Magazine Templates

Create stunning magazines with professional templates. Download templates for everything from fashion to travel, and design beautiful magazines in no time.
  1. چطور یک طرح حرفه‌ای برای مجله بسازیم

    چطور یک طرح حرفه‌ای برای مجله بسازیم

    Tutorial Intermediate

    چند باری در هر ماه، پست‌های مورد علاقه خوانندگانمان را در کل تاریخچه‌ی وکتوری +Tuts بازبینی و مرور میکنیم. این آموزش از Otto Coster اولین بار در 4 آگوست 2010...