Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

روش ایجاد یک ترکیب تصویر سورئال ظلمانی در ادوبی فتوشاپ

Scroll to top
Read Time: 8 min

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور یک ترکیب تصویر سورئال از یک مرد با درختی روی سرش خلق کنید.

ابتدا، تصویر پس زمینه را با مزرعه و آسمان میسازیم و سپس مدل را اضافه میکنیم و اندکی ویرایش بروی او انجام میدهیم. سپس درخت، ابر، صاعقه را اضافه میکنیم و آنها را با استفاده از لایه های تنظیمی adjustment ، ماسک کردن و براش زدن با دیگر اجزا ترکیب میکنیم. بعد از آن، باران و قطرات آنرا میکشیم و همینطور برگ‌ها را در صحنه ترکیب میکنیم. از تعدادی لایه‌های تنظیمی adjustment استفاده میکنیم تا افکت نهایی را ارتقا دهیم.

فایل‌های آموزش

فایل‌های زیر در طی تولید این آموزش مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

1. آسمان و مزرعه را اضافه کنید

مرحله 1

یک سند جدید با ابعاد 2000x1581 px در فتوشاپ با تنظیمات زیر ایجاد کنید:

new filenew filenew file

مرحله 2

تصویر مزرعه را باز کنید. با استفاده از ابزار Rectangular Marquee (کلید M) مزرعه را در کادر انتخاب قرار دهید و با ابزار Move (کلید V) آنرا در یک صفحه طراحی خالی (سفید) قرار دهید.

add fieldadd fieldadd field

بروی آیکون دوم در پایین پنل لایه‌ها Layers کلیک کنید تا یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش سافت با اندازه متوسط و رنگ سیاه استفاده کنید تا لبه‌ی تصویر مزرعه را ملایم کنید:

field maskingfield maskingfield masking

مرحله 3

به منوی Layer بروید و در New Adjustment Layer ، افکت Hue / Saturation را انتخاب کنید و آنرا بصورت Clipping Mask (ماسک چیدن) تنظیم کنید. مقدار Saturation (اشباع رنگ) را تا 12- کم کنید:

field he saturationfield he saturationfield he saturation

مرحله 4

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا مزرعه را تاریک کنید. در این ماسک لایه، از یک براش سافت با رنگ سیاه استفاده کنید تا تاریکی روی لبه‎های تصویر مزرعه را کاهش دهید:

field curvesfield curvesfield curves

مرحله 5

تصویر آسمان را در صفحه طراحی اصلی بکشید و این لایه را زیر لایه‌ی مزرعه قرار دهید.

add skyadd skyadd sky

2. مدل را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر مدل را باز کنید. فقط بخش بدن را جدا کنید و آنرا در بخش میانی مزرعه قرار دهید.

add modeladd modeladd model

مرحله 2

یک ماسک به این لایه اضافه کنید و از یک براش سخت متوسط با رنگ سیاه استفاده کنید تا ناحیه پاهای او را طوری مرتب کنید که به نظر برسد که در میان تیغه‌های چمن ایستاده است.

model maskingmodel maskingmodel masking

مرحله 3

به منوی Edit بروید و Puppet Warp را انتخاب کنید تا حالت پاها را کمی تصحیح کنید. هدف این است که فضای بین پاها را افزایش دهیم.

model puppet warpmodel puppet warpmodel puppet warp

مرحله 4

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا رنگ مدل را تغییر دهید.

model hue saturationmodel hue saturationmodel hue saturation

مرحله 5

یک لایه جدید ایجاد کنید، حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار 100 درصد برای opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری 50 درصد پر کنید.

D B new layerD B new layerD B new layer

ابزار Dodge و Burn (کلید O) را با گستره میانه midtones فعال کنید و مقدار Exposure (نوردهی) را حدودا روی 20 تا 30 درصد قرار دهید تا نور روی شانه ها را کاهش دهید و و جزئیات و چین و چروک های بیشتری برای شلوار او بکشید.

DB resultDB resultDB result

3. درخت را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر درخت را باز کنید. درخت را با استفاده از ابزار Move (کلید V) وارد سند اصلی کنید. این لایه را زیر لایه‌ی بدن مرد قرار دهید.

Add treeAdd treeAdd tree

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید و تنظیمات بخش Master را تغییر دهید.

tree hue saturationtree hue saturationtree hue saturation

مرحله 3

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Color Balance ایجاد کنید و مقادیر را برای Midtones (رنگ‌های میانی) تنظیم کنید:

tree color balancetree color balancetree color balance

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Curves ایجاد کنید تا کنتراست درخت را کاهش دهید. در این ماسک لایه، از یک براش سیاه سافت استفاده کنید تا تاثیر افکت را در بالای درخت پاک کنید. چون از آنجاییکه نور صاعقه به آن برخورد میکند باید روشن‌تر از دیگر جاهای درخت باشد.

tree curvestree curvestree curves

4. ابر را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر ابر را باز کنید. ابر سمت راست پایین را با ابزار Lasso انتخاب کنید و مقدار شعاع feather را روی 15 تنظیم کنید. این انتخاب را در بالای درخت قرار دهید.

add cloudadd cloudadd cloud

یک ماسک به لایه ابر اضافه کنید و با احتیاط پس زمینه آبی را با استفاده از یک براش سافت متوسط با رنگ سیاه پاک کنید. میتوانید از قلم تبلت استفاده کنید تا به نتیجه‌ی دقیق‌تری برسید.

cloud masking cloud masking cloud masking

مرحله 2

سایه و نور روی تصویر ابر برای تصویر پس‌زمینه مناسب نیست. برای تصحیح آن، یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید و روشنایی آنرا کاهش دهید. بروی سمت راست پایین ابر براش بکشید تا افکت فقط روی بخش سمت چپ بالا اعمال شود.

cloud curves 1cloud curves 1cloud curves 1

مرحله 3

یک لایه تنظیمی Curves دیگر اضافه کنید تا بخش سمت راست بالا را کمی روشن کنید. بروی سمت چپ آن براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment نباشد.

cloud curves 2cloud curves 2cloud curves 2

مرحله 4

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا اشباع رنگ ابر را کم کنید.

cloud hue saturationcloud hue saturationcloud hue saturation

5. صاعقه را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر صاعقه را در سند اصلی وارد کنید و آنرا در فضای بین درخت و ابر قرار دهید. حالت ترکیبی این لایه را به Screen با مقدار 100 درصد برای Opacity قرار دهید.

add lightningadd lightningadd lightning

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا لبه‌ها را پاک کنید و ناحیه صاعقه را در ابر محدود کنید.

lightning masking lightning masking lightning masking

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Levels ایجاد کنید و مقدار سایه را افزایش دهید. در این مرحله بایستی بیشتر تصویر پس زمینه‌ی صاعقه را پاک کنیم.

lightning levelslightning levelslightning levels

مرحله 3

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید و مقدار Saturation را روی 100- تنظیم کنید.

lightning hue saturationlightning hue saturationlightning hue saturation

6. باران را ایجاد کنید

مرحله 1

در این مرحله باران را ایجاد میکنیم. یک لایه جدید در بالای لایه‌ها بسازید و رنگ زمینه جلو را به #ededed تغییر میدهیم. یک براش سخت انتخاب کنید و کلید F5 را فشار دهید تا تنظیمات این براش را تغییر دهید.

brush settingsbrush settingsbrush settings

از این براش استفاده کنید تا یک سری خطوط تصادفی عمودی داخل فضای ابر تا درخت بکشید.

paint rain linespaint rain linespaint rain lines

با رفتن به منوی Edit ، و در Transform ، گزینه Flip Vertical را انتخاب کنید تا آنرا بطور عمودی برگردان کنید.

rain line verticallyrain line verticallyrain line vertically

مرحله 2

به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Motion Blur را انتخاب کنید.

rain motion blurrain motion blurrain motion blur

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا برخی از نواحی افکت باران که خارج از ابزار و درخت است را پاک کنید.

rain maskingrain maskingrain masking

مرحله 3

لایه‌ی باران را چندین بار تکثیر کنید و برای مثال پارامتر distance را برای فیلتر Motion Blur در لایه‌های تکثیر شده از 20 به 15- و 12- و 10- کاهش دهید و همینطور سایز را کم کنید. این کار اندکی عمق و ظاهری طبیعی برای باران ایجاد خواهد کرد.

making more rainmaking more rainmaking more rain

مرحله 4

یک لایه جدید ایجاد کنید و از براشی مشابه استفاده کنید تا روی قطرات باران و ریزش آب بر درخت و شانه‌ها بکشید. سایز براش را تغییر دهید تا به نتیجه بهتر برسید.

rain dropsrain dropsrain drops

مرحله 5

یک لایه جدید ایجاد کنید و چند تا ناحیه انتخابی روی پیراهن مرد با استفاده از ابزار Lasso بکشید و مقدار feather را برای آن روی 2px تنظیم کنید. آنها را با رنگ #d2d1cb پر کنید (که از پیراهن انتخاب شده)

paint wetpaint wetpaint wet

حالت ترکیبی این لایه را به Multiply با مقدار 100 درصد برای Opacity تغییر دهید تا یک افکت با حالت خیسی بروی مرد ایجاد کنید.

paint wet resultpaint wet resultpaint wet result

مرحله 6

یک لایه جدید ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #ededed استفاده کنید تا زیر ابر و در بالای ناحیه صاعقه براش بکشید تا نور بیشتری اضافه کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Soft Light با مقدار 100 درصد برای Opacity تغییر دهید.

lightning lightlightning lightlightning light

7. برگ‌ها را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر برگ‌ها را باز کنید. یک برگ را انتخاب کنید و آن را به سند اصلی اضافه کنید. من آنرا در سمت چپ قرار دادم و کلیدهای Ctrl و T را میزنم و در حالت Warp آنرا همچون تصویر زیر ترکیب میکنم.

add a leafadd a leafadd a leaf

به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار Radius را بروی 8px تنظیم کنید.

leaf gaussian blurleaf gaussian blurleaf gaussian blur

مرحله 2

با استفاده از روشی مشابه، برگ‌های بیشتری به صحنه اضافه کنید. مقدار اندازه و شعاع محوی را تغییر دهید تا عمق میدان را افزایش دهید.

add more leavesadd more leavesadd more leaves

مرحله 3

برای لایه‌های برگ یک گروه بسازید و حالت ترکیبی گروه را بروی Normal با مقدار 100 درصد برای Opacity تنظیم کنید. از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید و تنظیمات Master را تغییر دهید.

leaves hue saturationleaves hue saturationleaves hue saturation

مرحله 4

یک لایه تنظیمی از افکت Curves اضافه کنید و مقدار روشنایی را افزایش دهید.

leaves curvesleaves curvesleaves curves

بعد از کار روی ماسک لایه نتیجه به صورت زیر میشود. ما قصد داریم که نور اصلی را در مرکز قرار دهیم تا بدانید چطور برگ‌ها را از ماسک استخراج کنید.

leaves curves maskingleaves curves maskingleaves curves masking
leaves curves masking resultleaves curves masking resultleaves curves masking result

8. تنظیمات نهایی

مرحله 1

یک لایه تنظیمی Color Balance ایجاد کنید و تنظیمات هایلایت (highlights) و تن میانی (midtones) را تغییر دهید.

whole cscene color balancewhole cscene color balancewhole cscene color balance
color balance resultcolor balance resultcolor balance result

مرحله 2

یک لایه رنگ Color Fill بسازید و رنگ آنرا روی #150231 قرار دهید. حالت ترکیبی این لایه را روی Exclusion با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

color fill 1color fill 1color fill 1

مرحله 3

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Curves ایجاد کنید و مقدار کنتراست را افزایش دهید.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

مرحله 4

یک لایه تنظیمی Photo Filter ایجاد کنید و رنگ #ec8a00 را انتخاب کنید.

whole scene photo filter whole scene photo filter whole scene photo filter

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment از افکت Curves اضافه کنید تا صحنه را بیشتر تاریک کنید. در میان و همینطور روی مدل براش بکشید تا نور را در آنجا نمایش دهید.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

مرحله 6

یک لایه Color Fill دیگر ایجاد کنید و رنگ #01080d را انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را بروی Subtract با مقدار 100 درصد برای Opacity تغییر دهید.

color fill 2color fill 2color fill 2

مرحله 7

این لایه را تکثیر کنید و حالت ترکیبی آنرا به Normal با مقدار 40 درصد برای Opacity تغییر دهید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا در میان براش بکشید تا یک افکت ظریف vignette (سایه‌ی حاشیه تصویر) ایجاد کنید.

color fill 2 duplicate color fill 2 duplicate color fill 2 duplicate

تبریک میگم، کار شما تمام است!

امیدوارم از آموزش من لذت برده باشید و چیز جدیدی یاد گرفته باشید. در صورت تمایل ایده‌ها یا نظرات خودتان را در باکس زیر به اشتراک بگذارید. از دیدن آنها خیلی خوشحال خواهم شد. از کار با فتوشاپ لذت ببرید!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads