Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Roundups

Adobe Illustrator od A do Z

by
Length:LongLanguages:
This post is part of a series called A to Z Design Software.
The A to Z of Adobe InDesign
The A to Z of Pixelmator
This post is part of a series called Learn Adobe Illustrator.
Hand Lettering: How to Vector Your Letterforms

Croatian (Hrvatski) translation by Miroslava Ilić (you can also view the original English article)

Alatna traka Adobe Illustratora krcata je korisnim alatima koje ste vjerojatno mnogo puta koristili, a o kojima možda ništa ne znate. Dodajmo tome brojne panele i efekte i dobit ćemo program u kojem možete izraditi gotovo svaku vrstu grafike. Ovaj popis od A do Z donosi sve alate posložene u alatnoj traci Illustratora uz ponuđenu poveznicu do brzinskog savjeta na stranici Tuts+ i opis namjene pojedinog alata.


A

AppearanceAppearanceAppearance

Actions Panel: Panel koji omogućava korisniku izvođenje serije postavljenih zadataka klikom na dugme.

Add Anchor Point Tool (+): Ovaj alat dodaje sidrišne točke na već postojeću putanju omogućavajući veću kontrolu oblika putanje, krivulja i kutova.

Align Panel (Shift-F7): Panel iz kojeg se biraju različite opcije kojima će selektirani objekti biti poravnati između sebe.

Appearance Panel (Shift-F6): Panel koji ne samo da pohranjuje sve atribute određenog objekta već omogućava njihovo dodavanje i uređivanje.

Arc: Warp efekt koji kontrolira luk objekta ili putanje.

Arch: Warp efekt koji kontrolira dio objekta ili putanje izbočen u obliku luka. Slično kao i kod luka, Arc, ovim se efektom zakrivljenje izvodi iz središta objekta gore ili dolje dok su postranični rubovi statični.

Arc Lower: Warp efekt kojim se zakrivljuje donji rub objekta i omogućava vodoravna ili vertikalna distorzija (iskrivljenje).

Arc Tool: Omogućava izradu otvorenih ili zatvorenih lukova uz jednostavno crtanje segmenta linije ili poligona. Opcije koje uključuju veličinu luka i nagiba moguće je prilagođavati.

Arc Upper: Warp efekt koji zakrivljuje gornji rub objekta i omogućava vodoravnu ili vertikalnu distorziju.

Area Graph Tool: Alat koristan u izradi grafikona prilagođenih području određene veličine. Kad je četvrtastog oblika moguće je specificirati visinu, širinu i podatke grafikona.

Area Type Tool: Omogućava upis teksta unutar zatvorene putanje s obzirom na rubove objekta; ne ograničava primjenu na oblik kvadrata, pravokutnika ili linije na crtaćoj podlozi.

Artboard: Crtaća podloga za izradu vektorske grafike koju uređujemo koristeći Artboard Tool. Vidljivo područje panela Navigator.

Artboard Tool (Shift-O): Omogućava prilagođavanje veličine crtaće podloge ili izradu dodatnih.

Attributes (Control-F11): Panel čije se opcije koriste za pretisak kojim onemogućavamo zasjenjenje boja, tzv. Color Knockout i to ispisom boja jedne iznad druge kako bi bile transparentne. Korisno je za označavanje tamnih boja kao boja za pretisak ako želimo da nam linijski dijelovi i tamno crni dijelovi budu stalno vidljivi.


B

BlendBlendBlend

Bar Graph Tool: Služi za izradu grafikona s horizontalnim prikazom za usporedbu unesenih podataka.

Blend Tool (W): Praktičan alat za izradu međuobjekata između selektiranih objekata uključujući boje i/ili oblike.

Bloat Tool: Zabavan alat koji omogućava brzinsko "napuhavanje" objekta pomicanjem sidrišnih točaka. Veličina kista, dimenzije Bloat efekta i sl. mogu se podesiti opcijama alata Bloat.

Blob Brush Tool (Shift-B): Alat za crtanje sličan kistu kojim umjesto (rubnih) linija, tzv. Strokes, crtamo zatvorene putanje s ispunom.

Brushes Panel (F5): Uobičajena je primjena panela za dodavanje različitih stilova putanjama na koje primjenjujemo Stroke. Možete napraviti nove kistove u odabranom stilu (kaligrafskom, umjetničkom i sl.), uređivati postojeće kistove, pretražiti učitane serije kistova i postaviti svoju galeriju odabranih kistova kako bi vam uvijek bili pri ruci.

Bulge: Warp efekt koji zakrivljuje gornje i donje rubove objekta van ili unutra.


C

ColorColorColor

Character Panel: U ovom panelu podešavaju se atributi znakova/slova u tekstu.

Character Styles: U ovom se panelu podešavaju stilovi primijenjeni na selektirani tekst. Ovim se panelom koristite da napravite, uredite ili izbrišite određeni stil.

Color Guide (Shift-3): Panel-vodič kroz teoriju boja i inspiracija. Daje uvid u postavke sjene, nijanse i harmonije boja za selektiranu boju.

Color Panel (F6): Ovaj panel omogućava podešavanje boje ispune ili obruba/poteza postavljanjem klizača, heksadecimalnih kodova i kolornog moda RGB/CMYK.

Column Graph Tool (J): Alat kojim izrađujemo stupčaste grafikone. Moguće je mijenjati vrijednosti u grafikonu i veličinu.

Convert Anchor Point Tool (Shift-C): Ovaj alat omogućava promjenu sidrišnih točaka iz kutnih u zaobljene i obrnuto dopuštajući veću kontrolu interakcije sidrišnih točaka.

CSS Properties: Ove postavke omogućavaju korisniku da generira, izveze i pregleda CSS kodove selektiranih elemenata.

Crop: Funkcija Pathfinder kojom se obrezuju selektirani elementi unutar oblika (često destruktivna za vektore).

Crop Marks: Primjenjuje oznake za obrezivanje na selektirani/e objekt/e. Često se koriste kao smjernice za ispis.

Crystallize Tool: Jedan od Liquify alata. Nasumično dodaje  šiljke obrisu objekta iznad kojeg postavite pokazivač miša.


D

DivideDivideDivide

Delete Anchor Point Tool (-): Ovaj alat omogućava brisanje sidrišnih točaka na otvorenim ili zatvorenim putanjama kako bi bilo moguće zamijeniti sidrište na putanji ili obliku, smanjiti broj točaka unutar putanje i pojednostaviti komponentu.

Direct Selection Tool (A): Iznimno koristan alat kojim selektiramo sidrišne točke i hvataljke unutar zadane putanje ili objekta. Posebno je praktičan za manipulaciju pojedinačnim komponentama, grupom ili složenim oblikom bez utjecaja na oblik u cijelosti.

Divide: Funkcija Pathfinder kojom se odvajaju selektirane i preklapajuće komponente objekata kao pojedinačni objekti.

Document Info Panel: Panel koji sadrži podatke o vašem dokumentu poput kolornog modela, jedinica ravnala i dimenzija crtaće podloge. Koristan je za brz pristup informacijama o dokumentu koji ste (ili možda niste) napravili.

Drop Shadow: Stilski efekt koji dodaje "zamućenu" padajuću sjenu rasterskom elementu iza selektiranog vektorskog objekta.


E

EllipseEllipseEllipse

Ellipse (effect): Efekt kojim se selektirani objekt konvertira u oblik elipse (ovala). Veličina i zaobljenje elipse određuje se u dijaloškom panelu koji se pojavljuje kad selektiramo ovaj efekt.

Ellipse Tool (L): Jedan od uobičajenih Shape alata, za izradu oblika. Njime se izrađuju kružni oblici i elipse.

Eraser Tool (Shift-E): Jedan od alata za crtanje kojim brišemo svaki objekt nad koji postavimo pokazivač miša.

Exclude: Funkcija Pathfinder koja briše presjek dva selektirana objekta koji se preklapaju.

Extrude & Bevel: Vektorski 3 D efekt koji pretvara ravnolinijski objekt u njegovu 3 D inačicu.

Eyedropper Tool (I): Sjajan alat koji omogućava selekciju boje određenog objekta, atributa, efekata ili fonta i njihovu primjenu negdje drugdje.


F

FlareFlareFlare

Feather: Stilski efekt koji rubovima objekta dodaje blago zamućenje. Dostupnim opcijama moguće je podesiti razmjere zamućenja.

Fish: Warp efekt koji pretvara objekt u ribolike oblike koji se podešavaju opcijama efekta. 

Fisheye: Warp efekt koji izobličava selektirani objekt efektom "ribljeg oka".

Flag: Warp efekt koji objektu dodaje značajke zastave koja vijori. Sličan je Wave efektu.

Flare Tool: Jedan od Shape alata, s pomakom. Ovaj alat vašoj grafici dodaje odbljesak, tzv. Lens-Flare efekt.

Flattener Preview: Panel koji omogućava pregled promjena nastalih  primjenom opcije Flattening. Koristan je za spremanje datoteka u ranije verzije Illustratora ili druge aplikacije.

Free Distort: Jedan od efekata transformacije koji omogućava izobličenje selektiranog objekta slobodnim pomicanjem sidrišnih točaka bez utjecaja na ostale točke na putanji objekta.

Free Transform Tool (E): Jednostavan alat za skaliranje (Scale), nakošavanje (Skew) ili zakretanje (Rotate) selektiranog elementa.


G

GradientGradientGradient

Glyphs: Ovaj panel sadrži setove znakova uključujući zamjenske znakove (Glyphs) koje je moguće umetnuti u dokument.

Gradient Panel (Control-F9): Panel-nadogradnja za Gradient Tool. Možete se poigrati opcijama gradijenta kao što su Gradient Type, Angle, Opacity i Location.

Gradient Tool (B): Često se koristi u kombinaciji s Gradient Panelom; njime uređujemo Shape, Size i Blend opciju gradijenta.

Graphic Styles Panel (Shift-F5): Panel pomoću kojeg izrađujemo i uređujemo atribute izgleda.

Group Selection Tool: Jedan od alata selekcije kojim se selektira više objekata i grupa u grupe.


H

HandHandHand

Hand Tool (H): Ovim alatom pomičemo crtaću podlogu u programskom prozoru. Iznimno je koristan kad zumirate da povećate dio na kojem radite, a želite vidjeti i preostali dio dizajna ili kad se želite prebaciti na drugi dio bez zumiranja.


I

InflateInflateInflate

Image Trace: Služi za iscrtavanje obrisa Bitmap slike primjenom opcija iz panela za kasnije pretvaranje u vektorske objekte. 

Inflate: Warp efekt koji stvara ukošene krivulje mimo rubova objekata, napuhavajući ih ili ispuhavajući ovisno o odabranim opcijama efekta.

Info Panel: Panel s informacijama gdje je postavljen pokazivač miša u dokumentu i koje su boje ispune selektirane.

Inner Glow: Rasterski efekt koji dodaje zamućeni sjaj unutarnjim rubovima objekta.

Intersect: Funkcija Pathfinder kojom se brišu nepreklapajuće komponente dva ili više selektiranih objekata.


J

JoinJoinJoin

Join (Control-J): Spaja dva kraja putanje i stvara zatvorenu putanju. Posebno je praktičan kad utvrdite da imate objekte s otvorenim putanjama.


K

KulerKulerKuler

Knife Tool: Alat kojim presijecamo objekt po zakrivljenoj ili ravnoj putanji uz zadržavanje tipke Alt (PC) ili Option (Mac).

Kuler Panel: Panel koji se povezuje s Adobeovom Kuler aplikacijom omogućavajući pohranu prilagođenih paleta.


L

LivePaintLivePaintLivePaint

Layers Panel (F7): Panel slojeva u kojem izrađujete, uređujete, brišete slojeve iz vašeg dokumenta i tome slično.

Line Graph Tool: Alat kojim izrađujete grafikone s točkama vrijedosti kojima je moguće manipulirati i linijskim segmentima koji ih povezuju u set zadanih vrijednosti.

Line Segment Tool (\): Ovaj alat omogućava crtanje ravnih linija koje se mogu mijenjati atributima obruba i ostalih alata i efekata.

Links Panel: Ovaj panel sadrži podatke o svim elementima iz drugih datoteka povezanim s vašim dokumentom.

Live Paint Bucket (K): Alat kojim dodajete "flat" boju selektiranim zatvorenim putanjama. Služi za bojenje ploha i bridova objekata bez bojenja samih objekata.

Live Paint Selection Tool (Shift-L): Ovaj alat je moguće koristiti za selektiranje ploha i rubova tzv. "live painted" grupa omogućavajući promjenu segmenta koji je dijelom selektiran.


M

MeshMeshMesh

Magic Wand: Ovaj panel kontrolira postavke koje koristi Magic Wand Tool.

Magic Wand Tool (Y): Omogućava selektiranje objekta, putanje i sl. sa sličnim atributima. Sjajan alat ako želite odjednom promijeniti sve ružičaste objekte u zelene ili određeni stil obruba u neki drugi. 

Measure Tool: Ovo je jednostavan alat. Mjeri udaljenost između dvije točke. On je poput virtualnog ravnala, mjeri sve gdje god treba.

Merge: Funkcija Pathfinder koja zajedno spaja preklapajuće objekte slično kao opcija Unite u panelu Pathfinder, ali umjesto tog složenog objekta u cijelosti preuzima atribute preklapajućeg objekta.

Mesh Tool (U): Pretvara vektorski objekt u mrežasti, tzv. Mesh objekt.

Minus Back: Funkcija Pathfindera kojom donji objekt briše svojim oblikom preklapajući dio gornjeg objekta.


N

NavigatorNavigatorNavigator

Navigator Panel: Omogućava da vidimo cijelo radno okruženje i područje koje smo unutar njega zumirali.


O

OuterGlowOuterGlowOuterGlow

Offset Path: Proširuje putanju prema van, do određene veličine stilovima Mitered, Rounded i Beveled bez izmjene samih putanja objekta. Korisno je kad objekte želimo prikazati manjim, za uštedu prostora dok se povećavaju vidljive dimenzije na slici.

OpenType: Ovaj panel koristi OpenType fontove koji imaju dodatne znakove (tzv. Glyphs) i atribute u sklopu datoteke fonta. Ovom panelu možete dodati znakove, promijeniti brojeve u razlomke, dodati redne brojeve i sl. kako bi prilagodili tekst u svom dokumentu.

Outer Glow: Rasterski efekt koji dodaje zamućeni sjaj vanjskim rubovima objekta.

Outline: Pathfinder efekt kojim se kreiraju obrisi od preklapajućih objekata s obrubom.

Outline Object: Path efekt koji omogućava da objekti ostanu dostupni za uređivanje, poput putanja teksta (Type Paths), uz poravnanje prema rubovima objekta, suprotno putanji teksta.

Outline Stroke: Path efekt koji tretira 'stroke' zadane putanje kao ispunu, a ne kao obrub. Najučinkovitiji je u kombinaciji s nekim drugim efektom.


P

PenToolPenToolPenTool

Paintbrush Tool (B): Jedan od alata za prostoručno crtanje kojim se primjenjuju različiti kaligrafski atributi i stilovi kista na putanje na koje je primijenjen obrub, Stroke.

Paragraphs: Ovaj panel kontrolira postavke odlomka selektiranog teksta u vašem dokumentu. Koristeći opcije panela možete prilagođavati poravnanje odlomka, uvlaku i još puno toga.

Paragraph Styles: Ovaj panel kontrolira postavke odlomka u vašem dokumentu. Slično kao kod panela Character Styles i u ovom panelu možete mijenjati atribute primjenjive na tijelo teksta, bolje nego ih postavljati pojedinačno u panelu Paragraphs.

Path Eraser Tool: Jedan od alata za crtanje koji briše putanje i točke na objektu često ga ostavljajući otvorenim.

Pathfinder Panel (Shift-Control-F9): Često korišten panel s opcijama UniteMergeDivide i Subtract za preklapajuće objekte.

Pattern Options: Praktičan panel za izradu i uređivanje uzoraka.

Pencil Tool (N): Alat za izradu i uređivanje prostoručno nacrtanih linija. Na linije se mogu primijeniti različiti atributi kistova i Strokea za variranje stilla. Za razliku od kista (Brush Tool) različitost veličina i oblika ne može se mijenjati tijekom iscrtavanja (kao kod tableta osjetljivog na dodir).

Pen Tool (P): Jedan od alata za crtanje kojim postavljamo sidrišne točke i iscrtavamo ravne ili zakrivljene linije.

Perspective Grid Tool (Shift-P): Ovim alatom izrađujemo mrežu koja je osnova za crtanje u perspektivi.

Perspective Selection Tool (Shift-V): Alat koji uz Perspective Grid omogućava postavljanje objekata u perspektivu i u interakciju s mrežom koja zadržava te objekte u perspektivi.

Pie Graph Tool: Alat za izradu kružnog grafikona iz unesenih podataka.

Polar Grid Tool: Alat kojim izrađujemo mreže kružnog oblika. Značajke mreže mogu se prilagođavati, uključujući veličinu, segmente (koncentrične i radijalne), segmente ispune, kao i opcija jesu li kružne putanje sastavljeni ili podijeljeni objekti.

Polygon Tool: Alat za oblikovanje poligona s tri i više strana bilo koje veličine.

Print Tiling Tool: Alat koji omogućava prilagodbu položaja grafike na stranici ispisa.

Pucker & Bloat: Efekt izobličenja koji transformira objekt zakrivljenjem rubova prema središtu (Pucker) ili povlačenjem od središta (Bloat) dok sidrišne točke ostaju statične.

Pucker Tool: Alat kojim povlačimo kontrolne točke objekta prema središtu, "ispuhavajući" objekt. Ovaj alat ima suprotan efekt u odnosu na alat Bloat.


Q

LassoLassoLasso

Lasso Tool (Q): Selektira sidrišne točke objekta u bilo koji oblik koji ste njime ocrtali.


R

RoundedRectangleRoundedRectangleRoundedRectangle

Radar Graph Tool: Alat za izradu grafikona koji prikazuje podatke (uspoređuje serije podataka zadanih vrijednosti) u kružnom formatu poznatom i kao web grafikon. Nije isto što i Pie Graph.

Rasterize: Efekt kojim se vektorska grafika pretvara u rasterizirane slike. Često se koristi kad se grafika priprema za izvoz u neki drugi program.

Rectangle (Effect): Efekt kojim se selektirani objekt preoblikuje u pravokutnik. Veličina pravokutnika određena je u dijaloškom panelu koji se otvara kad je ovaj efekt selektiran.

Rectangular Grid Tool: Služi za izradu mreže s unesenim brojem i veličinom kolona i redaka.

Rectangle Tool (M): Alat za oblikovanje pravokutnika bilo koje veličine.

Reflect Tool (O): Alat koji zrcali/obrće selektirani objekt oko određene osi.

Reshape Tool: Alat kojim se prilagođavaju selektirane sidrišne točke objekta ili putanje bez utjecaja na detalje putanje/a.

Revolve: 3 D alat koji pomiče putanju u prostoru u kružnom kretanju.

Rise: Warp efekt kojim se podiže rub objekta ovisno o opcijama koje su za efekt odabrane.

Rotate Tool (R): Alat koji omogućava zakretanje, rotaciju objekta ovisno o stupnjevima rotacije.

Roughen: Efekt izobličenja koji objektu daje grub, skiciran rub.

Round Corners: Efekt koji zakrivljuje, zaobljuje kutove objekta na koji je primijenjen. Polumjeri kutova određeni su opcijama selektiranim u dijaloškom okviru efekta.

Rounded Rectangle (Effect): Efekt koji pretvara selektirani objekt u pravokutnik zaobljenih  kutova. Veličina i polumjer određeni su opcijama selektiranim u padajućem dijaloškom panelu kad je efekt primijenjen.

Rounded Rectangle Tool: Kao i Rectangle Tool i ovaj alat služi za izradu pravokutnika zaobljenih kutova čije polumjere sami određujemo.


S

ShapeBuilderShapeBuilderShapeBuilder

Scale Tool (S): Alat kojim skaliramo objekt na fiksnu ili specifičnu vrijednost. Posebno je praktičan ako objekt trebate povećati ili smanjiti bez gubitka kvalitete detalja.

Scallop Tool: Alat kojim nasumično dodajemo zakrivljene ili zašiljene detalje selektiranom objektu zakrivljujući dijelove objekta i postavljajući točke između nove krivulje. Ovaj alat ima suprotan efekt u odnosu na alat Crystallize.

Scatter Graph Tool: Vrsta grafikona koji koristi samo točke za prikazivanje serije podataka i odnos među varijablama. Koristan je kod prikaza informacija o pojedincu (poput dobi, težine i sl. i njihove usporedbe s drugima).

Scissors Tool (C): Slično alatu Knife i ovaj alat presijeca putanje ili okvire na liniji ili u točki.

Scribble: Dodaje efekt skice na plohu objekta.

Selection Tool (V): Vjerojatno jedan od najkorištenijih alata koji omogućava selekciju objekta za unošenje promjena, manipulaciju, pomicanje unutar prozora i sl.

Separations Preview: Panel koji se pojavio u verziji Illustratora CS4 i koji omogućava pregled opcija Color Proofs prije izvoza datoteke za ispis. Posebno je praktičan za CMYK-pisače, Screen Printing i jamči da će vaši gradijenti u ispisu ili izvozu datoteke u starije verzije programa izgledati baš kako treba.

Shape Builder Tool (Shift-M): Alat za spajanje ili odvajanje selektiranih i često preklapajućih oblika.

Shear Tool: Ovaj alat omogućava naginjanje i savijanje objekta s obzirom na zadanu točku. Možete precizirati os ili kut za nakošenje objekta.  Iznimno je praktičan za izradu sjena drugom objektu unutar vašeg vektora.

Shell: Warp efekt koji iskrivljuje selektirani/e objekt/e u školjkast oblik u skladu s opcijama efekta koje smo selektirali.

Shell Lower: Warp efekt koji iskrivljuje donji rub selektiranog objekta u školjkast oblik. Slično efektima Shell i Shell Upper.

Shell Upper: Warp efekt koji iskrivljuje gornji rub selektiranog objekta u školjkast oblik. Slično efektima Shell i Shell Lower.

Slice Select Tool: Ovaj alat služi za selekciju već kreiranog odsječka u svrhu manipulacije ili njegovog brisanja.

Slice Tool (Shift-K): Ovim alatom možete izrezati sliku u slike za web povlačeći alat preko dijelova koje želite presjeći. Ovisno o svojim prioritetima možete koristiti vodilice za preciznije presijecanje ili alat koristiti bez njihove primjene. Koristan je za izradu rasporeda elemenata na mrežnoj stranici koji je dizajniran u Illustratoru.

Smooth Tool: Alat čijim povlačenjem duž putanje zaglađujemo nepravilne linije nastale zbog prevelikog broja sidrišnih točaka. U panelu opcija ovog alata možete opcijama Fidelity Smoothness odrediti u kojoj ćete mjeri utjecati na izgled linija.

Spiral Tool: Alat za crtanje kojim crtamo spirale u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru.

Squeeze: Warp efekt koji središte rubova objekta uvija unutra.

Stacked Bar Graph Tool: Alat za izradu grafikona koji prikazuje unesene podatke grupirane u vodoravnim trakama. Koristan je za usporedbu i suprotstavljanje elemenata različitih kategorija u sklopu grafikona.

Stacked Column Graph Tool: Alat za izradu grafikona koji prikazuje unesene podatke grupirane u vertikalnim stupcima. Slično kao i Stacked Bar Graph.

Star Tool: Alat kojim crtamo zvijezdu s tri i više točaka.

Stroke Panel: Panel u kojem su postavljene opcije i atributi za definiranje obruba, odnosno Strokea.

Subtract: Pathfinder efekt kojim se u potpunosti brišu preklapajući dijelovi donjih objekata.

SVG Filters: Efekti vektorske grafike koje možete primijeniti na vektorske objekte neovisno o njihovoj rezoluciji i koje je moguće skalirati i uređivati bez gubitka informacija (što nije slučaj s rasterskim efektima).

SVG Interactivity: SVG panel koji sadrži informacije o uređivanju, izradi i brisanju SVG efekata primijenjenih u dokumentu.

Swatches Panel: Panel koji sadrži palete boja, gradijenata i uzoraka. Često se koristi uz panele ColorGradient i Pattern Options.

Symbols Panel (Shift-Control-F11): Ovaj je panel sličan panelu Swatches, samo što sadrži simbole koje možete izrađivati, organizirati, uređivati i brisati.

Symbol Screener Tool: Alat koji omogućava prilagodbu transparentnosti na instance simbola u sklopu vektorske grafike.

Symbol Scruncher Tool: Ovim se alatom selektirani simboli zbijaju i međusobno približavaju.

Symbol Shifter Tool: Ovim se alatom pomiču instance simbola ili se mijenja poredak simbola na slojevima.

Symbol Sizer Tool: Ovaj alat služi za skaliranje simbola postavljenih na crtaću podlogu.

Symbol Spinner Tool: Ovim se alatom rotiraju selektirani simboli u zadanom smjeru.

Symbol Sprayer Tool (Shift-S): Ovim alatom postavljamo višestruke instance simbola gdje god primijenili alat na crtaćoj podlozi.

Symbol Stainer Tool: Ovim alatom bojimo selektirane instance simbola. Što više puta kliknete alatom na simbol to će biti naglašenija kolorizacija.

Symbol Styler Tool: Ovim se alatom na odabranu instancu simbola primjenjuje selektirani stil odabran u panelu Graphic Style.


T

TransformTransformTransform

Tabs: Ovaj panel omogućava postavljanje, uređivanje ili brisanje stop-točaka za odlomke u dokumentu.

Transform Effect: Ovaj efekt omogućava dupliranje, skaliranje, pomicanje, zrcaljenje i rotiranje objekta unutar panela. Praktičan je kad objekt treba kopirati nekoliko puta bez potrebe za naknadnim dodavanjem detalja/oblika u dokument.

Transform Panel (Shift-F8): Ovaj panel sadrži informacije o transformaciji objekata. Možete urediti brojčane vrijednosti, osi i kut transformacije.

Transparency (Shift-Control-F10): Ovaj panel omogućava odabir (ne)prozirnosti, odnosno opcije Opacity ili Blend Moda objekata, te izradu i uređivanje maski prozirnosti, odnosno Opacity Masks. Prilično korisna opcija kojom objekte možete prostoručno slojevito postaviti i kombinirati jedne s drugima (ili pozadinom).

Trim: Funkcija Pathfinder kojom brišemo skrivene komponente preklapajućih grupa i objekata tako da ostanu samo vidljivi dijelovi.

Tweak: Efekt distorzije koji nasumično zakrivljuje i izobličava oblike u skladu s opcijama efekta koje smo prilagodili klizačima.

Twist: Warp efekt koji izobličava objekt u skladu s postojećim opcijama efekta.

Twirl Tool: Jedan od Liquify alata u panelu alata, izobličava objekt unutar samog sebe u odnosu na određenu točku.

Type Tool (T): Alat koji se obično koristi za pisanje vodoravnog teksta, u potpunosti editabilnog i u pravokutnom okviru.

Type On a Path Tool: Ovaj alat za unos teksta mijenja putanju u tekstnu putanju i omogućava postavljanje teksta na bilo koju putanju i oblik bilo koje veličine.


U

UniteUniteUnite

Unite: Stvara složeni oblik od selektiranih objekata. Ne treba ga brkati s opcijom Merge jer Unite prenosi atribute preklapajućeg objekta na složeni objekt u cijelosti. Ostale značajke panela Pathfinder:

  • Minus Front briše prednji objekt i sve s čim se preklapa.
  • Intersect briše nepreklapajuće komponente presijecajućih objekata.
  • Exclude briše presijecajuće komponente preklapajućih objekata.
  • DivideTrimMergeCropOutline i Minus Black koji su također značajke u panelu Pathfinder efekata objašnjene su u ovom vodiču.

V

VerticalTypeVerticalTypeVerticalType

Variables Panel: Panel u kojem se izrađuju grafike na temelju podataka.

Vertical Area Type Tool: Alat za unos teksta koji transformira zatvorenu putanju objekta u vertikalni tekstni okvir.

Vertical Type Tool: Alat za unos teksta kojim ispisujemo tekst vertikalno u tekstni okvir. Posebno je praktičan ako unutar zadanog prostora ispisujemo tekst na japanskom ili izrađujemo znakovlje koje treba biti u vertikalnom položaju.

Vertical Type On a Path Tool: Kao i alat Type on a Path mijenja putanju u putanju teksta. U ovom je slučaju tekst napisan vertikalno, a ne vodoravno. Posebno je koristan za upisivanje teksta na japanskom ili drugim jezicima koji se služe vertikalnim upisivanjem teksta.


W

WarpWarpWarp

Wave: Warp efekt koji pretvara objekt u valovit oblik. Stupanj djelovanja efekta na objekt određuju klizači u dijaloškom okviru koji se pojavljuje pri selekciji ovog efekta.

Warp Tool (Shift-R): Jedan od alata Liquify iz alatne trake. Warp alat omogućava manipulaciju objektom u smjeru u kojem ga povlačimo preko objekta. Tako postavljamo nove sidrišne točke i mijenjamo oblik objekta modelirajući ga prema potrebi.

Width Tool (Shift-W): Ovaj alat omogućava izradu različitih opcija širine na samo jednom obrubu (Stroke) i uz vašu potpunu kontrolu. Jako je praktičan za izradu širokih i tankih linija bez korištenja tableta osjetljivog na dodir ili uz veću kontrolu širine obruba, ako ga koristimo.

Wrinkle Tool: Liquify alat kojim se iskrivljuje obris objekta u neravan, "zgužvani" oblik.


X

ToggleXToggleXToggleX

i Shift-X: Tipke prečaca kojima se izmjenjuju boja ispune, Fill i boja obruba, Stroke. Tipke prečaca koje su spomenute u ovom vodiču iznimno su korisne za rad u Adobe Illustratoru jer ubrzavaju radni proces i time omogućavaju usmjerenost na samu izradu vektorske grafike umjesto na borbu s panelima i izbornicima.


Y

PreviewModePreviewModePreviewMode

Preview Mode (Control-Y): Omogućava prijelaz iz moda obrisa (Outline) u mod pregleda dokumenta (Preview). U modu pregleda, postavljenom pregledu dokumenta u Illustratoru pregledavate svoj rad u boji, s efektima i svim atributima primijenjenim na objekte. U Outline modu imate mogućnost vidjeti što je "ispod površine", povezane datoteke prikazane su kao kvadrati, a objekti su prikazani kao obris (Outlined) samo ako su u cijelosti prošireni opcijom Expand (u ovom modu efekti nestaju). To je kao da gledate žičani okvir vašeg dizajna bez detalja koje prikazuje Preview Mode, a zbog čega se učitava puno brže.


Z

ZigzagZigzagZigzag

Zig Zag: Efekt izobličenja kojim se stvaraju šiljaste ili zakrivljene izbočine duž rubova objekata (cik-cak rubovi). Posebno je koristan za izradu zvjezdolikih oblika koji se raspršuju.

Zoom Tool (Z): Često korišten alat za fokusiranje na određeno područje vektorske grafike povećavanjem jedinice uvećanja ili fokusiranjem na veću sliku smanjivanjem jedinice uvećanja.


Sada znate abecedu...

U prethodnim poglavljima dotakli smo se svakog od Illustratorovih alata, panela i efekata, kao i njihove primjene u izradi skalirajuće vektorske grafike. Za daljnje upoznavanje s alatima i panelima provjerite vodič pod naslovom "Guide to Illustrator Tools" koji pojašnjava detaljnu primjenu najčešće korištenih alata i panela u Illustratoru.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.