Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Fantasy

روش ساخت ترکیب تصویر سرزمین عجایب با ادوبی فتوشاپ

by
Read Time:13 minsLanguages:
This post is part of a series called Alice in Wonderland Week.
How to Create a Hookah Smoke Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create an Alice in Wonderland Inspired Afternoon Tea Invite in Adobe InDesign

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش به شما نشان خواهم داد که چطور از ادوبی فتوشاپ برای ساخت صحنه ای بر اساس آلیس در سرزمین عجایب استفاده کنید.

ابتدا ساختار صحنه را با استفاده از چند تصویر می سازیم سپس گل و گیاهان را اضافه میکنیم، یک درخت ایجاد میکنیم، قارچ ها را وارد می کنیم، و با کمک لایه های تنظیمی adjustment ، ماسک کردن و براش کشیدن آنها را با هم ترکیب میکنیم. بعدا یک خرگوش و همینطور چشم هایی برای درختان اضافه می کنیم و کمی در صحنه مه ایجاد میکنیم تا حس رویایی صحنه را بیشتر کنیم.

فایل های آموزش

فایل های زیر در حین تولید این آموزش استفاده شده اند:

1. چطور ساختار صحنه را بسازیم

مرحله 1

یک سند جدید با ابعاد 2000 در 1333 پیکسل در فتوشاپ با تنظیمات زیر ایجاد کنید:

new filenew filenew file

مرحله 2

تصویر جنگل را باز کنید. با استفاده از ابزار Move (کلید V) تصویر را به سند جدید بکشید.

add forestadd forestadd forest

مرحله 3

در منوی Layer و در New Adjutment Layer ، گزینه Color Balance را انتخاب کنید و آنرا بصورت Clipping Mask تنظیم کنید. مقادیر تون میانی (Midtones) را تغییر دهید تا جنگل را زرد تر کنید.

forest color balanceforest color balanceforest color balance

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا جنگل را تاریک کنید. روی این ماسک لایه، ابزار Brush (کلید B) را فعال کنید و یک براش گرد سافت با رنگ سیاه انتخاب کنید. از این براش استفاده کنید تا بخش میانی دوردست زمینه را پاک کنید، چون میخواهیم که منبع نور اصلی را آنجا اضافه کنیم.

forest curves 1forest curves 1forest curves 1

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves ایجاد کنید تا فضای مه دار جنگل بخصوص در سمت چپ را افزایش دهید. از یک براش سیاه سافت استفاده کنید تا روی بقیه کار بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment قرار نداشته باشند.

forest curves 2forest curves 2forest curves 2

مرحله 6

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves اضافه کنید تا جنگل را تاریک تر کنید. روی میان کار بکشید تا تاریک نشود.

forest curves 3forest curves 3forest curves 3

مرحله 7

تصویر Path 1 را باز کنید و آنرا در سند اصلی قرار دهید. از ابزار Free Transform (کلیدهای Ctrl و T) استفاده کنید تا پرسپکتیو مسیر را کمی تغییر شکل دهید.

add path 1add path 1add path 1

با رفتن به منوی Edit و سپس Tranform و انتخاب Flip Horizontal مسیر را برعکس کنید.

path 1 flipped horizontallypath 1 flipped horizontallypath 1 flipped horizontally

مرحله 8

روی دومین آیکون در پایین پنل Layers کلیک کنید تا یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش سیاه سافت استفاده کنید تا حصار کناری و هر دو طرف مسیر را حذف کنید تا فقط بخش میانی از زمینه وجود قابل دیدن باشد.

path 1 maskingpath 1 maskingpath 1 masking

مرحله 9

از ابزار Lasso استفاده کنید تا ناحیه آفتابی روی مسیر را انتخاب کنید و مقدار feather را برای آن به 10 تغییر دهید.

path 1 selectionpath 1 selectionpath 1 selection

به منوی Layer بروید و در بخش New Adjustment Layer ، گزینه ی Hue/Saturation را انتخاب کنید و آنرا بصورت Clipping Mask تنظیم کنید. تنظیمات بخش Master را طوری تغییر دهید که اشباع رنگ ناحیه انتخاب شده را کاهش دهید.

path 1 selection hue saturationpath 1 selection hue saturationpath 1 selection hue saturation

مرحله 10

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance استفاده کنید تا رنگ مسیر را با زمینه مطابق کنید.

path 1 color balancepath 1 color balancepath 1 color balance

مرحله 11

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا مسیر را تیره کنید. روی ماسک لایه ی آن، از یک براش سافت سیاه استفاده کنید تا بخش میانی و بالای مسیر را با توجه به اینکه نزدیکتر به نور زمینه است پاک کنید.

path 1 curves 1path 1 curves 1path 1 curves 1

مرحله 12

برای مقصودی مشابه، یک لایه تنظیم adjustment دیگر با افکت Curves بسازید. ناحیه انتخاب شده نشان میدهد که روی کجای ماسک لایه باید بکشید.

path 1 curves 2path 1 curves 2path 1 curves 2

مرحله 13

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves اضافه کنید تا بالای مسیر را مه دار تر کنید. روی بقیه کار براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment قرار نگیرد.

path 1 curves 3path 1 curves 3path 1 curves 3

2. چطور گل و گیاهان را وارد کنیم

مرحله 1

تصویر path 2 را باز کنید. از ابزار Lasso استفاده کنید تا سمت چپ مسیر همراه با گل ها را انتخاب کنید تا آنرا در سمت چپ سند اصلی قرار دهید.

add path 2add path 2add path 2

یک ماسک به این لایه اضافه کنید و از یک براش سافت سیاه استفاده کنید تا لبه های سخت را حذف کنید و پایین آنرا با زمین موجود ترکیب کنید.

path 2 maskingpath 2 maskingpath 2 masking

مرحله 2

سمت راست مسیر همراه با گل را از تصویر اصلی انتخاب کنید و در سمت راست سند قرار دهید.

add other sides of path 2add other sides of path 2add other sides of path 2
other sides maskingother sides maskingother sides masking

مرحله 3

لایه های گل ها را انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl و G را بزنید تا آنها را با هم گروه کنید. حالت ترکیبی را به Normal با مقدار 100 درصد opacity تغییر دهید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید تا رنگ گل ها را کمی تغییر دهید.

path 2 color balancepath 2 color balancepath 2 color balance

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا گل ها را تاریک کنید. روی ماسک لایه، از یک براش سافت سیاه استفاده کنید تا افکت را روی نواحی سایه روشن تر کنید.

path 2 curvespath 2 curvespath 2 curves

مرحله 5

تصویر plants 2 را باز کنید و از ابزار Lasso استفاده کنید تا ناحیه گیاهان را انتخاب کنید و آنر به گوشه ی راست زمین اضافه کنید.

add plants 2add plants 2add plants 2

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا جزییات قرمز ناخواسته ی پایین گیاهان را حذف کنید.

plants 2 maskingplants 2 maskingplants 2 masking

مرحله 6

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue Saturation ایجاد کنید و مقادیر تون رنگ میانی (Midtones) را تغییر دهید.

plants 2 hue saturationplants 2 hue saturationplants 2 hue saturation

مرحله 7

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید کمی نور روی گیاهان قرار دهید. روی سمت راست که بیشتر از نور مخفی است براش بکشید.

plants 2 curves 1plants 2 curves 1plants 2 curves 1

مرحله 8

یک لایه تنظیمی دیگر با افکت Curves ایجاد کنید تا سایه را کمی بیشتر کنید. ناحیه انتخاب شده در زیر نشان میدهد که روی کجای ماسک لایه کار کنید.

plants 2 curves 2plants 2 curves 2plants 2 curves 2

مرحله 9

یک لایه جدید زیر لایه گیاهان ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #100303 و مقدار 40 درصد برای Opacity استفاده کنید تا زیر آنها سایه بکشید.

plants 2 shadowplants 2 shadowplants 2 shadow

مرحله 10

تصویر Plants 1 را در سند کار و در سمت راست مسیر قرار دهید. این لایه را زیر مسیر همراه با گل قرار دهید.

add plants 1add plants 1add plants 1

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا بخشی را که میانه ی زمین مسیر را می پوشاند حذف کنید.

plants 1 maskingplants 1 maskingplants 1 masking

مرحله 11

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید تا تنظیمات تون میانی Midtones را تغییر دهید و گیاهان را قرمزتر و زردتر کنید.

plants 1 color balanceplants 1 color balanceplants 1 color balance

مرحله 12

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا گیاهان را تاریک کنید.

plants 1 curvesplants 1 curvesplants 1 curves

مرحله 13

تصویر Flower 1 را باز کنید. با استفاده از ابزار Magic Wand (کلید W) گل را جدا کنید و آنرا در سمت راست سند اصلی قرار دهید.

add flower 1add flower 1add flower 1

مرحله 14

در منوی Filter و در Blur ، افکت Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار Radius را روی 6 پیکسل تنظیم کنید. این کار برای افزایش عمق صحنه انجام میشود.

flower 1 gaussian blurflower 1 gaussian blurflower 1 gaussian blur

مرحله 15

یک لایه تنظیمی adjusment با افکت Hue/Saturation ایجاد کنید تا رنگ گل را تغییر دهید.

flower 1 hue saturationflower 1 hue saturationflower 1 hue saturation

مرحله 16

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید تا گل را نارنجی تر کنید.

flower 1 color balanceflower 1 color balanceflower 1 color balance

مرحله 17

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا گل را تیره تر کنید. روی جلوی گل، جایی که نور بیشتری از زمینه میگیرد براش بکشید.

flower 1 curvesflower 1 curvesflower 1 curves

مرحله 18

تصویر Flower 2 را جدا کنید و آنرا در سمت راست پایین قرار دهید. یک افکت Gaussian Blur بمقدار 6 پیکسل به این لایه اعمال کنید تا آنرا ملایم تر کنید و به آن عمق بدهید.

add flower 2add flower 2add flower 2

مرحله 19

از یک لایه تنظیمی Hue/Saturation استفاده کنید تا اشباع رنگ گل را کاهش دهید.

flower 2 hue saturationflower 2 hue saturationflower 2 hue saturation

مرحله 20

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا گل را تیره کنید. از یک براش سافت سیاه استفاده کنید و روی جلوی گل براش بکشید تا از این افکت تیره تاثیر نپذیرد.

flower 2 curvesflower 2 curvesflower 2 curves

3. چطور درخت را کامپوزیت کنیم

مرحله 1

درخت را از تصویر Tree 1 ببرید و آنرا در سمت چپ سند طراحی اضافه کنید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا بخش هایی که مسیر را می پوشانند را حذف کنید.

add tree 1add tree 1add tree 1
tree 1 maskingtree 1 maskingtree 1 masking

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا درخت را تیره کنید. ما میخواهیم فقط از بخش مخفی (سایه دار) این درخت استفاده کنیم، پس از یک براش سافت سیاه استفاده میکنیم تا آن بخش را پاک کنیم.

tree 1 curvestree 1 curvestree 1 curves

مرحله 3

تصویر Tree 2 را باز کنید و از ابزار انتخاب کردن Polygonal Lasso استفاده کنید تا فقط بخش درخت را انتخاب کنید. آنرا در بالای تصویر Tree 1 قرار دهید و از یک ماسک لایه استفاده کنید تا آنرا با درخت موجود ترکیب کنید.

add tree 2add tree 2add tree 2
tree 2 maskingtree 2 maskingtree 2 masking

مرحله 4

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا رنگ درخت Tree 2 را با رنگ درخت Tree 1 مطابقت دهید.

tree 2 hue saturationtree 2 hue saturationtree 2 hue saturation

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا درخت را تیره کنید. روی جزییات جلوی درخت براش بکشید تا روشنایی آنرا حفظ کنید.

tree 2 curves 1tree 2 curves 1tree 2 curves 1

مرحله 6

از یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves استفاده کنید تا مه روی بخش ریشه در کنار بالای مسیر را افزایش دهید تا آنرا متناسب با فضای مه دار این محل کنید. ناحیه انتخاب شده نشان میدهد که کجای ماسک لایه باید براش بکشید.

tree 2 curves 2tree 2 curves 2tree 2 curves 2

مرحله 7

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری در 50 درصد Opacity پر کنید.

tree 2 DB new layertree 2 DB new layertree 2 DB new layer

ابزار Dodge (کلید O) را فعال کنید تا نور بیشتری برای برجستگی های درخت بکشید. میتوانید کاری که من انجام دادم را در هر دو حالت Normal و Overlay در اینجا ببینید.

tree 2 D B resultstree 2 D B resultstree 2 D B results

مرحله 8

درخت Tree 3 را از زمینه ببرید و آنرا در بخش بالای درخت موجود اضافه کنید. از کلیدهای Ctrl و T استفاده کنید تا وارد حالت تغییر شکل Warp شوید و شکل درخت را کمی تغییر دهید.

add tree 3add tree 3add tree 3

در منوی Edit ، گزینه ی Puppet Warp را بزنید تا درخت را کمی خم کنید. سپس از یک ماسک لایه استفاده کنید تا این بخش را با درخت موجود ترکیب کنید.

tree 3 puppet warptree 3 puppet warptree 3 puppet warp
tree 3 maskingtree 3 maskingtree 3 masking

مرحله 9

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا این بخش از درخت را کمی تاریک تر کنید. روی ماسک این لایه، از یک براش سافت سیاه استفاده کنید تا افکت لایه adjustment را روی آن نواحی که فکر میکنید بقدر کافی تاریک هستند کاهش دهید.

tree 3 curves 1tree 3 curves 1tree 3 curves 1

مرحله 10

از یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves استفاده کنید تا به این بخش از درخت بخصوص جلوی آن یک افکت مه دار بدهید.

tree 3 curves 2tree 3 curves 2tree 3 curves 2

مرحله 11

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با 100 درصد Opacity قرار دهید و آنرا با خاکستری در 50 درصد Opacity پر کنید. از ابزار Dodge استفاده کنید تا نور بیشتری روی برجستگی های این بخش ایجاد کنید.

tree 3 DBtree 3 DBtree 3 DB

4. چطور قارچ ها را اضافه کنیم

مرحله 1

قارچ را از زمینه تصویر Mushroom 1 جدا کنید و آنرا در سمت راست مسیر اضافه کنید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا پایین قارچ را با زمین ترکیب کنید.

add mushroom 1add mushroom 1add mushroom 1

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید تا رنگ قارچ را کمی تغییر دهید.

mushroom 1 color balancemushroom 1 color balancemushroom 1 color balance

مرحله 3

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا قارچ را روشن تر کنید. روی ناحیه سایه (مخفی) قارچ براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه adjustment قرار نگیرد.

mushroom 1 curves 1mushroom 1 curves 1mushroom 1 curves 1

مرحله 4

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا ناحیه سایه قارچ را بهتر کنید. روی جلوی قارچ براش بکشید تا نور آنرا حفظ کنید.

mushroom 1 curves 2mushroom 1 curves 2mushroom 1 curves 2

مرحله 5

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری در 50 درصد Opacity پر کنید. از ابزار Dodge و Burn استفاده کنید تا نور و سایه ی قارچ را تصحیح کنید.

mushroom DBmushroom DBmushroom DB

مرحله 6

برای ایجاد کردن سایه روی این قارچ، یک لایه جدید زیر لایه قارچ بسازید. کلید Ctrl را بگیرید و روی نمایه thumbnail لایه قارچ کلیک کنید تا ناحیه انتخاب آنرا فعال کنید.

mushroom 1 selectionmushroom 1 selectionmushroom 1 selection

این ناحیه انتخاب را با رنگ #100303 پر کنید و آنرا بصورت عمودی برعکس کنید. از کلیدهای Ctrl و T استفاده کنید و سایه را تغییر شکل دهید تا با جهت منبع نور متناسب شود.

mushroom 1 shadow transformingmushroom 1 shadow transformingmushroom 1 shadow transforming

مقدار Opacity این لایه را تا 50 درصد کاهش دهید و یک افکت Gaussian Blur بمقدار 8 پیکسل به این لایه اعمال کنید.

mushroom 1 shadow gaussian blurmushroom 1 shadow gaussian blurmushroom 1 shadow gaussian blur

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا Opacity سایه را کاهش دهید، بخصوص در بخش نزدیک به زمینه جلو.

mushroom 1 shadow maskingmushroom 1 shadow maskingmushroom 1 shadow masking

مرحله 7

تصویر Mushroom 2 باز کنید. قارچ های سمت چپ و میان را ببرید و در کنار قارچ موجود قرار دهید.

add mushrooms 2add mushrooms 2add mushrooms 2

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا بخش پایین آنها را با زمین ترکیب کنید.

mushrooms 2 maskingmushrooms 2 maskingmushrooms 2 masking

مرحله 8

یک گروه برای لایه های قارچ ایجاد کنید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation به این گروه اضافه کنید تا اشباع رنگ قارچ ها را کاهش دهید. مقادیر بخش Master را تغییر دهید.

mushrooms 2 hue saturationmushrooms 2 hue saturationmushrooms 2 hue saturation

مرحله 9

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance بسازید تا رنگ قارچ ها را بیشتر تغییر دهید.

mushrooms 2 color balancemushrooms 2 color balancemushrooms 2 color balance

مرحله 10

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا قارچ ها را بخصوص در نواحی سایه تیره کنید. روی این ماسک لایه، روی جلوی قارچ ها در جاییکه بواسطه نور روشن میشود براش بکشید.

mushrooms 2 curves mushrooms 2 curves mushrooms 2 curves

مرحله 11

قارچ را از تصویر Mushroom 3 جدا کنید و در نزدیکی بالای مسیر قرار دهید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا پایین آنرا با زمین ترکیب کنید، همانطور که برای آبجکت های دیگر انجام دادیم.

add mushroom 3add mushroom 3add mushroom 3

مرحله 12

یک سایه برای این قارچ مثل کاری که برای قارچ بزرگ انجام دادیم در جهت نور ایجاد کنید.

mushroom 3 shadowmushroom 3 shadowmushroom 3 shadow

مرحله 13

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation ایجاد کنید و تنظیمات Master را تغییر دهید.

mushroom 3 hue saturationmushroom 3 hue saturationmushroom 3 hue saturation

مرحله 14

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با یک خاکستری در 50 درصد Opacity پر کنید. از ابزار Burn استفاده کنید تا سمت راست قارچ را تیره کنید.

mushroom 3 DBmushroom 3 DBmushroom 3 DB

مرحله 15

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا سایه ی قارچ را افزایش دهید. روی سمت چپ قارچ براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment قرار نداشته باشد.

mushroom 3 curves 1mushroom 3 curves 1mushroom 3 curves 1

مرحله 16

با توجه به اینکه قارچ نزدیک نور زمینه است، یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا محوی روی قارچ را بهتر کنید. روی ماسک لایه، در سمت راست براش بکشید تا کمتر تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves باشد.

mushroom 3 curves 2mushroom 3 curves 2mushroom 3 curves 2

مرحله 17

تصویر Mushroom 4 را وارد سند کنید و مثل کاری که برای قارچ های دیگر کردیم سایه ی آنرا ایجاد کنید.

add mushroom 4add mushroom 4add mushroom 4

مرحله 18

از یک لایه تنظیمی با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا اشباع رنگ قارچ را کاهش دهید.

mushroom 4 hue saturationmushroom 4 hue saturationmushroom 4 hue saturation

مرحله 19

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا قارچ را تیره کنید. روی سمت جلوی آن که نور پدیدار میشود براش بکشید.

mushroom 4 curves mushroom 4 curves mushroom 4 curves

مرحله 20

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با 100 درصد Opacity تغییر دهید، و آنرا با یک خاکستری در 50 درصد Opacity پر کنید. از ابزار Burn استفاده کنید تا سایه ی قارچ را بیشتر کنید.

mushroom 4 DBmushroom 4 DBmushroom 4 DB

مرحله 21

به روشی مشابه به اضافه کردن قارچ تصویر Mushroom 5 ادامه دهید. میتوانید اسکرین شات های زیر را ببینید تا متوجه مراحل شوید، اینطوری من هم با تکرار کردن شرح مراحل شما را اذیت نمیکنم.

add mushroom 5add mushroom 5add mushroom 5
mushroom 5 color balancemushroom 5 color balancemushroom 5 color balance
mushroom 5 curves 1mushroom 5 curves 1mushroom 5 curves 1
mushroom 5 curves 2mushroom 5 curves 2mushroom 5 curves 2
mushroom 5 DBmushroom 5 DBmushroom 5 DB

مرحله 22

مثل کاری که برای بقیه قارچ ها کردیم، تصویر Mushroom 6 را وارد کنید.

add mushrooms 6add mushrooms 6add mushrooms 6
mushrooms 6 hue saturationmushrooms 6 hue saturationmushrooms 6 hue saturation
mushrooms 6 curves 1mushrooms 6 curves 1mushrooms 6 curves 1
mushrooms 6 curves 2mushrooms 6 curves 2mushrooms 6 curves 2
mushrooms 6 DBmushrooms 6 DBmushrooms 6 DB

مرحله 23

قارچ تصویر Mushroom 7 را با روشی مشابه اضافه کنید.

add mushrooms 7add mushrooms 7add mushrooms 7
mushrooms 7 hue saturationmushrooms 7 hue saturationmushrooms 7 hue saturation
mushrooms 7 color balancemushrooms 7 color balancemushrooms 7 color balance
mushrooms 7 curves 1mushrooms 7 curves 1mushrooms 7 curves 1
mushrooms 7 curves 2mushrooms 7 curves 2mushrooms 7 curves 2
mushrooms 7 DBmushrooms 7 DBmushrooms 7 DB

5. چطور تصویر خرگوش را دستکاری کنیم

مرحله 1

تصویر Rabbit را باز کنید. از آنجاییکه که زمینه ترانسپرنت دارد، از ابزار Move استفاده کنید تا خرگوش را روی درخت بکشید.

add rabbitadd rabbitadd rabbit

یک لایه جدید زیر لایه خرگوش ایجاد کنید. از یک براش سافت با رنگ #100303 استفاده کنید تا زیر پای او سایه بکشید.

rabbit shadow 1rabbit shadow 1rabbit shadow 1

مرحله 2

همانطور که برای بقیه آبجکت ها انجام دادیم، سایه ی بلند خرگوش را ایجاد کنید.

rabbit shadow 2rabbit shadow 2rabbit shadow 2

مرحله 3

میتوانید ببینید که نور و سایه روی خرگوش با نور زمینه مطابقت ندارد. برای برطرف کردن آن، از ابزار Dodge استفاده کنید تا هایلایت هایی روی برجستگی ها و جلوی خرگوش بکشید و از ابزار Burn استفاده کنید تا در کنار های دیگر آن سایه بکشید.

rabbit DBrabbit DBrabbit DB

6. چطور چشم درختان را اضافه کنیم

مرحله 1

تصویر Eyes را باز کنید. از ابزار Lasso استفاده کنید تا یک چشم را انتخاب کنید و آنرا روی درخت قرار دهید. از کلیدهای Ctrl و T استفاده کنید تا چشم را کمی تغییر شکل دهید.

add eye to treeadd eye to treeadd eye to tree

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا چشم را با تنه درخت ترکیب کنید.

eye maskingeye maskingeye masking

مرحله 2

یک چشم دیگر به سمت دیگر درخت با استفاده از روشی مشابه اضافه کنید.

add another eyeadd another eyeadd another eye

7. چطور تنظیمات نهایی را انجام دهیم

مرحله 1

یک لایه جدید روی همه لایه ها ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #e2e0de و مقدار 30 درصد و همینطور 80 تا 90 درصد Opacity استفاده کنید تا کمی نور در بالای مسیر و اطراف درخت ایجاد کنید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا مقدار Opacity محوی مه را کاهش دهید و حس رویایی و فانتزی را کمی افزایش دهید.

add mistadd mistadd mist
mist maskingmist maskingmist masking

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Gradient Map روی بالای لایه ها ایجاد کنید و رنگ های #e10019 و #00601b را انتخاب کنید. مقدار Opacity لایه را تا 20 درصد کاهش دهید.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

مرحله 3

یک لایه Color Fill ایجاد کنید و رنگ #1b0505 را انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Exclusion با 100 درصد Opacity تغییر دهید.

whole scene color fillwhole scene color fillwhole scene color fill

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance اضافه کنید و تنظیمات Midtones و Highlights را تغییر دهید.

whole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtones
whole scene color balance highlightswhole scene color balance highlightswhole scene color balance highlights

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Selective Color ایجاد کنید تا رنگ گیاهان و گل ها را تغییر دهید.

whole scene selective colorwhole scene selective colorwhole scene selective color

مرحله 6

یک لایه تنظیمی با افکت Photo Filter ایجاد کنید و رنگ #0048ec را انتخاب کنید.

whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Photo Filter ایجاد کنید و رنگ را به #00ec1c تغییر دهید. روی این ماسک لایه، روی هر دو سمت و زمین براش بکشید تا افکت فقط روی میان کار ایجاد شود.

whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2

مرحله 7

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا نور بیشتری در میان کار اضافه کنید. روی بقیه کار براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment نباشد.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

مرحله 8

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا سایه را در هر دو سمت و در زمینه جلو افزایش دهید.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

مرحله 9

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Vibrance ایجاد کنید تا افکت نهایی را بهتر کنید.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

تبریک میگویم، کار شما تمام است!

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و چیز جدیدی برای پروژه های خودتان یاد گرفته باشید. حتما نتایج خود را با ما به اشتراک بگذارید یا نظر خود را در بخش زیر قرار دهید. از کار با فتوشاپ لذت ببرید!

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads