Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Video Effects

Napravite animaciju snijega koji pada u programu Photoshop

by
Length:LongLanguages:
This post is part of a series called Animation in Adobe Photoshop.
Create a Daft Punk GIF Animation Using Illustrator and Photoshop
Cinemagraphs: How to Create Animated Photographs in Adobe Photoshop

Croatian (Hrvatski) translation by Miroslava Ilić (you can also view the original English article)

Može biti prilično zahtjevno prikazati snijeg na uvjerljiv način primjenom digitalnih elemenata u Photoshopu. Nedavno smo objavili tutorijal u kojem smo pokazali kako dodati snijeg fotografiji, a u ovom smo odlučili na zabavan način u Photoshopu kreirati realističnu animaciju snijega koji pada, a zatim ju prebaciti u animirani GIF dokument.  Započnimo!


Resursi tutorijala

Za uspješno praćenje ovog tutorijala trebat će vam:


Video bez zvučnog zapisa

Ovaj je video snimljen tijekom rada na tutorijalu. Nažalost, nismo ga mogli popratiti zvučnim zapisom, pa je snimljen bez tona. Željeli smo ga pridodati tekstualnom dijelu tutorijala u uvjerenju da bi mogao biti od dodatne pomoći.


1. Kreiranje pahuljica

1. korak

Napravite novi dokument veličine 800 px x 800 px.

Step 101

2. korak

Odaberite Brush Tool (B) i postavite Size za veličinu na otprilike 4.

Step 102

3. korak

Na novom sloju nacrtajte crne točke nasumice razbacane po platnu (canvas). Svaka će točka biti jedna pahuljica. Sloj imenujte kao Snowflakes (Pahuljice). Važno je izbjeći grupiranje prevelikog broja pahuljica na jednom mjestu. 

Step 103

2. Postavite animaciju

1. korak

Prije nego što počnemo s animacijom važno je odrediti kako će pahuljice padati. Budući da padaju s visine, u padu će lepršati s jedne na drugu stranu što će stvoriti dojam prirodnog kretanja. (Pogledajte sliku dolje). U skladu s tim možemo odrediti dva načina kretanja (prema dolje) i lepršanje (s jedne na drugu stranu). Za animaciju snijega koji pada počet ćemo s laganim pokretima s jedne na drugu stranu.

Step 201

2. korak

Otvorite Timeline Panel (Window > Timeline)

Step 202

3. korak

Otvara se Timeline Panel. Pojavljuje se pitanje koju opciju želite koristiti. Odaberite Create Video Timeline.

Step 203

4. korak

Nakon što ste odabrali opciju dva će sloja postati vidljiva - oni se podudaraju sa slojevima u panelu slojeva (Layers Panel). U prozoru Timeline Panel klikom na strelicu uz sloj Snowflake  otvorit ćete postavke za animaciju.

Step 204

5. korak

Provjerite je li oznaka za početak animacije namještena na prvi  'frame' i klikom na ikonu "štoperice" aktivirajte opciju Enable Keyframe Animation. Time ćete postaviti 'keyframe' na prvi 'frame'.

Step 204

6. korak

Prije dodavanja pokreta, korisno je postaviti nekoliko vodilica. Zumirajte jednu pahuljicu i preko nje postavite vertikalnu vodilicu.

Step 204

7. korak

Još dvije vodilice postavite s obje strane pahuljice. To će biti udaljenost kojom ćemo pahuljicu pomicati s jedne na drugu stranu.

Savjet: Koristite Ruler Bar (Command/Ctrl + R) kako bi obje vodilice bile na istoj udaljenosti od centralne vodilice.

Step 204

3. Animirajte kretanje s jedne na drugu stranu

1. korak

Sada kad je postavljena scena i omogućena animacija, možemo početi animirati pahuljice. Pomaknite marker za položaj animacije na oznaku jedne sekunde (!:00f) na vremenskoj crti Timeline i koristeći Move Tool dovucite do lijeve vodilice.

Savjet: Držeći istovremeno tipku Shift dobit ćete vodoravan pomak. 

Step 301

2. korak

Namjestite marker na oznaku tri sekunde (3:00f) i pomaknite pahuljicu do desne vodilice.

Step 302

3. korak

Na kraju namjestite marker na oznaku četiri sekunde (4:00f) i pomaknite pahuljicu do centralne vodilice.

Step 303

4. korak

Budući da će se naša animacija odvijati kroz četiri sekunde, trebamo postaviti kraj animacije na oznaku četvrte sekunde. Povucite marker End of Work Area do oznake za četvrtu sekundu (4:00f). Iz padajućeg izbornika u gornjem desnom kutu prozora Timeline Panel odaberite Loop Playback.

Step 304

5. korak

Pritisnite Spacebar (razmaknicu) za pregled animacije.

Step 305

6. korak

Pregledom animacije utvrdili smo da je kretanje pahuljica pregrubo. Može se usporiti ako dodamo još jedan 'keyframe'. Povucite marker za animaciju neposredno prije oznake za jednu sekundu (1:00f). Provjerite položaj pahuljice.

Step 306

7. korak

Pritiskom na strelice (Arrow Keys) približite pahuljice vodilici.

Step 306

8. korak

Ponovite isto i na drugoj strani jednominutnog markera (1:00f).

Step 306

9. korak

Učinite isto i s markerom koji označava tri sekunde (3:00f).

Step 306

10. korak

Pregledajte animaciju pritiskom na razmaknicu (Spacebar). Približavanjem pahuljica vodilici omekšali smo kretnje (stvarajući tako prirodnije pokrete).

Step 306

4. Postavke za dodatnu animaciju

1. korak

Sad kad smo animirali pahuljice da se kreću s jedne na drugu stranu, moramo provjeriti je li koja izašla izvan platna dokumenta. Provjerite rubove animacije i uklonite ih koristeći Eraser Tool (E).

Step 401

2. korak

Klikom na ikonu pozadine Background u panelu slojeva (Layers Panel ) sakrit ćete bijeli sloj kako bi se pahuljice pojavile na transparentnoj pozadini.

Step 402a

3. korak

U panelu slojeva Layers Panel selektirajte oba sloja, desnim klikom otvorite izbornik i odaberite Convert to Smart Object. Važno je da su oba sloja selektirana.

Step 403a

4. korak

Sljedeći je korak proširenje našeg platna (canvas) za animaciju snijega koji pada. Odaberite Crop Tool (C) povucite donji rub da proširite platno. Držeći istovremeno Alt proširit ćete platno u oba smjera.

Step 404

5. korak

Napravite novi sloj ispod sloja Snowflake, a da ga ispunite bijelim odaberite Fill i 'white'. 

Step 405

6. korak

Postavite sloj Snowflakes na vrh platna.

Step 406

5. Postavite animaciju kretanja prema dolje

1. korak

U prozoru Timeline Panel klikom na strelicu sloja Snowflakes prikazuju se postavke animacije. Postavka Position je zamijenjena postavkom Transform jer je to sada 'smart object'.

Step 501a

2. korak

Namjesitie pokazivač za kraj animacije End of Work Area na oznaku koja označava četvrtu sekundu (4:00f).

Step 502

3. korak

Namjestite marker za animaciju na prvi 'frame', a klikom na ikonu "štoperice" odaberite Enable Keyframe Animation kako bi 'keyframe' postavili na prvi 'frame'.

Step 503

4. korak

Namjestite marker za animaciju na oznaku za četiri sekunde (4:00f), odaberite Move Tool (V) da povučete sloj Snowflakes na dno platna.

Step 504

5. korak

Pritiskom na razmaknicu (Spacebar) pregledajte animaciju. Kao što vidite, snijeg sada pada prirodno, lagano lepršajući s jedne na drugu stranu.

Step 505

6. Dodajte više snijega

1. korak

Duplirajte sloj (Layer > Duplicate Layer) sloja Snowflakes. Isto ćete postići ako odaberete Layers Panel i dovučete sloj na ikonu za kreiranje novog sloja (Create a New Layer icon). Udvostručeni sloj zadržava animaciju. Napomena: Primjena tipki Command/Ctrl + J ne daje isti rezultat jer ne kopira postavke  animacije.

Step 601

2. korak

Pomaknite novi sloj niže na skali otprilike gdje je oznaka za deseti 'frame' (10f).

Step 602

3. korak

Pritiskom na razmaknicu (Spacebar) pregledajte animaciju.

Step 603

4. korak

Nastavite primijenjivati ovu metodu dok cijelo platno ne ispuni snijeg koji pada. Za neke će slojeve možda trebati ručno prilagoditi 'keyframe'.

Step 604

5. korak

Primjećujete da snijeg pada jednolično. Da bi dobili na uvjerljivosti napravit ćemo još jedan dvostruki sloj i 'keyframe' kako bi snijeg padao brže nego na ostatku slojeva. 

Za postizanje veće uvjerljivosti, modificirajte 'keyframe' još nekih slojeva kako bi pahuljice padale sporije ili brže. Vodite računa da ne bude praznog prostora.

Step 605

6. korak

Selektirajte sve slojeve Snowflakes i odaberite Convert to Smart Object.

Step 606

7. Dodajte varijacije kretanja pahuljica

1. korak

Naš snijeg izgleda bolje, no još ima toga što možemo učiniti. U nekoliko sljedećih koraka dodat ćemo varijacije kretanja i gustoću snijega. Napravite kopiju  Copy (Command/CTRL + J) sloja Snowflakes (cijela je animacija sada 'smart object', pa ga možemo kopirati i zadržati animaciju).

Provjerite je li marker za animaciju postavljen na prvi 'frame' kako bi sloj animirao cijelu četvrtu sekundu.

Step 701

2. korak

Odabirom Transform (Command/Ctrl + T) neznatno povećajte sloj i zarotirajte oko centra.

Step 702

3. korak

Napravite još jednu kopiju opcijom Copy (Command/Ctrl + J) promijenite veličinu i zarotirajte u suprotnom smjeru. To će stvoriti efekt preklapanja i ostaviti realističniji dojam.

Step 703

4. korak

Nastavite dodavati nove kopije snijega i transformirati ih na različite načine kako bi dobili različitu veličinu i brzinu kretanja pahuljica (sloj koji povećate vertikalno davat će dojam ubrzanijeg padanja pahuljica od onog koji smanjite vodoravno). Nemojte pretjerati s ovim transformacijama.

Step 704

5. korak

Pritisnite razmaknicu (Spacebar) za pregled rezultata.

Step 705

6. korak

Na kraju, provjerite je li opcija End of Work Area na mjestu oznake za četvrtu sekundu (4:00f). Kad ste zadovoljni postignutim selektirajte sve slojeve i birajte Convert to Smart Object. Sloj nazovite Snowfall. Dokument spremite opcijom Save (Command/Ctrl + S).

Step 703

8. Priprema slike za dodavanje efekta snijega koji pada

1. korak

Sada kad smo kreirali snijeg možemo raditi na pripremi slike na kojoj sniježi. Otvorite sliku po izboru. Ja koristim fotografiju Central Park, autor je Grant Friedman (Tuts+ Photoshop Editor).

Step 801

2. korak

Sljedeći je korak izrezivanje (crop) fotografije. Nisam sklon izrezivanju fotografija, no kako krajnji rezultat treba biti GIF dokument u obliku kvadrata, to će biti potrebno. Odaberite Crop Tool (C) i postavite omjer kao 'aspect ratio' na 1 : 1 (kvadrat).

Step 802

3. korak

Namjestite vodilice na zaslonu da izrežu sliku na veličinu 600 px x 600 px. Klikom na kvačicu ili pritiskom na Enter potvrdite promjene.

Step 803

9. Dodajte snijeg fotografiji

4. korak

Odaberite svoj dokument sa snijegom i klikom na platno (canvas) povucite sloj na naziv dokumenta koji sadrži fotografiju. Zadržite pritisak pokazivača miša na nazivu da se dokument otvori. Nastavite s dodavanjem, a zatim otpustite pokazivač miša. Na fotografiji bit trebao biti 'smart object'.

Step 901

2. korak

Otvorite Timeline Panel odabirom Window > Timeline. Klikom odaberite Create Video Timeline.

Step 902

3. korak

Povucite End Work Area do oznake četvrte sekunde (4:00f).

Step 903

4. korak

Pritiskom na Spacebar pregledajte animaciju. Malo će potrajati dok program ne renderira animaciju. Snijeg bi trebao biti lako uočljiv jer je na crnoj pozadini (kasnije ćemo izvršiti promjenu).

Step 904

10. Ispunite fotografiju snijegom

1. korak

Sada ćemo fotografiji dodati slojeve snijega. Skalirajmo s (Command/Ctrl + T) sloj Snowfall da bude veći od platna.

Step 1001a

2. korak

Zatim kopirajte (Command/Ctrl + J) sloj Snowfall i prilagodite odabirom opcije Transform (Command/Ctrl + T) da se uklopi u pozadinu staze na fotografiji. Budući da je sloj sa snijegom manji, izgledat će da snijeg sporije pada, kao u stvarnom životu.

Step 1002

3. korak

Kako bi spriječili da se snijeg iznenada pojavljuje i nestaje s vrha i dna sloja, moramo dodati masku sloja (layer mask). Prvo sakrijte originalni sloj Snowfall (želimo da se kopija sloja dobro vidi). Zatim klikom na ikonu Add Layer Mask dodajte masku i velikim, mekim kistom prijeđite vrh i dno sloja.

Step 1003

4. korak

Pritisnite Spacebar da pregledate animaciju. Trebalo bi izgledati da snijeg pada iza linije drveća i prestaje padati po tlu na velikoj udaljenosti. 

Step 1001

5. korak

Napravite kopiju ovog sloja Copy (Command/Ctrl + J)  i skalirajte (Command/Ctrl + T) da bude neznatno veća od prethodnog sloja. Ovaj sloj snijega treba se pokazati na sredini staze.

Maska sloja bit će također kopirana. Uredite je za veći sloj snijega.

Step 1005

6. korak

Napravite novu kopiju Copy (Command/Ctrl + J). Ovaj puta odvucite masku sloja na ikonu za brisanje na dnu palete Layers Panel. Photoshop će tražiti da potvrdite što želite s ovim slojem. Odaberite Delete.

Step 1006

7. korak

Promijenite veličinu sloja. Nastavite praviti dodatne kopije i s Transform (Command/Ctrl + T) transformirajte ih na različite načine.

Step 1006

8. korak

Zatim napravite još jednu kopiju Copy (Command/Ctrl + J) i promijenite veličinu sloja za otprilike 175%.

Step 1006

9. Korak

Dodajte filter Gaussian Blur (Filter > Blur > Gaussian Blur)  i odredite Radius od 2.9 px. Time ćete stvoriti privid snijega koji pada izvan fokusa, točno ispred kamere.

Step 1006

10. korak

Kao dodatni korak, dodajte Gaussian Blur niže vrijednosti na dva zadnja sloja.

Step 1006

11. Dotjerajte snijeg

1. korak

Jedna od posljednjih stvari koje bi trebalo napraviti je dodati pahuljicama bijelu boju. Da to postignete, dvoklikom izaberite jednu od ikonica 'smart objecta' Snowfall. Time otvaramo 'smart object' za uređivanje. Provjerite je li vidljiva bijela pozadina sloja.

Step 1101

2. korak

Zatim dodajte sloj Invert  (koristite opciju Adjustment Layer) iznad svih slojeva. Rezultat bi trebao biti bijeli snijeg na crnoj pozadini.

Step 1102

3. korak

Opcijom Save (Command/Ctrl + S) spremite dokument  'smart object' i vratite se svom radnom dokumentu. Primijetit ćete da fotografija više nije vidljiva. Selektirajte sve slojeve Snowfall i promijenite Blend Mode na Screen.

Step 1103

4. korak

Pritiskom na Spacebar pregledajte animaciju. Svi slojevi snijega koje smo dodali stvorili su dojam prostorne dubine.

Step 1104

12. Modificirajte snijeg

1. korak

Kako smo sve kreirali koristeći opciju 'smart object', možemo modificirati način padanja snijega na jednostavan način. U ovom slučaju snijeg bi mogao izgledati gušći i malo mekši. Dvoklikom odaberite jedan 'smart object'.

Step 1107

2. korak

Ako je snijeg u našem prvom pregledu izgledao previše jednolično, ovdje možemo promijeniti veličinu i premještati slojeve Snowflake dok ne budemo zadovoljni promjenom. 

Step 1202

3. korak

Nastavite istim načinom, dvoklikom na svaki 'smart object' dok ne dođete do originalnog sloja Snowflakes.

Step 1203

4. korak

Dvoklikom na sloj Snowflakes u prozoru Layer Style dodajte crni Outer Glow s dolje prikazanim vrijednostima. Potvrdite s OK.

Step 1204

5. korak

Spremite sa Save (Command/Ctrl + S) i zatvorite s Close svaki 'smart object' dokument dok se ne vratite na našu scenu na kojoj sniježi. Pritiskom na Spacebar pregledajte animaciju. Sada izgleda puno bolje.

Step 1107

13. Kreirajte dokument GIF

1. korak

Najbrži način da napravite GIF dokument je opcija Save for Web. Međutim, kako smo našu scenu kreirali iz puno slojeva opcijom 'smart object', Photoshop će jako usporiti kako bi obradio sve informacije. Umjesto toga, prvo ćemo kreirati video. Odaberite File > Export > Render Video

Step 1301

2. korak

U panelu Render Video postavite vrijednosti koje odgovaraju, ili koristite dolje prikazane vrijednosti, pa odaberite Render.

Step 1302

3. korak

Nakon što je renderiranje završeno, spremite dokument na računalo i otvorite ponovo u Photoshopu. Photoshop će ga automatski otvoriti kao video dokument.

Step 1303a

4. korak

Sada odaberite File > Save for Web, prilagodite postavke kako vam odgovara i klikom birajte Done. Ako želite da se animacija ponavlja uključite 'looping'. Za dodatne informacije kako optimizirati GIF dokument kontakt je pod Martin Perhiniak's post 10 Ways to Optimize an Animated GIF File.

Step 1304

Čestitam, uspjeli ste.

U ovom ste tutorijalu naučili kako napraviti uobičajeno složenu animaciju snijega koji pada i prelomiti je u nekliko jednostavnih animacija uz pomoć opcije  'smart object'. Nadam se da vam je ovaj tutorijal pokazao koliko animacija u Photoshopu može biti doista jednostavna. 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.