1. Design & Illustration
  2. Cinema 4D

روش ساخت یک براش فتوشاپ هندسی سه بعدی با سینما فوردی

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

با ساختن این شکل درهم و برهم پیچیده هندسی، سینما فوردی را سریع و آسان یاد بگیرید. این آموزش را قدم به قدم دنبال کنید تا یک شکل انتزاعی بسازید و آنرا بعنوان براش فتوشاپ استفاده کنید.

من این آموزش را بر اساس آیتم خودم در وبسایت GraphicRiver نوشتم. میتوانید مجموعه براش Geometric Confusion Brushes Set را در نمونه کارهای من بررسی کنید.

Abstract Geometric Confusion BrushesAbstract Geometric Confusion BrushesAbstract Geometric Confusion Brushes

1. چطور آبجکت هندسی را بسازیم

مرحله 1

نرم افزار Cinema 4D را باز کنید. در نوار منوی بالا، روی دکمه Add Cube Object (اضافه کردن آبجکت مکعب) کلیک کنید و نگه دارید. سپس با کلیک روی آبجکت Platonic (چندضلعی محدب) آنرا انتخاب کنید.

Choosing a Platonic from the menuChoosing a Platonic from the menuChoosing a Platonic from the menu

مرحله 2

آبجکت Platonic ایجاد شده است. به بخش Object بروید و مقدار Segments را به 3 تغییر دهید. سپس کلیدهای N و B را بزنید تا پولی گان ها را ببینید.

Editing the Platonic parameters in the object optionsEditing the Platonic parameters in the object optionsEditing the Platonic parameters in the object options

مرحله 3

به نوار منوی بالا برمیگردیم. روی دکمه Bend (خمش) کلیک کنید و نگه دارید و سپس روی ابزار Displacer کلیک کنید تا آنرا انتخاب کنید.

Choosing Displacer from the menuChoosing Displacer from the menuChoosing Displacer from the menu

مرحله 4

حالا روی Displacer کلیک کنید و آنرا بکشید و آنرا زیردسته Platonic قرار دهید.

Click and drag the DisplacerClick and drag the DisplacerClick and drag the Displacer

مرحله 5

Displacer را انتخاب کنید و به بخش Shading بروید تا چند پارامتر را تنظیم کنید. سپس در بخش Shader گزینه Noise را انتخاب کنید.

Editing Shading tabEditing Shading tabEditing Shading tab

مرحله 6

Noise ایجاد شده است. روی نمایه بندانگشتی کنار Noise کلیک کنید.

Clicking on the thumbnail of the NoiseClicking on the thumbnail of the NoiseClicking on the thumbnail of the Noise

مرحله 7

به تنظیمات Shader Properties بروید و در Noise ، گزینه Nutos را انتخاب کنید. بعد از آن روی آیکون فلش کلیک کنید تا به بخش های دیگر برگردید.

Editing Noise ShaderEditing Noise ShaderEditing Noise Shader

مرحله 8

به بخش Object بروید و مقدار Strength (استحکام) را تا 170% افزایش دهید. سپس مقدار Height (ارتفاع) را روی 40 سانتیمتر قرار دهید. همینطور میتوانید تنظیمات شکل را بر اساس نیاز خود تغییر دهید.

Editing Object PropertiesEditing Object PropertiesEditing Object Properties

مرحله 9

دو نقطه خاکستری کنار آبجکت Platonic را پیدا کنید. سپس روی هر نقطه خاکستری یک کلیک دوبل کنید. نقاط بایستی قرمز شده باشند.

Hiding the Platonic objectHiding the Platonic objectHiding the Platonic object

2. چطور کره های کلون شده را بسازیم

مرحله 1

برای ساخت کره، به نوار منوی بالا برگردید. روی دکمه آبی اضافه کردن آبجکت مکعب کلیک کنید و نگه دارید. سپس با کلیک روی کره (Sphere) آنرا انتخاب کنید.

Choosing a Sphere from the menuChoosing a Sphere from the menuChoosing a Sphere from the menu

مرحله 2

آبجکت کره ایجاد شده است. به بخش Object بروید و مقدار Radius را تا 1cm کاهش دهید. همینطور مقدار Segments را به 18 تغییر دهید.

Editing the Platonic parameters in the object optionsEditing the Platonic parameters in the object optionsEditing the Platonic parameters in the object options

مرحله 3

به منوی اصلی بروید و در MoGraph ، گزینه Cloner را انتخاب کنید.

Cloning the SphereCloning the SphereCloning the Sphere

مرحله 4

روی آبجکت کره کلیک کنید و آنرا زیر آبجکت Cloner بکشید.

Click and drag the SphereClick and drag the SphereClick and drag the Sphere

مرحله 5

Cloner را انتخاب کنید و به بخش Object بروید تا ابزار Cloner را ویرایش کنید. سپس در بخش Mode گزینه ی Object را انتخاب کنید.

Editing the Cloner toolEditing the Cloner toolEditing the Cloner tool

مرحله 6

ابزار Cloner را انتخاب کنید. سپس روی آبجکت Platonic کلیک کنید و نگه دارید و آنرا به بخش Object Form (شکل آبجکت) ببرید.

Click-Hold and drag the PlatonicClick-Hold and drag the PlatonicClick-Hold and drag the Platonic

3. چطور خطوط کلون شده را بسازیم

مرحله 1

دوباره به نوار منوی بالا برگردید. روی دکمه آبی Add Cube Object کلیک کنید و نگه دارید. سپس روی آبجکت Cylinder (استوانه) کلیک کنید تا آنرا انتخاب کنید.

Choosing a Cylinder from the menuChoosing a Cylinder from the menuChoosing a Cylinder from the menu

مرحله 2

آبجکت Cylinder ایجاد شده است. به بخش Object بروید و مقدار Radius را تا 0.1cm کاهش دهید.

Editing the Cylinder parameters in the object optionsEditing the Cylinder parameters in the object optionsEditing the Cylinder parameters in the object options

مرحله 3

به منوی اصلی بروید و در MoGraph ، گزینه Cloner را انتخاب کنید.

Cloning the CylinderCloning the CylinderCloning the Cylinder

مرحله 4

حالا روی استوانه کلیک کنید و آنرا بکشید و زیردسته Cloner.1 ببرید.

Click and drag the CylinderClick and drag the CylinderClick and drag the Cylinder

مرحله 5

Cloner.1 را برای ویرایش انتخاب کنید. به بخش Object بروید و در بخش Mode گزینه Object را انتخاب کنید.

Editing the Cloner toolEditing the Cloner toolEditing the Cloner tool

مرحله 6

حالا ابزار Cloner.1 را دوباره انتخاب کنید. روی آبجکت Platonic کلیک کنید و نگه دارید و آنرا به بخش Object Form ببرید.

Click-Hold and drag the PlatonicClick-Hold and drag the PlatonicClick-Hold and drag the Platonic

مرحله 7

کمی پایینتر را نگاه کنید و پارامتر Distribution را پیدا کنید. سپس در بخش Distribution گزینه Edge را انتخاب کنید.

Editing the Distribution object propertyEditing the Distribution object propertyEditing the Distribution object property

مرحله 8

حالا به بخش Scale on Edge (مقیاس در لبه) بروید و تیک آنرا بزنید. سپس مقدار Edge Scale را تا 100% افزایش دهید تا خطوط را به کره ها وصل کنید.

Connecting the Lines to SpheresConnecting the Lines to SpheresConnecting the Lines to Spheres

4. چطور شکل هندسی را رندر و ذخیره کنیم

مرحله 1

در نوار منوی بالا، روی آیکون Edit Render Settings (ویرایش تنظیمات رندر) کلیک کنید. (آیکون کلاکت با چرخ دنده)

Editing Render SettingsEditing Render SettingsEditing Render Settings

مرحله 2

بخش Output را انتخاب کنید تا مقدار Image Resolution شکل هندسی را مشخص کنید. سپس مقدار 2500 پیکسل را برای پهنا Width و ارتفاع Height قرار دهید.

Editing an Image ResolutionEditing an Image ResolutionEditing an Image Resolution

مرحله 3

Save را انتخاب کنید و به بخش Alpha Channel بروید. تیک آنرا بزنید تا شکل همراه با زمینه ترانسپرنت باشد.

Enabling the Alpha ChannelEnabling the Alpha ChannelEnabling the Alpha Channel

مرحله 4

دوباره به نوار منوی بالا بروید و روی آیکون Render to Picture Viewer کلیک کنید.

Going to the Render to Picture ViewerGoing to the Render to Picture ViewerGoing to the Render to Picture Viewer

مرحله 5

شکل درهم و برهم هندسی رندر شده است. بیشتر از ثانیه زمان نبرد.

حالا به منو بروید و در File ، گزینه Save as را انتخاب کنید. سپس در بخش Format گزینه PNG را انتخاب کنید. با کلیک روی OK نتیجه را ذخیره کنید.

Saving the Geometric Confusion ShapeSaving the Geometric Confusion ShapeSaving the Geometric Confusion Shape

5. چطور نتیجه را به یک براش فتوشاپ تبدیل کنیم

مرحله 1

فتوشاپ را باز کنید. به منوی اصلی بروید و در بخش File گزینه Open را انتخاب کنید. سپس فایل PNG را در فتوشاپ آپلود کنید.

Uploading a PNG file in PhotoshopUploading a PNG file in PhotoshopUploading a PNG file in Photoshop

مرحله 2

ما لازم است زنگ شکل را از سفید به سیاه تغییر دهیم. بنابراین، روی لایه کلیک راست بزنید و Blending Options را انتخاب کنید.

Choosing a Blending OptionsChoosing a Blending OptionsChoosing a Blending Options

مرحله 3

حالا Color Overlay را انتخاب کنید و نمایه بندانگشتی رنگ کلیک کنید.

Selecting a Color OverlaySelecting a Color OverlaySelecting a Color Overlay

مرحله 4

با قرار دادن کد رنگ #000000 در فرم، رنگ سیاه را انتخاب کنید.

Changing the ColorChanging the ColorChanging the Color

مرحله 5

به منوی اصلی بروید و در Image ، گزینه Trim را انتخاب کنید. سپس روی دکمه OK کلیک کنید تا شکل را ببرید.

Cropping the Geometric Confusion ShapeCropping the Geometric Confusion ShapeCropping the Geometric Confusion Shape

مرحله 6

تصویر شکل چیده شده است. دوباره به منوی اصلی بروید و در بخش Edit ، گزینه Define Brush Preset را انتخاب کنید.

Definition of the BrushDefinition of the BrushDefinition of the Brush

مرحله 7

نام براش را وارد کنید.

Entering the Name BrushEntering the Name BrushEntering the Name Brush

مرحله 8

در نوار منوی چپ، ابزار Brush را انتخاب کنید. سپس روی سند کلیک راست بزنید تا براش Geometric Confusion Brush را انتخاب کنید.

Using the Geometric Confusion as Photoshop BrushUsing the Geometric Confusion as Photoshop BrushUsing the Geometric Confusion as Photoshop Brush

کار براش درهم و برهم هندسی تمام است

با استفاده از این روش ها، میتوانید شکل انتزاعی مختلف در سینما فوردی بسازید و آنها را خیلی ساده به براش فتوشاپ تبدیل کنید.

Finished brush shapeFinished brush shapeFinished brush shape

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. منتظر نتایج شما خواهم بود. همینطور فراموش نکنید که مجموعه براش Geometric Confusion Brushes Set را هم بررسی کنید.

Abstract Geometric Confusion BrushesAbstract Geometric Confusion BrushesAbstract Geometric Confusion Brushes

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads