Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

روش ساخت ترکیب تصویر یک منظره تاریک علمی‌تخیلی با ادوبی فتوشاپ

by
Read Time:8 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش روش ساخت ترکیب تصویر یک منظره تاریک علمی‌تخیلی با ادوبی فتوشاپ را به شما نشان خواهم داد.

ابتدا با استفاده از دو تصویر، زمینه را ایجاد میکنیم. سپس، ستاره‌ها را وارد میکنیم و سیارات را اضافه میکنیم. بعد از آن کوه‌های غبارآلود و همینطور تخته سنگ بزرگ در میان تصویر پس زمینه را اضافه خواهیم کرد. از چندین لایه تنظیمی adjustment استفاده میکنیم تا رنگ و کنتراست کل صحنه را تغییر دهیم. در نهایت، افکت نوری را ایجاد میکنیم.

در صورتی که دنبال منابعی از قبیل براش، تکسچر، مدل سه بعدی و عکس برای کار ترکیب تصاویر هستید، میتوانید همه ی این موارد را در وبسایت‌های Envato Elements و Envato Market بیابید.

فایل‌های آموزش

فایل‌های زیر در حین تولید این آموزش استفاده شده‌اند:

1. چطور زمینه اصلی تصویر را ایجاد کنیم

مرحله 1

یک سند جدید با ابعاد 1920x1080px ایجاد کنید و آنرا با سفید پر کنید:

new filenew filenew file

مرحله 2

تصویر منظره را باز کنید و از ابزار Magic Wand (کلید W) استفاده کنید تا فقط خود منظره را از تصویر جدا کنید. این بخش را روی یک صفحه سفید ببرید و با استفاده از ابزار Move (کلید V) آنرا در پایین قاب قرار دهید. این لایه را با Smart Object تبدیل کنید.

add landscapeadd landscapeadd landscape

مرحله 3

چند نمونه جزئیات ناخواسته روی زمین قرار دارند. برای تصحیح آنها، یک لایه جدید بسازید و آنرا بصورت Clipping Mask قرار دهید. از ابزار Clone (کلید S) استفاده کنید تا جزئیات نشان داده شده را حذف کنید.

landscape cloninglandscape cloninglandscape cloning

مرحله 4

به منوی Layer بروید و در New Adjustment Layer ، افکت Color Balance را انتخاب کنید و تنظیمات Midtones را تغییر دهید:

landscape color balancelandscape color balancelandscape color balance

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید و مقدار Saturation را روی 82- قرار دهید:

landscape hue saturationlandscape hue saturationlandscape hue saturation

مرحله 6

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Curves بسازید و روشنایی را کاهش دهید. در این ماسک لایه، یک براش گرد سافت با رنگ سیاه انتخاب کنید (براش سافت سیاه) و مقدار Opacity را تا 10 یا 15 درصد کم کنید تا میانه زمین را تا حدی نمایش دهید.

landscape curves landscape curves landscape curves
landscape curves maskinglandscape curves maskinglandscape curves masking
landscape curves masking resultlandscape curves masking resultlandscape curves masking result

مرحله 7

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با یک رنگ خاکستری 50 درصد پر کنید:

landscape burn toollandscape burn toollandscape burn tool

ابزار Burn (کلید O) را فعال کنید و آنرا روی گستره رنگ تون میانی (Midtones Range) قرار دهید و با مقدار Exposure حدودا 25 درصد، سمت چپ منظره را تاریک کنید. میتوانید ببینید که من چطور با حالتهای ترکیبی Normal و Overlay این کار را انجام دادم.

landscape burning resultlandscape burning resultlandscape burning result

مرحله 8

تصویر آسمان را باز کنید. از ابزار کادر مستطیلی Rectangular Marquee (کلید M) استفاده کنید تا فقط آسمان را انتخاب کنید و آنرا در نیمه بالایی قاب اصلی قرار دهید. این لایه را زیر گروه Landscape قرار دهید و مقدار Opacity آنرا را به 50 درصد کاهش دهید.

add skyadd skyadd sky

مرحله 9

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Curves ایجاد کنید و مقدار روشنایی Lightness را بالا ببرید. روی این ماسک لایه، از یک براش سافت سیاه استفاده کنید تا میانه آسمان را پاک کنید، از اونجایی که میخواهیم منبع نور را در آنجا قرار دهیم.

sky curves 1sky curves 1sky curves 1

مرحله 10

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا سمت چپ را تاریک‌تر کنید، چون در حال حاضر کمی روشنتر از سمت راست است. در سمت راست و همینطور در مرکز براش بکشید تا اندکی نور را نشان دهید.

sky curves 2sky curves 2sky curves 2

مرحله 11

برای تاریک‌تر کردن سمت چپ، یک لایه جدید بسازید و از یک براش سافت با رنگ #8f939d استفاده کنید تا در آن بخش براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Multiply با مقدار 100 درصد برای Opacity تغییر دهید.

darken skydarken skydarken sky

مرحله 12

از یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Color Balance استفاده کنید و تنظیمات تون‌های میانی را تغییر دهید تا آسمان را بیشتر بنفش کنید:

sky color balancesky color balancesky color balance

2. چطور ستاره‌ها را اضافه کنیم

مرحله 1

تصویر ستاره‌ها را روی سند اصلی قرار دهید و حالت ترکیبی آنرا به Linear Dodge با مقدار 100 درصد برای Opacity تغییر دهید.

add starsadd starsadd stars

مرحله 2

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید تا اشباع رنگ افکت را کم کنید.

stars hue saturationstars hue saturationstars hue saturation

مرحله 3

از یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Levels استفاده کنید تا روشنایی افکت را کاهش دهید.

star levelsstar levelsstar levels

مرحله 4

روی آیکون دوم در پایین پنل Layers کلیک کنید تا یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش سافت سیاه استفاده کنید تا ستاره‌ها را روی زمین پاک کنید و قابلیت دیدن افکت را در ناحیه‌ی آسمان کاهش دهید.

stars maskingstars maskingstars masking

3. چطور سیاره‌ها را وارد کنیم

مرحله 1

تکسچر سیاره را باز کنید. این آموزش را بررسی کنید تا ببینید چطور یک سیاره ایجاد کنید. سیاره را در صفحه اصلی بکشید و آن را در میانه بالا قرار دهید. این لایه را دو بار تکثیر کنید و آنها را کوچک کنید و در دو سمت تصویر بزرگ اول قرار دهید.

add planetsadd planetsadd planets

مرحله 2

یک ماسک به دو لایه سیاره کوچک اضافه کنید و آنها را در آسمان فید کنید.

planets maskingplanets maskingplanets masking

مرحله 3

روی لایه سیاره بزرگ کلیک دوبل کنید، گزینه‌های Inner Shadow و Outer Shadow را انتخاب کنید. رنگ سایه را روی #f4f5f6 و رنگ درخشش را سفید کنید.

big planet inner shadowbig planet inner shadowbig planet inner shadow
big planet outer glowbig planet outer glowbig planet outer glow
big planet layer style resultsbig planet layer style resultsbig planet layer style results

مرحله 4

این لایه‌های سیاره‌ای انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl و G را بزنید تا یک گروه برای آنها ایجاد کنید. حالت ترکیبی این گروه را به Normal با مقدار 100 درصد برای Opacity تنظیم کنید و از یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Hue/Saturation در این گروه استفاده کنید تا اشباع رنگ سیارات را کاهش دهید.

planets hue saturationplanets hue saturationplanets hue saturation

مرحله 5

یک لایه تنظیمی Adjustment از افکت Color Balance ایجاد کنید تا رنگ سیارات را تغییر دهید. روی این ماسک لایه، از یک براش سافت سیاه استفاده کنید تا تاثیر رنگ ارغوانی را روی سیارات کوچک کاهش دهید.

planets color balanceplanets color balanceplanets color balance

مرحله 6

یک لایه تنظیمی Adjustment از افکت Curves اضافه کنید تا سیارات را تاریک کنید. روی بخش‌های پایینی سیارات نزدیک به نور میانی پس زمینه براش بکشید.

planets curves 1planets curves 1planets curves 1

مرحله 7

از یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا نور بیشتری روی بخش پایین‌تر سیارات قرار دهید. روی نواحی بالای سیارات براش بکشید تا تاثیر این لایه تنظیمی Adjustment را نداشته باشند.

planet curves 2planet curves 2planet curves 2

مرحله 8

یک لایه تنظیمی Adjustment دیگر با افکت Curves ایجاد کنید تا سیارات (بخصوص سیاره بزرگ) را مه‌دارتر و بیشتر ترکیب شده در آسمان ایجاد کنید.

planets curves 3planets curves 3planets curves 3

4. چطور کوه‌های پس‌زمینه را بسازیم

مرحله 1

کوه‌ها را از آسمان جدا کنید و آنها را به سمت چپ منظره اضافه کنید. مقدار Opacity را برای این لایه تا 70 درصد کم کنید.

add mountain 1add mountain 1add mountain 1

مرحله 2

این لایه را تکثیر کنید و در راستای افق معکوس کنید (به منوی Edit بروید و در Transform ، گزینه Flip Horizontal را انتخاب کنید). آنرا به سمت راست تکان دهید و مقدار Opacity آنرا روی 90 درصد قرار دهید.

add moutain 2add moutain 2add moutain 2

مرحله 3

به هر یک از این لایه‌ها یک ماسک اضافه کنید و از یک براش سافت سیاه استفاده کنید تا نواحی روی زمین را حذف کنید و مقدار Opacity کوه‌ها را در پس‌زمینه کاهش دهید.

mountains maskingmountains maskingmountains masking

مرحله 4

گروهی برای لایه‌های کوه بسازید و از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا روشنایی آنها را تغییر دهید تا مطابق با منظره شود.

mountains curvesmountains curvesmountains curves

5. چطور تخته سنگ را اضافه کنیم

مرحله 1

تخته سنگ را از زمینه ببرید و در میان زمینه سند اصلی قرار دهید. از یک ماسک لایه و براش نیمه سافت سیاه استفاده کنید تا بخش پایین آنرا پاک کنید و تخته سنگ را با زمین موجود در تصویر ترکیب کنید.

add rockadd rockadd rock
rock maskingrock maskingrock masking

مرحله 2

از یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید و مقدار Saturation را تا 66- کاهش دهید.

rock hue saturationrock hue saturationrock hue saturation

مرحله 3

تخته سنگ نسبت به زمینه خیلی روشن است، بنابراین یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا آنرا تاریک کنید.

rock curves 1rock curves 1rock curves 1

مرحله 4

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید و مقادیر Midtones را تغییر دهید:

rock color balancerock color balancerock color balance

مرحله 5

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با مقدار 100 درصد برای Opacity تغییر دهید و آنرا با یک رنگ خاکستری 50 درصد پر کنید. از ابزار Dodge و Burn استفاده کنید تا کناره‌های روشنی را برای نقشه برجسته تخته سنگ و در جاهایی که باید توسط نور زمینه روشن شود براش بکشید.

rock DBrock DBrock DB

مرحله 6

از یک لایه تنظیمی Adjustment دیگر برای افکت Curves استفاده کنید تا نقشه برجسته تخته سنگ را ملایم تر و مه دارتر کنید. روی بقیه نواحی طوری براش بکشید که کنتراست و سایه‌ی آن نواحی حفظ شود.

rock curves 2rock curves 2rock curves 2

6. چطور تنظیمات لازم را انجام دهیم

مرحله 1

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Gradient Map روی بقیه لایه‌ها ایجاد کنید و رنگ‌های #a58869 و #94ece5 را انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Soft Light با مقدار 90 درصد Opacity تغییر دهید.

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

مرحله 2

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا کناره‌های منظره را تاریک‌تر کنید. در میان زمینه براش بکشید تا آنرا روشنتر از کناره‌ها کنید.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

مرحله 3

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Photo Filter ایجاد کنید و رنگ #1200ec را انتخاب کنید:

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

مرحله 4

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید و تنظیمات Midtones و Highlights را تغییر دهید:

whole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtones
whole scene color balance highlightswhole scene color balance highlightswhole scene color balance highlights

مرحله 5

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا در میان نور بیشتری قرار دهید. در کناره‌ها براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی Adjustment قرار نگیرند.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2
whole scene curves 2 maskingwhole scene curves 2 maskingwhole scene curves 2 masking
whole scene curves 2 resultwhole scene curves 2 resultwhole scene curves 2 result

مرحله 6

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا کنتراست کل صحنه را افزایش دهید. نواحی انتخاب شده نشان میدهند که در کجای ماسک لایه باید براش بکشید.

whole scene curves 3whole scene curves 3whole scene curves 3

7. چطور افکت نوری را ایجاد کنیم

مرحله 1

ابتدا یک لایه جدید بسازید و از یک براش سافت با رنگ #b1c0d9 استفاده کنید تا لکه‌ای روی صفحه بکشید. بعد از آن، رنگ براش را به #cddbf3 تغییر دهید تا لکه‌ی کوچکتری روی مرکز قبلی بکشید.

light spot 1light spot 1light spot 1

این لایه را به یک Smart Object تبدیل کنید و از ابزار Free Transform (کلیدهای Ctrl و T) استفاده کنید تا آنرا بزرگتر و بسیار باریکتر کنید.

light 1 resultlight 1 resultlight 1 result
light 1 transforminglight 1 transforminglight 1 transforming

یک ماسک به این لایه اضافه کنید تا خط در تخته سنگ فید شود و مثل شکاف به نظر برسد.

light 1 maskinglight 1 maskinglight 1 masking

مرحله 2

یک لایه جدید ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #f5f7fb استفاده کنید تا روی لکه ی موجود یک لکه ی نوری ایجاد کنید. از کلیدهای Ctrl و T و یک ماسک لایه استفاده کنید تا لکه ی نور همچون پرتوی ظریفی به نظر برسد.

light 2light 2light 2

مرحله 3

روی یک لایه جدید، از یک براش سافت با رنگ #cddbf3 استفاده کنید تا در میان هایلایت را براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

light 3 light 3 light 3

این لایه را تکثیر کنید تا نور را شدیدتر کنید.

light 3 copylight 3 copylight 3 copy

مرحله 4

برای ایجاد شعله نور، ابزار کادر مستطیلی Rectangular Marquee را بردارید تا یک مربع بکشید و مقدار Feather Radius را هم روی 2 قرار دهید. از یک براش سافت بزرگ با رنگ #cddbf3 استفاده کنید تا در سمت راست لکه ایجاد کنید.

light 4 spotlight 4 spotlight 4 spot

کلیدهای Ctrl و D را بزنید تا انتخاب را بردارید و از کلیدهای Ctrl و T استفاده کنید تا آنرا بسیار باریکتر کنید (این لایه را قبل از تغییر شکل به Smart Object تبدیل کنید). آنرا به سمت ناحیه شکاف نور جابجا کنید.

light 4 tranforminglight 4 tranforminglight 4 tranforming

از یک ماسک لایه استفاده کنید تا بخش بالا و پایین را حذف کنید تا بیشتر در سمت چپ شکاف نور قابل دیدن باشد.

light 4 resultlight 4 resultlight 4 result

مرحله 5

از یک براش کوچک با رنگ #ff89aa استفاده کنید تا در راستای خط نور براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Hard Light با مقدار Opacity برابر با 100 درصد تنظیم کنید.

light 5light 5light 5

مرحله 6

از براشی مشابه استفاده کنید تا حول شکاف نوری براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Soft Light با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و روی آن ماسک بکشید تا تاثیر قرمز خیلی ظریف دیده شود.

light 6light 6light 6

مرحله 7

یک لایه تنظیمی Adjustment با افکت Vibrance روی بالای لایه ها ایجاد کنید تا افکت نهایی را تکمیل کنید.

vibrance adjustmentvibrance adjustmentvibrance adjustment

تبریک میگویم، کار شما تمام است!

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و چیز جدیدی برای پروژه‌های خودتان یاد گرفته باشید. در صورت تمایل نتایج خود را به اشتراک بگذارید یا نظر خود را در بخش پایین قرار دهید. از کار با فتوشاپ لذت ببرید!

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads