1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

روش ساخت یک ترکیب تصویر منظره مه آلود با ادوبی فتوشاپ

by
Read Time:7 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش به شما نشان خواهم داد که چطور با چند سنگ، یک پل قوس دار، پرندگان در حال پرواز، قلعه و یک زن قرون وسطایی، یک منظره مه آلود ایجاد کنید. یاد میگیرید که چطور چند تصویر را در یک صحنه منسجم با هم ترکیب کنید، عمق و فضای آنرا تغییر دهید، رنگ ها را ویرایش کنید و بسیاری مسائل دیگر.

فایل های آموزش

فایل های زیر در حین تولید این آموزش استفاده شده اند:

1. آسمان را اضافه کنید

مرحله 1

یک سند جدید با ابعاد 1500 در 1500 پیکسل با تنظیمات زیر در فتوشاپ ایجاد کنید:

new filenew filenew file

مرحله 2

تصویر آسمان را باز کنید.  با ابزار Move (کلید V) تصویر را وارد صفحه طراحی سفید کنید.

add skyadd skyadd sky

مرحله 3

مقدار Opacity این لایه را تا 70 درصد کاهش دهید. روی آیکون دوم در پایین پنل Layers کلیک کنید تا یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش گرد سافت با رنگ سیاه (براش سیاه سافت) با مقدار Opacity برابر با 30 درصد استفاده کنید تا روی ناحیه میانی براش بکشید تا نور را در میانه زمینه پدیدار کنید. این مرحله برای اضافه کردن عمق به صحنه است.

sky maskingsky maskingsky masking

مرحله 4

به منوی Layer بروید و در New Adjustment Layer ، گزینه Curves را انتخاب کنید و روشنایی را کمی کاهش دهید.

sky curvessky curvessky curves

روی این ماسک لایه، از یک براش سافت سیاه استفاده کنید تا سمت راست صفحه طراحی را پاک کنید. میخواهیم که نور از ناحیه روشن تا نزدیکی بخشی که در مرحله قبل اشاره کردیم بیاید، بنابراین این بخش بایستی کمی روشنتر شود.

sky curves maskingsky curves maskingsky curves masking

2. سنگ ها را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر سنگ ها را باز کنید و سنگ ها را از زمینه جدا کنید. با استفاده از ابزار Move و همینطور ابزار Free Transform (کلیدهای Ctrl و T)، آنها را به کناره های صفحه طراحی اضافه کنید. سنگ بزرگتری در سمت چپ قرار دهید و بخشی از ناحیه نور را مخفی کنید، نه زیاد، بلکه بقدری کافی که چشمان بیننده را به سمت راست معطوف کند.

add rocksadd rocksadd rocks

مرحله 2

یک ماسک به هر یک از این لایه ها اضافه کنید و از یک براش سافت سیاه با مقدار 20 درصد Opacity استفاده کنید تا بالای سنگ ها را محو کنید و کاری کنید که کمی در ابرها فید شوند.

rocks masking 1rocks masking 1rocks masking 1

از ابزار Lasso (کلید L) استفاده کنید تا روی بخش نزدیک به بالای سمت چپ سنگ را ناحیه انتخاب بکشید و رنگ جلویی را به سفید تغییر دهید. در حالیکه هنوز روی ماسک هستید) کلید Delete را بزنید تا نتیجه ای مشابه با زیر بدست آورید:

rocks masking 2rocks masking 2rocks masking 2

مرحله 3

سنگ سمت راست را تکثیر کنید و کمی آنرا به سمت چپ ببرید و آنرا در راستای افق برعکس کنید (در منوی Edit و سپس در Transform ، گزینه Flip Horizontal را انتخاب کنید) مقدار Opacity این لایه را تا 30 درصد کاهش دهید.

add more rockadd more rockadd more rock

مرحله 4

به این لایه یک ماسک اضافه کنید و بخشی که سنگ اولی را می پوشاند پاک کنید. همینطور مقدار Opacity براش را کم کنید تا قابلیت دیدن آنرا در سمت چپ کاهش دهید و کاری کنید که کاملا در آسمان فید شود.

rock 2 maskingrock 2 maskingrock 2 masking

مرحله 5

این لایه را تکثیر و سپس بزرگتر کنید. آنرا به سمت چپ ببرید و مقدار Opacity آنرا تا 10 درصد کاهش دهید.

add rock 3add rock 3add rock 3

از یک ماسک لایه استفاده کنید و جزئیات غیرضروری را حذف کنید (بخشی که سنگ دوم را می پوشاند) و مقدار Opacity را کاهش دهید تا نسبت به سنگ های موجود بیشتر فید شود.

rock 3 maskingrock 3 maskingrock 3 masking

مرحله 6

سنگ سمت راست فاقد جزئیات و نور است، بخصوص نوری که از سمت زمینه می آید بیشتر روی آن بازتاب خواهد کرد. یک لایه جدید بسازید (آنرا بصورت Clipping Mask تنظیم کنید)، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با 50% خاکستری پر کنید.

DB new fileDB new fileDB new file

ابزار Dodge و Burn (کلید O) را در حالت Midtones Range و مقدار 15 تا 25 درصد برای Exposure تنظیم کنید تا جزئیات بیشتری روی سنگ بکشید و هایلایت ها را روی جلوی آن بکشید. میتوانید ببینید که من در دو حالت Normal و Overlay به چه نتیجه ای رسیدم.

DB normal modeDB normal modeDB normal mode
DB overlay modeDB overlay modeDB overlay mode

مرحله 7

همه سنگ ها و لایه های مربوط (لایه ی ساخته شده برای Dodge و Burn) را انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl و G را بزنید تا یک گروه برای آنها بسازید. حالت ترکیبی این گروه را از Pass Through به Normal با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید. یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا سنگ ها را روشن کنید.

rocks curves rocks curves rocks curves

این ماسک لایه را انتخاب کنید و با یک براش سیاه نیمه سافت روی آن بکشید. وقتی جزئیات، نور و سایه را بخصوص برای سمت راستی درست میکنید سایز براش را کاهش دهید. میتوانید در زیر نتایج بدست آمده در حالت ماسک و در حالت تصویر ببینید.

rock curves maskingrock curves maskingrock curves masking
rocks curves resultrocks curves resultrocks curves result

3. پل قوس دار را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر طاق را باز کنید. فقط طاق را با ابزار Polygonal Lasso جدا کنید.

select archselect archselect arch

آنرا بین سنگ های هر دو سمت قرار دهید و از کلیدهای Ctrl و T در حالت Warp استفاده کنید تا خم آنرا نسبت به حالت اصلی کمتر کنید.

add archadd archadd arch

مرحله 2

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا آنرا با سنگ ها ترکیب کنید.

arch maskingarch maskingarch masking

مرحله 3

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با یک خاکستری با مقدار 50 درصد Opacity پر کنید. از ابزار Dodge استفاده کنید تا نور بیشتری در سمت جلوی طاق و در جایی که از زمینه به آن نور می تابد قرار دهید.

arch DBarch DBarch DB

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation بسازید و مقدار Saturation را تا 75- کاهش دهید.

arch hue saturationarch hue saturationarch hue saturation

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید و روشنایی را کاهش دهید. روی ماسک این لایه براش بکشید تا سمت جلو را هنوز روشن کنید.

arch curvesarch curvesarch curves

مرحله 6

یک لایه Color Fill جدید ایجاد کنید و رنگ #656568 را انتخاب کنید. مقدار Opacity این لایه را تا 30 درصد کاهش دهید تا مه آلودی ظریفی به طاق بدهید، چون واضح تر از سنگ ها به نظر میرسد. در زیر بخش هایی را میبینید که باید روی ماسک لایه براش بکشید.

arch fill layerarch fill layerarch fill layer

4. مدل را اضافه کنید

مرحله 1

مدل را از زمینه جدا کنید و روی طاق قرار دهید. از کلیدهای Ctrl و T استفاده کنید و آنرا کوچکتر کنید تا متناسب با سایز قوس شود.

add modeladd modeladd model

مرحله 2

از روی تصویر مدل اصلی، بخش عبا را بردارید و آنرا در سند طراحی حاضر به مدل اضافه کنید. از ابزار Warp استفاده کنید تا این بخش را خم کنید و عبای بزرگتری برای مدل ایجاد کنید.

add cloakadd cloakadd cloak

مرحله 3

از ابزار Dodge و Burn استفاده کنید تا نور و سایه را کمی برای عبا تغییر دهید.

cloak DBcloak DBcloak DB

مرحله 4

یک لایه جدید زیر لایه مدل بسازید و از یک براش سیاه سافت با مقدار Opacity حدودا 30 درصد سایه ی ظریفی را روی طاق بکشید.

model shadowmodel shadowmodel shadow

5. برج ها را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر tower 1 را باز کنید و آنرا از زمینه جدا کنید. آنرا به سند طراحی حاضر اضافه کنید و چندین بار تکثیر کنید. برج ها را جلوی سنگ قرار دهید و مقدار opacity برج هایی که روی سنگ قرار میگیرند را تا 30 درصد کاهش دهید تا متناسب با فضای آن شود.

add towers 1add towers 1add towers 1

مرحله 2

از ماسک های لایه استفاده کنید تا برج ها را با سنگ ترکیب کنید، لبه ها را سافت کنید و کاری کنید که فید شوند.

towers 1 maskingtowers 1 maskingtowers 1 masking

مرحله 3

یک گروه برای لایه های برج بسازید و از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا اشباع رنگ آنها را تغییر دهید.

towers 1 hue saturationtowers 1 hue saturationtowers 1 hue saturation

مرحله 4

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا برج ها را تاریک کنید. در اینجا میتوانید آن نواحی که باید روی ماسک لایه براش بکشید را ببینید، بیشتر باید روی برج، سنگ سمت راست و بقیه جاهای روشن شده بکشید.

towers 1 curvestowers 1 curvestowers 1 curves

مرحله 5

تصویر tower 2 را باز کنید و فقط یک برج را در بالا قرار دهید. آنرا کنار برج در بالای سنگ سمت چپ قرار دهید.

select tower 2select tower 2select tower 2
add tower 2add tower 2add tower 2

با استفاده از یک ماسک لایه آنرا با سنگ ترکیب کنید.

tower 2 maskingtower 2 maskingtower 2 masking

مرجله 6

یک لایه تنظیمی با افکت Curves ایجاد کنید و روشنایی را خیلی کاهش دهید. روی جلوی برج براش بکشید تا یک نور بازتاب یافته ظریف همانطور که در زیر نشان داده شده بکشید.

tower 2 curvestower 2 curvestower 2 curves

6. پرندگان را اضافه کنید

این مرحله خیلی آسان است. تعدادی لایه روی لایه ها ایجاد کنید. رنگ جلو را به سیاه تغییر دهید و براش را به براش پرندگان تغییر دهید. چند تا پرنده مختلف انتخاب کنید و آنها را بالای مدل و در جهت مشابه با نور بکشید. میتوانید پرندگان را تکثیر کنید و در هر جایی که میخواهید قرار دهید، اما آنها را خیلی کوچک کنید چون باید طوری به نظر برسند که گویی از دور دیده میشوند.

add birdsadd birdsadd birds

گروهی از پرندگان ایجاد کنید و مقدار Opacity گروه را تا 70 درصد کاهش دهید (بهترین مقدار برای Opacity تا پرندگان را بهتر با زمینه ترکیب کنید و در عین حال آنها را نسبت به زمینه پنهان نکنید).

lower birds visibilitylower birds visibilitylower birds visibility

7. مه را ایجاد کنید

مرحله 1

لایه آسمان را تکثیر کنید و آنرا بالای همه لایه ها قرار دهید. مقدار Opacity را تا 70 درصد کاهش دهید.

duplicate skyduplicate skyduplicate sky

مرحله 2

یک ماسک به این لایه اضافه کنید و شدت مه را کاهش دهید. در زمانیکه روی ناحیه سنگ ها براش میکشید مقدار Opacity براش را کاهش دهید تا مقداری مه روی آنها باشد.

mist maskingmist maskingmist masking

مرحله 3

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا افکت را روشنتر کنید. اسکرین شات زیر نشان میدهد که در کجای ماسک لایه باید براش بکشید.

mist curvesmist curvesmist curves

8. تنظیمات نهایی

مرحله 1

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Gradient Map روی لایه ها بسازید و رنگ های #a1753c و #73e2cc را انتخاب کنید. حالت ترکیبی لایه را به Soft Light با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و تاثیر افکت را با براش کشیدن روی ماسک کاهش دهید.

gradient mapgradient mapgradient map
gradient map resultgradient map resultgradient map result

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance بسازید و تنظیمات Midtones و Highlights را تغییر دهید.

whole scene color balancewhole scene color balancewhole scene color balance
color balance resultcolor balance resultcolor balance result

مرحله 3

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Photo Filter اضافه کنید و رنگ #8db5c5 را انتخاب کنید.

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید و روشنایی را کاهش دهید. روی ماسک لایه ی آن، روی بعضی بخش ها براش بکشید تا روشنایی را در آنجا و بیشتر در نواحی نوردار حفظ کنید.

whole scene curveswhole scene curveswhole scene curves

مرحله 5

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Levels استفاده کنید تا بخش بالایی را تیره تر کنید و کنتراست را افزایش دهید. روی بخش پایینی و ناحیه نوری براش بکشید تا مطمئن شوید که تحت تاثیر این لایه تنظیمی قرار نمیگیرند.

whole scene levelswhole scene levelswhole scene levels

تبریک میگویم، کار شما تمام است!

امیدوارم نکات مفیدی را برای پروژه های آینده یاد گرفته باشید. در قرار دادن نظرات خود در باکس زیر درنگ نکنید ـــ خیلی خوشحال میشوم دیدگاه شما را ببینم. از کار با فتوشاپ لذت ببرید!

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads