Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Illustration

Použití Adobe Illustratoru ke kreslení v perspektivě

Scroll to top
Read Time: 6 min

Czech (Čeština) translation by Karel Krkoska (you can also view the original English article)

V tomto návodu vám popíši jak použít Adobe Illustrator pro kreslení s důrazem na perspektivu a poradím vám jakou techniku použít pro váš projekt.

Úvod

Existují dva hlavní způsoby jak přistoupit ke kreslení v perspektivě. Tím prvním je systém bez měření, za použití úběžníků a vizuální reference při tvorbě objektů. A druhý je více přesný a matematický způsob. Pokud jste začátečníci, je nejlepším způsobem začít bez měření, na to zaměříme v tomto návodu.

Klíčovou výhodou tohoto systému je jeho flexibilita. Můžete ho použít k rychlému sestavení kompozice nebo k detailnímu kreslení všech linek. Myslete ovšem na to, že tento systém není vhodný pokud je váš výsledek založen na přesnosti a mírách, jako kdyby jste pracovali na technických výkresech nebo plánech.

Je mnoho přesných, matematických systémů pro kreslení v perspektivě, o kterých se v tomto návodu nezmíním. Pro více informací o některém z těchto způsobů se podívejte na Visual Ray Method. A nyní se už podíváme blíže na perspektivu bez měření, pomocí Illustratoru.

Vytvoření linie horizontu

Nastavení souboru pro váš obraz je jednoduché.

Krok 1

Začněte stažením vodítka z horní části dolu a umístěte ho jako váš horizont. Pokud nemáte vodítka zapnuta, použijte příkaz Ctrl+R nebo přes Obraz > Zobrazit vodítka. Další krok je vytvoření úběžníku, vytažením vodítka z levé strany.

Krok 2

Nakreslete čáru z 2 bodů, kdekoli na obrazovce. Potom pomocí bílé šipky (Nástroj přímého výběrů), vyberte jeden konec vaší čáry a natáhněte ho do průsečíku vašich horizontálních a vertikálních vodítek. Šipka se změní když se přiblížíte k průsečíku. Nyní jste připnuli vaši linii k bodu zmizení.

Krok 3

Nyní udělejte toto všem dalším úběžníkům, pomocí nové čáry. Po skončení, pojmenujte vrstvu "horizont" a vytvořte novou vrstvu.

Vyberte čáru ve vrstvě horizontu, potom klikněte na zbarvený čtverec ve vaší paletě vrstev a vytáhněte ji do nové vrstvy. Než ji pustíte, podržte Alt. Tím vytvoříte kopii vybraného objektu do nové vrstvy na stejné pozici. Zamkněte vrstvu horizontu a můžete začít.

Práce v perspektivě s jedním bodem.

Krok 1

Nakreslete horizont a vyberte místo které bude ustředním bodem. Toto bude váš úběžník.

Krok 2

V tomto kroku, se musíte rozhodnout jak chcete, aby se váš objekt objevil. Pokud umístíte objekt nad horizont, budete se na něj dívat zespoda. A když bude objekt pod horizontem, budete se na něj dívat shora. Vyberte si a umístěte objekt.

Toto je objekt který budu kreslit v tomto návodu. Obrázky na levé straně jsou pravoúhle promítání, ukazují objekt zobrazen z boku, vrchu a předku. Obrázek na pravé straně je izometrický pohled na objekt. To je jen pro vaši informaci.

Krok 3

Nakreslete přední rovinu vašeho objektu tam kde se rozhodnete ho rozhodnete umístit. Tato rovina nemá nic společného s úběžníkem. Vertikály jsou vertikály a horizontály jsou horizontály.

Krok 4

Nyní spojíme rohy vaší přední roviny s úběžníkem. Nejlepší způsob co jsem objevil je kopírovat čáry a hýbat pouze s jedním kotevním bodem. Tak, že máte čáru jejíž bod je přesně na úběžníku.

Pomocí nástroje přímého výběru, vyberete kotevní bod (ne ten co je na úběžníku) a posunete ho na roh vašeho tvaru. Než uvolníte tlačítko myši, zmáčkněte Alt, tím uděláte kopii čáry.

Důvod, proč to může být trochu složitější je ten, že když držíte Alt a kliknete na kotevní bod, posunete celou čáru. Funguje to pouze pokud Alt zmáčknete po tom co začnete hýbat kotevní bodem. 

Krok 5

Nyní určíme hloubku. Toto je trochu složitější. Vzdálenost směrem k úběžníku je zmenšena díky pravidlům perspektivy. Čím blíže k úběžníku jste, tím více se vzdálenost zmenší. Nejlepší způsob je použití poměru.

Podívejte se blíže na vztah mezi jednotlivými tvary co jste už vytvořili, také se podívejte na délku stranu kterou kreslili.Tato metoda je spíš o pozorování a všímavosti, inteligentním způsobem.

Krok 6

Začistěte čáry, obvykle používám nástroj Nůžek a useknu všechny mizící čáry. Smažu vše, kromě jedné nebo dvou z úběžníku, protože je jednoduché udělat rychlé kopie, pokud jsou později třeba. Použijte bílou šipku k začištění rohu a hran a ujistěte se, že sedí. Tím že se šípka zbarví do bílé.

Krok 7

Nyní rychle uklidíme spojením bodu. Vyberte dva body pomocí Nástroje přímého výběru a stiskněte Ctrl + J (Objekt > Cesta > Spojit). Pokud se zobrazí dialog, tak body byly přesně na sobě a vytvořili jste čistý roh. Pokud bylo vytvořeno spojení bez dialogu, tak body na sobě nebyly úplně přesně a vy to musíte udělat
znovu. Níže je výsledek kreslení našeho objektu v 1-bodové perspektivě.

Práce v dvou bodové perspektivě

Krok 1

Nakreslete čáru vašeho horizontu. Vyberte dva body na této čáře, to budou úběžníky. Místo, kde budou umístěny úběžníky značně ovlivní celkový výsledek. Pokud body zmizení umístíte moc blízko sebe, váš obrázek bude vypadat moc zkresleně.

Krok 2

Pokud umístíte vaše úběžníky stejně daleko jako je váš objekt, kompozice bude nakonec moc statická.

Krok 3

Abyste dosáhli dynamického vzhledu, použijte různé vzdálenosti. Jeden úběžník umístěte blízko k objektu a druhy dál. Takové nastavení má dominantní a sekundární úběžník.

Krok 4

Jakmile máte nastaveny úběžníky, začněte přední hranou vašeho tvaru. Výška je rozhodující, použijte poměr a jednotlivé vztahy k určení rozměru zbytku tvaru.

Krok 5

Nakreslete čáry z vršku a spodku vaší první čáry k levému a pravému úběžníku.

Krok 6

Zamkněte váš první velký tvar.

Krok 7

Použijte váš první tvar, který jste zamknuli jako referenci pro váš další velký tvar.

Krok 8

Vyčistěte linie a přidejte detaily.

Krok 9

Níže je výsledek kreslení za pomoci dvou bodové perspektivy. Všimněte si jak jsme stylizovali vnější hrany, tlustší než vnitřní. Tato metoda je popsána v návodu How to Create See-through Information Graphic.

Práce v tří bodové perspektivě

Krok 1

Nastavte horizont a označte první dva úběžníky. Třetí úběžník je buď nad nebo pod horizontem, blízko středu vaší sestavy. Nejčastěji, třetí úběžník by měl být mimo. Měl by poukazovat na váš hlavní bod zájmu. Pokud bude váš třetí úběžník moc blízko, bude váš objekt moc zkreslený. Myslete na to, že nejlepší využití tří bodové perspektivy je, pokud objekt který kreslíte je hodně velký nebo naopak hodně malý.

Krok 2

Postupujte podle stejných kroků jako v dvou bodové perspektivě, ale všechny vertikální čáry musí končit ve vašem novém úběžníku.

Krok 3

Připojte hrany k vaším úběžníkům a zamkněte váš první tvar.

Krok 4

Použijte váš první tvar jako referenci pro váš další velký tvar.

Krok 5

Použijte Nůžky k ustřihnutí přebytečných čar.

Krok 6

Použijte Nástroj přímého výběru a seřaďte všechny rohy.

Krok 7

Nyní je objekt méně vizuálně zaplněn a je jednodušší přidávat detaily.

Krok 8

Ořízněte a očistěte detaily.

Krok 9

Níže vidíte výsledek našeho kreslení v tří bodové perspektivě.

Závěr

Doufám, že tento návod pomůže některým z vás s prací s perspektivou v Illustratoru. Tato metoda má široké využití v profesionálních projektech. Omezil jsem tento návod pouze na základy a doufám, že se v budoucích návodech dostanu k více pokročilým technikám.

Odebírejte VECTORTUTS RSS Feed, aby jste byli informování o nových návodech a článcích o vektorech.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.