7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Illustrator

چطور در Adobe Illustrator افکت متنی شمعهای جشن را درست کنیم

Scroll to top
Read Time: 15 mins
This post is part of a series called 10 Years of Envato Tuts+!.
10 Must-Have Product Mockup Templates
How to Draw 10 Different Varieties of Berry

Persian (پارسی) translation by Masoud Mohammadi Moghaddam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در مراحل پایین و بعدی یاد خواهید گرفت که چطور یک افکت متنی از شمعهای جشن را در Adobe Illustrator درست کنید.

برای تازه کارها، یاد خواهید گرفت که چطوری یک گرید (شبکه) ساده را آماده کنید و چگونه یک پس زمینه الگو شده را بطور ظریف ایجاد نمائید. یک فونت (قلم) رایگان و پنل Appearance را به همراه بعضی از تکنیکهای ابتدایی مخلوط کردن (blending) و گروه سازی را بکار می گیرید، یاد خواهید گرفت که چطور اشکال متن اصلی را درست کنید. یاد خواهید گرفت که چطور کارتان را با آیکونهای هدف (در پنل Layers) راحت تر کنید و اشکالتان را درون پنل Layers سازماندهی نمائید. در آخر یاد می گیرید که چگونه بعضی از افکتهای Warp را بکار ببرید و چطوری بافتها و سایه زنی ظریف و نامحسوس را به کارتان اضافه کنید.

برای الهام گیری بیشتر که چطور افکت متنی نهای اتان را تطبیق و تنظیم کرده و بهتر کنید، می توانید کلی منابع در GraphicRiver پیدا کنید. 

1. چطور یک سند جدید ایجاد و یک گرید (شبکه) را آماده کنیم.

کلیدهای میانبر Control-N را فشار دهید تا یک سند جدید درست شود. از منوی کشویی Units گزینه Pixels را انتخاب کنید و در فیلدهای ارتفاع و پهنا مقدار 850 را وارد کنید و سپس روی دکمه More Settings کلیک کنید. گزینه RGB را از Color Mode انتخاب کنید، و Raster Effects را به Screen (72 ppi) تنظیم نمائید و سپس Create Document را کلیک کنید.

Grid یا شبکه (View > Show Grid) و Snap to Grid (از مسیر View > Snap to Grid) را فعال کنید. نیاز به یک گرید 1px دارید، پس تنها به Edit > Preferences > Guides & Grid بروید و عدد 1 را در فیلد Gridline every و دوباره عدد 1 را در فیلد Subdivisons وارد کنید. سعی نکنید از آن گرید منصرف شوید، این گرید کار شمار را ساده تر می کند و بخاطر داشته باشید که می توانید به سادگی این گرید را با میانبر صفحه کلید "-Control فعال و غیر فعال (روشن و خاموش) کنید.

می توانید درباره سیستم گرید Illustrator در این آموزش کوتاه ازAndrei Stefan بیشتر یاد بگیرید: درک سیستم گرید Adobe Illustrator.

همچنین شما باید پنل Info (Window > Info) را برای یک پیش نمایش زنده به همراه اندازه و موقعیت اشکالتان باز کنید. فراموش نکنید که واحد اندازه گیری را از Edit > Preferences > Units به پیکسل تنظیم کنید. تمام این گزینه ها بطور قابل توجهی سرعت کار شما را افزایش خواهند داد.

setup gridsetup gridsetup grid

2. چطور پس زمینه و متن را اضافه کنیم.

مرحله 1

ابزار Rectangle Tool (M) را بردارید و به روی نوار ابزارتان توجه کنید. رنگ خط دور یا stroke را بردارید (بدون رنگ باشد) و سپس مربع رنگ داخل یا fill را انتخاب کنید و رنگ آن را به R=155 G=173 B=202

به آرت بوردتان (صفحه سفید طراحی اتان) بروید و یک مربع 860px درست کنید و مطمئن شوید که این مربع کل و تمام صفحه آرت بورد را پوشانده باشد.

rectangle toolrectangle toolrectangle tool

مرحله 2

منوی پنل Swatches از مسیر (Window > Swatches) را باز کنید (منو پنلها از قسمت بالای پنل سمت راست باز می شود) و به Open Swatch Library > Patterns > Basic Graphics > Basic Graphics_Textures بروید؛ این کار باعث می شود که یک پنل جدید به همراه تعدادی الگوی از پیش ساخته باز شود.

مطمئن شوید که مربع آبی رنگتان هنوز در وضعیت انتخاب شده باشد، به پنل Appearance (از مسیر Window > Appearance) توجه کنید و یک رنگ جدید داخل یا fill با استفاده از دکمه Add New Fill اضافه کنید. این رنگ داخل یا fill جدید را انتخاب کنید و الگوی Mezzotint Irregular را برای آن استفاده کنید. و سپس مقدار Opacity را به %30 کم کنید و Blending Mode را به Soft Light تغییر دهید.

patternpatternpattern

مرحله 3

به پنل Layers (Window > Layers) توجه کنید، این لایه را قفل کنید و سپس یک لایه دوم دیگر با استفاده از دکمه Create New Layer درست کنید و آن را انتخاب نمائید.

ابزار Type Tool (T) را بردارید و پنل Character از مسیر (Window > Type > Character) را باز کنید. فونت Coiny را انتخاب و اندازه آن را به 170px تنظیم کنید. فقط بر روی صفحه آرت بورد کلیک کنید و عبارت "FIRST 10 DAYS" را اضافه نمائید. عبارت را در مرکز و وسط آرت بوردتان قرار دهید و رنگ آن را به R=255 G=242 B=161

type tooltype tooltype tool

مرحله 4

مطمئن شوید که متن هنوز انتخاب شده است، به Type > Create Outlines بروید و فقط کلید میانبر Shift-Control-G را فشار دهید تا گروه ساخته شده از وضعیت گروه خارج و Ungroup شود.

create outlinescreate outlinescreate outlines

3. چطور اشکال حروف را دارای سبک کنیم.

مرحله 1

بیائید بر روی یکی از اشکال حروف توجه و تمرکز کنیم. آن را انتخاب کنید و به پنل Appearance بروید.

رنگ داخل یا fill حاضر را انتخاب کنید و آن را با یک گرادینت خطی مثل چیزی که در تصویر پایین نشان داده شده است جایگزین کرده و به Effect > Path > Offset Path بروید. گزینه Offset را 6px تنظیم کنید و دکمه OK را کلیک کنید. سپس به Effect > Distort & Transform > Roughen بروید. ویژگیهای نشان داده شده در تصویر پایین را وارد کنید، دکمه OK را کلیک کنید و سپس به Effect > Stylize > Inner Glow بروید. خصوصیات نشان داده شده در تصویر پایین را وارد و سپس دکمه OK را کلیک کنید.

inner glowinner glowinner glow

مرحله 2

مطمئن شوید که شکل حرف سبک دار شده در وضعیت انتخاب شده باقی مانده باشد و به پنل Appearance توجه کنید.

خط دور یا stroke را انتخاب و رنگ آن را با یک گرادینت خطی مانند آنچه که در تصویر پایین است جایگزین کنید. مقدار Opacity شکل حرف سبک دار را به %70 کاهش دهید وBlending Mode را به Soft Light تغییر داده و سپس "Stroke" آن تکه از متن را کلیک کنید تا منوی باز شونده Stroke ظاهر شود. مقدار Weight را به 4px افزایش دهید و دکمه Align Stroke to Outside را فعال کنید.

gradient strokegradient strokegradient stroke

مرحله 3

مطمئن شوید که شکل حرف سبک دار شما در حالت انتخاب شده است و روی پنل Appearance توجه کنید. با استفاده از دکمه Add New Stroke یک خط دور دوم اضافه کنید و آن را انتخاب نمائید.

رنگ آن را به R=241 G=77 B=12 و Weight را به 5px تنظیم نمائید و سپس به مسیر Effect > Path > Offset Path بروید. مقدار Offset را 2- وار کنید و دکمه OK را کلیک کنید و آنگاه به Effect > Distort & Transform > Roughen بروید. خصوصیات نشان داده شده در تصویر پایین را وارد کنید و دکمه OK را کلیک کرده و به Effect > Stylize > Drop Shadow بروید. خصوصیات نشان داده شده در پایین را وارد کنید و سپس دکمه OK را کلیک نمائید.

add new strokeadd new strokeadd new stroke

مرحله 4

مطمئن شوید که شکل حرف سبک دار شما انتخاب شده باقی مانده است و به پنل Appearance توجه کنید و یک خط دور یا stroke سوم اضافه کنید و آن را انتخاب نمائید.

مقدار رنگ را به R=252 G=138 B=6 و Weight را به 3px تنظیم کنید و به Effect > Path > Offset Path بروید. مقدار Offset را 2- وار کنید و دکمه OK را کلیک کرده و به Effect > Distort & Transform > Roughen بروید. خصوصیات نشان داده شده در تصویر پایین را وارد کنید. دکمه OK را کلیک نمائید و سپس منوی باز شونده Stroke را باز کنید. به پایین توجه کنید و منوی کشویی Profile را باز و Width Profile 2 را انتخاب نمائید.

stroke profilestroke profilestroke profile

مرحله 5

مطمئن شوید که شکل حرف سبک دار شما در وضعیت انتخاب شده باقی مانده است و به پنل Appearance توجه کنید. خط دور یا stroke چهارم را اضافه و آن را انتخاب نمائید.

مقدار رنگ را به R=255 G=191 B=23 و Weight را به 1px تنظیم کرده و به Effect > Path > Offset Path بروید. مقدار Offset را 2- وارد کنید و دکمه OK را کلیک نمائید و به Effect > Distort & Transform > Roughen بروید. خصوصیاتی که در تصویر پایین نشان داده شده است را وارد کنید، دکمه OK را کلیک کرده و منوی باز شوند Stroke را باز نمائید. از منوی کشویی Profile گزینه Width Profile 6 را انتخاب کنید.

stroke profilestroke profilestroke profile

مرحله 6

به پنل Layers توجه کنید و لایه بالایی اتان را باز کنید (روی پیکان کوچک سمت چپ لایه کلیک کنید تا لایه باز شود) و آن آیکونهای هدف را بکار ببرید تا به آسانی خصوصیات Appearance را که برای اولین شکل حرف استفاده کردید را برای باقی اشکالتان نیز بکار بگیرید. آیکونهای هدف؛ آیکونهای گرد کوچکی هستند که در سمت راست هر لایه یا شکل نشان داده می شوند. کلید Alt بر روی صفحه کلیدتان نگه دارید، آیکون هدف را که معرف و مشخص کننده اشکال حرف سبک دار شما هستند را کلیک کنید و سپس آن را بر روی یکی از آیکونهای هدف که معرف و مشخص کننده اشکال حرف دیگر است درگ کنید. این تکنیک را برای سبک دار کردن باقی اشکالتان استفاده کنید.

target icontarget icontarget icon

4. چطور پایه های پلاستیکی درست کنیم.

مرحله 1

به قسمت پایین شکلهای اولین حرف تمرکز کنید. ابزار Rectangle Tool (M) را استفاده کنید و یک شکل 20x25px درست کنید و آن را مانند تصویر پایین قرار دهید.

آن را با یک رنگ ارغوانی تصادفی پُر کنید و بهEffect > Stylize >  Rounded Corners بروید. مقدار Radius را 2px وارد کنید و دکمه OK را کلیک کرده و به Effect > Warp > Arc Lower بروید. خصوصیات نشان داده شده در تصویر پایین را وارد کرده و سپس دکمه OK را کلیک نمائید.

awrc lowerawrc lowerawrc lower

مرحله 2

ابزار Rectangle Tool (M) را بردارید و یک شکل 6x20 px درست کنید و آن را مانند چیزی که در تصویر پایین نشان داده شده است قرار دهید.

آن را با رنگ مشکی پُر کنید و به Effect > Stylize > Rounded Corners بروید. مقدار Radius را 1px وارد کنید و دکمه OK را کلیک کرده و به Effect > Warp > Arc Upper بروید. خصوصیات را مانند آنچه که در تصویر پایین مشاهده می کنید وارد کرده و دکمه OK را کلیک کنید.

arc upperarc upperarc upper

مرحله 3

مطمئن شوید که اشکال ارغوانی و مشکی شما هنوز در وضعیت انتخاب شده باشند و به Object > Expand Appearance بروید. اشکال به دست آمده را انتخاب کنید، پنل Pathfinder از (Widnow > Pathfinder) را باز کنید و دکمه Minus Front را کلیک کنید.

pathfinderpathfinderpathfinder

مرحله 4

مطمئن شوید که شکل ارغوانی هنوز انتخاب شده است و به پنل Appearance توجه کنید. رنگ داخل یا fill را انتخاب کنید و آن را با یک گرادینت خطی مانند تصویر پایین جایگزین کنید و سپس به Effect > Stylize > Drop Shadow بروید. خصوصیاتی را که در تصویر پایین نشان داده شده است را وارد کرده و دکمه OK را کلیک کنید.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

مرحله 5

مطمئن شوید که آن شکل بسیار کوچک شما هنوز انتخاب شده باقی مانده است و به Effect > Stylize > Rounded Corners بروید. مقدار Radius را 2px وارد کنید و دکمه OK را کلیک کنید و به Effect > Warp > Arc Lower بروید. خصوصایت را ماننده آنچه که در تصویر پایین نشان داده شده است را وارد کنید و دکمه OK را کلیک نمائید. همینکه این کار تمام کردید شکل را با استفاده از میانبر صفحه کلید ]-Shift-Control به عقب بفرستید.

rounded cornersrounded cornersrounded corners

مرحله 6

شکل بسیار کوچکتان را تکثیر کنید (Control-C > Control-V) و نسخه های کپی شده را مثل چیزی که در تصویر پایین می بینید پخش کنید. فراموش نکنید که آنها را به عقب بفرستید ( ]-Shift-Control )

multiplymultiplymultiply

5. چطور سایه زنی و یک دسته نقاط رنگی اضافه کنیم.

مرحله 1

اولین شکل حرفتان را به همراه شکل بسیار کوچک که در پایین قرار دادیم را انتخاب کنید و آنها را Group کنید (Control-G).

groupgroupgroup

مرحله 2

مطمئن شوید که گروه جدید شما هنوز در وضعیت انتخاب باشد و به Effect > Stylize > Drop Shadow بروید. خصوصیات را که در پنجره سمت چپ (در تصویر پایین) نشان داده شده را وارد کنید و دکمه OK را کلیک کنید و سپس دو افکت Drop Shadow دیگر را که در پایین نشان داده شده است را استفاده کنید.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

مرحله 3

به سراغ باقی اشکالتان بروید و آنها را مانند چیزی که برای دو تای اول انجام دادیم Group کنید. دوباره آیکونهای هدف در پنل Layers را استفاده کنید تا به راحتی افکتهای Drop Shadow را از یک گروه به دیگری انتقال دهید.

target icontarget icontarget icon

مرحله 4

به پنل Layers توجه کنید، لایه دوم را قفل کنید و یک لایه سوم اضافه کنید و آن را انتخاب نمائید.

ابزار Ellipse Tool (L) را بکار ببرید و یک تعداد دایره های 5px درست کنید و آنها را مانند چیزی که در تصویر پایین می بینید پخش و پلا کنید و دایره ها  را مثل تصویر پایین با شش رنگ پُر کنید.

circlescirclescircles

مرحله 5

دایره های رنگی اتان را تکثیر کنید و آنها را مثل تصویر پایین پخش کنید.

multiply circlesmultiply circlesmultiply circles

مرحله 6

همه دایره های رنگی را انتخاب کرده و بهEffect > Distort & Transform > Roughen بروید. خصوصیاتی را که در تصویر پایین می بینید وارد کنید و سپس دکمه OK را کلیک کنید.

roughenroughenroughen

6. چطور شعله ها را درست کنیم.

مرحله 1

به پنل Layers توجه کنید، لایه سوم را قفل کنید و یک لایه چهارم اضافه کنید. آن را انتخاب کرده و سپس به بخش بالای اولین شکل حرفتان توجه کنید.

ابزار Ellipse Tool (L) را بکار ببرید و یک شکل 16x45px درست کنید و آن را با یک گرادینت خطی مانند تصویر پایین پُر کرده و آن را مثل آنچه که در تصویر پایین نشان داده شده است قرار دهید. بر روی بخش بالای این دایره فشرده شده توجه کنید و ابزار Anchor Point Tool (Shift-C) را بردارید و فقط آن نقطه لنگر را کلیک نمائید.

create new layercreate new layercreate new layer

مرحله 2

ابزار Ellipse Tool (L) را بکار ببرید، یک شکل 10x34px درست کنید و آن را مثل تصویر پایین با یک گرادینت خطی پُر کنید و آن را مثل اولین تصویرنشان داده شده قرار دهید. مطمئن شوید که این شکل جدید انتخاب شده باقی مانده باشد، ابزار Anchor Point Tool (Shift-C) را بردارید و نقطه لنگر بالایی را کلیک کنید.

anchor point toolanchor point toolanchor point tool

مرحله 3

ابزار Ellipse Tool (L) را بکار ببرید، یک شکل 6x22px درست کنید و آن را مثل تصویر پایین با یک گرادینت خطی پُر کنید و آن را مثل اولین تصویرنشان داده شده قرار دهید. مطمئن شوید که این شکل جدید انتخاب شده باقی مانده باشد، ابزار Anchor Point Tool (Shift-C) را بردارید و نقطه لنگر بالایی را کلیک کنید.

anchor point toolanchor point toolanchor point tool

مرحله 4

ابزار Rectangle Tool (M) را بکار ببرید و یک شکل 2x32px درست کنید و آن را مثل تصویر پایین با یک گرادینت خطی پُر کنید و مثل اولین تصویر نشان داده شده در زیر قرار دهید.  مطمئن شوید که شکل جدید در حالت انتخاب شده باقی مانده است و ابزار Direct Selection Tool (A) را بردارید. نقاط لنگر بالا را انتخاب کنید و به Object > Path > Average (Alt-Control-J) بروید. گزینه Both را علامت بزنید (انتخاب کنید) و دکمه OK را کلیک کنید.

average bothaverage bothaverage both

مرحله 5

ابزار Ellipse Tool (L) را استفاده کنید و یک شکل 12x22px درست کنید و آن را با مقدار رنگی R=255 G=247 B=209 پُر کنید و آن را مثل اولین تصویر نشان داده شده در پایین قرار دهید. مقدار Opacity را به %40 کم کنید و Blending Mode را به Overlay تغییر دهید.

دوباره ابزار Ellipse Tool (L) را بردارید و یک شکل 6x2px درست کنید و آن را مانند تصویر زیر با یک گرادینت خطی پُر کنید. آن را مثل تصویر دوم نشان داده شده قرار دهید و آن را به پشت بفرستید ( ] - Shift-Control).

circlescirclescircles

مرحله 6

همه شکلهایی را که شعله شما را درست می کنند را انتخاب کرده و آنها را Group کنید (Control-G). این گروه را تکثیر کنید (Control-C > Control-V) و آنها را مانند تصویر پخش کنید.

flame groupflame groupflame group

مرحله 7

اولین گروه شعله را انتخاب کنید و به Effect > Warp > Flag بروید. خصوصیات نشان داده شده در تصویر پایین را وارد کنید و سپس دکمه OK را کلیک نمائید. باقی گروه ها را انتخاب کرده و همان افکت Warp-Flag را بکار ببرید، اما با ویژگی و خصوصیت Bend بازی کنید.

warp flagwarp flagwarp flag

مرحله 8

ابزار Ellipse Tool (L) را بردارید و یک دسته دایره های 40px درست کنید. این شکلهای جدید را با مقادیر رنگی R=255 G=247 B=209 پُر کنید و آنها را مثل تصویر پایین قرار دهید.

pale circlespale circlespale circles

مرحله 9

مطمئن شوید که مجموعه دایره های 40px شما انتخاب شده باقی مانده است، آنها را به عقب بفرستید ( ]-Shift-Contol ) و سپس روی پنل Appearance تمرکز کنید. مقدار Opacity را به %25 کم کنید و Blending Mode را به Overlay تغییر داده و سپس به Effect > Blur > Gaussian Blur بروید. Radius را 10px وارد کنید و آنگاه دکمه OK را کلیک کنید.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

7. چطور سایه زنی و بافت ظریف و مبهم را اضافه کنیم.

مرحله 1

یک مربع جدید به اندازه 860px درست کنید، مطمئن شوید که این مربع کل صفحه آرت بورد شما را پوشانده باشد و آن را مثل تصویر زیر با یک گرادینت خطی پُر کنید. بخاطر داشته باشید که علامت صفر زرد رنگ در تصویر Gradient از (Widndow > Gradient) معرف و مشخص کننده درصد Opacity هست.  به پنل Appearance توجه کنید و رنگ  داخل حاضر یا fill را انتخاب کنید. مقدار Opacity رنگ را به %70 کاهش دهید و Blending Mode آن را به Soft Light تغییر دهید.

radial gradientradial gradientradial gradient

مرحله 2

مطمئن شوید که جدیدترین شکل شما هنوز انتخاب شده باشد؛ به پنل Appearance توجه کنید و یک رنگ داخل یا fill دوم اضافه کنید. آن را انتخاب کنید و رنگ آن را به سیاه تنظیم کنید، مقدار Opacity آن را به %15 کاهش دهید و Blending Mode آن را به Soft Light عوض کنید. و سپس به  Effect > Artistic > Film Grain بروید. خصوصیات را مانند تصویر زیر وارد کنید و دکمه OK را کلیک کنید و شما این آموزش را تمام کردید.

film grainfilm grainfilm grain

تبریک می گم! شما این آموزش را انجامش دادید!

و این چیزی است که باید به نظر بیاید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و بتوانید این تکنیکها را در پروژه های آینده اتان بکار ببرید.

راحت باشید و طراحی نهایی را تغییر دهید و سبک و شکل ظاهری ای خودتان را درست کنید. می توانید منابع عالی ای برای الهام گرفتن به همراه راه حل های جالب برای بهتر کردن طراحی اتان درGraphicRiver پیدا کنید

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.