1. Design & Illustration
  2. Graphic Design
  3. 3D Design

Vytvořit scénu balónu horký vzduch z čaroděje ze země Oz v aplikaci Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 10 min
This post is part of a series called The Wizard of Oz.
Fly, My Pretty! How to Draw a Winged Monkey Step by Step
Click Your Heels Twice: How to Draw Sequin Ruby Slippers

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Na oslavu našeho Čaroděj ze země Oz týden Envato Tuts + chtěl jsem vytvořit zářivé a barevné scény velkého a mocného kouzelníka vstup do země Oz.

Tento výukový program funkce práce s 3D nástroje aplikace Photoshop vytvořit bublinu, vysoce užitečná technika pro maskování obrazy oblaků a další metody pro vytvoření měkké, sen jako vzhled. Postupujte a ztratit se v našem kouzelném světě vrstev a masek a filtrů... Ach můj!

1. shromáždit prostředky

Než začnete, nezapomeňte stáhnout přiložený soubor WizardofOzBalloonTutorial.zip obsahující čtyři vlastní soubory, které mají být použity pro tento projekt:

  • BalloonDecal.jpg
  • CityOutline.png
  • OzLandscape.jpg
  • Tornado.PSD

Následující burzovní prostředky se také používají k dokončení projektu:

2. létající balón

Teď, když máme všechny prvky, které jsou připraveny, nastavíme Čarodějova horkovzdušný balón v letu.

Krok 1

Otevřete soubor OzLandscape.jpg v aplikaci Photoshop. To bude sloužit jako prostředí pro naše magické, technicolor, vzdušné dobrodružství.

Open the OzLandscapejpg imageOpen the OzLandscapejpg imageOpen the OzLandscapejpg image

Krok 2

Přejděte na 3D video nová 3D vrstva ze souboru a vyberte soubor balloon.obj. Po zobrazení výzvy pro velikost, stačí přijměte výchozí hodnoty. Photoshop importuje 3D model a přepne do 3D prostoru.

Import the 3D balloon modelImport the 3D balloon modelImport the 3D balloon model

Krok 3

Lana balónu jsou velmi rušivě, takže je skrýt tím, že najde síť v panelu 3D Kanapi a přepínání viditelnosti oka vedle ní.

Hide the ropesHide the ropesHide the ropes

Krok 4

V panelu 3D vyberte scénu vrstvu a použijte nástroj přesun umístěte scénu pohledu tak, aby balon je nahoře vpravo od složení. Otočte pohled, aby balónek se zdá být v nižších polohách než fotoaparát.

Move the scene view to place the balloon at the top rightMove the scene view to place the balloon at the top rightMove the scene view to place the balloon at the top right

Krok 5

V panelu 3D přepněte na kartu materiály a vyberte druhý materiál v seznamu, který by měl být materiál hlavní bublinu. V panelu Vlastnosti klepněte na ikonu dokumentu vedle difúze barvu a vyberte nahradit textury. Přímé aplikace Photoshop do BalloonDecal.jpg souboru, který chcete mapovat na obrázku na balónek.

Map the decal texture onto the balloonMap the decal texture onto the balloonMap the decal texture onto the balloon

Krok 6

Klepněte znovu na ikonu stejného dokumentu a vyberte možnost upravit vlastnosti UV. Toto nastavení upraví, jak je textura roztažený po povrchu balónu. V části dlaždice, změňte U / X 2 a V/Y do 1.3. To by mělo nastavit texturu ve správné velikosti. Pak pomocí hodnoty posunu snímku texturu a okolí na plochu umístit do umístění, které vypadá dobře.

Edit the UV propertiesEdit the UV propertiesEdit the UV properties

Umístění textury na bublinu by měl vypadat podobně jako tento.

Texture placement on the balloonTexture placement on the balloonTexture placement on the balloon

Krok 7

Vraťte se do materiálu. První materiál v seznamu by měl být základna balónek a většina povrchu koš. Změníte difúze barvu na #8a504b.

change the color of the basketchange the color of the basketchange the color of the basket

Krok 8

Klepněte na kartu světla 3D panelu a vyberte nekonečné světlo 1. Použijte nástroj přesun (V) nastavit indikátor, takže světlo přichází zpoza balónek. Cílem je, aby odpovídaly směr světla ve scéně. Nastavte intenzitu světla na 144 % a Měkkost stínu na 25 %.

Set the light to match the photoSet the light to match the photoSet the light to match the photo

Krok 9

Používejte nástroj obdélníkový výběr (M) k vytvoření výběr zcela po celém balónku. Ve spodní části panelu 3D stiskněte tlačítko vykreslit. Buďte trpěliví, zatímco Photoshop vykreslí balónek – to může chvíli trvat!

Render the balloonRender the balloonRender the balloon

Krok 10

Po dokončení vykreslení, zkopírujte vykreslený pixelů do nové vrstvy s vrstvou video nové video Layer Via Copy (Control-J). Skryjte původní 3D vrstvu. To zajišťuje, že tavené pixely jsou zachovány nejekonomičtější řešení upravitelného 3D vrstvu.


Krok 11

Vylepšete barvy vykreslené balón přidáním vrstvu úprav živost. Klip vrstvy úprav na tavené vrstvu s vrstvou video vytvořit ořezovou masku (Alt-Control-G). Potom nastavte živost na + 21 a sytost + 39.

Enhance the balloon colors with a Vibrance adjustment layerEnhance the balloon colors with a Vibrance adjustment layerEnhance the balloon colors with a Vibrance adjustment layer

3. Smaragdové město

S průvodcem, takže jeho vstupní halou potřebujeme vidět jeho cíl, Smaragdové město! Připravil jsem již město obraz pro vás k použití. Je to část původní přílohu stáhli na začátku kurzu.

Krok 1

Přejděte na soubor video umístit vložený a vyberte CityOutline.png soubor ze sady souborů v připojených zip složky. Obraz města se importuje jako inteligentní objekt. Měřítko obrazu a umístěte jej na pozadí scény.

Add the city to the backgroundAdd the city to the backgroundAdd the city to the background

Krok 2

Nemůžeme mít Smaragdové město, modrá můžeme? Změnit barvu města tím, že půjdete do Image video úpravy video odstín/sytost. Zaškrtněte políčko Kolorovat a nastavte odstín 116, sytost až 41 a světlost až + 24.

Change the color of the Emerald CityChange the color of the Emerald CityChange the color of the Emerald City

Krok 3

Přidejte masku vrstvy do vrstvy města a používat Měkký kulatý kartáč s černou barvou zamaskujte dolním okraji města, takže rovnoměrněji zapadá do krajiny.

mask out the bottom of the citymask out the bottom of the citymask out the bottom of the city

Krok 4

Přidat vrstvu úprav odstín/sytost a připněte si ho do města vrstvu s vrstvou video přidat ořezovou masku (Alt-Control-G). Nastavte sytost – 56 a vyplníme černou masku vrstvy úprav. Pak použít na stěny budov odbarvený efekt, takže město není přesně stejným tónem zelené pomocí štětce s bílou barvou.

Add a destaurated effect to give depth to the city buildingsAdd a destaurated effect to give depth to the city buildingsAdd a destaurated effect to give depth to the city buildings

Krok 5

Přidejte novou vrstvu pro město záblesky a nastavte režim prolnutí na obrazovku. Pak použijte měkký kartáček na 40 % krytí s bledě žlutý tón #eaf669 přidat nějaké tahy mihotavým světlem kolem některé z městské věže.

add some glowing yellow lights to the cityadd some glowing yellow lights to the cityadd some glowing yellow lights to the city

Krok 6

Přejít na filtr video rozostření video Gaussovské rozostření a nastavte Poloměr rozostření na 3 pixelů. To dává městu měkké, zářící světelný efekt nad budovami.

Blur the city gleamsBlur the city gleamsBlur the city gleams

Krok 7

Město záře vrstvu pod vrstvou město a nastavte režim prolnutí na obrazovku. Použití přechodu nástroj (G) s popředí do průhledné přednastaveny, kruhového tvaru a krytí na 60 %. Spusťte přechodu přímo za městem a vytáhněte ji asi třikrát velikost vrstvy města.

Add a gradient glowAdd a gradient glowAdd a gradient glow

Krok 8

Přidáte novou vrstvu nad vrstvu město záblesky barva Wash efekt. Nastavte režim prolnutí Zesvětlit a Měkký kulatý štětec (B) s 20 % neprůhlednost. Nastavte barvu barva na světle zelené barvy, #a7e31d. Jemně vybudovat efekt záře barvu na vrcholky okolních kopců a ve městě.

Adding a soft color washAdding a soft color washAdding a soft color wash

Krok 9

Přidejte novou vrstvu pro město mraky a nastavte režim prolnutí na obrazovku. Použijte nástroj štětec (B) s přednastavenou stopu Chalk 36 pixelů. Použijte světle hnědý odstín #aea058 a vybudovat vrstvu mraků kolem paty z města. Pomocí tohoto štětce Neklepejte na tlačítko a přetáhněte, ale spíše pomocí několika kliknutí "dab" s kartáčem.

Paint in some cloudy areas at the base of the cityPaint in some cloudy areas at the base of the cityPaint in some cloudy areas at the base of the city

4. twister!

Krok 1

Otevřete dokument, Tornado.psd z připojené soubory. Tento soubor obsahuje složku, která obsahuje tři vrstvy pro tornado. Použijte nástroj přesun (V) přetáhnout celou složku nad hlavní projekt dokumentu a umístěte jej v pravém horním rohu složení.

Bring in the twister from the attached fileBring in the twister from the attached fileBring in the twister from the attached file

Krok 2

Fantasy-220092.jpg soubor otevřít a vyberte sky oblast obrazu nástrojem obdélníkový výběr (M). Pak přejděte do nabídky Úpravy video Copy (CTRL-C).

Open the fantasy-220092 image and copy the sky areaOpen the fantasy-220092 image and copy the sky areaOpen the fantasy-220092 image and copy the sky area

Přepněte do souboru hlavního projektu a přejděte do části Upravit video vložit a vložte zkopírovaný mraky jako vrstvu. Přetáhněte tuto vrstvu pod vrstvu bubliny. Změňte režim prolnutí násobit a použijte úpravy video libovolná transformace (CTRL-T) pro škálování vrstvy a umístěte ji tak, aby nejsvětlejší místo zarovná s městem.

Paste the clouds into the main compositionPaste the clouds into the main compositionPaste the clouds into the main composition

Krok 3

Je na čase začít budování nějaké vážné mraky! Přejděte na soubor video umístit vložený a vyberte soubor bouřka 567678.jpg. Photoshop umístí obraz jako inteligentní objekt. Otoč s upravit video transformovat video otočit o 180. Pak pomocí úpravy video transformovat video Warp dostat warp klec. Pomocí úchytů warp zalomení vrstvu mraků kolem dolní části obrazu.

Warp the thunderstorm image around the sceneWarp the thunderstorm image around the sceneWarp the thunderstorm image around the scene

Krok 4

Chcete-li získat mraky vypadal správně, zde je opravdu užitečné maskovací trik, který se používá k definování průhlednost vrstvy vlastní jas. Přejít na výběr video vybrat vše (CTRL A) a potom upravte video Copy (CTRL C). Používejte tlačítko Přidat masku vrstvy v dolní části panelu Vrstvy vytvoříte masku vrstvy bouřka.

Copy the layer pixels then add a layer maskCopy the layer pixels then add a layer maskCopy the layer pixels then add a layer mask

Krok 5

Alt klepnout na miniaturu masky zobrazíte přímo. Pak přejděte do nabídky Úpravy video vložit (CTRL-V) vložte pixely zkopírované do masky. Použijte nástroj přesun (V) Přichytit pixely zkopírované na dolním okraji masky. Přejděte na Vybrat video odznačit (Control-D) Chcete-li zrušit výběr.

Paste teh copied pixels into the maskPaste teh copied pixels into the maskPaste teh copied pixels into the mask

Krok 6

Alt klepnout na miniaturu masky znovu, aby zjistili, jak maska ovlivňuje vrstvy. Přejděte na obrázek video úpravy video Invertovat (Control-já) vyměnit světla a tmavé masky. Pak používejte velký Měkký kulatý štětec na masky upravte vzhled malováním v krajích s černou barvou a více neprůhlednější rohy s bílou barvou.

Krok 7

Mraky jsou trochu příliš tmavé a by se měla zobrazit více šedivý. Přidat vrstvu úprav křivek a klip bouře vrstvu s vrstvou video vytvořit ořezovou masku (Alt-Control-G). Chytit nejvíce vlevo řídicí bod křivky a posuňte jej směrem nahoru přibližně dvě třetiny prostoru mřížky. Černé oblasti mraků by měla odlehčit.

Krok 8

Západ slunce-383072 soubor vložit a použijte úpravy video transformovat video Warp na obalení pravém dolním rohu obrazu u balónu.

Insert the sunsett-383072 image and wrap it around the balloonInsert the sunsett-383072 image and wrap it around the balloonInsert the sunsett-383072 image and wrap it around the balloon

Krok 9

Pak používejte stejné techniky maskování jako před kopírováním obrazových bodů vrstvy a vložením přímo do masky vrstvy. Invertujte masku a touch se ručně k dosažení efektu měkké cloud.

Use the masking trick to get a soft cloud effectUse the masking trick to get a soft cloud effectUse the masking trick to get a soft cloud effect

Krok 10

Otevřete obraz, vermont-482945.jpg a použít nástroj obdélníkový výběr (M) k vytvoření výběr oblasti oblohy. Pak zkopírujte ty pixelů s Edit video Copy.

copy the sky area of the vermont-482945 imagecopy the sky area of the vermont-482945 imagecopy the sky area of the vermont-482945 image

Vložit těchto pixelů do hlavního projektu s upravit video vložit a umístěte mraky v popředí obrazu. Pak používejte stejné kopírovat/vložit maskování techniky používané na předchozí vrstvy oblačnosti. Nastavte režim prolnutí na obrazovku a vychutnejte si úžasné mraky, které jsme přidali do naší fantasy scéně!

paste the vermont sky into the projectpaste the vermont sky into the projectpaste the vermont sky into the project

5. zvláštní efekty

Hlavní části našeho obrazu jsou hotový, takže vše, co zbývá udělat je vytvořit některé konečné účinky přidat trochu dokončovací polsky.

Krok 1

Vykreslení balónek by těžit z některých zdůrazněný stínování na straně stínu. Přidejte novou vrstvu pro stínování přechodu a jej připnout k vykreslení vrstvy balónek s vrstvou video přidat ořezovou masku (Alt-Control-G).

Nastavte barvu popředí na černou a použití gradientu nástroj (G) s popředí do průhledné přednastavit a kruhového tvaru. Přidejte gradient nad temnou stranu balónku a nastavte režim prolnutí násobit.

Additional shading on the dark edge of the balloonAdditional shading on the dark edge of the balloonAdditional shading on the dark edge of the balloon

Krok 2

Potřebujeme Průvodce jezdit v bublině. Zatímco do koše je většinou zakryté mraky, je třeba nějaký tvar tohoto políčka označíte, že to není prázdná. Otevřete obraz koně 411644.jpg a rychlý nástroj pro výběr (Q) vyberte řidiče vozíku. Pak přejděte do nabídky Úpravy video Copy (CTRL-C) Kopírovat vybrané pixely.

Copy the top hat wizardCopy the top hat wizardCopy the top hat wizard

Krok 3

Přepněte zpět do souboru hlavního projektu a vložte pixelů v jako novou vrstvu s upravit video vložit (CTRL-V) a poté upravit video transformovat video Překlopit vodorovně zapnout Průvodce směřovat doleva. Použít úpravy video libovolná transformace (CTRL-T) měřítko a umístění průvodce do koše. Pomocí gumy (E) odstranit oblasti, které by se neměly překrývat balónek pixelů.

Paste the wizard into his basketPaste the wizard into his basketPaste the wizard into his basket

Krok 4

Za účelem zlepšení snové kvalitu obrazu používáme několik barevných mytí vrstev. Začít s novou vrstvou v horní části zásobníku pro Color Wash teplé a režimem prolnutí, který je nastaven na obrazovku. Použijte měkký kulatý štětec s krytím ve výši 20 %. Vzorek barvy žlutá/zelená z oblasti města, nebo použít #cfe472. Pak jemně vybudovat zadního světelného efektu na okraji balónku, strana tornádo a pár roztroušených kopců.

Add a backlighting color wash effectAdd a backlighting color wash effectAdd a backlighting color wash effect

Krok 5

Přidejte novou vrstvu pro barva Wash Cool a používat modravě šedou barvu, #414754, se stejným nastavením stopy přidat chladnější odstín tmavší mraky, balón stín a údolí oblasti. Pokud je účinek příliš silný, snížit vrstvy krytí na 50 %.

Add cooler tones with a hand painted color wash layerAdd cooler tones with a hand painted color wash layerAdd cooler tones with a hand painted color wash layer

Krok 6

Přidejte trochu kontrast s vrstvou úprav křivek. Vytvořte velmi jemné zakřivení křivky přidáním dva body a jejich přesunutím mírně, jak je znázorněno zde.

Increase contrast with CurvesIncrease contrast with CurvesIncrease contrast with Curves

Krok 7

Vytvoření sloučené vrstvy v horní části zásobníku vrstvy podržíte stisknutou klávesu Alt při přechodu do vrstvy video sloučit viditelné. Převeďte vrstvu na inteligentní objekt s vrstvou video inteligentní objekty video převést na inteligentní objekt.

Create a merged layer as a Smart ObjectCreate a merged layer as a Smart ObjectCreate a merged layer as a Smart Object

Krok 8

Přejít na filtr video filtr Camera Raw. V kartě Základní nastavení teploty na -10 přidat trochu chladné odstíny převážně teplé obraz. Poté zvyšte jasnost + 33 a živost na + 24. To zvyšuje barvy a dodává zostření obrazu.

Run the Camera Raw Filter Run the Camera Raw Filter Run the Camera Raw Filter

Přepněte na kartu Efekty filtru Camera Raw a jít dolů k části Post plodin viněty a nastavte velikost -33 přidat efekt ztmavování obrazu rohy. Pak klepněte na tlačítko OK Chcete-li použít filtr.

Krok 9

Tento další krok je zcela dobrovolné, ale přidat jemný hotových efekt. Přidejte novou vrstvu pro Dodge/Burn a přejděte do části Upravit video výplň a výplň zvolit 50 % šedé pro vyplnění obsahu. Nastavte režim prolnutí na Overlay k vykreslení šedý neviditelné vrstvy.

Používejte nástroj zesvětlení (O) s malým měkkým kulatý kartáč a expozice ve výši 10 % ke zvýšení zvýraznění oblastí. Podobně pomocí vypálit nástroj (O) se stejným nastavením prohloubit oblasti stínů.

Dodge and Burn to enhance highlights and shadowsDodge and Burn to enhance highlights and shadowsDodge and Burn to enhance highlights and shadows

Jsi to!

Skvělá práce! Naše fantazie Oz kus je nyní dokončeno.

Final product image of Wizard of Oz hot air balloonFinal product image of Wizard of Oz hot air balloonFinal product image of Wizard of Oz hot air balloon

Doufám, že zvedl pár nových technik, které budou užitečné v některé z vlastní práce. Rád bych vidět váš poslední kousky, tak je zaúčtovat v komentářích níže!

Chcete víc?

Chcete se dozvědět ještě více o tom, co můžete udělat s Photoshopem? Já mám několik dalších Photoshop orientované kurzy a kurzy na Envato Tuts. Ujistěte se, podívejte se na můj profil a zjistit víc!

Envato trh má také velkou sbírku různých zdrojů, které budete chtít použít pro variace na tomto kurzu, včetně horkovzdušný balón modely, fotografie cloud a spousta krajinné pozadí.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads