7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Scenery

روش ایجاد یک صحنه جنگلی اسرارآمیز با ادوبی فتوشاپ

Scroll to top
Read Time: 10 mins

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور یک صحنه جنگلی اسرارآمیز با یک گوزن فانتزی ایجاد کنید. ابتدا ساختار صحنه را با چند تصویر از جنگل و درختان ایجاد میکنیم. سپس گوزن را اضافه خواهیم کرد و سر گوزن را با شاخه و برگ تزئین میکنیم. بعد از آن، چند تغییر جزئی انجام میدهیم و نور برای صحنه ایجاد میکنیم. ما از چند لایه تغییرات Adjustment استفاده میکنیم تا تاثیر نهایی را بهتر کنیم.

فایل‌های آموزش

از فایل‌های زیر در طی تولید این آموزش استفاده شده است.

1. چطور اساس صحنه را بسازیم

مرحله 1

یک سند جدید با ابعاد 2000 در 1130 پیکسل و تنظیمات زیر در فتوشاپ ایجاد کنید.

new filenew filenew file

مرحله 2

تصویر جنگل را باز کنید. آنرا با ابزار Move (کلید V) به صفحه ی سفید بکشید. از ابزار Free Transform (کلیدهای Ctrl و T) در حالت Warp استفاده کنید تا پرسپکتیو تصویر را با باریکتر کردن بالا و عریض کردن پایین آن تغییر دهید.

add forestadd forestadd forest

مرحله 3

به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار Radius را بروی 8 پیکسل قرار دهید.

forest gaussian blurforest gaussian blurforest gaussian blur

بروی ماسک این فیلتر، از یک براش گرد نرم با رنگ سیاه (soft black brush) استفاده کنید تا افکت ایجاد شده روی تصویر پس‌زمینه را پاک کنید و افکت blur را فقط در زمینه جلوی تصویر حفظ کنید.

forest gaussian blur maskingforest gaussian blur maskingforest gaussian blur masking

مرحله 4

لازم است که ردپاها و درخت کناره سمت چپ را حذف کنیم (میخواهیم درخت دیگری در این کنار اضافه کنیم، پس این ناحیه باید پاک شود تا کاری کنیم بخش تاریک درختی که قرار میدهیم خوب جلوه کند) یک لایه جدید در بالای لایه جنگل قرار دهید و آنرا بصورت Clipping Mask تنظیم کنید. ابزار Clone (کلید S) را فعال کنید تا جزئیات نشان داده شده را پاک کنید.

forest cloningforest cloningforest cloning

مرحله 5

به منوی Layer بروید و در New Adjustment Layer ، گزینه Hue/Saturation را انتخاب کنید (آنرا بصورت Clipping Mask تنظیم کنید) و مقدار Saturation را تا 62- کم کنید.

forest hue saturationforest hue saturationforest hue saturation

مرحله 6

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Curves ایجاد کنید و روشنی را کم کنید. بروی ماسک این لایه، از یک براش نرم با رنگ سیاه استفاده کنید تا تاثیر افکت را بروی بخش های زیر، بخصوص در میان کار کمتر کنید.

forest curvesforest curvesforest curves

2. چطور درختان را وارد کنیم

مرحله 1

تصویر tree 1 را باز کنید. از ابزار Polygonal Lasso (کلید L) استفاده کنید تا درخت و نواحی دور ریشه را انتخاب کنید، و درخت انتخاب شده را در کناره چپ صحنه قرار دهید. با رفتن به منوی Edit ، در Transform و سپس انتخاب Flip Horizontal ، آنرا در جهت افقی معکوس کنید.

add tree 1add tree 1add tree 1

بروی آیکون دوم در پایین پنل لایه ها (Layers) کلیک کنید تا یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش نرم با رنگ سیاه استفاده کنید تا بخش‌های تیز دور شکل را حذف کنید و ریشه درخت را با زمینه ی کار ترکیب کنید.

tree 1 maskingtree 1 maskingtree 1 masking

مرحله 2

از یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Hue/Saturation استفاده کنید و مقدار Saturation را بروی 95- تنظیم کنید.

tree 1 hue saturationtree 1 hue saturationtree 1 hue saturation

مرحله 3

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Curves ایجاد کنید و روشنی را کم کنید. بروی ماسک این لایه، جلوی درخت را براش بکشید و تاریکی را در سمت دیگر درخت ایجاد کنید. ما میخواهیم که منبع نور اصلی در مرکز جلوی درخت روشن تر از بقیه جاها باشد.

tree 1 curves 1tree 1 curves 1tree 1 curves 1

مرحله 4

یک لایه adjustment layer دیگر برای Curves ایجاد کنید و روشنایی را برای جلوی درخت افزایش دهید. بروی بقیه جاها براش بکشید تا آنها را در سایه حفظ کنید.

tree 1 curves 2tree 1 curves 2tree 1 curves 2

مرحله 5

من تکسچر تصویر tree 1 را دوست ندارم، بدین ترتیب از یک درخت دیگر استفاده میکنم تا آن را بپوشانم. تصویر tree 2 را باز کنید. فقط بخش پایین تنه ی درخت را انتخاب کنید و آنرا بروی لایه tree 1 قرار دهید. از کلیدهای Ctrl و T در حالت Warp استفاده کنید و تصویر tree 2 را کمی تغییر دهید تا متناسب با شکل tree 1 شود.

add tree 2add tree 2add tree 2

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا تصویر tree 2 را با درخت موجود ترکیب کنید و جزئیات ریشه ی درخت tree 1 را نمایش دهید.

tree 2 maskingtree 2 maskingtree 2 masking

مرحله 6

یک لایه تنظیمات adjustment layer برای Color Balance اضافه کنید و مقدار پارامتر Saturation را به 67- تغییر دهید.

tree 2 hue saturationtree 2 hue saturationtree 2 hue saturation

مرحله 7

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Curves ایجاد کنید تا جلوی درخت tree 2 را روشن کنید. از یک براش نرم سیاه رنگ استفاده کنید تا روی بقیه درخت براش بکشید و آن را در سایه حفظ کنید.

tree 2 curvestree 2 curvestree 2 curves

مرحله 8

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Levels برای انجام کاری مشابه اضافه کنید. ناحیه ی انتخاب شده نشان میدهد که کجای ماسک لایه را براش بکشید.

tree 2 levelstree 2 levelstree 2 levels

مرحله 9

تصویر tree 3 را باز کنید. با استفاده از ابزار Polygonal Lasso درخت را جدا کنید و آن را به سمت راست صحنه اضافه کنید. آنرا در راستای افق برعکس کنید (کلیدهای Ctrl و T را بزنید، کلیک راست را بزنید و Flip Horizontally را انتخاب کنید)

add tree 3add tree 3add tree 3

یک ماسک به این لایه اضافه کنید و از یک براش نرم سیاه رنگ استفاده کنید تا پائین درخت را با زمین ترکیب کنید.

tree 3 maskingtree 3 maskingtree 3 masking

مرحله 10

یک لایه جدید بسازید و از ابزار Clone استفاده کنید تا شاخه ی برگدار جلوی ریشه درخت را حذف کنید.

tree 3 cloningtree 3 cloningtree 3 cloning

مرحله 11

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Hue/Saturation ایجاد کنید و مقدار پارامتر Saturation را به مقدار 69- تغییر دهید.

tree 3 hue saturationtree 3 hue saturationtree 3 hue saturation

مرحله 12

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Curves بسازید و روشنی را زیاد کنید. بروی سمت راست درخت که پشت به نور است براش بکشید.

tree 3 curvestree 3 curvestree 3 curves

3. چطور تنظیمات اولیه را انجام دهیم

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Curves در بالای دیگر لایه‌ها قرار دهید تا کل صحنه را تاریک کنید. از یک براش نرم با رنگ سیاه استفاده کنید تا با مقدار20 تا 25 درصد opacity تاثیر افکت را در مرکز صحنه و بعضی نواحی درخت کم کنیم.

whole scene curves 1 - basic adjustmentwhole scene curves 1 - basic adjustmentwhole scene curves 1 - basic adjustment
curves 1 maskingcurves 1 maskingcurves 1 masking
curves 1 masking resultcurves 1 masking resultcurves 1 masking result

4. چطور گوزن را اضافه کنیم

مرحله 1

گوزن را از تصویر اصلی جدا کنید و در بخش مرکزی زمین آن را قرار دهید.

add deer add deer add deer

مرحله 2

گوزن در مقایسه با فضای مه دار خیلی شارپ به نظر میرسد. برای حل این مساله، یک لایه Color Fill ایجاد کنید و کد رنگ #857771 را انتخاب کنید. مقدار پارامتر Opacity را برای این لایه تا 30 درصد کم کنید.

deer color filldeer color filldeer color fill

مرحله 3

از یک لایه adjustment layer برای Hue/Saturation استفاده کنید و مقدار Saturation را تا 40- کم کنید.

deer hue saturationdeer hue saturationdeer hue saturation

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Curves ایجاد کنید تا گوزن را تاریک کنید. بروی کناره های بیرونی گوزن طوری براش بکشید که گویی در معرض نور قرار دارد.

deer curves 1deer curves 1deer curves 1

مرحله 5

از یک لایه تنظیمی adjustment layer با افکت Curves استفاده کنید تا کنتراست گوزن را تغییر دهید و او را تاریک تر و محوتر کنید.

deer curves 2deer curves 2deer curves 2

مرحله 6

یک لایه جدید ایجاد کنید و از یک براش نرم با رنگ کد #d1d9dd استفاده کنید تا هایلایت بیشتری در حاشیه خارجی گوزن بکشید. حالت ترکیبی لایه را به Overlay با 100 درصد مقدار Opacity تغییر دهید.

paint deers lightpaint deers lightpaint deers light

مرحله 7

کناره های گوزن هنوز خیلی شارپ هستند. برای تصحیح آن، یک افکت Gaussian Blur با مقدار 8px برای لایه گوزن اعمال کنید. بروی ماسک این فیلتر، از یک براش نرم سیاه رنگ استفاده کنید تا افکت محوی ملایم تنها دور گوزن دیده شود. 

deer gaussian blur deer gaussian blur deer gaussian blur
deer gaussian blur maskingdeer gaussian blur maskingdeer gaussian blur masking

مرحله 8

از ابتدا قرار بود که منبع اصلی نور را در میان و دوردست قرار دهیم، پس گوزن باید یک سایه روی زمین داشته باشد. یک لایه جدید زیر لایه گوزن بسازید و با نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک بروی نمایه thumbnail لایه گوزن، کادر انتخاب دور گوزن را لود کنید. ناحیه انتخاب شده را با رنگ سیاه پر کنید و آنرا در راستای افق برعکس کنید (Flip Horizontally). از کلیدهای Ctrl و T استفاده کنید و تصویر را بطوری تغییر شکل دهید که گویی سایه روی زمین افتاده است.

deer shadowdeer shadowdeer shadow

مقدار Opacity این لایه را به 60 درصد تغییر دهید و یک فیلتر Gaussian Blur با مقدار 4 پیکسل به این لایه اعمال کنید.

deer shadow gaussian blurdeer shadow gaussian blurdeer shadow gaussian blur

5. چطور شاخه‌ها و برگ‌ها را ایجاد کنیم

مرحله 1

شاخه ها را از پس زمینه سفید جدا کنید و آنها را در بالای شاخ‌های گوزن قرار دهید. کلیدهای Ctrl و T را بزنید و در حالت Warp شاخه ها را طبق شکل شاخ خم کنید.

add branchesadd branchesadd branches

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا شاخه‌ها را با شاخ‌های گوزن ترکیب کنید.

branches maskingbranches maskingbranches masking

مرحله 2

یک گروه از این شاخه‌ها ایجاد کنید و از یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Curves استفاده کنید تا آنها را تاریکتر کنید.

مرحله 3

تصویر برگ‌ها را باز کنید. بخش‌های مختلف برگ‌ها را بردارید و آنها را بروی شاخه‌ها قرار دهید. برگ‌ها را تکثیر کنید، تغییر اندازه دهید و بچرخانید تا نسبت به هم متفاوت به نظر برسند.

add leavesadd leavesadd leaves

مرحله 4

یک گروه از برگ‌ها ایجاد کنید. یک لایه تنظیمی Hue/Saturation اضافه کنید و مقدار saturation را برای آن بروی 38- قرار دهید.

leaves hue saturationleaves hue saturationleaves hue saturation

مرحله 5

از یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Curves استفاده کنید تا برگ‌ها را تاریک تر کنید.

leaves curvesleaves curvesleaves curves

مرحله 6

سایه برای شاخه‌ها و برگ‌ها همچون کاری که برای گوزن انجام دادیم ایجاد کنید. آنها را در بالای سایه ی شاخ گوزن قرار دهید و از آنجاییکه که نسبت به سایه ی شاخ از نور دورتر هستند، مقدار opacity را به 30 درصد تغییر دهید.

branches leaves shadowbranches leaves shadowbranches leaves shadow

6. چطور تغییرات نهایی را انجام دهیم

مرحله 1

یک لایه Color Fill در بالای لایه های دیگر ایجاد کنید و کد رنگ #909090 را انتخاب کنید. مقدار Opacity این لایه را به 20 درصد تغییر دهید.

whole scene color fill 1whole scene color fill 1whole scene color fill 1

از یک براش سیاه نرم با مقدار opacity در حدود 40 تا 45 درصد استفاده کنید تا اثر مه دار را بروی برخی نواحی، بخصوص در لبه ها کم کنید.

color fill 1 maskingcolor fill 1 maskingcolor fill 1 masking

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Curves ایجاد کنید و روشنی آنرا کم کنید. میان لایه را پاک کنید تا روشنی در میان حفظ شود.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

مرحله 3

یک لایه جدید ایجاد کنید و از یک براش نرم با رنگ #f2f2f2 استفاده کنید تا نور را در میانه ی دوردست جنگل بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Soft Light با Opacity مقدار 100 درصد تغییر دهید و از یک ماسک لایه استفاده کنید تا نور را در نواحی بالا و اطراف پای گوزن کم کنید.

paint middle lightpaint middle lightpaint middle light
middle light maskingmiddle light maskingmiddle light masking

مرحله 4

یک لایه جدید ایجاد کنید و حالت ترکیبی لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد برای opacity تغییر دهید.

tree lighttree lighttree light

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Gradient Map ایجاد کنید و رنگ های #6f5740 و #0082fb انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Soft Light با مقدار 90 درصد برای Opacity تنظیم کنید.

whole scene gradient map 1whole scene gradient map 1whole scene gradient map 1

مرحله 6

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Gradient Map ایجاد کنید و رنگ‌های #996a65 و #c6e6d3 را انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Soft Light با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2

مرحله 7

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای color balance اضافه کنید و مقادیر Midtones را تغییر دهید.

whole scene color balancewhole scene color balancewhole scene color balance

مرحله 8

یک لایه Color Fill ایجاد کنید و رنگ #1f0107 را بردارید. حالت ترکیبی این لایه را به Exclusion با Opacity مقدار 100 درصد قرار دهید.

whole scene color fill 2whole scene color fill 2whole scene color fill 2

مرحله 9

از یک لایه تنظیمی adjustment layer دیگر برای Gradient Map استفاده کنید و رنگ های #847c74 و #62a0b5 را انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Soft Light با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

whole scene gradient map 3whole scene gradient map 3whole scene gradient map 3

مرحله 10

یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Photo Filter ایجاد کنید و رنگ #0149ec را انتخاب کنید.

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

مرحله 11

از یک لایه تنظیمی adjustment layer برای Vibrance استفاده کنید تا افکت نهایی را بهبود بخشید.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

تبریک میگم، کار شما تمام شد!

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و چیز جدیدی یاد گرفته باشید. خوشحال میشویم نظرات و ایده‌های خود را در بخش زیر با ما در میان بگذارید. از کار با فتوشاپ لذت ببرید.

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.