciti u layer masku (pixel mask) da bude primijenjena na selektiranom sloju.

10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Quick Mask

9. Opcija Lock Transparency 

Opcija Lock Transparency je slična primjeni opcije Clipping Masks. Kada imate transparentan sloj i uključite Lock Transparency zadržavate iste  obrise ili siluete na sloju.

10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Opcija Lock Transparency da sačuvate obrise transparentnog sloja.

10. Tipke prečaca

Kadgod radite s maskama u Photoshopu važno je da znate koristiti ove tipke prečaca:

 • Alt/Option i klik na ikonu maske za ulaz/ izlaz iz pogleda maske
 • Shift-klik na ikonu maske da masku omogućite/onemogućite
 • Shift+Alt/Option-klik na ikonu maske da uđete/izađete iz pogleda Quick Mask na samoj masci
 • Command/Ctrl-klik na ikonu maske da napravite selekciju baziranu na rubovima maske
 • Command/Ctrl+Shift-klik na ikonu maske da dodate selekciju baziranu na rubovima maske
 • Command/Ctrl+Alt/Option-klik na ikonu maske za oduzimanje od selekcije bazirane na rubovima maske
 • Command/Ctrl+Shift+Alt/Option-klik na ikonu maske za izradu presjecišta s vašom izvornom selekcijom i novom selekcijom baziranom na rubovima maske
10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop10 Things You Need to Know About Masking in Photoshop
Pogledu maske (Mask View) pristupate kombinacijom Alt/Option-klik na ikonu maske
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads