Cyber Monday Sale 40% off unlimited courses & creative assets! 40% off unlimited assets! Save Now
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

ایجاد نوشته با افکت سنگ گداخته در فتوشاپ

by
Read Time:6 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش روش ایجاد نوشته با افکت سنگ گداخته در فتوشاپ را با استفاده از تکسچر و استایل لایه توضیح میدهیم. پس شروع میکنیم.

فایل های آموزش

فایل های زیر در طی تولید این آموزش استفاده شده اند.

مرحله 1

اول از همه لایه Background Texture را با فتوشاپ باز کنید و سپس با ابزار Type (کلید T) نوشته را بنویسید. برای این آموزش من از فونت Helvetica LT Std استفاده کردم، اما شما میتوانید این تکنیک ها را با استفاده از هر فونت و شکل دیگری اجرا کنید. برای کسب نتیجه ای مشابه با آنچه که من بدست آورده ام، نوشته را با فونت Helvetica LT Std ایجاد کنید. در منوی Window و انتخاب Character، پنل Character را باز کنید و پارامتر Size (اندازه) را به 425pt و پارامتر Kerning (تنظیم فاصله) را به 25- تغییر دهید.

مرحله 2

توجه کنید که حرف "D" هنوز کمی به حرف "S" نزدیک است. برای اصلاح آن، نشانگر ابزار Type را بین حروف D و S قرار دهید و مقدار Kerning را به 305- تغییر دهید. فاصله بین حروف باید یکدست باشد.

مرحله 3

بروی نمایه thumbnail لایه ی PSD کلیک دوبل کنید تا پنل استایل لایه را باز کنید. این افکت ها را اعمال کنید.

مرحله 4

این لایه را با زدن کلید Command (کلید Ctrl) و J تکثیر کنید، بروی نمایه thumbnail لایه کلیک راست را بزنید و بروی گزینه "Clear Layer Style" کلیک کنید. با این کار نوشته ی زیر با نوشته ی بالایی دقیقا مطابقت میکند و حالا میتوانیم افکت های بیشتری اضافه کنیم.

مرحله 5

تکسچر Magma Texture را در سند خود و زیر نوشته قرار دهید و و با استفاده از امکان Gradient Map (نگاشت گرادینت) آنرا تغییر دهید. این یک لایه تغییرات (adjustment) است که میتوانید تحت منوی Window و سپس Adjustments آن را بیابید. این گرادینت را فقط به تکسچر اعمال کنید.

مرحله 6

مطمئن شوید که تکسچر بالای پس زمینه در پنل لایه هاست. سپس حالت ترکیبی Blending Mode لایه را به Linear Dodge Add و مقدار Opacity لایه را به 36% تغییر دهید. این کار رنگ ها و جزئیات پس‌زمینه را شدید میکند. با استفاده از یک براش بزرگ ملایم (ابزار Brush با کلید B) با سختی 0% ، کناره ها را پاک کنید تا ناحیه روشنتری زیر نوشته داشته باشیم.

مرحله 7

بروی هر دو لایه نوشته PSD کلیک کنید، کلیک راست را بزنید و گزینه Convert into Smart Object را انتخاب کنید. یک لایه جدید با عنوان "Shadows" بسازید و با استفاده از ابزار Brush (کلید B) کمی سایه زیر نوشته ایجاد کنید. از یک براش سیاه رنگ با سختی 0% و سایز 280px استفاده کنید.

مرحله 8

حالا تعدادی نقاط روشن نارنجی با استفاده از ابزار Brush (کلید B) اضافه کنید، یک افکت Gaussian Blur اعمال کنید و حالت ترکیبی Blend Mode را به Linear Dodge Add تغییر دهید و مقدار Opacity آنرا در حدود 45% قرار دهید.

مرحله 9

لایه Smart Object با عنوان "PSD" را انتخاب کنید، آنرا تکثیر کنید و آنرا Smudged Layer بنامید و در نهایت آن را به تصویر تبدیل کنید (کلیک راست و سپس انتخاب گزینه Rasterize) ما میخواهیم کناره‌های نوشته را که داغ و سوزان هستند محو کنیم. ما از ابزار Smudge Tool (کلید R) با strength مقدار 30 درصد و یک براش با hardness (سختی) 30% استفاده میکنیم. کناره ها را طوری با ابزار Smudge براش بکشید که حالت محو در حال ذوب شدن داشته باشد.

مرحله 10

به لکه زدن با ابزار Smudge ادامه دهید، شکل تکسچر را دنبال کنید و بطور تصادفی چیزی اعمال نکنید. از ابزار smudge (کلید R) با اندازه بزرگتر برای نواحی نارنجی استفاده کنید. با یک لایه تغییرات Adjustment Layer ، یک کنتراست با افکت Curves اضافه کنید.

مرحله 11

یک لایه جدید (New Layer) بسازید و با یک براش سیاه (ابزار براش کلید B)، سختی (hardness) برابر با 0% ، کمی سایه بروی نوشته بکشید. در نهایت مقدار Opacity این لایه را تا %40 کاهش دهید.

مرحله 12

به همان شکلی که قبلا سایه ایجاد کردیم کمی نور نارنجی اضافه کنید.  این بار تنظیمات حالت ترکیبی Blending Mode را به Color Dodge تغییر دهید و از یک رنگ نارنجی روشن استفاده کنید. از افکت Gaussian Blur استفاده کنید. تحت منوی Filter و سپس در Blur ، گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید تا تن رنگی ملایم اولیه را بدست بیاورید.

مرحله 13

مقداری هایلایت با کشیدن براش سفید ملایم روی کار ایجاد کنید و سپس حالت ترکیبی Blending را به Overlay تغییر دهید.

مرحله 14

حالا تکسچر Smoke Texture را قرار دهید، با رفتن به منوی Image ، در Adjustments و انتخاب گزینه Desaturate (کلید Shift + Command/Ctrl + U) رنگ آنرا حذف کنید. با حذف بخش های غیرضروری بکمک ابزار Eraser آنرا با نوشته تطبیق دهید و آنرا با ابزار Warp (کلید Command/Ctrl و T) تغییر شکل دهید. خیلی مهم است که حالت ترکیبی Blending Mode تصویر دود را به Screen تغییر دهید. از افکت Levels (کلید Command/Ctrl و L) استفاده کنید تا کنتراست را کم و زیاد کنید و از ابزار Smudge برای تغییرات نهایی استفاده کنید.

مرحله 15

به اضافه کردن تصویر بیشتری از دود به ترکیب بندی ادامه دهید، آنرا تغییر شکل دهید و بروی آن لکه ی smudge بزنید. این بخش بیشتر تجربی است. به آزمایش کردن ادامه دهید تا نتیجه ای راضی کننده بدست آورید. تصویر جرقه های Sparkles را در سند قرار دهید.

مرحله 16

حالت ترکیبی (Blending Mode) لایه را به Color Dodge تغییر دهید و سپس با استفاده از ماسک لایه بعضی نواحی (بخصوص نواحی خارج از حروف) را حذف کنید، چون زیاد به آن احتیاج نداریم.

مرحله 17

در زیر میتوانید ماسک لایه را در سمت چپ و افکت نهایی را در حالیکه لایه Sparkles در حالت ترکیبی (Color Dodge) قرار دارد و یک ماسک لایه به آن اعمال شده است در سمت راست ببینید. برای دیدن ماسک لایه، در حالیکه کلید Alt را نگه داشته اید بروی نمایه thumbnail کلیک کنید.

تصویر نهایی

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads