Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

روش ساخت افکت متن گرادینت کارتونی در ادوبی فتوشاپ

Scroll to top
Read Time: 5 min

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش میخواهم به شما نشان بدهم که چطور یک افکت متن افسانه ای در ادوبی فتوشاپ بسازید. در صورتیکه میخواهید بدون هیچ زحمتی به نتیجه نهایی برسید، میتوانید افکت را از وبسایت GraphicRiver تهیه کنید.

این مجموعه شامل افکت های متنی مختلف است و هم با شکل و هم با متن بخوبی عمل میکند.

Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01
استایل متن فتوشاپ

فایل های آموزش

فایل های زیر در حین این آموزش مورد استفاده قرار گرفته اند.

قبل از اینکه ساخت این افکت متنی را شروع کنید، فونت را دانلود و نصب کنید.

1. روش ساخت استایل های لایه

مرحله 1

فتوشاپ را باز کنید، و به منوی File بروید و New را انتخاب کنید تا یک سند جدید ایجاد کنید.

Creating a New DocumentCreating a New DocumentCreating a New Document

مرحله 2

سند را با رنگ شماره #282828 پر کنید. ابزار Type (کلید T) را با این تنظیمات انتخاب کنید:

 • فونت: Great Vibes
 • Font Size: 127 pt (اندازه فونت)
 • Color: White (رنگ: سفید)
 • مقدار tracking (فاصله گذاری) برای حروف انتخاب شده: 25-
Text ToolText ToolText Tool

مرحله 3

کلمه Fairy را درج کنید (حرف اول باید بزرگ باشد) و آنرا در مرکز سند فتوشاپ قرار دهید (کلیدهای Ctrl و A را بزنید تا سند را انتخاب کنید، و سپس ابزار Move (کلید V) را بردارید و روی آیکون های Align Vertical Center (قرار دادن در مرکز راستای عمود) و Align Horizontal Center (قرار دادن در مرکز راستای افق) کلیک کنید.

Text AlignText AlignText Align

مرحله 4

روی لایه متن کلیک دوبل بزنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید.

یک استایل Stroke با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 7 px (سایز)
 • Position: Outside (موقعیت: بیرون)
 • Blend Mode: Normal (حالت ترکیبی)
 • Opacity: 100% (شفافیت)
 • Fill Type: Color (در حالت پر کردن با رنگ)
 • Color: #ff0084 (رنگ)
Layer 1 - StrokeLayer 1 - StrokeLayer 1 - Stroke

روی OK کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شوند.

مرحله 5

لایه متن Fairy را انتخاب کنید، به منوی Layer بروید و Duplicate Layer را انتخاب کنید و نام لاییه را Middle بگذارید و روی OK کلیک کنید تا لایه ایجاد شود. ابزار Move (کلید V) را انتخاب کنید و آنرا به اندازه 7px به بالا و چپ جابجا کنید. به منوی Layer بروید و در Layer Style گزینه ی Clear Layer Style را انتخاب کنید تا استایل های لایه را پاک کنید. رنگ را به #c6c6c6 تغییر دهید.

Creating a New LayerCreating a New LayerCreating a New Layer

مرحله 6

سپس با موس روی لایه متن کلیک دوبل کنید تا پنجره Layer Style باز شود.

یک استایل Stroke با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 4 px (سایز)
 • Position: Outside (موقعیت)
 • Blend Mode: Normal (حالت ترکیبی)
 • Opacity: 100% (شفافیت)
 • Fill Type: Color (در حالت پر کردن با رنگ)
 • Color: #8c054a (رنگ)
Layer 2 - StrokeLayer 2 - StrokeLayer 2 - Stroke

مرحله 7

حالا یک استایل Inner Glow اضافه کنید:

 • Blend Mode: Overlay (حالت ترکیبی)
 • Opacity: 50% (شفافیت)
 • Noise: 0% (نویز)
 • Color: #ffffff (رنگ)
 • Technique: Softer (متد: ملایم تر)
 • Source: Edge (منبع: لبه)
 • Choke: 100% (انسداد)
 • Size: 4 px (سایز)
 • Contour: Linear (برجستگی: خطی)
 • گزینه Anti-aliased تیک نخورده باشد.
 • Range: 100% (گستره)
 • Jitter: 0% (دگرگونی)
Layer 2 - Inner GlowLayer 2 - Inner GlowLayer 2 - Inner Glow

مرحله 8

یک استایل Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Normal (حالت ترکیبی)
 • Opacity: 100% (شفافیت)
 • گرادینت از رنگ شماره #f6b6ce تا رنگ شماره #e35b9b
 • Style: Reflected (استایل: بازتاب یافته)
 • Angle: 90° (زاویه)
 • Scale: 46% (اندازه)
 • تیک گزینه های Reverse و Dither را بردارید
 • تیک گزینه Align with Layer را بزنید
Layer 2 - Gradient OverlayLayer 2 - Gradient OverlayLayer 2 - Gradient Overlay

مرحله 9

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blending Mode: Normal (حالت ترکیبی)
 • رنگ شماره #840048 را انتخاب کنید
 • Opacity: 100% (شفافیت)
 • قبل از تنظیم Angle روی 135 درجه، تیک گزینه Use Global Light Box (استفاده از نور سراسری) را بردارید
 • Distance: 10 px (فاصله)
 • Spread: 100% (پراکندگی)
 • Size: 0 px (سایز)
 • Contour: Linear (برجستگی: خطی)
 • تیک گزینه Anti-aliased را بردارید
 • Noise: 0% (نویز)
 • تیک گزینه Layer Knocks Out Drop Shadow (غلبه لایه بر استایل drop shadow) را بزنید
Layer 2 - Drop ShadowLayer 2 - Drop ShadowLayer 2 - Drop Shadow

OK را بزنید تا تنظیمات ذخیره شوند.

مرحله 10

لایه میانی Middle را انتخاب کنید و آنرا تکثیر کنید. روی نام آن کلیک دوبل را بزنید و آنرا به Front تغییر دهید. گزینه Enter را بزنید تا تنظیمات اعمال شوند. ابزار Move (کلید V) را انتخاب کنید و سپس آنرا 5px به سمت بالا و 1px به سمت چپ جابجا کنید. به منوی Layer بروید و در Layer Style ، گزینه Clear Layer Style را بزنید تا استایل لایه را پاک کنید.

Creating a New LayerCreating a New LayerCreating a New Layer

مرحله 11

مطمئن شوید که لایه Front انتخاب شده است. با موس روی لایه کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر اعمال شود. پارامتر Fill Opacity را روی 0 درصد تنظیم کنید.

Layer 3 - Blending OptionsLayer 3 - Blending OptionsLayer 3 - Blending Options

مرحله 12

یک استایل Stroke اضافه کنید:

 • Size: 7 px (سایز)
 • Position: Inside (موقعیت: داخل)
 • Blend Mode: Normal (حالت ترکیبی)
 • Opacity: 0% (شفافیت)
 • Fill Type: Color (در حالت پر کردن با رنگ)
 • Color: #000000 (رنگ)
Layer 3 - StrokeLayer 3 - StrokeLayer 3 - Stroke

مرحله 13

یک استایل Color Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Normal (حالت ترکیبی)
 • Color: #ffffff (رنگ)
 • Opacity: 40% (شفافیت)
Layer 3 - Color OverlayLayer 3 - Color OverlayLayer 3 - Color Overlay

روی OK کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شوند.

مرحله 14

هر دو لایه Middle و Front برای متن Fairy را انتخاب کنید، به منوی Layer بروید و گزینه Merge Layers (یا کلیدهای Ctrl و E) را بزنید تا آنها را با هم ادغام کنید.

Merging the LayersMerging the LayersMerging the Layers

مرحله 15

روی لایه متن کلیک دوبل را بزنید تا استایل لایه زیر اعمال شود.

یک استایل Stroke اضافه کنید:

 • Size: 10 px (سایز)
 • Position: Outside (موقعیت: بیرون)
 • Blend Mode: Normal (حالت ترکیبی)
 • Opacity: 100% (شفافیت)
 • Fill Type: Color (در حالت پر کردن با رنگ)
 • Color: #000000 (رنگ)
Merged Layer - StrokeMerged Layer - StrokeMerged Layer - Stroke

مرحله 16

حالا یک استایل Outer Glow اضافه کنید:

 • Blend Mode: Normal (حالت ترکیبی)
 • Opacity: 100% (شفافیت)
 • Noise: 0% (نویز)
 • Color: #ffffff (رنگ)
 • Technique: Softer (متد: ملایم تر)
 • Choke: 100% (انسداد)
 • Size: 14 px (سایز)
 • Contour: Linear (برجستگی: خطی)
 • تیک گزینه Anti-aliased را بردارید
 • Range: 100% (گستره)
 • Jitter: 0% (دگرگونی)
Merged Layer - Outer GlowMerged Layer - Outer GlowMerged Layer - Outer Glow

مرحله 17

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blending Mode: Normal (حالت ترکیبی)
 • رنگ #000000 را انتخاب کنید
 • Opacity: 30% (شفافیت)
 • قبل از تنظیم Angle روی 135 درجه، تیک گزینه Use Global Light Box را بردارید.
 • Distance: 35 px (فاصله)
 • Spread: 0% (پراکندگی)
 • Size: 0 px (سایز)
 • Contour: Linear (برجستگی: خطی)
 • تیک گزینه Anti-aliased را بردارید
 • Noise: 0% (نویز)
 • تیک گزینه Layer Knocks Out Drop Shadow (غلبه لایه بر استایل drop shadow) را بزنید
Merged Layer - Drop ShadowMerged Layer - Drop ShadowMerged Layer - Drop Shadow

روی OK کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شوند.

تبریک ، کار شما تمام است!

در این آموزش یاد گرفتید که چطور یک تکه متن افسانه ای بسازید. امیدوارم که آموزش را دوست داشتید. فراموش نکنید که نتایج خود را با ما به اشتراک بگذارید.

Final ResultFinal ResultFinal Result

این افکت متنی که ساختیم بخشی از مجموعه استایل متن من در وبسایت GraphicRiver است.

Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01
استایل های متنی فتوشاپ Photoshop Text Styles
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.