1. Design & Illustration
  2. Flat Design

چطور یک خانه متحرک یا تریلر گردش و مسافرتی طلایی در Adobe Illustrator درست کنیم.

by
Read Time:12 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Masoud Mohammadi Moghaddam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش به شما نشان خواهم داد چطور یک اتاقک تریلر رنگارنگ را با استفاده از ابتدایی ترین اشکال و ابزارهای Adobe Illustrator درست کنیم.

اگر دوست دارید که این آموزش را نادیده بگیرید و فقط نتیجه نهایی این آموزش را خرید کنید کافیست تنها به GraphicRiver بروید و خانه یک طبقه، خانه ییلاقی، اتاقک تریلر و مجموعه خانه را تهیه و خریداری کنید.

1. چطور یک سند جدید درست کنیم

در ابتدا نیاز به ساخت و تنظیم یک سند جدید New Document (File > New) یا Control/Command-N ) با تنظیمات زیر داریم:

  •  Number of Artboards: 1
  • Width: 1200
  • Height: 1200
  • Units: pixels

از سربرگ Advanced:

  • Color Mode: RGB
  • Raster Effects: Screen
  • Preview Mode: Default
  • گزینه Align New Objects to Pixel Grid غیر فعال و خاموش باشد.
Creating a new documentCreating a new documentCreating a new document

2. چطور بدنه و سقف اتاقک تریلر مسافرتی را درست کنیم

مرحله 1

بیائید بدنه اتاقک تریلر را با یک مستطیل به ابعاد 607x177 px با مقدار رنگ eecf98 # با کمک ابزار Rectangle Tool (M) درست کنیم.

بعد از درست کردن مستطیل، نقطه لنگر بالایی سمت راست را با ابزار Direct Selection Tool (A) بگیرید و کلید Enter را فشار دهید تا پنجره تنظیمات Move باز شود. مقدار Horizontal را به 55- پیکسل و مقدار Vertical را به 0 پیکسل تنظیم کنید و OK را فشار دهید، نقطه لنگر ما به سمت چپ جابجا می شود.

Building a rectangleBuilding a rectangleBuilding a rectangle

مرحله 2

یک مستطیل دیگر با ابعاد 607x55 px با مقدار رنگ eecf98 # درست کنید و آن را در زیر قسمت پایین شکل اصلی و قبلی قرار دهید. ابزار Direct Selection Tool (A) را بکار ببرید و نقطه لنگر پایین سمت راست را انتخاب کنید. کلید Enter را فشار دهید تا دوباره پنجره تنظیمات Move باز شود و مقدار Horizontal را به 5- پیکسل و مقدار Vertical را به 0 پیکسل تنظیم کنید، اینطوری نقطه لنگر به سمت چپ جابجا می شود.

همان پنجره تنظیمات را برای نقطه لنگر پایین سمت چپ دوباره باز کنید. مقدار Horizontal را به 19 پیکسل و مقدار Vertical را به 0 پیکسل تنظیم کنید، نقطه لنگر گوشه ما به سمت راست جابجا می شود.

Adding a second rectangle belowAdding a second rectangle belowAdding a second rectangle below

مرحله 3

هر دو شکل را با هم انتخاب کنید و ویژگی Unite در پنل Pathfinder را برای ادغام و یکی کردن هر دو شکل در یک شکل بکار ببرید.

یک مستطیل به ابعاد 583x8 px با مقدار رنگ 4f412f # درست کنید تا شکل یک نوار باریک در پایین شکل ادغام شده قبلی ساخته و قرار بگیرد.

Merging the rectangles and adding a stripeMerging the rectangles and adding a stripeMerging the rectangles and adding a stripe

مرحله 4

یک مستطیل دیگر با ابعاد 552x67 px در بالای بدنه اتاقک تریلر درست کنید و آن را با مقدار رنگ 613d26 # پُر کنید.

ابزار (+) Add Anchor Point Tool را بردارید و یک نقطه لنگر اضافی در قسمت پایین لبه راست شکل اضافه کنید.

روش قبلی را بکار ببرید، و نقطه لنگر بالایی سمت راست را در حدود 120 پیکسل به سمت چپ جابجا کنید.

نقطه لنگر گوشه بالا سمت چپ شکل قهوه ای را با ابزار Direct Selection Tool (A) انتخاب کنید. حالا می توانید Live Corner widget را در گوشه داخلی شکل ببینید. تنها تنظیم ویجت را بگیرید و آن را به مرکز و قسمت داخلی شکل بکشید، اینطوری یک گوشه گِرد ساخته می شود.

Creating a roofCreating a roofCreating a roof

 مرحله 3

بیائید یک خط بیرونی و حاشیه ای به قسمت سقف اتاقک تریلر اضافه کنیم.

شکل سقف را انتخاب کنید و به Object > Path > Offset Path بروید و مقدار 4.5- پیکسل را درون فیلد مقدار Offset وارد کنید و دکمه OK را فشار دهید. مقدار Fill یا رنگ شکل داخلی را به eecf98 # تغییر دهید.

ابزار Direct Selection Tool (A) را بردارید و ضلع پایین شکل بدست آمده را در حالیکه کلید Shift را نگه داشته اید به سمت پایین بکشید، اینطوری ضلع پایین شکل هم سطح لبه بالایی شکل بدنه اصلی اتاقک تریلر می شود.

Adding an outline to the roofAdding an outline to the roofAdding an outline to the roof

3. چطوری علامتهای نواری شکل، در و پنجره ها را اضافه کنیم

 مرحله 1

زمان تزئین کردن تریلر با نوارها است.

یک مستطیل به ابعاد 750x113 px با رنگ c25c34 # درست کنید، مستطیل را در زیر لبه بالایی شکل اصلی تریلر قرار دهید.

دومین نوار را به ابعاد 750x28.5 px از همان رنگ قبلی درست کنید که نقاط لنگر کنار آن از اطراف پایه اتاقک تریلر خارج شده باشد.

Forming two decorative stripesForming two decorative stripesForming two decorative stripes

مرحله 2

بیائید اون قسمتهای نوارها که خارج از شکل پایه اتاقک تریلر بیرون رفته اند را پاک و حذف کنیم.

نوارها و شکل اصلی را با هم انتخاب کنید. سپس ابزارShape Builder Tool (Shift-M) را بکار ببرید. در حالیکه کلید Alt را نگه داشته اید، دکمه چپ ماوس را نزدیک قسمت خالی قسمت نوار زیادی و ناخواسته کلیک کنید و نگه دارید، روی قسمتهای بیرون زده بکشید و دکمه ماوس را رها کنید تا آن قسمتها حذف و پاک شوند. این کار را برای قسمت دیگر هم تکرار و قسمتهای بیرون زده نوار را پاک کنید.

Cutting outstanding parts of the stripesCutting outstanding parts of the stripesCutting outstanding parts of the stripes

مرحله 3

دو مستطیل به ابعاد 110x60 px با مقدار رنگ bfa989 # برای ساخت شکل پنجره ها درست کنید و آنها را نزدیک قسمتهای چپ و راست نوار قرمز بزرگتر بگذارید.

پنجره ها را انتخاب کنید و به Object > Path > Offset Path بروید. مقدار 3 پیکسل را برای Offset وارد کنید و رنگ Fill خطوط بیرونی و حاشیه ای را به مقدار 613d26 # تنظیم کنید.

Building two windowsBuilding two windowsBuilding two windows

مرحله 4

شروع به ساخت یک در با درست کردن یک شکل گوشه گِرد به ابعاد 96x252 px با مقدار رنگ 613d26 # در قسمت چپ اتاقک تریلر نزدیک پنچره چپ کنید. فضای بین در و پنجره راست را برای یک پنجره کوچکتر خالی بگذارید که بعداً آن پنجره کوچکتر را درست خواهیم کرد.

برای شکل در Offset Path را استفاده کنید؛ مقدار Offset را 4.5- پیکسل تنظیم کنید. رنگ شکل داخلی را به c25c34 # تغییر دهید.

یک دستگیره در ساده با ایجاد یک دایره به ابعاد 14x14 px با ابزار Ellipse Tool (L) با مقدار رنگ 4f412f # و یک مستطیل گوشه گِرد به ابعاد 28.5x4.5 px با مقدار رنگ 664b2e # درست کنید.

Creating a doorCreating a doorCreating a door

مرحله 5

یک مستطیل گوشه گِرد افقی به ابعاد 87x7.5 px در زیر شکل در که با مقدار رنگ 45392a # پُر شده باشد درست کنید.

دو مستطیل عمودی به ابعاد 4x24.5 px از همان رنگ قبلی درست کنید و آنها را در پایین شکل افقی در سمت چپ و راست قرار دهید، آنها را روی شکل افقی بگذارید.

یک نوار افقی دیگر که بین دو مستطیل عمودی برای شکل پله باشد اضافه کنید.

Forming a stair step for the doorForming a stair step for the doorForming a stair step for the door

مرحله 6

بیائید یک پنجره کوچکتر روی قسمت خالی نزدیک شکل در اضافه کنیم.

یک مستطیل به ابعاد 65x65 px با رنگ 613d26 # درست کنید و به Object > Path > Offset Path بروید، مقدار Offset را به 4.5- پیکسل تنظیم و شکل داخلی را با مقدار رنگ bfa989 # پُر کنید.

یک مستطیل به ابعاد 79x7.5 px با مقدار رنگ eecf98 # بر روی لبه بالایی پنجره درست کنید.

Creating a small windowCreating a small windowCreating a small window

4. چطور چرخها، پایه ها و جزئیات کوچک را اضافه کنیم.

مرحله 1

ابزار Ellipse Tool (L) را بردارید و یک دایره به ابعاد 75.5x75.5 px با رنگ 4f412f # برای شکل چرخ درست کنید. دو دایره کوچکتر درون دایره اولی اضافه کنید: یک دایره به ابعاد  48x48 px با رنگ d9b97b # و یک دایره به ابعاد 42x42 px بدون رنگ Fill اما با خط حاشیه یا stroke به ضخامت 2 پیکسل و به رنگ 80624f # باشد.

یک دایره دیگر با ابعاد 17x17 px و با رنگ fde0a1 # در وسط شکل چرخ درست کنید.

یک دایره کوچک به ابعاد 3x3 px با رنگ 80624f # درست کنید و آن را در زیر دایره ای قبلی که فقط خط بیرونی و بدون رنگ است قرار دهید. دایره کوچکتر را در وضعیت انتخاب شده نگه دارید، دایره داخلی را به انتخاب اضافه کنید و دوباره روی شکل دایره داخلی یا وسطی کلیک کنید تا به عنوان Key Object انتخاب شود. گزینه Align to Key Object بطور خودکار در نوار Control و پنل Align انتخاب می شود.

در پنل Align (Window > Align) یا پنل Control روی دکمه Horizontal Align Center کلیک کنید.

Forming a wheelForming a wheelForming a wheel

مرحله 2

دایره کوچک را انتخاب کنید و ابزار Rotate Tool (R) را بردارید و سپس در وسط شکل چرخ Alt/Option-click کنید. در پنل Rotate مقدار Angle را به °30 تنظیم کنید و دکمه Copy را کلیک کنید. میانبر Control-D را برای تکرار آخرین حرکت فشار دهید و تکرار میانبر Control-D را ادامه دهید تا 12 دایره در حول دایره تکرار و ساخته شود (1).

شروع به ساخت یک قاب گلگیر مانند تزئینی با ساخت یک مستطیل به ابعاد 92x32 px بدون Fill و با خط حاشیه/stroke به رنگ fde0a1 # و به ضخامت Width 9 pt کنید، شکل را در قسمت بالا و زیر چرخ قرار دهید و آن را به مرکز و وسط با استفاده از پنل Align تراز کنید (2).

نقاط لنگر بالای شکل تزئینی حلقه گلگیر چرخ را بطور افقی به سمت مرکز حدود 15 پیکسل بکشید (مانند قبل تنها از پنل Move استفاده کنید) (3).

ضلع پایین شکل را با کلیک بر روی آن با ابزار Direct Selection Tool (A) و فشار کلید Delete حذف کنید (4).

قسمت بالایی بیرون زده شکل چرخ را با کمک ابزار Shape Builder Tool (Shift-M) حذف کنید (5).

ابزار Pen Tool (P) را بکار بگیرید و یک شکل زاویه دار که در حدود و میان شکل تزئینی قاب گلگیر قرار گرفته شده باشد بکشید و آن را در پشت شکل چرخ پنهان کنید.

همه قسمتهای چرخ را با هم Group (Control-G) کنید و آن را در زیر تریلر قرار دهید.

Finishing the wheelFinishing the wheelFinishing the wheel

 مرحله 3

بیائید یک منفذ هواکش را درست کنیم.

یک مستطیل به ابعاد 50x13.5 px با رنگ 222529 # در زیر پنجره کوچک درست کنید و یک خط بیرونی و حاشیه ای به ضخامت 3 پیکسل با استفاده از روش Offset Path برای مستطیل درست کنید، رنگ این خط حاشیه ای را d9b97b # تنظیم کنید. دو نوار باریک از رنگ قبلی را درون شکل اضافه کنید و همه قسمتهای این هواکش را با یکدیگر گروه کنید Group (Control-G).

شکل هواکش را کپی کنید و آن را در پایین نوار تزئینی تریلر قرار دهید. خط حاشیه ای یا بیرونی این هواکش را کمی تیره تر کنید.

Creating vent gratingsCreating vent gratingsCreating vent gratings

مرحله 4

زمان اضافه کردن یک در کوچک در قسمت پایین اتاقک تریلر هست.

تنها یک مستطیل به ابعاد 83.5x34 px با مقدار رنگ c25c34 # بیرون از تریلر درست کنید و کمی گوشه های این مستطیل را گِرد کنید. یک خط بیرونی یا حاشیه ای با روش Offset Path به ضخامت 4.5 پیکسل برای این مستطیل درست کنید و رنگ آن را fde0a1 #  بدهید.

یک مستطیل به ابعاد 16x5 px با رنگ fde0a1 # در پایین لبه بالایی بخش درونی قسمت قرمز رنگ درست و آن را به وسط مستطیل تراز کنید. نقاط لنگر این مستطیل کوچک را کمی به سمت محور مرکزی بکشید و آنها را گِرد کنید.

یک دایره به ابعاد 6x6 px با رنگ d9b97b # در مرکز شکل زاویه دار قرار دهید و یک مستطیل گوشه گِرد در وسط آن اضافه کنید و رنگ آن را 4f412f # بدهید تا یک سوراخ کلید ساخته شود.

دو مستطیل به ابعاد 11.5x5 px با رنگ 4f412f # در لبه پایینی خط حاشیه ای و بیرونی مستطیل برای شکل لولاهای دریچه اضافه کنید. همه قسمتهای را با یکدیگر گروه Group (Control-G) کنید و در را در قسمت راست - پایین اتاقک تریلر قرار دهید.

Building a side doorBuilding a side doorBuilding a side door

مرحله 5

قسمت بعدی را که می خواهیم بسازیم پایه اتاقک تریلر هست.

یک مستطیل به ابعاد 68x12 px درست کنید و به آن رنگ b3532d #  بدهید. شکل را انتخاب کنید و به Object > Transform > Rotate بروید. مقدار Angle را 45 درجه بدهید و OK را فشار دهید.

یک مستطیل به ابعاد 17x17 px با رنگ eecf98 # در جلوی قسمت پایین درست کنید و قسمت بالایی آن را گوشه گِرد کنید. یک شکل به ابعاد 50x9 px با رنگ d9b97b # درست کرده و آن را به لبه پایین شکل مستطیل گوشه گِرد شده بچسبانید. نقاط لنگر بالایی را گِرد کنید.

یک نسخه کوچکتر از مستطیل قرمز درست کنید و آن را 45 درجه به سمت چپ بچرخانید. رنگ آن را به قرمز تیره تر تغییر دهید (9c4827 # ). نسخه کپی شده را در پشت شکل بزرگتر مستطیل پنهان کنید، نقاط لنگر بالایی مستطیل چرخانده شده هم سطح با نقاط لنگر بالایی مستطیل بزرگتر باشد.

همه اجزاء پایه را با هم گروه Group (Control-G) کنید و آن را در قسمت زیر - چپ اتاقک تریلر قرار دهید. برای اینکه مطمئن شویم پایه اتاقک تریلر ما هم سطح با چرخ عقبی قرار گرفته است؛ ویژگی Vertical Align Bottom از پنل Align را استفاده کنید. سپس یک نسخه منعکس شده از پایه را در سمت راست اتاقک تریلر درست کنید.

Making two standsMaking two standsMaking two stands

مرحله 6

تریلر ما نیاز به یک اتصال و قلاب دارد — جزئیاتی که می تواند به یک ماشین متصل شود.

یک مستطیل به ابعاد 89x15.5 px با رنگ b3532d # درست کنید، نقطه لنگر سمت پایین سمت راست شکل را چند پیکسل به سمت بالا بکشید.

یک شکل عمودی به ابعاد 7.5x13 px با رنگ eecf98 # در قسمت راست و دو مستطیل متقاطع دیگر اضافه کنید. رنگ eecf98 # برای مستطیل روشن تر و رنگ 66452e # برای مستطیل تیره تر بکار گرفته شود.

اشکال متقاطع را در بین مستطیل عمودی پنهان کنید و سپس سه مستطیل کوچکتر را در پشت شکل بزرگتر پنهان و قرار دهید.

همه قسمتها را گروه (Control-G) کنید، و شکل بدست آمده اتصال و قلاب را در پشت قسمت راست - پایین تریلر بگذارید.

Building a tie-down elementBuilding a tie-down elementBuilding a tie-down element

مرحله 7

یک مقدار جزئیات مثل درهای کوچک، یک شیشه پنجره و چراغهای پارک به اتاقک تریلر اضافه کنید.

می توانید با پیدا کردن تعدادی تصویر مرجع در اینترنت برای الهام گرفتن جزئیات بیشتر برای تصویر خودتان آنها را اضافه کنید.

Adding some smaller detailsAdding some smaller detailsAdding some smaller details

5. چطور تیرگی ها و سایه روشن ها را به تریلر اضافه کنید.

برای اینکه تریلر واقعی و خوش رنگ تر به نظر برسد، نیاز هست که تعدادی سایه و قسمتهای درخشان به تریلر اضافه کنیم.

مرحله 1

بیائید با اضافه کردن انعکاساتی به پنجره چپ شروع کنیم. پنجره را با ابزار Direct Selection Tool (A) انتخاب و سپس راست کلیک کنید و از منوی کرکره ای Isolate Selected Path را انتخاب نمائید. پنجره جدا شده یا isolated تمام رنگی نشان داده می شود، در حالیکه باقی آبجکت گرافیکی کم رنگ و کدرتر به نظر می رسد. دو مستطیل عمودی بلند با رنگ fef7d9 # با ضخامتهای مختلف خارج از شکل پنجره درست کنید.

Creating two rectangles for the highlightsCreating two rectangles for the highlightsCreating two rectangles for the highlights

مرحله 2

مستطیل های عمودی را انتخاب و به Object > Transform > Rotate بروید و آنها را 45 درجه بچرخانید. مستطیل های زاویه دار را به روی پنجره جدا شده بکشید و قسمتهای بیرون زده از پنجره را حذف کنید. کلید Esc را برای خارج شدن از وضعیت isolation فشار دهید یا دو بار خارج از محدوده گروه جدا شده کلیک کنید.

انعکاساتی برای پنجره های دیگر به روش قبلی درست کنید. فراموش نکنید برای دستکاری و اضافه کردن انعکاس باید وارد وضعیت جدا شده یا isolate کردن شوید.

Adding highlights to the windowsAdding highlights to the windowsAdding highlights to the windows

مرحله 3

حالا می خواهیم سایه روشنی برای سقف تریلر درست کنیم.

شکل اصلی سقف را با ابزار Direct Selection Tool (A) انتخاب و آن را Copy کنید، میانبر Control-C را بکار ببرید. میانبر Control-F را دو بار بزنید تا دو نسخه کپی در جلوی شکل اصلی ساخته شود. نسخه رویی کپی را به قسمت بالا ببرید، شکل کپی روی سقف قرار گرفته شده باشد، و سپس نسخه دوم کپی را به انتخاب اضافه کنید.

ویژگی Intersect از پنل Pathfinder را بکار ببرید و رنگ شکل بدست آمده را به fde5b6 # تغییر دهید، اینطوری یک سایه روشن در روی سقف ساخته می شود.

Making a highlight on the roofMaking a highlight on the roofMaking a highlight on the roof

مرحله 4

همینکه ساخت سایه روشن ها را تمام کردیم؛ زمان آن است که سایه های تیره را به تریلر اضافه کنیم.

بزرگترین شکل روشن بدنه تریلر را انتخاب کنید و دو نسخه کپی در روی آن درست نمائید. یک نسخه را به پایین بکشید، لبه بالایی نسخه کپی را به بالای نوار قرمز پایینی بکشید.

نسخه کپی را با پایین نگه داشتن کلید Alt بطور افقی با ابزار Direct Selection Tool (V) بکشید، تا کاملاً شکل بدنه تریلر را بپوشاند و بیرون بزند.

نسخه دوم شکل کپی شده را به انتخاب اضافه کنید و ویژگی Intersect از پنل Pathfinder را بکار ببرید. رنگ شکل بدست آمده را به d9b97b # تغییر دهید.

مانند روش قبلی یک سایه به قسمت پایینی در اضافه کنید.

Adding shadowsAdding shadowsAdding shadows

مرحله 5

بیائید یک سایه تیره برای چرخ درست کنیم. این یک کمی سخت تر هست.

روی گروه اشکال چرخ دو بار کلیک کنید تا به درون شکل گروه بندی شده دست پیدا کنیم. یک شکل مستطیل خاکستری تیره که قسمت بالایی چرخ را بپوشاند و روی آن قرار گرفته باشد را درست کنید. مستطیل را به همراه دایره بیرونی چرخ انتخاب کنید و قسمتهای بیرون زده و اضافی را حذف کنید.

شکل بدست آمده را در پشت قسمت بالای محافظ چرخ زاویه دار پنهان کنید و به پنل Transparency بروید، تنظیم Blending Mode را به Multiply تغییر دهید در حالیکه مقدار Opacity را به %40 کم می کنیم.

همه قسمتهای تریلر را با هم گروه Group (Control-G) کنید.

Creating a shadow for the wheelCreating a shadow for the wheelCreating a shadow for the wheel

6. چطور یک پس زمینه بیابان درست کنیم.

همه چیزی که الان نیاز داریم یک چشم انداز پس زمینه است که مناسب تریلر ما باشد. چند تا درخت کاکتوس، یک سطح زمین، و یک ماه درخشان در بالای صحرا که هوا و جو را تداعی کند را اضافه می کنیم.

مرحله 1

بیائید اجزاء پس زمینه را با درست کردن دو تا کاکتوس شروع کنیم. مستطیل های ساده را برای ساختن هر شکل کاکتوس بکار ببرید. آنها را درون یک شکل با ویژگی Unite از پنل Pathfinder ادغام کنید و با کشیدن و درگ کردن نشانگر دایره برای هر نقطه لنگر؛ گوشه را گِرد کنید. رنگ گیاهان کاکتوس را به c7873e # تنظیم نمائید.

Drawing two cactusesDrawing two cactusesDrawing two cactuses

مرحله 2

یک مستطیل گوشه گِرد به ابعاد 830x132 px با رنگ d99b41 # برای سطح زمین درست کنید.

دو بخش سایه تیره در قسمت پایین شکل مستطیل با درست کردن مستطیل های تیره تر و حذف قسمتهای بیرون زده اضافه کنید.

تریلر را بر روی سطح زمین قرار دهید و چند تا مستطیل گوشه گِرد بر روی زمین پخش و پلا کنید تا بافت شن صحرا شبیه سازی شود.

Forming a ground levelForming a ground levelForming a ground level

مرحله 3

کاکتوس ها را نزدیک تریلر قرار دهید.

ابزار Pen Tool (P) را بردارید و یک شکل سیاه یکدستی از کوه های بیابان را بکشید. می توانید برای منبع این ترسیم از تصاویر اینترنت استفاده کنید. من از چشم اندازهای بیابان آریزونا الهام گرفتم تا این کوهها را درست کنم.

رنگ cc923d # را برای رنگ آمیزی کردن کوهها استفاده کنید و یک پس زمینه مربع شکل با رنگ f2bc55 # اضافه نمائید.

Adding mountains and solid backgroundAdding mountains and solid backgroundAdding mountains and solid background

مرحله 4

یک ماه درخشان با رنگ f7ead7 # با ابزار  Ellipse Tool (L) اضافه کرده و ماه را در پشت کوهها پنهان کنید.

برای پُر کردن فضای خالی و اضافه کردن عمق به چشم اندازمان، یک شکل ابر مانند در پشت ماه با کمک ابزار Pen Tool (P) یا با ابزار Rectangle Tool (M) اضافه می کنیم. گوشه های شکل ابر مانند را گِرد شده کنید.

یک تصویر سیاه ساده از یک پرنده در حال پرواز در بالای دایره ماه درست می کنیم.

Adding a moon clouds and bird silhouetteAdding a moon clouds and bird silhouetteAdding a moon clouds and bird silhouette

زمان استراحت کردن هست!

تبریک می گم! تصویر ما به پایان رسید.

تخیلاتان را بکار بگیرید و حال و هوای فضای یک شب مهتابی را احساس کنید، وقتی که پرندگان شب و حیوانات در جایی دورتر در کوههای بیابان زوزه و نعره می کشند در حالیکه شما از چای داغتان بر روی پله در خانه ماشینی یا تریلرتان لذت می برید. به نظر شبیه یک برنامه سپری کردن آخر هفته هست؛ اینطور نیست؟

و از جانب من، امیدوارم از ساخت این صحنه به همراه من لذت برده  و چند تا حقه جدید با استفاده از ابزارهای ساده Adobe Illustrator یاد گرفته باشید.

The resulting illustrationThe resulting illustrationThe resulting illustration

حالا می توانید صحنه های مسافرتی خودتان را بر پایه مکانهای شگفت انگیز در سرتاسر دنیا ایجاد کنید.

این تصویر تریلر کمپ مسافرتی تنها یک بخشی از خانه یک طبقه، خانه ییلاقی، تریلر و مجموعه خانه بود و تعداد بیشتری تصاویر مسافرت و ماجراجویی در کارهای هنری من در GraphicRiver وجود دارد.

Full set on GraphicriverFull set on GraphicriverFull set on Graphicriver
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads