7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Flowers

چگونه یک گلدان از گل‌های نرگس زرد با استفاده از مش گرادینت در ادوبی ایلوستریتور بسازیم

Scroll to top
Read Time: 7 mins

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش یاد می‌گیرید که چگونه از ابزار مش و افکت Warp استفاده کنید و اینکه چطور با تغییرات جزئی در تنظیمات Transparency (شفافیت) تصاویر خود را بهتر کنید. تمام اینها را در حین ایجاد یک گلدان پر از گلهای نرگس واقعگرایانه یاد خواهید گرفت.

اگر تمایل دارید از این آموزش بگذرید و نتیجه نهایی را بهمراه چند گل دیگر نیز داشته باشید، به GraphicRiver سر بزنید و گل‌های رنگی بهاری وتابستانی در گلدان را تهیه کنید.

Spring and Summer FlowersSpring and Summer FlowersSpring and Summer Flowers
گل‌های رنگی بهاری وتابستانی در گلدان

شروع کنیم!

1. روش ایجاد گلبرگ

مرحله 1

یک بیضی زرد ایجاد کنید.

yellow F9D539 ellipseyellow F9D539 ellipseyellow F9D539 ellipse

مرحله 2

با استفاده از ابزار مش (U)، یک گره در وسط مش شکل بگذارید.

mesh node in the middlemesh node in the middlemesh node in the middle

مرحله 3

با ابزار Convert Anchor Point (ابزار تبدیل نقطه) (کلیدهای Shift و C)، بروی سمت راست ترین گره کلیک کنید و با کشیدن به سمت راست آنرا تبدیل کنید.

rightmost node converted and dragged a bit to the rightrightmost node converted and dragged a bit to the rightrightmost node converted and dragged a bit to the right

مرحله 4

همانطور که در اسکرین‌شات نشان داده شده است، یک مش ایجاد کنید.

5 rows and 4 columns of Mesh5 rows and 4 columns of Mesh5 rows and 4 columns of Mesh

مرحله 5

گره های مش را همچون تصویر زیر رنگ کنید.

Color the petal a bit darker on the bottom and on the leftColor the petal a bit darker on the bottom and on the leftColor the petal a bit darker on the bottom and on the left

مرحله 6

با کشیدن گره ها، سمت چپ گلبرگ را صاف کنید.

flatten the left sideflatten the left sideflatten the left side

مرحله 7

با قرار دادن یک گره با ابزار Mesh (کلید U) ، یک ردیف گره جدید ایجاد کنید.

New row next to the left sideNew row next to the left sideNew row next to the left side

مرحله 8

بقیه گلبرگ را به همین ترتیب رنگ کنید.

color the middle lighter and the borders darkercolor the middle lighter and the borders darkercolor the middle lighter and the borders darker

مرحله 9

حالا با استفاده از ابزار Pen (کلید P) دو خط قهوه‌ای بکشید.

create two curved lines making a shape similar to a contact lenscreate two curved lines making a shape similar to a contact lenscreate two curved lines making a shape similar to a contact lens

مرحله 10

با رفتن به منوی Window و سپس Stroke، یک خط حاشیه با پروفایل Width Profile 1 به هر دو خط اعمال کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 11

با  رفتن به منوی Object و سپس Expand Appearance هر دو خط را گسترش دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 12

در منوی Object و در Blend ، گزینه Blend Options را انتخاب کنید و مقدار Specifies Steps را بروی 2 قرار دهید. سپس در حالیکه هر دو خط را انتخاب کرده‌اید، به Object بروید و در Blend ، بروی Make کلیک کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 13

مرحله 11 را تکرار کنید.

expand appearanceexpand appearanceexpand appearance

مرحله 14

بروی شکل کلیک راست را بزنید و در بخش Tranform ، گزینه Reflect را انتخاب کنید.

Horizontal Axis را انتخاب کنید و Copy را بزنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 15

هر دو شکل را در کنار هم قرار دهید. و سپس آنها را انتخاب کنید و با رفتن به منوی Object ، و در Compound Path ، گزینه Make را انتخاب کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 16

یک گرداینت خطی (Linear Gradient) طلایی به شکل حاصل اضافه کنید.

linear gradient from 765A3C to E5B947linear gradient from 765A3C to E5B947linear gradient from 765A3C to E5B947

مرحله 17

برای تنظیمات transparency (شفافیت) شکل مقدار Opacity را بروی 30 درصد با حالت ترکیبی Screen قرار دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 18

شکل‌های تکمیل شده را در کنار هم قرار دهید.

put the lines onto the petalput the lines onto the petalput the lines onto the petal

مرحله 19

چهار نسخه دیگر از گلبرگ تکمیل شده ایجاد کنید و با رفتن به منوی Effect و انتخاب Warp به آنها یک افکت Warp دیگر اعمال کنید. بعد از اعمال هر افکت Warp ، فرمان Expand Appearance را از منوی Object اجرا کنید.

1 Squeeze -9 Bend 20 Vertical 2 Twist -21 Bend 13 Horizontal 31 Vertical 3 Wave -47 Bend 24 Horizontal -18 Vertical 4 Inflate 35 Bend 26 Horizontal -16 Vertical1 Squeeze -9 Bend 20 Vertical 2 Twist -21 Bend 13 Horizontal 31 Vertical 3 Wave -47 Bend 24 Horizontal -18 Vertical 4 Inflate 35 Bend 26 Horizontal -16 Vertical1 Squeeze -9 Bend 20 Vertical 2 Twist -21 Bend 13 Horizontal 31 Vertical 3 Wave -47 Bend 24 Horizontal -18 Vertical 4 Inflate 35 Bend 26 Horizontal -16 Vertical

مرحله 20

از گلبرگ‌های تکمیل شده یک گل بسازید.

a 6 petal flower using the fifth petal twicea 6 petal flower using the fifth petal twicea 6 petal flower using the fifth petal twice

2. چطور گل را تکمیل کنیم

مرحله 1

یک بیضی ایجاد کنید و آنرا با یک گرادینت شعاعی (Radial Gradient) قهوه‌ای پر کنید.

512E05 to E6BE79 to white512E05 to E6BE79 to white512E05 to E6BE79 to white

مرحله 2

تنظیمات Transparency (شفافیت) را به Multiply با Opacity مقدار %80 تغییر دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 3

سایه را در مرکز گل قرار دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 4

یک مستطیل زرد ایجاد کنید.

yellow rectangle the right side is shorteryellow rectangle the right side is shorteryellow rectangle the right side is shorter

مرحله 5

شکل را خم کنید و با ابزار Mesh (کلید U) گره مش اضافه کنید.

bend the shape the rightbend the shape the rightbend the shape the right

مرحله 6

این چهار مرحله را دنبال کنید تا شکل را رنگ کنید و آنرا تغییر دهید.

color it with alternating colors and bend the edges to make it look ruggedcolor it with alternating colors and bend the edges to make it look ruggedcolor it with alternating colors and bend the edges to make it look rugged

مرحله 7

یک مستطیل نارنجی دیگر بکشید.

orange rectangleorange rectangleorange rectangle

مرحله 8

شکل مستطیل را با توجه به راهنمایی تصویر زیر تغییر دهید.

darker in the middle and make the edges ruggeddarker in the middle and make the edges ruggeddarker in the middle and make the edges rugged

مرحله 9

یک بیضی بکشید و به آن گرادینت شعاعی (Radial Gradient) اعمال کنید.

291502 to D69948 to white291502 to D69948 to white291502 to D69948 to white

مرحله 10

حالت transparency را برای آن به Multiply تغییر دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 11

تمامی شکل‌های این بخش از آموزش را در کنار هم قرار دهید.

put the shadow on top of the big shape under the small shapeput the shadow on top of the big shape under the small shapeput the shadow on top of the big shape under the small shape

مرحله 12

میتوانید چند تا دانه‌ی گرده گل به آن اضافه کنید. برای اینکه یاد بگیرید چطور آنرا ایجاد کنید به بخش دوم دیگر آموزش من در مورد گل مراجعه کنید.

see tutorialsee tutorialsee tutorial

مرحله 13

نهایتا بخش‌های مختلف گل را در کنار هم قرار دهید.

put the shape into the middleput the shape into the middleput the shape into the middle

3. چطور ساقه و برگ‌ها را ایجاد کنیم

مرحله 1

یک مستطیل سبز باریک ایجاد کنید و آنرا با ابزار Mesh رنگ کنید.

color the stalk so it looks realisticcolor the stalk so it looks realisticcolor the stalk so it looks realistic

مرحله 2

به منوی Effect رفته و در Warp ، گزینه Flag را انتخاب کنید. و آنرا با تنظیمات مقدار %33- برای پارامتر Bend (خمش) و مقدار %15- برای Horizontal Distortion (اعوجاج افقی) به شکل اعمال کنید. سپس در منوی Object ، گزینه Expand Appearance را انتخاب کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 3

رنگ‌های بیشتری را به مش اختصاص دهید.

color the left side of the stalk a lighter greencolor the left side of the stalk a lighter greencolor the left side of the stalk a lighter green

مرحله 4

یک مستطیل سبز بسازید، و با کمک ابزار Mesh (کلید U) آنرا تغییر دهید و رنگ کنید.

color the rectangle and bend it to look like a leafcolor the rectangle and bend it to look like a leafcolor the rectangle and bend it to look like a leaf

مرحله 5

برگ را انتخاب کنید و با رفتن به منوی Edit ، در Edit Colors ، گزینه Adjust Colors را بزنید تا رنگ آنرا ویرایش کنید. تنظیمات زیر را وارد کنید:

  • Red: 4% (قرمز)
  • Green: 6% (سبز)
  • Blue: -3% (آبی)
see abovesee abovesee above

مرحله 6

بطوری مشابه مستطیل دیگری را تنظیم کرده و رنگ کنید.

brown on the left side lighter on the right side rugged edges on the rightbrown on the left side lighter on the right side rugged edges on the rightbrown on the left side lighter on the right side rugged edges on the right

مرحله 7

مقدار Opacity حالت Transparency (شفافیت) را برای 4 گره سمت راست به 70 درصد تغییر دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 8

برگی را که در مرحله 5 ایجاد کردیم بردارید، یک کپی از آن ایجاد کنید و آن را کمی مسطح کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 9

افکت Warp را بصورت Arc به برگ مسطح شده با تنظیمات زیر اعمال کنید:

  • Bend: 12% (خمش)
  • Vertical Distortion: -21% (اعوجاج عمودی)

در منوی Object ، گزینه Expand Appearance را انتخاب کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 10

برگ‌های تکمیل شده را در کنار هم قرار دهید.

arrange three leaves into a buncharrange three leaves into a buncharrange three leaves into a bunch

مرحله 11

شکلی که در مرحله 7 ایجاد کردید را روی تمامی شکل‌ها قرار دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 12

گل را به ساقه وصل کنید. میتوانید با چرخاندن آن، حالت‌های مختلفی از آن را ایجاد کنید.

different rotationsdifferent rotationsdifferent rotations

مرحله 13

همه گل‌ها را بصورت یک دسته گل همچون مثال زیر قرار دهید.

seven flowers in a bouquetseven flowers in a bouquetseven flowers in a bouquet

مرحله 14

برگ‌هایی که ایجاد کردید را به دسته گل اضافه کنید.

bouquet with leavesbouquet with leavesbouquet with leaves

کار شما با گل تمام شد. حالا میخواهیم گلدان را ایجاد کنیم.

4. چطور گلدان را ایجاد کنیم

مرحله 1

با ساختن لبه‌ی گلدان شروع میکنیم. همانطور که در تصویر نشان داده شده، نصف شکل را ایجاد کنید و سپس با فرمان Reflect آن را برعکس و کپی کنید تا شکل متقارنی برای لبه ایجاد کنید.

half a rim - full rimhalf a rim - full rimhalf a rim - full rim

مرحله 2

لبه‌ی گلدان را با رنگ‌های نشان داده شده در اسکرین‌شات زیر رنگ کنید.

darker on the right and on the edgesdarker on the right and on the edgesdarker on the right and on the edges

مرحله 3

یک بیضی بازیک با رنگ نارنجی تیره ایجاد کنید.

dark orange circledark orange circledark orange circle

مرحله 4

آنرا زیر لبه‌ی گلدان که بتازگی ایجاد کردیم قرار دهید. با فشردن کلیدهای Shift و Ctrl و ] بروی صفحه کلید آنرا به عقب ببرید.

see abovesee abovesee above

مرحله 5

حالا بقیه‌ی گلدان را ایجاد کنید.

یک مستطیل نارنجی بکشید.

wide on the top and narrower on the bottomwide on the top and narrower on the bottomwide on the top and narrower on the bottom

مرحله 6

شکل را کمی به سمت پایین خم کنید تا بیشتر مشابه با گلدان شود.

see abovesee abovesee above

مرحله 7

با کمک راهنمایی‌ تصویر زیر گلدان را رنگ کنید.

darker on the right sidedarker on the right sidedarker on the right side

مرحله 8

در نهایت خاک را برای گل‌ها ایجاد میکنیم. با ابزار Pen (کلید P)، یک شکل مشابه با شکل زیر بکشید و آنرا با یک رنگ قهوه‌ای پر کنید.

draw a shape that looks like soildraw a shape that looks like soildraw a shape that looks like soil

مرحله 9

خاک را به گلدان اضافه کنید. با کلیک راست روی آن و در Arrange ، میتوانید آنرا عقب یا جلو ببرید.

put soil into the potput soil into the potput soil into the pot

مرحله 10

دو بیضی باریک بسازید، بیضی کوچکتر را با یک رنگ نارنجی تیره و بیضی بزرگتر را با هر رنگی که خواستید پر کنید. اهمیتی ندارد چه رنگی انتخاب میکنید. سپس بیضی‌ها را همانطور که در تصویر نشان داده شده در داخل هم قرار دهید.

see above the smaller one is one the bottomsee above the smaller one is one the bottomsee above the smaller one is one the bottom

مرحله 11

مقدار Opacity را برای بیضی بزرگتر بروی %0 قرار دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 12

به منوی Object بروید و در بخش Blend ، گزینه Blend Options را انتخاب کنید و برای Specified Steps ، مقدار 30 را در نظر بگیرید. سپس در حالیکه هر دو بیضی انتخاب شده، به منوی Object بروید و در Blend ، گزینه Make را انتخاب کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 13

حالت Transparency را بروی Multiply و با مقدار %70 برای Opacity تغییر دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 14

دو بیضی دیگر ایجاد کنید، بیضی کوچکتر را با یک رنگ قهوه‌ای تیره پر کنید و آنرا روی بیضی بزرگتر قرار دهید.

the smaller ellipse on the leftthe smaller ellipse on the leftthe smaller ellipse on the left

مرحله 15

مرحله 12 را تکرار کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 16

حالت Tranparency را بروی Multiply تنظیم کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 17

بیضی اول را بالای خاک قرار دهید و بیضی دوم را بعنوان سایه در زیر گلدان قرار دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 18

دو تا شکل آخر را هم ایجاد کنید، شکل کوچکتر را با سبز تیره و شکل بزرگتر را با سفید پر کنید.

the small shape on the bottom of the big onethe small shape on the bottom of the big onethe small shape on the bottom of the big one

مرحله 19

یک بار دیگر مرحله 12 را تکرار کنید.

see abovesee abovesee above

مرحله 20

حالت Transparency را بروی Multiply و با Opacity مقدار %70 قرار دهید.

see abovesee abovesee above

مرحله 21

دسته‌گل را در گلدانی که ایجاد کردیم قرار دهید و سایه‌ی سبز را در بالای پایین‌ترین بخش برگ‌ها و ساقه‌ها قرار دهید.

see abovesee abovesee above

عالی بود، حالا کارتان تمام شد!

حالا چی؟ میتوانید هر کدام از دیگر آموزش‌های من را در پروفایلم امتحان کنید یا نمونه کارهای من و همینطور تصویری که در این آموزش ایجاد کردیم را در وبسایت GraphicRiver بررسی کنید.

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. از دیدن نتایج شما در نظرات زیر بسیار مسرور خواهم شد.

Spring and Summer Colorful FlowersSpring and Summer Colorful FlowersSpring and Summer Colorful Flowers
گل‌های رنگی بهاری و تابستانی در گلدان
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.