Learn 3D Design

Bring your ideas to life in three dimensions with our 3D design tutorials. From modeling to animation, we'll help you create amazing visual experiences.
 1. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش 14

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا – بخش 14

  Tutorial Intermediate

  نرم افزار مایا را باز کنید. فایل Rocket.mb که همراه با این آموزش فراهم شده را وارد کنید.

 2. روش ساخت یک درخت به سبک Low Poly در Cinema 4D

  روش ساخت یک درخت به سبک Low Poly در Cinema 4D

  Tutorial Intermediate

  این آموزش را قدم به قدم دنبال کنید تا یک مدل درخت به سبک Low Poly بسازید و از آن در بازی‌های ویدیویی، طراحی گرافیک و پروژه‌های تصویرسازی استفاده کنید و در...

 3. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 13

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 13

  Tutorial Intermediate

  1. ساختن کانتینر Fluid Dynamics (دینامیک سیالات)

 4. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 12

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 12

  Tutorial Intermediate

  نرم افزار مایا را باز کنید.

 5. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 11

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 11

  Tutorial Intermediate

  نرم افزار مایا را باز کنید.

 6. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 10

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 10

  Tutorial Intermediate

  مرحله 1 برنامه مایا را باز کنید.

 7. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 9

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 9

  Tutorial Intermediate

  1. ایجاد یک کانتینر برای fluid dynamics (شبیه سازی دینامیک سیالات)

 8. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 8

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 8

  Tutorial Intermediate

  برنامه مایا را باز کنید. یک باکس و یک سطح زمین همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده بسازید.

 9. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 7

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 7

  Tutorial Intermediate

  با این روش، فقط میتوانید اشکال ایجاد شده در صفحه را بشکنید. برای شکاندن اشکال تصادفی مختلف، لازم است که از روش دیگری که در بخش بعدی آموزش به شما نشان خواهم...

 10. روش ساخت یک خانه‌ی سه‌بعدی کوچک در 3D Studio Max

  روش ساخت یک خانه‌ی سه‌بعدی کوچک در 3D Studio Max

  Tutorial Intermediate

  دنبال این هستید که خانه‌ای به سبک low-poly بسازید تا از آن برای طراحی گرافیکی و پروژه‌های تصویرسازی خودتان استفاده کنید؟ یا شاید بخواهید کمی مدلسازی سه‌بعدی...

 11. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 6

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 6

  Tutorial Intermediate

  نرم افزار مایا را باز کنید.

 12. درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 5

  درک مفاهیم دینامیک و ذرات در مایا - بخش 5

  Tutorial Intermediate

  نرم افزار مایا را باز کنید.