Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Halloween

چطور یک شخصیت هالووین در لباس روح در Adobe Illustrator درست کنیم.

by
Read Time:12 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Masoud Mohammadi Moghaddam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

هدیه می دی یا شیطنت کنم؟ یکی از بامزه ترین و ترسناک ترین تعطیلات سال در حال نزدیک شدن است. در این آموزش می خواهیم با موضوع هالووین بازی کنیم، یک شخصیت پسر در لباس روح به همراه یک کیسه برای گرفتن شکلات و تنقلات را تصور کرده و بسازید. مثل همیشه ما فقط ابتدایی ترین ابزارها و اشکال Adobe Illustrator را استفاده می کنیم.

اگر مایلید که از این آموزش عبور کنید، می توانید نتیجه این کار را در بخش تصاویر Trick Or Treat Children Halloween Scene خرید کنید. برای الهام گیری بیشتر یک سری به GraphicRiver بزنید.

1. چطور یک سند جدید را آماده و درست کنیم.

در گام اول نیاز است که یک سند جدید یا New Document  (File > New یا Control-N) با تنظیمات زیر آماده کنیم:

  • تعداد آرت بوردها یا صفحه طراحی: 1
  • Width یا پهنا: 800
  • Height یا ارتفاع: 600
  • Units یا واحد اندازه گیری: پیکسل

از سربرگ Advanced:

  • Color Mode یا وضعیت رنگ: RGB
  • Raster Effects یا افکتهای رستر: Screen
  • Preview Mode یا وضعیت پیش نمایش: Default
  • گزینه Align New Objects to Pixel Grid غیر فعال یا خاموش باشد.
Creating New DocumentCreating New DocumentCreating New Document

2. چطور یک کیسه آب نبات یا تنقلات درست کنیم.

مرحله 1

بیائید با درست کردن یک مستطیل 72x90px با کمک Rectangle Tool (M) شروع کنیم، مستطیل را با مقدار رنگی F26419 # پُر کنید.

یک مستطیل کوچکتر در اندازه 23x15px از همان رنگ قبلی نزدیک مستطیل بزرگتر درست کنید.

Building Large and Small RectanglesBuilding Large and Small RectanglesBuilding Large and Small Rectangles

مرحله 2

شکل کوچک را در پایین خط بیرونی و خارجی شکل بزرگتر قرار داده و آن را با ضلع راست مستطیل بزرگ تراز کنید.

کلید Shift را نگه دارید، هر دو شکل مستطیل را که درست کرده ایم را با ابزار Selection Tool (V) انتخاب کنید. ویژگی Unite از پنل Pathfinder را برای ادغام و یکی کردن هر دو مستطیل در یک شکل واحد بکار ببرید.

Merging the Figures into One ShapeMerging the Figures into One ShapeMerging the Figures into One Shape

مرحله 3

ابزار Direct Selection Tool (A) را بردارید و نقطه لنگر چپ پایین را انتخاب کنید. نشانگر دایره ای شکل ویجت Live Corners را به طرف مرکز مستطیل بکشید تا یک گوشه گِرد درست شود.

سپس دو نقطه لنگر پایین را با ابزار Direct Selection Tool (A) انتخاب کرده و آنها را با استفاده از همان ویژگی Live corners قبلی گِرد کنید.

Making the Corners RoundedMaking the Corners RoundedMaking the Corners Rounded

مرحله 4

تصویرمان را انتخاب و آن را با استفاده از میانبر Control/Command-C کپی/Copy کنید. میانبر Control-Command-F را دوبار فشار دهید تا دو نسخه کپی در بالا و روی شکل درست شود. نسخه کپی بالایی را به سمت راست و بالا حرکت دهید و آن را روی شکل اصلی قرار دهید. نسخه کپی دوم را به انتخاب اضافه کنید و ویژگی Minus Front از پنل Pathfinder را استفاده کنید.

تصویر به دست آمده به عنوان یک سایه عمل خواهد کرد. وضعیت Blending Mode را به Multiply تغییر دهید در حالیکه مقدار سطح Opacity را به %40 در پنل Transparency کم می کنید.

Creating the Shadow PartCreating the Shadow PartCreating the Shadow Part

مرحله 5

یک مستطیل در ابعاد 82x10px درست کنید که با مقدار رنگ FF7F11 # پُر شده باشد. روش Live corners را استفاده کنید و تمام گوشه ها را کامل گِرد کنید.

تصویر به دست آمده را در قسمت بالای شکل اصلی کیسه بگذارید که روی لبه بالایی قرار بگیرد.

Adding a Top RimAdding a Top RimAdding a Top Rim

مرحله 6

زمان اضافه کردن یک سایه به قسمت بالای کیسه است.

شکل افقی بالاتر را که در مرحله قبلی ساختیم را انتخاب و آن را Copy کنید، یا میانبر Control/Command-C را فشار دهید. دو نسخه کپی در بالا و روی شکل با دو بار فشردن  میانبرControl-Command-F درست کنید.

نسخه کپی بالا و رویی را به سمت راست حرکت دهید، کلید Shift را در حالیکه درگ می کنید پایین نگه دارید. لبه چپ شکل باید نزدیک لبه خارجی راست قسمت سایه پایین کیسه قرار بگیرد.

نسخه دوم کپی را به انتخاب اضافه کنید، ویژگی Minus Front از پنل Pathfinder را بکار ببرید. Blending Mode شکل به دست آمده را به Multiply تغییر دهید و مقدار Opacity را به %40 کاهش دهید.

Creating the Top Shadow PartCreating the Top Shadow PartCreating the Top Shadow Part

مرحله 7

برای واقعی تر نشان دادن بیشتر کیسه، یک قسمت مشخص و های لایت شده در بخش بالا درست می کنیم.

دو نسخه کپی در بالا و روی بزرگترین شکل نارنجی ایجاد کنید. نسخه کپی بالایی را به سمت چپ در حدود 5px حرکت دهید. نسخه دوم کپی را به انتخاب اضافه کنید و ویژگی Minus Front از پنل Pathfinder را دوباره استفاده کنید. مقدار رنگ داخل یا Fill شکل به دست آمده را به  ff9336 # تغییر دهید. شکل را انتخاب شده نگه دارید و به مسیر Object > Arrange > Send Forward بروید یا میانبر [-Control را فشار دهید تا بخش های لایت شده در جلوی سایه قرار بگیرد.

Adding a HighlightAdding a HighlightAdding a Highlight

مرحله 8

آخرین جزئیات را به کیسه با درست کردن یک مستطیل به ابعاد 72x5px با مقدار رنگی e6dfe0 # برای رشته و نخ کیسه که آن را در پایین لبه بالای شکل افقی قرار می دهیم اضافه می کنیم.

برای تراز کردن مستطیل سفید به وسط بخش بزرگتر، شکل آبجکت نوار سفید را همراه شکل نارنجی اصلی انتخاب کرده و کلید Shift را پایین نگه می داریم. روی آبجکت بزرگ کلی کنید (این بار بدون پایین نگه داشتن کلید Shift!). در پنل Align (Window > Align) یا پنل Control روی Horizontal Align Center کلیک کنید.

همه آبجکتها را با هم گروه (Control-G) کنید. کیسه شکلات و تنقلات هالووین آماده است!

Building a White StringBuilding a White StringBuilding a White String

3. چطور یک شکل روح هالووین درست کنیم.

حالا که یک کیسه داریم؛ نیاز به کسی داریم که این کیسه را نگه داشته باشه.

مرحله 1

با کار بر روی بخش بدن اصلی با درست کردن یک مستطیل به ابعاد 75x230px شروع می کنیم و آن را با مقدار رنگ e3beb8 # پُر می کنیم.

یک شکل کوچکتر به ابعاد 32x62px با همان مقدار رنگ قبلی در سمت خارجی چپ شکل بزرگتر بسازید و آن را با لبه پایین شکل بزرگتر تراز کنید.

Creating Two RectanglesCreating Two RectanglesCreating Two Rectangles

مرحله 2

یک مستطیل افقی به ابعاد 74x20px با مقدار رنگ e3beb8 # در لبه راست بیرونی شکل بزرگ و اصلی درست کنید و آن را در لبه پایین شکل بزرگتر تراز کنید.

همه قسمتها را با همدیگر انتخاب و آنها را در یک شکل با استفاده از قابلیت Unite از پنل Pathfinder یکی و ادغام کنید.

Adding a Rectangles and Merging the FiguresAdding a Rectangles and Merging the FiguresAdding a Rectangles and Merging the Figures

مرحله 3

ویژگی Live corners را بکار ببرید و دو نقطه لنگر سمت چپ قسمت چپ-پایینی شکل را یه کم گِرد کنید، مقدار شعاع گوشه ها را حدود 6px وارد کنید. (1)

قسمت راست پایین را با کشیدن ویجت Live corners از دو نقطه لنگر سمت راست به سمت چپ کاملاً گِرد کنید. (2)

همین روش را بکار ببرید، قسمت بالای شکل اصلی را گِرد کنید (3). قرار است این قسمت سر روح بعدی ما باشد.

Working with CornersWorking with CornersWorking with Corners

مرحله 4

یک مستطیل روشن به ابعاد 80x134px با مقدار رنگ داخلی e6dfe0 # درست کنید.

مستطیل را به روی شکل بدن بکشید/درگ کنید و آن را با لبه بلند سمت راست بخش اصلی تراز کرده و لبه پایین مستطیل را هم سطح لبه بالای برآمدگی دم مانند قرار دهید. می توانید مثال زیر را به عنوان مرجع استفاده کنید.

Adding White RectangleAdding White RectangleAdding White Rectangle

مرحله 5

ابزار Direct Selection tool (A) را بردارید، نقطه لنگر چپ پایینی مستطیل روشن را انتخاب کرده و اشاره گر Live corner را به سمت مرکز شکل بکشید تا یک گوشه گِرد شده درست شود.

Rounding the CornerRounding the CornerRounding the Corner

مرحله 6

حالا قصد داریم یک شکل اصلی برای سر کشیده شده روح بعدی امان درست کنیم.

یک مستطیل به ابعاد 132x25px درست کنید و آن را با مقدار رنگ e6dfe0 # پُر کنید.

آن را روی لبه بالایی شکل گِرد شده که در مرحله قبلی ساختیم گذاشته و به سمت راست شکل گِرد شده تراز کنید.

Creating Horizontal ShapeCreating Horizontal ShapeCreating Horizontal Shape

مرحله 7

کار بر روی دست روح را با انتخاب شکل افقی که پیش از این درست کردیم را ادامه دهید و یک نسخه کپی در بالای آن با فشار میانبر Control-C و Control-F درست کنید. رنگ نسخه را c29e97 # تنظیم کنید. (1)

مستطیل را با چند پیکسل با استفاده از کلید پیکان یا جهت نما بر روی صفحه کلید به سمت پایین جابجا کنید (2)

مستطیل را در وضعیت انتخاب شده نگه دارید و به Object > Arrange > Send to Back بروید یا میانبر ]-Shift-Control را فشار داده تا شکل را در پشت همه آبجکتها بگذارید و یک بخش سایه باریک برای دست درست کنید (3).

Forming the Shadow Part for the HandForming the Shadow Part for the HandForming the Shadow Part for the Hand

مرحله 8

به قسمت سفید گِرد شده پارچه برگردید، آن را انتخاب کنید. میانبر Control-C و سپس میانبر Control-F را بزنید، اینطوری یک نسخه کپی در رو ساخته می شود. رنگ نسخه کپی را به c29e97 # تغییر دهید (1).

شکل را به سمت چپ و بالا با چند پیکسل درگ کنید؛ کلیدهای جهت نما بر روی صفحه کلید را استفاده کنید (2).

به Object > Arrange > Send to Back بروید یا میانبر ]-Shift-Control را فشار دهید تا شکل در پشت بخش اصلی پنهان شده و یک سایه ایجاد گردد. (3)

Creating the Shadow PartCreating the Shadow PartCreating the Shadow Part

مرحله 9

زمان اضافه کردن مُچ برای تمام کردن دست است.

با کمک ابزار Ellipse Tool (L) یک دایره به ابعاد 33x33px درست کنید و رنگ داخل آن را به b35454 # تنظیم کنید.

دایره را انتخاب و آن را Copy کنید، میانبر Control/Command-C را بکار ببرید. دو بار میانبر Control/Command-F را بزنید تا دو نسخه در رو ساخته شود. نسخه کپی بالایی و رویی را به سمت چپ و پایین حرکت دهید و آن را روی شکل اصلی قرار دهید. نسخه دوم کپی را به انتخاب اضافه کنید و ویژگی Minus Front از پنل Pathfinder را انتخاب کنید (2).

رنگ شکل به دست آمده را به e06a6a # تغییر داده، یک های لایت درست کنید (3). قسمت روشن را به همراه دایره Group (Control-G) کنید و مچ را به انتهای قسمت افقی کشیده شده شکل اصلی درگ کنید، کار کشیدن دست تمام شد (4).

Forming a WristForming a WristForming a Wrist

مرحله 10

حالا می خواهیم تاهای بخشی از پارچه را که زیر دست به بیرون زده شده را بسازیم.

یک مستطیل عمودی باریک (e6dfe0 # ) درست کنید و نقطه گوشه پایین چپ مستطیل را گِرد شده کنید. کپی کنید و اندازه ها را تغییر دهید، و اشکال را روی لبه پایین شکل گِرد شده سفید پخش کنید، چیزی شبیه به پارچه تا شده آویزان درست کنید. تصویر زیر را به عنوان مرجع استفاده کنید.

Creating Folded FabricCreating Folded FabricCreating Folded Fabric

مرحله 11

برای اینکه سرزندگی و واقعیت بیشتری به تاهای پارچه بدهیم، بیائید بخشهای سایه باریکی برای آنها درست کنیم.

یک مستطیل عمودی باریک با گوشه گِرد شده راست بالایی بسازید و کپی هایی از شکل را نزدیک قسمتهای تا شده پارچه پخش کنید. ابزار Eyedropper Tool (I) را بکار ببرید، رنگ دادن به هر سایه برابر با رنگ قسمتهای تیره مجوار، یک افکت سایه ایجاد می کند.

Adding Thin Shadow PartsAdding Thin Shadow PartsAdding Thin Shadow Parts

4. چطور یک چهره لبخند زن و جزئیات نهایی را درست کنیم.

کار با شکل اصلی روح را تمام کردیم، اما هنوز نیاز به اضافه کردن یک نوع چهره به این شکل اصلی روح و تمام کردن کار با مقدار جزئیات کوچکتری داریم.

مرحله 1

از آنجائیکه روح ما یک پسر در یک لباس است، باید یک چند تا سوراخ در پارچه برای چشمها و یک دهان درست کنیم. با درست کردن دو مستطیل گِرد شده عمودی به ابعاد 8x14.5px برای سوراخهای چشم و یک مستطیل بزرگتر گِرد شده به ابعاد 24.5x16.5px برای سوراخ دهان شروع می کنیم. رنگ داخل یا Fill همه اشکال را به b35454 # تنظیم می کنیم.

دو مستطیل گِرد شده به ابعاد 3x3.8px با رنگ 663048 # درون سوراخهای چشم درست کنید که به عنوان چشمها بکار خواهند رفت.

Working over the FaceWorking over the FaceWorking over the Face

مرحله 2

یک بیضی به ابعاد 19x14.5px با مقدار رنگ e6dfe0 #  با کمک ابزار Ellipse Tool (L) درست کنید. یک خط افقی ترسیم کنید که از روی بیضی عبور کند، به اندازه چند پیکسل خط را از مرکز بیضی پایین تر بیاورید. هر دو شکل را انتخاب کرده و آنها Divide یا تقسیم کنید، برای این کار از پنل Pathfinder کمک بگیرید. شکل را Ungroup (Control-Shift-G) و قسمت بالا را Delete کنید.

Creating and Dividing a CircleCreating and Dividing a CircleCreating and Dividing a Circle

مرحله 3

بیضی نصفه را به درون سوراخ دهان درگ کنید و همه قسمتهای صورت را با یکدیگر Group (Control-G) کنید.

گروه را روی قسمت سر اصلی روح بگذارید. حالا روح ما یک چهره و صورت دارد و اون لبخند می زند!

Finishing the FaceFinishing the FaceFinishing the Face

مرحله 4

ابزار Pen Tool (P) را بردارید و یک مستطیل با رنگ e3beb8 # درست کرده و آن را روی بخش راست سر قرار دهید. نقاط گرد شده گوشه ها را بکشید و دراز کنید و به Object > Arrange > Send to Back بروید یا میانبر ]-Control-Shift را فشار دهید تا شکل مستطیل به عقب برود.

Making the ConeMaking the ConeMaking the Cone

مرحله 5

بیائید یک های لایت به بخش راست سر اضافه کنیم.

دو نسخه در بالا و روی بخش تیره تر بزرگ روح درست کنید. نسخه کپی بالایی را به سمت چپ حرکت دهید و نسخه دوم کپی را به انتخاب اضافه کرده و ویژگی Minus Front از پنل Pathfinder را بکار ببردید. رنگ Fill قسمت به دست آمده را به e6dfe0 # تغییر دهید.

نتیجه را Ungroup (Control-Shift-G) کرده و تکه راست پایینی را Delete کنید. یک گوشه پایینی چپ گِرد شده قلمبه درست کنید.

Building a HighlightBuilding a HighlightBuilding a Highlight

مرحله 6

یک جز پایانی کوچک باقی مانده است.

یک نوار به ابعاد 210x9px با رنگ e3beb8 # درست کنید. با استفاده از روش Live Corners سمت چپ را کاملاً گِرد شده کنید و سپس نقطه لنگر راست بالایی را گِرد کنید.

شکل به دست آمده را در قسمت پایین روح قرار داده و آن را با لبه پایین شکل روح تراز کرده و به سمت راست قرارش دهید.

همه قسمتهای روح خوشحال را با یکدیگر Group (Control-G) کنید. ما تقریباً کارمان تمام شده است!

Adding a Stipe to the BottomAdding a Stipe to the BottomAdding a Stipe to the Bottom

مرحله 7

به کیسه شکلات و تنقلات برگردید و آن را به طرف دست روح درگ کنید، آن را در پشت سر دست پنهان کنید.

Putting the Bag on the GhostPutting the Bag on the GhostPutting the Bag on the Ghost

مرحله 8

چند تا آب نبات مختلف هالووین با استفاده از اشکال ساده و رنگهای شبیه و مرتبط با روح و کیسه شکلات درست کنید.

اندازه ها را تغییر دهید و بچرخانید، آب نبات ها را در بالای کیسه شکلات و تنقلات پخش کنید تا یک حس آب نباتهایی که به درون کیسه تنقلات هالووین ریخته می شود بوجود بیاید.

همه آبجکتها را Group (Control-G) کنید.

Creating the CandiesCreating the CandiesCreating the Candies

مرحله 9

یک مستطیل درست کنید و آن را با مقدار 483a85 # رنگ کنید.

یک نوار باریک با همان رنگ بالایی در زیر روح برای سایه درست کنید، نقاط گوشه این نوار را گِرد شده کنید و Blending Mode آن را به Multiply تغییر دهید در حالیکه سطح Opacity را از پنل Transparency به 40% کاهش می دهید.

Adding Background and Bottom ShadowAdding Background and Bottom ShadowAdding Background and Bottom Shadow

هدیه بده و الا شیطنت می کنم!

آفرین و مرحبا! شبح خوشحال ما دل و دماغ خوبی داره، یک لباس عالی و یک کیسه بزرگ برای آب نباتها. اون برای شب هالووین آماده است.

این پسرهالووین تنها بخشی از تصویرTrick Or Treat Children Halloween Scene من است و می توانید تصاویر ترسناک تر و بامزه تری در GraphicRiver پیدا کنید.

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و چند تا نکته و ترفند در کار با Adobe Illustrator یاد گرفته باشید. با ما همراه باشید!

Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads