Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Vector

Vytvoření postavy komického vejce nástrojem prolnutí v aplikaci Illustrator

Scroll to top
Read Time: 13 min

Czech (Čeština) translation by Jakub Dokoupil (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Postupujte podle tohoto návodu a bavte se vytváří tyto roztomilý vejce komické postavy. Toto je návod, který je vyhrazený pro nástroj prolnutí a volby prolnutí tedy použijete tento nástroj v průběhu celého kurzu. Na začátku vytvořit vektor vajíčko pak vytvořit oči a jiskry v očích, následovaný obočí, růžičky pro ženské vajíčko znak, srdce v očích charakter vejce "v lásce" a konečně pro stíny. Použije zadané kroky a plynulé barevné prolnutí možnosti pro všechny tyto věci, takže zůstaňte naladěni na Další informace o nástroji Super Blend.

1. zahájení nového projektu

Spusťte aplikaci Illustrator a pak přejděte na soubor video nový otevřete prázdný dokument. Zadejte název a nastavit dimenze pak vyberte pixely jako jednotky a jako barevný režim RGB.

Dále přejděte na úpravy video předvolby video generál a nastavit klávesnici zvýšit 1px pak výkon jednotky & zobrazení a nastavit jednotky, jako v obrázku. Obvykle pracuji s tímto nastavením a pomůže vám v celém procesu kreslení.

2. Vytvořte vejce

Krok 1

Za prvé Popadni nástroj elipsa (L) a nakreslete elipsu 130 x 166px. Poté použijte nástroj pro přímý výběr (A) k výběru pouze spodní bod a přejděte na soubor video skripty video rozšířit zpracovává. Spusťte skript a použít procento 120.

Pokud nemáte rozšířit zpracování skriptu, můžete přejít na tento článek 20 volných a užitečné skripty Adobe Illustrator ke stažení poté postupujte podle pokynů k instalaci. Poté se budete moci ke skriptu v souboru File > Scripts > Extend Handles. Pomocí tohoto skriptu, kterou můžete snadno rozšířit, zkrátit, odebrat nebo změnit popisovače při zachování jejich symetrie a úhel.

Krok 2

Použijte nástroj pro přímý výběr (A) vyberte pouze první bod pak použít skript rozšířit zpracovává volba procento 85 tentokrát. Jako výsledek dostanete menší úchyty. Hodnoty nad 100 vést k prodloužení rukojeti a hodnoty pod 100 vést ke zkrácení rukojeti.

Krok 3

Poslední, co udělat, je změnit úhel rukojeti pro levý a pravý kotevních bodů, jak je uvedeno níže. Bude to vajíčko tvar.

Krok 4

Dále Popadni nástroj elipsa (L) a nakreslete elipsu v levé horní části tvaru vejce. Zkopírujte a vložte vpředu (CTRL-F) vajíčko tvar a pak vyberte tuto kopii a elipsy a stiskněte tlačítko průsečík v panelu Cestář.

Krok 5

Nakreslete další elipsa v levé horní části tvar vejce jako na obrázku. Jakmile budete hotovi, vyplňte tři tvary barvy indikován.

Krok 6

Než budete pokračovat, vyberte tvar vejce a udělat pár kopií, protože je budete později potřebovat. Nyní, vyberte tři obrazce a pak přejděte na objekt video Blend video volby prolnutí, vyberte hladké barvu a klikněte na tlačítko OK. Přejít zpět na objekt video Blend video aby (Alt-Control-B). Právě jste získali vektor vejce.

3. Vytvořte texturu na vejce

Krok 1

Pořizovat kopie tvaru vejce a přivést ho před vším tím, že půjdete do objektu video uspořádat video přenést do popředí (Shift - Control-]). Vyberte položku šedá jako barva výplně a pak efekt video textura video texturování a použít níže uvedené nastavení. Nastavte tento obrazec na prolnutí překrýt režim a 16 % neprůhlednost.

Krok 2

Za účelem vyčištění okrajů vejce, poté, co byl použit efekt budete používat masku. Nejprve, chytit další kopii tvaru vajíčka a přivést ji před vším tím, že půjdete na objekt video uspořádat video přenést do popředí (Shift - Control-]) nastavte na vyplnění-žádný a tah-žádný. Nyní vyberte tuto kopii a tvar s použitým efektem a přejděte na Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

Krok 3

Vezměte další kopii tvaru vajíčka a přivést ji dopředu. Naplňte ji na-75 stupňů úhel lineárního přechodu. Nastavte tento obrazec na prolnutí překrýt režim a 40 % neprůhlednost. To bude ztmavení v dolní pravé části vajíčka.

4. Vytvořte oči

Krok 1

Používejte nástroj elipsa (L) nakreslit novou elipsu s rozměry, které jsou uvedeny. Vezměte nástroj pro přímý výběr (A) a vyberte pouze horní bod (1) a potom přejděte na objekt video transformovat video posunout, typ - 7px v poli vodorovně a klepněte na tlačítko OK. Dále vyberte spodní bod (2) a přejděte na objekt video transformovat video pohybovat, do pole vodorovné zadejte 3px a stiskněte OK.

Krok 2

Používejte nástroj pro přímý výběr (A) body 1, 2 a 3 vybrat a upravit úhel jejich popisovače jako na obrázku.

Krok 3

Přesunete tvar získaných v předchozím kroku za vajíčko a vyberte černou jako barvu výplně. Kopírovat a vložit dopředu (CTRL-F), tento obrazec a nahradit výplň, barva s bílou a pak použít nástroj pro přímý výběr (A) vyberte správný bod a přesunout ji trochu doprava.

Krok 4

Kopírovat a vložit dopředu (CTRL-F) bílé obrazce pak Dělej trochu nahoru a doprava jak je uvedeno níže. Z důvodu vizuální jsem změnil barvy výplně na šedou. Kopírovat a vložit dopředu (CTRL-F) bílé obrazce, vyberte tuto kopii, ale i tvar a stiskněte tlačítko odečíst v panelu Cestář.

Krok 5

Umožňuje vyplňte obrazec, který jste získali v předchozím kroku s barvu. Než budete pokračovat, protože je budete později potřebovat, aby několik kopií bílé obrazce. Nyní, vyberte oba obrazce a pak přejděte na objekt video Blend video volby prolnutí, vyberte hladké barvu a klikněte na tlačítko OK. Přejít zpět na objekt video Blend video aby (Alt-Control-B). Název bude výsledný blend skupina "bílé oko".

5. Vytvořte hladké černé umění štětec

Krok 1

Nástroj elipsa (L) umožňuje nakreslit malé 5 x 5px kruh a vyplnit jej s černou na bílou kruhového přechodu. S tímto kruhem vybrána, přejděte na panel transformace a zadejte do pole Šířka namísto 5px 100px. Tím se vytvoří ploché elipsy.

Krok 2

Bohužel nelze uložit tvar vyplněn přechodem jako kartáč proto jít do menu objektu a vyberte možnost Rozbalit. Jako výsledek dostanete skupinu s mnoha elipsy plus ořezové masky a obdélník jako ohraničovací tvar.

Přejděte do panelu Vrstvy otevřete skupinu elipsy a vyhledejte ořezové masky. Vyberte a přetáhněte ji do koše. Dále přejděte na konci skupiny a vyberte poslední obrazec, který by měl být obdélník a také odstranit.

Krok 3

Nyní můžete uložit váš štětec. Vyberte a přetáhněte skupinu elipsy do panelu stopy a zvolit nový umělecký štětec. Jako název zadejte hladké černé umění štětec a nechat zbytek nastavení, jak jsou.

6. přidat stíny kolem očí

Krok 1

V tuto chvíli skryjte "bílé oko". Popadni nástroj pero (P) a nakreslete dvě cesty po okraji černé tvaru jako na obrázku. Vytáhnout tyto cesty s hladkou černou umělecký štětec pak nastavte prolnutí Ztmavit barvy režimu. Nyní můžete zobrazit "bílé oko" a poslat dva vytažené cesty za ním.

Krok 2

Nakreslete další cestu s nástroj pero (P) po levý okraj oka. Vytáhnout tuto cestu štětcem hladké černé umění pak nastavte prolnutí Ztmavit barvy režimu. Ten zůstane před "bílé oko".

Krok 3

Vyberte všechny obrazce, které tvoří pravé oko a Group (CTRL-G) je. S tato skupina vybrána, přejděte na objekt video transformovat video zrcadlení, zkontrolujte vertikální a hit kopie. Budete mít na levé oko a vše, co musíte udělat, je přesunout ji na správné místo.

7. dokončení oči

Krok 1

Popadni nástroj elipsa (L) a nakreslete dva tvary jako kosatce pak naplnit je hnědá. Nejsou to dokonalé kruhy tak použít nástroj pro přímý výběr (A) je trochu deformovat. Potom nakreslete dva menší tvary, jako jsou žáci a naplnit je s černou.

Krok 2

Zoom na pravé oko a nakreslete kruh v levé horní části duhovky a pak jeden menší v centru (1). Oba kruhy vyplnit bílou, ale nastavení krytí pro větší jedna na 0 %. Mají oba kruhy vybráno, přejděte na objekt video Blend video volby prolnutí, vyberte si 10 uvedených kroků a stiskněte OK.

Přejít zpět na objekt video Blend video aby (Alt-Control-B) (2). Výsledkem bude jiskru v oku. Opakujte totéž nebo jen měřítko první, kdo si menší jiskru v pravé dolní části duhovky. Po dokončení, to samé na levé oko.

8. Vytvořte umělecký štětec na obočí

Krok 1

Za prvé Popadni nástroj elipsa (L) a nakreslete 100 x 15px elipsy. Použijte nástroj pro přímý výběr (A) k výběru jen právo bodu pak přejděte na soubor video skripty video rozšířit zpracovává a použít procento 0. Tímto odstraníte existující táhla bodu. Dále vyberte levý bod, znovu spustit skript a použít procento 280 tentokrát. Jako výsledek dostanete prodlouženou rukojeť.

Krok 2

Používejte nástroj pro přímý výběr (A) horní a levé body vybrat a upravit úhel jejich popisovače, jak je uvedeno níže. Než uložíte štětce vyberte černou jako barvu výplně obrazce. Přetáhněte ji do panelu stopy a zvolit nový umělecký štětec. Jako název zadejte obočí umělecký štětec a nechat zbytek nastavení, jak jsou.

Krok 3

Vezměte nástroj pero (P) nebo nástroj tužka (N) a nakreslete cestu nad pravým okem jako na obrázku níže. Pohladit touto cestou i umělecký štětec obočí a pak nastavte tloušťku tahu na 0,3 pt.

Krok 4

Přeměnit tahu tvaru, vyberte možnost Rozbalit vzhled z nabídky objekt pak oddělit (Shift-Ctrl-G) dvakrát. Budete mít tvar obočí (1). Menší kopii tohoto obrazce a uspořádat ve středu. Vyplnit oba tvary s tmavě hnědou, ale nastavení krytí pro ten větší na 0 % (2). Mají oba obrazce vybrané, přejděte na objekt video Blend video volby prolnutí a vyberte si 10 uvedených kroků. Přejít zpět na objekt video Blend video značka (Alt-Control-B) a budete mít správné obočí (3).

Krok 5

Duplikovat pravého obočí, Překlopit svisle a otočte jej pak přesunout nad levým okem. Bude to trochu delší, pomocí nástroje výběr (V).

9. přidat výraz vrásky pod očima

Krok 1

Nástroj pero (P) nebo nástroj tužka (N) umožňuje kreslit zakřivené cesty pod každé oko. Vytáhnout tyto cesty s hladkou černou umělecký štětec a nastavte tloušťku tahu na 0,75 pt.

Krok 2

Stále mají dvě cesty vybrané, přejděte na panel vzhled a dvakrát klikněte na použít otevřete okno Volby tahu tahu štětce. Vyberte odstíny vybarvení a klikněte na tlačítko OK. Nyní vyberte světle hnědá jako barvu tahu a štětec bude mít barvu vašeho tahu. Sada obou těchto prolnutí režim násobit (bílá je transparentní) a 75 % krytí.

10. vytvoření znaku ženské vajíčko

Krok 1

První znak vajec je v tuto chvíli připraven a slouží k vytváření jiných typů postav. Začněte tím, že kopii první vejce pak se zaměřují na oči a přesunout umístění žáků, kosatce a jiskří jako na následujícím obrázku (1). Další změna pozice obočí (2) a konečně, změňte pozici vrásky pod očima pohybující se jim ven a otáčením je malý (3).

Krok 2

Popadni nástroj pero (P) nebo nástroj tužka (N) a nakreslete zakřivenou cestu ke každému oku jako (1). Dříve jste řekl, je třeba vytvořit kopie bílé tvary očí a nyní je čas použít (2). Zaměření na pravé oko pak vyberte kopie bílé obrazce a cestu a stiskněte tlačítko Rozdělit v panelu Cestář (2). Oddělit (Shift-Ctrl-G) odstraňte obrazec na dně a budete mít správné oční víčko. Opakujte to samé na levé oko (3).

Krok 3

Vyplňte správné víčko s lineárního přechodu vám pak použít stejný gradient pro levé víčko, ale nastavit úhel 180 stupňů.

Krok 4

S pravého oka vybrána, přidejte novou výplň pod první z rozevírací nabídky panelu vzhled. Vyberte černou jako barvu výplně a pak jít do účinku video deformace & transformace video transformovat, typ - 1px v poli přesunout svislé a klikněte na tlačítko OK. Jako výsledek dostanete vzhled černé oční linky. Opakujte totéž u levé víčko.

Krok 5

Zoom na pravém víčku a použijte nástroj pero (P) nakreslit tři cesty na vnějším konci. Vytáhnout tyto cesty s Tapered-ostrý umělecký štětec, který najdete v Menu knihovny stopy video umělecké video Artistic_Ink pak nastavte tloušťku tahu na 0,1 bodu. Opakujte totéž vytvořit řasy pro levé oko.

Krok 6

Popadni nástroj elipsa (L) a nakreslete dva kruhy s rozměry, které jsou uvedeny. Vyplnit oba dva s růžovou, ale nastavení krytí pro větší kruh na 0 %.

Krok 7

Mají oba kruhy vybráno, přejděte na objekt video Blend video volby prolnutí a vyberte si 10 uvedených kroků pak vrátit objekt video Blend video aby (Alt-Control-B). Nastavte režim prolnutí na měkké světlo pro výsledné směsi skupinu a pak vytvořit kopii této skupiny pro levou tvář.

11. vytvoření znaku vejce "V lásce"

Krok 1

Vytvořit další kopii prvního znaku vejce a pak odstranit žáků, kosatce a jiskří. Vyberte zbývající pravého oka a učinit z něj něco menší pak přesunout oči blíže k sobě (1). Dále změňte pozice obočí (2) a pozice vrásky pod očima (3).

Krok 2

Nakreslení tvaru srdce nad levým okem pomocí nástroj pero (P) a nemusí to být dokonalý (1). Vytvořte kopii menší srdce v centru. Vyplnit oba obrazce s červenou, ale nastavení krytí pro větší srdce na 10 % (2). S oběma z nich vybráno, přejděte na objekt video Blend video volby prolnutí a zvolit barvu, hladké a pak klikněte na tlačítko OK. Přejít zpět na objekt video Blend video výrobce (Alt-Control-B) a výsledek by měl vypadat jako níže (3). Duplikujte na výsledné směsi skupina a o něco menší, pro pravé oko a po tomto třetím znakem vajec je připraven.

12. Vytvořte plačící charakter vejce

Krok 1

To je ten poslední a vytvořit nejprve vytvořte kopii prvního znaku vejce. Pohyb oči trochu blíže k sobě, pohyb, levým okem trochu dolů a také aby bylo poněkud menší. Pokračovat s žáky a jiskří (1). Dále změňte pozice obočí (2) pak pozici vrásky pod očima (3).

Krok 2

Popadni nástroj pero (P) nebo nástroj tužka (N) a nakreslete vlnité cestu v dolní části každého oka (1). Dále je potřeba kopie bílé tvary očí. Vyberte podtržení cestu a kopie bílé obrazce pro pravé oko a stiskněte tlačítko Rozdělit v panelu Cestář (2). Vyberte oddělit (Shift-Ctrl-G) a pak odstraňte tvar shora (3). Opakujte totéž u levého oka.

Krok 3

Vyplnit obrazec vody od pravice lineárního přechodu vám pak použít stejný gradient pro tvar vody zleva, ale nastavit úhel 180 stupňů.

Krok 4

Vyberte tvar vody zprava a přidat novou výplň pod první z rozevírací nabídky panelu vzhled. Pomocí odstín modré označeny jako barvu výplně pak efekt video deformace & transformace video transformovat, přesouvat vertikální pole zadejte 1px a klikněte na tlačítko OK. Udělat totéž pro vodu tvar zleva.

Krok 5

Pamatujte si, že dříve jste vytvořili hladkou černou umělecký štětec? Dobře teď potřebujete bílou verzi. Začít s 5 x 5px kruhem s radiální gradient z bílé, černé a pak změnit šířku od 5px na 100px. Vyberte rozbalit poté zbytek vysvětlení z části 5 záchranu štětec. Pojmenujte ji hladké bílé umělecký štětec.

Krok 6

Použijte nástroj pero (P) nebo nástroj tužka (N) nakreslit dvě cesty na každé vodě tvar jako na obrázku níže (1). Vytáhnout tyto cesty s hladkou bílou umělecký štětec a nastavte tloušťku tahu na 0,25 pt (2). Nastavte všechny z nich na obrazovku režimu prolnutí (černá se změní na průhledné) a 60-70 % krytí (3).

Krok 7

Pokračujme s slzy. Nejprve nakreslete jednoduchý tvar slza a naplňte ji na 50 stupňů úhel lineárního přechodu. Nastavte režim prolnutí na barevné Burn (1). Kopírovat a vložit dopředu (CTRL-F) tvaru slzy pak posunout trochu nahoru a doleva. Nahradit stávající přechod bílé až šedé kruhového přechodu a pak nastavte prolnutí obrazovku režimu (2). Dále nakreslete malý cestu v levé horní části trhliny a vytáhnout ji hladké bílé umělecký štětec. Nastavte tloušťku tahu na 0,25 pt a režim prolnutí na obrazovku (3).

Krok 8

Všechny obrazce, které tvoří trhliny a vytvořte kopii menší skupina (CTRL-G). Uspořádejte jako v příštím obraz a plačící charakter vajec je připraven.

13. vytváření stínů

Krok 1

Chytit kopii tvaru vajíčka a odeslat ji za vším tím, že půjdete na objekt video uspořádat video přenést do pozadí (Shift-Control-[) (1). Umožňuje tento obrazec přesunout dolů a doprava a také pomocí nástroje výběr (V) aby bylo větší (2).

Dále vytvořte menší kopii tohoto obrazce v centru. Vyplnění obou obrazců s černou, ale nastavení krytí pro ten větší na 0 % (3). Mají oba obrazce vybrané, přejděte na objekt video Blend video volby prolnutí a zvolte 30 uvedené kroky a pak klikněte na tlačítko OK. Přejít zpět na objekt video Blend video výrobce (Alt-Control-B) a stín je připraven (4). Vzhledem k tomu, světlo dopadá na vajíčka někde z levé horní stín by měl být v pravé dolní.

Krok 2

Nyní můžete vytvořit stíny pro ostatní bratry a dokončení.

Gratulujeme! Máte hotovo.

Celý gang je připravena. Dejte mi vědět, který z nich je vaše nejoblíbenější a já doufám, že se budete bavit se snaží vytvořit.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads