7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Effects

روش ساخت افکت مهر لاستیکی در ادوبی فتوشاپ

Read Time: 6 mins
This post is part of a series called Photo Effects.
How to Create a GTA V Photo Effect Action in Adobe Photoshop
How to Create an Abstract, Sci-Fi Portrait in Adobe Photoshop

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش به شما نشان میدهم که چطور یک افکت مهر لاستیکی واقعگرایانه در فتوشاپ ایجاد کنید. بدین ترتیب میتوانید هر عکسی را در چند مرحله سریع به یک ظاهر مهر تبدیل کنید.

این افکت مهر بخشی از اکشن فتوشاپ ساخت افکت مهر Rubber Stamp Photoshop Generator از نمونه کارهای من در وبسایت Envato Market است.

Rubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop Generator
اکشن فتوشاپ ساخت افکت مهر لاستیکی

فایل های آموزش

فایل های زیر در حین تولید این آموزش استفاده شده اند:

1. چطور زمینه کاغذ گرانج را ایجاد کنیم

مرحله 1

یک سند جدید با ابعاد 850 در 550 پیکسل ایجاد کنید. البته میتوانید از هر سایزی برای فایل PSD خودتان استفاده کنید، اما بایستی بطور متناسب تمامی سایزهای استفاده شده در این آموزش را هم تنظیم کنید.

تکسچر کاغذ لکه دار گرانج را در یک لایه جدید اضافه کنید.

Create Grunge Stained Background Texture in PhotoshopCreate Grunge Stained Background Texture in PhotoshopCreate Grunge Stained Background Texture in Photoshop

مرحله 2

به منوی Layer بروید و دکمه ی New Adjustment Layer را بزنید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Gradient Map اضافه کنید. رنگ های استفاده شده برای این گرادینت مپ #7a6849 و #fffbf7 هستند.

Change Background Color in Photoshop with Gradient MapChange Background Color in Photoshop with Gradient MapChange Background Color in Photoshop with Gradient Map

2. روش ساخت شکل مهر لاستیکی

مرحله 1

ابزار Ellipse را بردارید. در حالیکه بیضی میکشید کلید Shift را نگه دارید تا یک دایره گرد ایجاد کنید. نام این لایه را Circle 1 بگذارید.

Draw a Circle in PhotoshopDraw a Circle in PhotoshopDraw a Circle in Photoshop

مرحله 2

کلیدهای Ctrl (یا Command روی مک) و J را بگیرید و لایه ی Circle 1 را سه بار تکثیر کنید و نام لایه ها را Circle 2 و Circle 3 و Circle 4 بگذارید.

Duplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in Photoshop

مقدار Fill را برای Circle 1 روی 0 درصد تنظیم کنید و یک خط حاشیه Stroke با پهنای 6 پیکسل و رنگ #00000 تنظیم کنید.

Add Stroke in PhotoshopAdd Stroke in PhotoshopAdd Stroke in Photoshop
Draw Circle Shape in PhotoshopDraw Circle Shape in PhotoshopDraw Circle Shape in Photoshop

مرحله 3

برای لایه ی Circle 2 کلیدهای Ctrl (یا همان Command) و T را بزنید تا شکل را اسکیل کنید. مطمئن شوید که روی دکمه Maintain Aspect Ratio (حفظ نسبت ابعاد) کلیک میکنید و سپس اسکیل را روی 95 درصد تنظیم کنید.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

مقدار Fill را برای لایه ی Circle 2 به 0 درصد تغییر دهید و همینطور یک حاشیه Stroke با مقدار 4 پیکسل و رنگ #00000 اضافه کنید.

Set Layer StylesSet Layer StylesSet Layer Styles
Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

مرحله 4

برای لایه Circle 3، کلیدهای Ctrl (یا همان Command) و T را بزنید تا شکل را اسکیل کنید. مطمئن شوید که روی دکمه Maintain Aspect Ratio (حفظ نسبت ابعاد) کلیک میکنید و سپس اسکیل را روی 75 درصد تنظیم کنید.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

مقدار Fill را برای لایه ی Circle 3 به 0 درصد تغییر دهید و همینطور یک حاشیه Stroke با مقدار 6 پیکسل و رنگ #00000 اضافه کنید.

Set Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in Photoshop

Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

مرحله 5

برای لایه Circle 4، کلیدهای Ctrl (یا همان Command) و T را بزنید تا شکل را اسکیل کنید. مطمئن شوید که روی دکمه Maintain Aspect Ratio (حفظ نسبت ابعاد) کلیک میکنید و سپس اسکیل را روی 75 درصد تنظیم کنید.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

مقدار Fill را برای لایه ی Circle 4 به 0 درصد تغییر دهید و همینطور یک حاشیه Stroke با مقدار 4 پیکسل و رنگ #00000 اضافه کنید.

Set Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in Photoshop

Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

مرحله 6

اشکال دایره ای فتوشاپ را دانلود کنید و فایل CSH را در فتوشاپ لود کنید. به منوی Edit و سپس Preset Manager بروید و در منوی Preset Type ، گزینه Custom Shapes را انتخاب کنید. روی دکمه Load کلیک کنید تا فایل CSH را لود کنید.

رنگ زمینه را روی #000000 تنظیم کنید. ابزار Custom Shape را بردارید و مطمئن شوید که گزینه Defined Proportions تیک خورده باشد. برای این آموزش، من از شکل شماره 17 استفاده کردم، اما شما میتوانید از هر شکل دیگری نیز استفاده کنید.

Circle Photoshop Custom ShapesCircle Photoshop Custom ShapesCircle Photoshop Custom Shapes

3. چطور متن را روی مهر اضافه کنیم

روی آیکون Vector Mask Thumbnail لایه ی Circle 3 کلیک کنید. ابزار Horizontal Type را بردارید و مستقیما بروید روی مسیر دایره ای. نشانگر موس به علامت ویرایش متن با یک خط موجی نقطه ای در آن تغییر میکند.

من از فونت Intro و رنگ #000000 برای متن استفاده کردم. شما میتوانید از فونت و رنگ دیگری استفاده کنید.

Add Text on Path in PhotoshopAdd Text on Path in PhotoshopAdd Text on Path in Photoshop

4. چطور افکت عکس مهر شده را ایجاد کنیم

مرحله 1

تصویر پرتره مرد را روی یک لایه جدید اضافه کنید.

Add Stock Image in PhotoshopAdd Stock Image in PhotoshopAdd Stock Image in Photoshop

مرحله 2

کلید Ctrl را نگه دارید و روی Vector Mask Thumbnail برای لایه ی Circle 4 کلیک کنید تا یک ناحیه انتخاب ایجاد کنید.

Create Selection From Layer in PhotoshopCreate Selection From Layer in PhotoshopCreate Selection From Layer in Photoshop

روی دکمه Add Layer Mask در پنل Layers کلیک کنید تا یک ماسک به لایه Man Portrait اضافه کنید.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Layer Mask in PhotoshopLayer Mask in PhotoshopLayer Mask in Photoshop

مرحله 3

مطمئن شوید که در پایین نوار ابزار رنگ جلویی روی #000000 و رنگ عقبی روی #ffffff تنظیم شده باشد. در غیر اینصورت افکت تصویری بعدی ظاهر درستی نخواهد داشت.

در منوی Filter و در بخش Sketch ، گزینه Stamp را انتخاب کنید و مقدار Light/Dark Balance (تعادل روشن و تیره) را روی 4 و مقدار Smoothness (همواری افکت) را روی 1 قرار دهید.

How to Use Stamp Filter in PhotoshopHow to Use Stamp Filter in PhotoshopHow to Use Stamp Filter in Photoshop

Create Rubber Stamp in PhotoshopCreate Rubber Stamp in PhotoshopCreate Rubber Stamp in Photoshop

مرحله 4

پنجره Layer Style لایه ی Man Portrait را باز کنید. اسلایدرهای Blend If در پایین این پنجره قرار دارند. از اسلایدرهای بخش This Layer استفاده کنید تا رنگ سفید را حذف کنید. خیلی ساده اسلایدر right slider را تا 180 ببرید تا رنگ سفید را مخفی کنید.

Blend If Photoshop Layer StyleBlend If Photoshop Layer StyleBlend If Photoshop Layer Style

روی لایه Man Portrait کلیک راست را بزنید و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید.

Rubber Stamp EffectRubber Stamp EffectRubber Stamp Effect

5. چطور یک افکت گرانج اضافه کنیم

مرحله 1

همه لایه های مهر (لایه های دایره، لایه نوشته و لایه پرتره مرد) را انتخاب کنید، کلیک راست را روی لایه ها بزنید و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید.

یک ماسک لایه به Smart Object با عنوان Man Portrait اضافه کنید. ابزار Brush را بردارید و سایز براش را تا تقریبا 800 پیکسل تنظیم کنید. همینطور رنگ زمینه جلو را روی #000000 قرار دهید. از براش های گرانج فتوشاپ استفاده کنید تا افکت گرانجی مهر را ایجاد کنید. از براش های مختلفی استفاده کنید.

Grunge Photoshop BrushesGrunge Photoshop BrushesGrunge Photoshop Brushes

مرحله 2

یک لایه جدید بسازید و نام آنرا Stamp Lines بگذارید. ابزار Brush را بردارید و از براش های مهر فتوشاپ، براش stamp-lines را بردارید.

Stamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop Brushes

یک ماسک به لایه ی Stamp Lines اضافه کنید. مجددا از براش های فتوشاپ گرانج استفاده کنید تا افکت مهر گرانج ایجاد کنید و همینطور بخش هایی از خطوط مهر که روی خود مهر قرار گرفته اند را مخفی کنید.

Stamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop Brushes

6. چطور یک مهر چند رنگی بسازیم

در صورتیکه میخواهید یک مهر چند رنگی بسازید، میتوانید استایل لایه Color Overlay را با رنگ #d9a4ae برای لایه Smart Object با نام Man Portrait اضافه کنید یا اینکه رنگ های متفاوتی برای لایه های داخل Smart Object اضافه کنید.

Multi Color Rubber Stamp in PhotoshopMulti Color Rubber Stamp in PhotoshopMulti Color Rubber Stamp in Photoshop

برای ویرایش نهایی، یک لایه جدید بسازید و آنرا Old Envelope Stamp Brushes بنامید. میتوانید از براش های مهر نامه قدیمی استفاده کنید تا افکت نامه قدیمی واقعگرایانه را اضافه کنید. از رنگ #b24659 و رنگ #b24659 استفاده کنید تا مهرهای متفاوتی اضافه کنید.

Old Envelope Stamp BrushesOld Envelope Stamp BrushesOld Envelope Stamp Brushes

تبریک میگویم! کار شما تمام است!

در این آموزش، یاد گرفتید که چطور یک افکت مهر لاستیکی را در فتوشاپ از صفر و با استفاده براش و تکسچر ایجاد کنید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.

How to Create a Rubber Stamp in PhotoshopHow to Create a Rubber Stamp in PhotoshopHow to Create a Rubber Stamp in Photoshop

این افکت مهر بخشی از اکشن فتوشاپ ساخت افکت مهر Rubber Stamp Photoshop Generator از نمونه کارهای من در وبسایت Envato Market است.

Rubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop Generator
اکشن فتوشاپ ساخت افکت مهر لاستیکی
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.