1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

روش ساخت یک صحنه احساسی پاییزی با ادوبی فتوشاپ

by
Read Time:11 minsLanguages:
This post is part of a series called Photo Effects.
How to Create a Split Image Poster in Adobe Photoshop
How to Create a 3D Floral Collage in Adobe Photoshop & Lightroom

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطورر از ادوبی فتوشاپ استفاده کنید تا یک صحنه احساسی پاییزی با یک زن در حال تماشای ریختن برگ ها روی یک پل بسازید.

ابتدا ساختار اولیه صحنه را با آسمان و کوه می سازیم و نور را نقاشی میکنیم. سپس برج، پیچک و پل را اضافه میکنیم و با لایه های تنظیمی adjustment و ماسک کردن و براش آنها را با هم ترکیب میکنیم. بعدا درختان را وارد میکنیم، مدل را رتوش میکنیم و افتادن برگ ها را اضافه میکنیم. ما از چندین لایه تنظیمی adjustment استفاده میکنیم تا افکت نهایی را تکمیل کنیم.

فایل های آموزش

فایل های زیر در حین تولید این آموزش استفاده شده اند:

1. چطور ساختار صحنه را بسازیم

مرحله 1

یک سند جدید با ابعاد 2000 در 1286 پیکسل در فتوشاپ با این تنظیمات ایجاد کنید:

new filenew filenew file

مرحله 2

تصویر آسمان را باز کنید و با استفاده از ابزار Move (کلید V) آنرا به صفحه سفید طراحی ببرید. این لایه را به Smart Object تبدیل کنید.

add skyadd skyadd sky

مرحله 3

به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار Radius را روی 6px تنظیم کنید. این مرحله برای جدا کردن زمینه و اجزای اصلی است و کمک میکند تا عمق را افزایش دهید.

sky gaussian blur sky gaussian blur sky gaussian blur

مرحله 4

در منوی Layer و سپس در New Adjustment Layer ، گزینه Color Balance را انتخاب کنید تا رنگ آسمان را تغییر دهید. مقادیر Midtones (رنگ های میانه) را تغییر دهید.

sky color balancesky color balancesky color balance

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا کنتراست و شدت رنگ را افزایش دهید.

sky curvessky curvessky curves

مرحله 6

تصویر کوه را باز کنید و آنرا در بخش پایینی صفحه اصلی قرار دهید.

add mountainadd mountainadd mountain

روی آیکون دوم پایین پنل Layers کلیک کنید تا یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش گرد سافت با رنگ سیاه استفاده کنید تا لبه های سخت آسمان را حذف کنید و با زمینه موجود آنرا ترکیب کنید.

mountain maskingmountain maskingmountain masking

مرحله 7

یک افکت Gaussian Blur بمقدار 4px روی این لایه اعمال کنید تا ملایمت ظاهر کوه با آسمان موجود مطابقت کند.

mountain gaussian blurmountain gaussian blurmountain gaussian blur

مرحله 8

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation بسازید و آنرا روی Clipping Mask تنظیم کنید. مقادیر قرمز را در بخش Reds تغییر دهید.

mountain hue saturationmountain hue saturationmountain hue saturation

مرحله 9

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید (آنرا روی Clipping Mask) تنظیم کنید تا کوه و بخش پایین آسمان را روشن کنید. روی این ماسک لایه، از یک براش سیاه سافت استفاده کنید و سمت چپ پایین این نواحی را پاک کنید تا بعد از اعمال این لایه تنظیمی خیلی روشن نباشند.

mountain curvesmountain curvesmountain curves

مرحله 10

برای تغییر موقعیت نور (قصد دارم آنرا بالا ببرم)، یک لایه بالای دیگر لایه ها ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #ffafb8 استفاده کنید تا روی سمت راست میان آسمان براش بکشید. حالت ترکیبی لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش سافت استفاده کنید تا نور ناحیه پایینی را حذف کنید.

paint soft lightpaint soft lightpaint soft light
soft light resultsoft light resultsoft light result

مرحله 11

یک لایه جدید بسازید و از یک براش سافت با رنگ #ffba69 استفاده کنید تا روی لبه سمت راست آسمان براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Hard Light با 90 درصد Opacity تغییر دهید.

paint highlightpaint highlightpaint highlight

2. چطور برج را وارد کار کنیم

مرحله 1

سعی کنید زاویه ی مناسبی از برج که میخواهید را بیابید یا از تصویر خودتان استفاده کنید. این زاویه ای است که من انتخاب کردم.

select towerselect towerselect tower

برج را در سمت چپ صفحه اصلی طراحی قرار دهید و آنرا در راستای افق برعکس کنید تا مطابق با جهت نور در سمت راست شود (در منوی Edit و در Transform ، گزینه Flip Horizontal را انتخاب کنید)

add toweradd toweradd tower

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا سمت چپ برج را تاریک کنید، چون در ناحیه سایه قرار دارد. روی این ماسک لایه، روی سمت راست براش بکشید تا روشنایی آنرا حفظ کنید.

tower curves 1tower curves 1tower curves 1

مرحله 3

از یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves استفاده کنید تا نور بیشتری در سمت راست ایجاد کنید. روی سمت چپ و بخش های مخفی براش بکشید تا با این لایه تنظیمی adjustment روشن نشوند.

tower curves 2tower curves 2tower curves 2

مرحله 4

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی را به Overlay تغییر دهید و آنرا با رنگ خنثی خاکستری 50% پر کنید.

tower burn new layertower burn new layertower burn new layer

ابزار Burn (کلید O) را با مقدار 10 الی 15 درصد برای Midtones Range (گستره رنگ میانی) و Exposure (نوردهی) فعال کنید تا سایه روی پنجره ها را بهتر کنید و برخی جزییات نور را اصلاح کنید. میبینید که من چطور این کار را با حالت ترکیبی Normal و همینطور Overlay انجام دادم.

tower burning resulttower burning resulttower burning result

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance اضافه کنید تا مقدار تون رنگ گرم و نور به برج اعمال کنید.

tower color balance midtones tower color balance midtones tower color balance midtones
tower color balance highlightstower color balance highlightstower color balance highlights

مرحله 6

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Photo Filter استفاده کنید و رنگ شماره #ec2100 را انتخاب کنید تا قرمز بیشتری در نواحی مخفی برج وارد کنید. روی این ماسک لایه، در سمت روشن برج براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment قرار نگیرد.

tower photo filtertower photo filtertower photo filter

3. چطور پیچک را اضافه کنیم

مرحله 1

تصویر پیچک را باز کنید و به روش خودتان آنرا از زمینه جدا کنید. از ابزار Lasso (کلید L) استفاده کنید تا بخش پیچیک در بالا را انتخاب کنید و آنرا در سند کار خود بکشید و روی برج قرار دهید.

add ivy 1add ivy 1add ivy 1

یک ماسک به این لایه اضافه کنید و از یک براش کوچک، سخت و سیاه استفاده کنید تا خیلی با دقت برخی لبه های پیچک را حذف کنید.

ivy 1 masking ivy 1 masking ivy 1 masking

مرحله 2

بخش های مختلفی از تصویر پیچک را بردارید تا به برج اضافه کنید. در صورت نیاز از ماسک لایه استفاده کنید تا جزئیات ناخواسته را حذف کنید. پیشنهاد میکنم برای ماسک کردن لبه های پیچک از یک براش سخت سیاه استفاده کنید، در غیر اینصورت نتیجه نهایی ظاهر غیرطبیعی خواهد داشت.

add more iviesadd more iviesadd more ivies

مرحله 3

یک لایه جدید زیر لایه های پیچک بسازید و از یک براش سافت با رنگ #16130f و مقدار حدودا 30 الی 40 درصد برای Opacity استفاده کنید تا برای پیچک روی دیوار برج سایه بکشید.

ivies shadowivies shadowivies shadow

مرحله 4

همه لایه های پیچک را انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl و G را بزنید تا یک گروه برای آنها ایجاد کنید. حالت ترکیبی گروه را به Normal با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید تا رنگ پیچک را تغییر دهید.

ivies hue saturationivies hue saturationivies hue saturation

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance بسازید و تنظیمات Midtones را تغییر دهید:

ivies color balanceivies color balanceivies color balance

مرحله 6

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا بخش پیچک روی ناحیه مخفی را تاریک کنید. روی بقیه نواحی براش بکشید تا با این لایه تنظیمی adjustment تاریک نشود.

ivies curves 1ivies curves 1ivies curves 1

مرحله 7

یک لایه تنظیمی adjusment دیگر با افکت Curves بسازید تا هایلایت بیشتری در جلوی برج اضافه کنید. نواحی انتخاب شده نشان میدهد که کجای ماسک لایه را بایستی براش کشید.

ivies curves 2ivies curves 2ivies curves 2

مرحله 8

یک لایه جدید روی دیگر لایه ها ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #efe29c استفاده کنید تا نور زرد را برای پیچک در جلوی برج براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

ivies lightivies lightivies light

4. چطور برج را دستکاری کنیم

مرحله 1

پل را ببرید و آنرا در بخش پایینی صفحه طراحی قرار دهید. یک ماسک به این لایه اضافه کنید و از ابزار Polygonal Lasso استفاده کنید تا زمینه ماسک نشده و بخش های بالایی پل را انتخاب کنید. از یک براش سخت سیاه استفاده کنید تا داخل این نواحی انتخاب براش بکشید و آن نواحی را حذف کنید.

add bridgeadd bridgeadd bridge
bridge selectingbridge selectingbridge selecting
bridge maskingbridge maskingbridge masking

مرحله 2

یک لایه تنظیمی Hue/Saturation بسازید تا رنگ پل را تغییر دهید:

bridge hue saturationbridge hue saturationbridge hue saturation

مرحله 3

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance برای کاربرد مشابه ایجاد کنید. مقادیر Midtones و Highlights را تغییر دهید:

bridge color balance 1 midtonesbridge color balance 1 midtonesbridge color balance 1 midtones
bridge color balance 2 highlightsbridge color balance 2 highlightsbridge color balance 2 highlights

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Color Balance اضافه کنید و تنظیمات Midtones و Shadows را تغییر دهید. روی بخش روشن ستون ها براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment قرار نگیرند.

bridge color balance 2 midtonesbridge color balance 2 midtonesbridge color balance 2 midtones
bridge color balance 2 shadowsbridge color balance 2 shadowsbridge color balance 2 shadows

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا نور و کنتراست پل را افزایش دهید. روی ماسک لایه، روی نواحی مخفی/سایه برج براش بکشید تا خیلی تاریک نشوند.

bridge curvesbridge curvesbridge curves

مرحله 6

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با رنگ خنثی خاکستری 50% پر کنید. از ابزار Dodge و Burn استفاده کنید تا نور و سایه برج را بهتر کنید.

bridge DBbridge DBbridge DB

5. چطور درختان را اضافه کنیم

مرحله 1

درخت 1 را در سمت راست پایین و درخت 2 (من تصویر شماره 1 را انتخاب کردم) را در سمت چپ پایین صفحه طراحی اضافه کنید. روی هر یک از این لایه ها، یک افکت Guassian Blur بمقدار 4px اضافه کنید تا درختان را محو کنید.

add tree 1 and tree 2add tree 1 and tree 2add tree 1 and tree 2

مرحله 2

روی لایه درخت 1 کلیک دوبل بزنید و Inner Shadow را انتخاب کنید. رنگ سایه را روی سفید قرار دهید تا مقداری هایلایت روی بالای برگ ها اضافه کنید.

tree 1 inner shadowtree 1 inner shadowtree 1 inner shadow
tree 1 inner shadow result tree 1 inner shadow result tree 1 inner shadow result

مرحله 3

دو لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation ایجاد کنید تا رنگ درختان را تغییر دهید.

tree 1 hue saturationtree 1 hue saturationtree 1 hue saturation
tree 2 hue saturationtree 2 hue saturationtree 2 hue saturation

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا بالای درخت 2 را روشن کنید. در نواحی سایه درخت براش بکشید تا روشنی آنرا حفظ کنید.

tree 2 curves tree 2 curves tree 2 curves

مرحله 5

یک گروه برای لایه های درخت ایجاد کنید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance در این گروه اضافه کنید تا رنگ درختان را به صورتی تغییر دهید.

tree 1 and 2 color balance tree 1 and 2 color balance tree 1 and 2 color balance

مرحله 6

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا نور بیشتری در جلو و بالای درختان ایجاد کنید.

tree 1 and 2 curves tree 1 and 2 curves tree 1 and 2 curves

مرحله 7

یک لایه در بالای لایه ها ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #efe29c و مقدار Opacity حدودا 40 تا 50 درصد استفاده کنید تا روی بالای درختان براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد تغییر دهید.

tree 1 and 2 lighttree 1 and 2 lighttree 1 and 2 light

مرحله 8

تصویر درخت 3 را باز کنید و از ابزار Polygonal Lasso استفاده کنید تا درخت را در سمت چپ انتخاب کنید و آنرا روی سمت راست صفحه طراحی اصلی بکشید. آنرا در راستای افق برعکس کنید و از ابزار Free Transform (کلیدهای Ctrl و T) با حالت Warp استفاده کنید تا شکل درخت را خم کنید.

add tree 3add tree 3add tree 3

مرحله 9

یک افکت Guassian Blur بمقدار 7 پیکسل به این لایه درخت اعمال کنید. مقدار بیشتر برای Radius (شعاع) محوی کمک میکند تا عمق صحنه را افزایش دهید.

tree 3 gaussian blurtree 3 gaussian blurtree 3 gaussian blur

مرحله 10

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید تا اشباع رنگ درخت را کاهش دهید.

tree 3 hue saturationtree 3 hue saturationtree 3 hue saturation

مرحله 11

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید تا درخت را قرمز تر کنید.

tree 3 color balance midtones tree 3 color balance midtones tree 3 color balance midtones
tree 3 color balance shadowstree 3 color balance shadowstree 3 color balance shadows

مرحله 12

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا ناحیه مخفی درخت را تاریک کنید. روی جلوی درخت براش بکشید تا روشنی آنرا حفظ کنید.

tree 3 curves tree 3 curves tree 3 curves

مرحله 13

درخت 4 را ایزوله کنید و آنرا روی بالای درخت 3 قرار دهید. از کلیدهای Ctrl و T استفاده کنید تا آنرا بچرخانید تا متناسب با زاویه و حالت درخت 3 شود.

add tree 4add tree 4add tree 4
tree 4 maskingtree 4 maskingtree 4 masking

مرحله 14

یک افکت Gaussian Blur بمقدار 9px به لایه این درخت اعمال کنید تا محوی درخت متناسب با درخت 3 شود.

tree 4 gaussian blurtree 4 gaussian blurtree 4 gaussian blur

مرحله 15

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation بسازید تا رنگ درخت را تغییر دهید.

tree 4 hue saturationtree 4 hue saturationtree 4 hue saturation

مرحله 16

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا جلوی درخت را روشن کنید. روی ماسک لایه، روی جزییات سایه براش بکشید تا کنتراست آنرا حفظ کنید.

tree 4 curves tree 4 curves tree 4 curves

مرحله 17

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با یک رنگ خنثی خاکستری 50% پر کنید. از ابزار Burn استفاده کنید تا برخی جزییات در نواحی مخفی را تاریک کنید.

tree 4 burningtree 4 burningtree 4 burning

6. چطور مدل را دستکاری کنیم

مرحله 1

مدل را ببرید، او را روی میانه پل قرار دهید و بطور افقی برعکس کنید.

add modeladd modeladd model

مرحله 2

به منوی Edit بروید و Puppet Warp را انتخاب کنید تا سر او را بلند کنید.

model puppet warpmodel puppet warpmodel puppet warp

مرحله 3

به تصویر اصلی مدل برگردید و شنل او را انتخاب کنید تا آنرا در سند کار به مدل اضافه کنید. کلیدهای Ctrl و T را بزنید و از حالت Warp استفاده کنید تا شنل را تغییر دهید و پایین آنرا بزرگ کنید.

add model cloakadd model cloakadd model cloak

یک ماسک به این لایه اضافه کنید تا بخش پایین زیر پای مدل را حذف کنید.

cloak maskingcloak maskingcloak masking

مرحله 4

از ابزار Dodge و Burn برای هر یک از این لایه ها استفاده کنید تا سایه و نور و جزییات را برای مدل و شنل اضافه کنید.

model DBmodel DBmodel DB

مرحله 5

یک گروه برای لایه های مدل بسازید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید تا اشباع رنگ مدل را کم کنید.

model hue saturationmodel hue saturationmodel hue saturation

مرحله 6

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance بسازید تا رنگ مدل را با بقیه صحنه تطبیق دهید.

model color balance midtones model color balance midtones model color balance midtones
model color balance shadowsmodel color balance shadowsmodel color balance shadows
model color balance highlightsmodel color balance highlightsmodel color balance highlights

مرحله 7

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا هایلایت را روی جلوی مدل بهتر کنید. روی پشت مدل براش بکشید تا با این لایه تنظیمی روشن نشود.

model curvesmodel curvesmodel curves

7. چطور برگ ها را اضافه کنیم

مرحله 1

تصویر برگ ها را باز کنید. اولین برگ از سمت چپ را بردارید تا به صفحه طراحی اصلی اضافه کنید و از کلیدهای Ctrl و T در حالت Warp استفاده کنید تا برگ را تغییر دهید و آنرا خیلی کوچکتر کنید.

add leaf 1add leaf 1add leaf 1

مرحله 2

چندین برگ مختلف را بردارید تا در اطراف مدل اضافه کنید و آنها را در شکل های مختلف تغییر شکل دهید.

add more leavesadd more leavesadd more leaves

مرحله 3

برگ های بیشتری در صفحه طراحی اضافه کنید و فیلتر Guassian Blur را هم به این برگ ها اعمال کنید. مقدار شعاع محوی (Radius) را به 2 تا 12 پیکسل تغییر دهید تا عمق صحنه را افزایش دهید. برای برگ های بزرگ تر روی لبه، از یک مقدار محوی Radius بزرگتر استفاده کنید.

add blurred leavesadd blurred leavesadd blurred leaves

مرحله 4

یک گروه برای لایه های برگ ایجاد کنید و از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا رنگ برگ ها را تغییر دهید.

leaves hue saturation leaves hue saturation leaves hue saturation

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید تا نور زرد روی برگ ها ایجاد کنید.

leaves color balance leaves color balance leaves color balance

مرحله 6

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا برگ ها را تاریک کنید. روی سمت راست برگ ها براش بکشید تا نور را در آنجا نمایان کنید.

leaves curves 1leaves curves 1leaves curves 1
leaves curves 1 maskingleaves curves 1 maskingleaves curves 1 masking
leaves curves 1 masking resultleaves curves 1 masking resultleaves curves 1 masking result

مرحله 7

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves ایجاد کنید تا نور بیشتری روی سمت روشن برگ ها ایجاد کنید. روی سمت چپ آنها براش بکشید تا روشنی آنرا حفظ کنید.

leaves curves 2 leaves curves 2 leaves curves 2
leaves curves 2 maskingleaves curves 2 maskingleaves curves 2 masking

8. چطور تنظیمات نهایی را انجام دهیم

مرحله 1

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance در بالای لایه های دیگر ایجاد کنید و مقادیر Midtones را تغییر دهید.

whole scene color balance 1whole scene color balance 1whole scene color balance 1

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Photo Filter اضافه کنید و رنگ #f2eb83 را انتخاب کنید.

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

مرحله 3

یک لایه تنظیمی با افکت Selective Color ایجاد کنید و تنظیمات بخش های Reds (قرمز) ، Yellows (زرد) و Magentas (ارغوانی) را تغییر دهید. روی ماسک لایه، روی بخش چپ بالای صحنه براش بکشید تا افکت قرمز را در آنجا کاهش دهید.

whole scene selective color reds whole scene selective color reds whole scene selective color reds
whole scene selective color yellowswhole scene selective color yellowswhole scene selective color yellows
whole scene selective color magentaswhole scene selective color magentaswhole scene selective color magentas

مرحله 4

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance استفاده کنید تا شدت رنگ نور خورشید و لبه ها را افزایش دهید. روی بقیه جاها براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی نباشند.

whole scene color balance 2 midtoneswhole scene color balance 2 midtoneswhole scene color balance 2 midtones
whole scene color balance 2 highlightswhole scene color balance 2 highlightswhole scene color balance 2 highlights

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا لبه های صفحه طراحی را تاریک کنید. روی میانه براش ببکشید تا روشنی را در میانه کار حفظ کنید.

whole scene curves whole scene curves whole scene curves

تبریک میگویم، کار شما تمام است!

امیدوارم از آموزش من لذت برده باشید و چیز جدیدی یاد گرفته باشید. در اشتراک گذاشتن نظرات و ایده های خود در باکس زیر تردید نکنید ــــ از دیدن آنها بسیار خوشحال میشوم. از کار با فتوشاپ لذت ببرید!

هنوز علاقه مند به افتادن برگ ها هستید؟ در اینجا چیزی برای شما داریم:

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads