1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

روش ایجاد یک صحنه احساسی سورئال با ادوبی فتوشاپ

by
Read Time:6 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش روش ایجاد یک صحنه احساسی سورئال را با حضور زنی که قفسی را حمل میکند، به شما نشان خواهم داد. ابتدا با استفاده از تصاویر آسمان و چمن، تصویر پس‌زمینه را ایجاد میکنیم. سپس مدل، قفس، درختان و پرندگان را اضافه میکنیم و با استفاده از لایه adjustment layer ، ماسک کردن و براش‌ ها آنها را با هم ترکیب میکنیم. ما از چندین لایه adjustment استفاده میکنیم تا تاثیر نهایی را تکمیل کنیم.

فایل‌های آموزش

از فایل‌های زیر در تولید این آموزش استفاده شده است:

1. روش ایجاد پس‌زمینه

مرحله 1

یک سند جدید با سایز 2000 در 1800 پیکسل با تنظیمات داده شده ایجاد کنید.

new filenew filenew file

مرحله 2

به منوی Layer بروید و در New Fill Layer ، گزینه Solid Color را انتخاب کنید و رنگ e2ecef# را انتخاب کنید.

fill layerfill layerfill layer

مرحله 3

تصویر آسمان (Sky) را باز کنید.  با استفاده از ابزار Move (کلید V) آنرا به صفحه طراحی خود بکشید و Opacity این لایه را به 90 درصد تغییر دهید.

add sky add sky add sky

مرحله 4

بروی آیکون دوم در پائین پنل لایه ها کلیک کنید تا یک ماسک برای لایه ایجاد کنید. از یک براش گرد soft با رنگ سیاه (قلم مشکی ملایم) و با Opacity حدود 20 تا 25 درصد استفاده کنید تا شفافیت (opacity) آسمان و قابلیت دیدن ابرها را کاهش دهید. ما تلاش داریم تا یک صحنه ی ملایم با مه ایجاد کنیم. پس جزئیات آسمان لازم نیست خیلی واضح باشد.

sky maskingsky maskingsky masking

مرحله 5

برای ایجاد ظاهری ملایم (soft)، به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار Radius را به 8 پیکسل تغییر دهید.

sky gaussian blursky gaussian blursky gaussian blur

مرحله 6

یک لایه adjustment layer از افکت Hue/Saturation ایجاد کنید تا اشباع رنگ آسمان را کمتر کنید. مقدار پارامتر Saturation را به 73- تغییر دهید.

sky hue saturationsky hue saturationsky hue saturation

مرحله 7

یک لایه adjustment layer از افکت Curves ایجاد کنید و روشنی را بیشتر کنید. بروی این ماسک لایه، از یک براش سیاه soft استفاده کنید تا هر چیزی که در میان هست را پاک کنید و کاری کنید که نور تنها از میانه ی راست قابل مشاهده باشد.

sky curves 1sky curves 1sky curves 1

مرحله 8

یک لایه adjustment layer از افکت Curves ایجاد کنید و روشنی را کاهش دهید. در میانه براش بکشید و قابلیت دیدن افکت را در بعضی کناره‌ها حفظ کنید.

sky curves 2sky curves 2sky curves 2

مرحله 9

تصویر چمن را باز کنید. آنرا در پایین صفحه طراحی خود قرار دهید و از ابزار Free Transform (کلید Ctrl و T) در حالت Warp استفاده کنید تا ناحیه میانی را اندکی خم کنید و چشم‌انداز جالب‌تری ایجاد کنید.

add grassadd grassadd grass

یک ماسک به این لایه اضافه کنید و یک براش سیاه ملایم (soft) استفاده کنید تا بخش آسمان را حذف کنید.

grass maskinggrass maskinggrass masking

مرحله 10

از یک لایه adjustment layer با افکت Color Balance استفاده کنید و آنرا بصورت Clipping Mask تنظیم کنید. تنظیمات Midtones (رنگ های میانی) را تغییر دهید.

grass color balancegrass color balancegrass color balance

مرحله 11

یک لایه adjustment layer از افکت Curves ایجاد کنید تا زمینه جلو را تاریک کنید. از یک براش سیاه ملایم (soft) بروی پس زمینه استفاده کنید تا همچنان ملایم و مه گونه باشد.

grass curvesgrass curvesgrass curves

2. چطور درختان را وارد کنیم

مرحله 1

تصویر درختان را باز کنید و آنرا در روی تمامی لایه ها در صفحه طراحی قرار دهید. با رفتن به منوی Edit ، و سپس در Transform ، گزینه Flip Vertical را انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Hard Light با Opacity مقدار 100 درصد قرار دهید.

add treesadd treesadd trees
trees hard light modetrees hard light modetrees hard light mode

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا کناره‌های تیز را حذف کنید و شفافیت Opacity درختان را در بعضی نواحی کاهش دهید، بخصوص در نواحی نزدیک چمن، تا آنها را در تصویر آسمان فید کنید.

trees maskingtrees maskingtrees masking

مرحله 2

یک افکت Gaussian Blur با مقدار 3 پیکسل به لایه درختان (Trees) اعمال کنید. بروی ماسک این فیلتر، بروی بعضی درختان که در اسکرین شات زیر نشان داده شده براش بکشید تا آنها را نسبت به بعضی از نمونه های محو در آن متمایز کنید و عمق میدان را افزایش دهید.

trees gaussian blurtrees gaussian blurtrees gaussian blur

مرحله 3

یک لایه adjustment layer از افکت Hue/Saturation ایجاد کنید و مقدار افکت Saturation را به 82- کاهش دهید.

trees hue saturationtrees hue saturationtrees hue saturation

مرحله 4

یک لایه adjustment layer از افکت Color Balance ایجاد کنید و مقادیر Midtones را تغییر دهید.

trees color balancetrees color balancetrees color balance

3. چطور مدل را اضافه کنیم

مرحله 1

مدل را از تصویر پس زمینه ایزوله کنید و او را در میان چمنزار اضافه کنید. از یک ماسک لایه استفاده کنید و با یک براش سیاه سخت با سایز خیلی کم (2 تا 3 پیکسل) ، بخش پایین لباس مدل را ببرید تا با زمین چمن آنرا بیشتر ترکیب کنید.

add modeladd modeladd model

مرحله 2

یک لایه جدید ایجاد کنید و حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار 100 درصد تغییر دهید و آنرا با براش قهوه ای رنگ با opacity مقدار 50 درصد پر کنید.

D B new fileD B new fileD B new file

ابزار Burn و Dodge (کلید O) را با گستره رنگ های میانی (midtonesاکسپوژر حدود 10 تا 20 درصد فعال کنید تا نور و سایه ی مدل را تصحیح کنید. میبینید که من چطور این کار را با حالت Normal انجام دادم و نتیجه ای که با حالت Overlay بدست آوردم.

D B resultsD B resultsD B results

مرحله 3

از یک لایه adjustment layer با افکت Hue/Saturation استفاده کنید و مقدار Saturation را تا 67- کم کنید.

model hue saturationmodel hue saturationmodel hue saturation

مرحله 4

یک لایه adjustment layer از افکت Curves اضافه کنید و روشنی را کاهش دهید. نواحی بیرونی و میانی صورت را براش بکشید تا خیلی تاریک نباشند.

model curves1model curves1model curves1

مرحله 5

از لایه adustment layer با افکت Curves استفاده کنید تا نواحی بیرونی و اطراف تصویر پس زمینه را روشن کنید. جلوی بدن مدل را با رنگ سیاه براش بکشید تا از این افکت تاثیر نگیرد.

model curves 2model curves 2model curves 2

مرحله 6

یک لایه adjustment layer دیگر از افکت Curves ایجاد کنید تا کنتراست مدل را کاهش دهید و یک اثر ظریف و دارای مه به آن بدهید (بطوری که گویی در صحنه ای دارای مه ایستاده)

model curves 3model curves 3model curves 3

مرحله 7

یک لایه جدید زیر لایه ی مدل ایجاد کنید. کادر انتخاب دور مدل را با نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک بروی نمایه کوچک (thumbnail) لایه load کنید. آنرا با رنگ سیاه پر کنید و بصورت عمود برعکس کنید. از کلیدهای ctrl و t استفاده کنید تا پرسپکتیو سایه را کمی تغییر دهید.

add shadowadd shadowadd shadow

مقدار شفافیت (Opacity) این لایه را تا 25 درصد کم کنید و یک افکت Gaussian Blur با مقدار 12 پیکسل اعمال کنید.

shadow gaussian blurshadow gaussian blurshadow gaussian blur

مرحله 8

یک مدل جدید بالای لایه مدل ایجاد کنید (که در حالت Clipping Mask هم نباشد) از یک براش سخت (hard) با رنگ 897068# استفاده کنید تا موی بیشتری برای مدل نقاشی کنید.

paint model hairpaint model hairpaint model hair

4. چطور قفس را اضافه کنیم

مرحله 1

قفس را از پس زمینه سفید ببرید و آن در بالای سر مدل قرار دهید. از کلیدهای Ctrl+T استفاده کنید تا آنرا کمی به سمت راست بچرخانید و آنرا با پرسپکتیو سر مدل تطبیق دهید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا پائین قفس را با سر مدل ترکیب کنید.

add cageadd cageadd cage

مرحله 2

یک لایه adjustment layer از افکت Color Balance ایجاد کنید و تنظیمات رنگ های میانی midtones آنرا تغییر دهید:

cage color balancecage color balancecage color balance

مرحله 3

یک لایه adjustment layer از افکت Curves ایجاد کنید تا قفس را تاریک کنید. نواحی بیرونی را بطور براش بکشید تا حالتی را ایجاد کند که گویی مقداری نور مه‌گونه را از تصویر پس زمینه دریافت میکند.

cage curvescage curvescage curves

5. چطور پرندگان را اضافه کنیم

مرحله 1

تصویر birds 1 را باز کنید و پرندگان را از تصویر پس زمینه جدا کنید (لازم نیست خیلی دقیق باشید) چند تا پرنده ی مختلف را به اطراف قفس اضافه کنید و تلاش کنید تا یک جریان حرکتی ایجاد کنید و همینطور چند تایی را به ناحیه بالای درختان اضافه کنید. مقدار شفافیت (Opacity) لایه های پرنده را از 30 تا حدودا 80 الی 90 درصد تغییر دهید تا آنها را بهتر با تصویر پس زمینه دارای مه یکپارچه کنید. دو پرنده ی بزرگتر به هر دو کناره ی پائین اضافه کنید و یک افکت Gaussian Blur را با مقدار 9 پیکسل به هر یک از لایه ها اعمال کنید.

add flying birdsadd flying birdsadd flying birds

مرحله 2

همه لایه های پرنده را انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl و G را بزنید تا یک گروه از آنها ایجاد کنید. حالت گروه را به Normal با Opacity مقدار 100 درصد تغییر دهید و از یک لایه adjustment layer با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا اشباع رنگ آنها را کمتر کنید.

birds hue saturationbirds hue saturationbirds hue saturation

مرحله 3

تصاویر birds 3 ، birds 2 و همینطور birds 4 را در بالای شاخه های درختان اضافه کنید. مقدار Opacity این لایه ها را به 40 درصد تغییر دهید.

add more birdsadd more birdsadd more birds

6. چطور تغییرات نهایی را انجام دهیم

مرحله 1

یک لایه adjustment layer از افکت Gradient Map در بالای لایه ها بسازید و رنگ های e10019# و 004660# را انتخاب کنید. مقدار شفافیت (opacity) لایه را تا 20 درصد کم کنید.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

مرحله 2

از یک لایه adjustment layer با افکت Color Balance استفاده کنید و تنظیمات midtones را بصورت زیر تغییر دهید:

whole scene color balancewhole scene color balancewhole scene color balance

مرحله 3

یک لایه adjustment layer از افکت Curves ایجاد کنید. بروی میانه آن براش بکشید تا هنوز روشن باشد.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

مرحله 4

از یک لایه adjustment layer با افکت Curves استفاده کنید و روشنایی را بیشتر کنید. بروی کناره ها براش بکشید و قابلیت دیدن نور را تنها در میانه ی پایین برقرار سازید.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

تبریک میگم، کار تمام شد.

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و چیز جدیدی یاد گرفته باشید. حتما ایده‌ها و نظرات خود را در زیر با ما در میان بگذارید. خیلی دوست دارم دیدگاه شما را در مورد این مقاله بدانم. از کار با فتوشاپ لذت ببرید.

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads