Learn about Animals

Drawing animals can be a fun and rewarding experience. Discover tips and techniques for capturing the beauty and complexity of the animal kingdom through drawing.
 1.  چطور یک پلیکان فوری را در Adobe Illustrator درست کنیم.

   چطور یک پلیکان فوری را در Adobe Illustrator درست کنیم.

  Tutorial Beginner

  این یک آموزش فوری هست و سخت نیست. این آموزش مناسب تازه کارهاست، بنابراین می توانید این آموزش را تمام کنید و نتیجه کار را به آسانی بدست آورید. اگر هنوز...

 2.  چطور تصویر یک خرس قطبی کارتونی را در Adobe Illustrator درست کنیم.

   چطور تصویر یک خرس قطبی کارتونی را در Adobe Illustrator درست کنیم.

  Tutorial Beginner

  امروز می خواهیم تصویر یک خرس قطبی کارتونی تو دل برو و بامزه رو درست کنیم. این آموزش برای تازه کارها مناسب است و درک و انجام دادن از روی این آموزش بسیار آسان...

 3. روش ایجاد یک صحنه جنگلی اسرارآمیز با ادوبی فتوشاپ

  روش ایجاد یک صحنه جنگلی اسرارآمیز با ادوبی فتوشاپ

  Tutorial Intermediate

  در این آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطور یک صحنه جنگلی اسرارآمیز با یک گوزن فانتزی ایجاد کنید. ابتدا ساختار صحنه را با چند تصویر از جنگل و درختان ایجاد...