Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects
Design

Jak vytvořit Text krajka Up efekt v aplikaci Adobe Photoshop

by
Difficulty:AdvancedLength:LongLanguages:

Czech (Čeština) translation by Jakub Dokoupil (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Tento kurz vám ukáže, jak používat Photoshop styly vrstev, filtry a úpravy vytvořit stylový krajka up textový efekt. Pojďme začít!

Tento textový efekt byl inspirován mnoha stylů vrstvy, která je k dispozici na GraphicRiver.

Výukový program aktiva

Následující aktiva byly použity při výrobě tohoto kurzu:

 • Další písma písmo
 • Lidské kůže podle hhh316
 • Stužky o draginchic skladem
 • Spotlight abstraktní pozadí od M-e-f
 • Realistické textilní pozadí 5 M-e-f
 • Projekt pepřovou vzor od Rafael Almeida
 • Hrubý pletený hadřík Bartosz Kaszubowski

1. Jak lze definovat vzorky

Krok 1

Otevřete 71. jpg obrázek z realistické textilní pozadí 5 pack. Přejděte na obrázek video velikost obrazu, změnit hodnotu Šířka 1170 a klepněte na tlačítko OK.

Image Size

Krok 2

Přejít na úpravy video definovat vzorek a klepněte na tlačítko OK.

To pro ostatní obrazy vzorku přidejte do vzorce předvolbu.

Define Pattern

2. jak vytvořit pozadí a Text vrstvy tvaru

Krok 1

Vytvořte nový dokument, 1000 x 1000 px. Klepněte na ikonu Vytvořit novou výplň nebo úprava vrstvy dole v panelu Vrstvy, zvolte barvu a použijte barvu #d6dbdb.

Solid Color

Krok 2

Vytvořte text pomocí písma The další písma. Nastavení velikosti 550 pt a sledování na 50.

Create the Text

Krok 3

Duplikujte vrstvu textu a skrýt a klepněte pravým tlačítkem myši kopírovat do vyberte převést do tvaru.

Přejmenujte vrstvu tvaru do textového tvaru.

Convert to Shape

Krok 4

Duplikovat vrstvu tvaru Text 3 x a to skrývat.

Přejmenujte kopírovat vrstvy shora dolů na výplň, vnější linky a tah.

Mějte na paměti, že tyto vrstvy viditelnost můžete zapnout a vypnout, během kurzu lépe vidět, co děláte s každý jeden z nich.

Duplicate the Shape Layer

Krok 5

Pro tah a vnější linky vrstvy vyberte každou z nich a vyberte nástroj pro přímý výběr (A) upravte atributy jejich tvar v pruhu voleb.

Změna výplně na žádná, barvu tahu na nějaké světlé barvy a velikost 35. Klepněte na ikonu nastavit tvar tahu typu změnit zarovnat na střed a rohy na kolo.

Shape Attributes

3. jak se styl vrstvy tahu

Poklepejte na vrstvu tah použít následující styl vrstvy:

Krok 1

Přidejte úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Velikost: 0
 • Zrušte zaškrtnutí políčka použít globální světlo
 • Úhel: 40
 • Nadmořská výška: 48
 • Zaškrtněte políčko vyhlazení
 • Zvýrazněte položku režim: překrytí
  • Krytí: 60 %
 • Stín mód: Lineárně ztmavit
  • Krytí: 35 %
Bevel and Emboss

Krok 2

Přidání textury s tímto nastavením:

 • Vzor: Cárem hadru
 • Měřítko: 100 %
 • Hloubka: 1000 %
 • Zaškrtněte políčko Invertovat
Texture

Krok 3

Přidáte překrytí vzorkem s tímto nastavením:

 • Vzor: 71. jpg
Pattern Overlay

Krok 4

Změňte hodnotu tahu vrstvy výplně na hodnotu 0.

Fill Value

4. jak se styl vrstvy vnější linky

Poklepejte na vnější linky vrstvu použít následující styl vrstvy:

Krok 1

Přidejte úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Styl: Reliéfní tah
 • Velikost: 29
 • Zaškrtněte políčko vyhlazení
 • Režim zvýraznění: Měkké světlo
  • Krytí: 35 %
 • Stín mód: Lineárně ztmavit
  • Krytí: 35 %
Bevel and Emboss

Krok 2

Přidáte obrys s tímto nastavením:

 • Kontura: Cove - hluboké
 • Zaškrtněte políčko vyhlazení.
Contour

Krok 3

Přidání textury s tímto nastavením:

 • Vzor: Projekt pepřovou
 • Zaškrtněte políčko Invertovat
Texture

Krok 4

Přidání tahu s tímto nastavením:

 • Velikost: 3
 • Pozice: venku
 • Typ výplně: vzor
 • Vzor: 71. jpg
Stroke

Krok 5

Změňte hodnotu výplně vrstvy vnější linky na 0.

Fill Value

5. Jak přípravek styl vrstvy tvaru textu

Zviditelnit vrstvu tvaru Text a poklepáním na něj aplikovat následující styl vrstvy:

Krok 1

Přidáte překrytí vzorkem s tímto nastavením:

 • Vzor: Lidské kůže
 • Měřítko: 50 %
Pattern Overlay

Krok 2

Přidáte překrytí barvou s tímto nastavením:

 • Barva: #edece9
 • Režim prolnutí: násobení

Můžete použít jakoukoliv barvu, které se vám líbí podle výsledku, který chcete.

Color Overlay

To bude styl vrstvy tvaru textu.

Text Shape

6. jak vytvořit a styl očka

Krok 1

Vyberte nástroj elipsa a vytvořit 30 x 30 px kruhu, kde chcete umístit první očko.

Potom stiskněte a podržte klávesu Option a vytvořit menší kroužek 17 x 17 px uvnitř jednoho, již jej odečíst a získat hlavní očko tvar.

Samostatně vybrat a přesunout menší kruh uvnitř větší, v případě potřeby můžete použít nástroj pro výběr cesty.

Klepněte pravým tlačítkem myši tvar vrstvy a zvolte příkaz převést na inteligentní objekt.

Create the Eyelet Shape

Poklepejte na vrstvu tvaru očka použít následující styl vrstvy:

Krok 2

Přidejte úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Velikost: 7
 • Zrušte zaškrtnutí políčka použít globální světlo
 • Úhel: 40
 • Nadmořská výška: 48
 • Zaškrtněte políčko vyhlazení
 • Režim zvýraznění: Lineární světlo
  • Krytí: 60 %
 • Stín mód: Lineárně ztmavit
  • Krytí: 35 %
Bevel and Emboss

Krok 3

Přidáte obrys s tímto nastavením:

 • Kontura: kužel
 • Zaškrtněte políčko vyhlazení.
Contour

Krok 4

Přidáte překrytí barvou s tímto nastavením:

 • Barva: #969c9d
Color Overlay

Krok 5

Přidejte Vržený stín s tímto nastavením:

 • Krytí: 100 %
 • Vzdálenost: 2
 • Velikost: 3
Drop Shadow

Krok 6

Přidáte další instanci efekt Vržený stín s tímto nastavením:

 • Krytí: 60 %
 • Vzdálenost: 3
 • Velikost: 7
Drop Shadow

Krok 7

Stiskněte a podržte klávesu Option a klikněte a táhněte stylizovaný očko tvar jej duplikovat. Vy můžete stisknutím tlačítka držte klávesu Shift přitom omezit pohyb.

Duplicate the Eyelet Shape

7. jak změnit obrázek pásu karet

Krok 1

Otevřete obraz, stuhy a použijte nástroj pro rychlý výběr k výběru černé stuhy.

Select the Ribbon

Krok 2

Stiskněte Command-J Duplikovat vybrané pásu do nové vrstvy a použít nástroj obdélníkový výběr vyberte část, kterou chcete duplicitní pásu karet.

Stiskněte Command-J duplikovat tuto část do nové vrstvy, a Skrýt ostatní vrstvy, které máte.

Duplicate the Ribbon

Krok 3

Použijte nástroj obdélníkový výběr vyberte pravá polovina pásu karet, vyberte nástroj přesun a stiskněte klávesu šipka vlevo několikrát přesunout vybranou část dovnitř, takže pásu tenčí bez ztráty textury a detaily.

Může být nutné opakovat proces několikrát k získání požadovaného výsledku, co se vám líbí.

Jakmile to uděláte, duplikujte vrstvu v původním dokumentu textový.

Reduce the Ribbon Size

8. jak se přidat do očkem

Krok 1

Na pásu karet by měla být dostatečně tenký, aby se vešel do tvaru očko, které máte. Pokud to není, aby výběr jedné polovinu a přemisťujete dovnitř, až budete mít správnou velikost.

Duplicate the Ribbon

Krok 2

Poklepejte na vrstvu pás karet umožňuje aplikovat efekty vnitřní stín s tímto nastavením:

 • Barva: #020302
 • Krytí: 100 %
 • Vzdálenost: 0
 • Velikost: 5
Inner Shadow

Krok 3

Převeďte pásu vrstvu na inteligentní objekt.

Convert to a Smart Object

Krok 4

Stiskněte Command-T pro přepnutí do režimu volného transformace, otočení pásu karet do úhlu, které se vám líbí na základě vzdálenosti, kterou chcete vytvořit mezi dírkovým vzorem a umístěte jeden z jejích konců uvnitř první očko.

Můžete také změnit velikost pásu karet mírně podle potřeby.

Free Transform Mode

Krok 5

Stiskněte červenou ikonu pokřivení v pruhu voleb pro přepnutí do režimu pokřivení a přetažením tip na pásu karet vytvořit malý oblouk a dojem z něj složena do kovové očko.

Stisknutím klávesy ENTER potvrďte změny.

Warp Mode

9. jak vybudovat Laced Up efekt

Krok 1

Duplikování vrstvy tvarů obě dírky a přetáhněte je směrem dolů. Upravte své postavení, stejně jako na pásu karet konec tak, aby splňovaly, kde chcete, aby.

Place the Ribbon

Krok 2

Duplikujte vrstvu pásu a přejděte do části Upravit video transformovat video Překlopit vodorovně.

Překlopená pásu lokaci uvnitř prázdné horní očko.

Flip Horizontal

Krok 3

Vybraná vrstva pásu karet klepněte na tlačítko Přidat vrstvu masky ikonu v dolní části panelu Vrstvy a vyberte miniaturu masky.

Vyberte nástroj štětec, nastavte barvu popředí na černou, zvolte pevného oblého hrotu štětce se stejnou velikostí jako koncovým očkem a klikněte na spodní očka k mazání pásu pokrývající to.

Potom vymazat další části pásu karet a opakujte to pro ten druhý.

Remove the Extra Parts

Krok 4

Poklepejte na miniaturu inteligentního objektu na pásu karet otevřít, přidat vrstvu úprav odstín/sytost a změnit hodnoty odstínu a sytosti na -60.

Uložte a zavřete soubor.

HueSaturation

Krok 5

Chcete-li pokračovat v budování laced up efekt, vyberte pásu vrstvy a vrstvy spodní očko, duplikujte je a přetáhněte je směrem dolů.

Duplicate the Lace Units

Krok 6

Takhle to dál pro rovné části písmen. Jakmile dosáhnete zakřivenou plochu, duplikovat jeden z vrstvy pásu, otočte jej tak, že je to opět horizontální a umístěte ji nad poslední pár oček, které máte.

Možná potřebovat odstranit masku vrstvy pro transformaci na pásu karet, tak to udělat a přidejte novou masku, aby se zbavili všech dalších částí.

End the Lace-Up

Krok 7

Udělejte si čas vybudovat účinek a Pohrajte si s umístění prvků přizpůsobit každé písmeno tvar.

Build the Lace-Up Effect

Krok 8

Jakmile máte hotovo, vložte všechny vrstvy očko a pásu karet ve skupině a pojmenujte ji krajky.

Lace Group

10. jak na prázdné textové oblasti

Krok 1

Vyberte vrstvu výplně a změňte její hodnotu Fill na 0.

Fill Value

Krok 2

Vyberte nástroj základní obdélník, stiskněte a podržte klávesu Option a vytvořit obdélníky, které pokrývají části laced up písmen, je třeba je odstranit.

Remove the Lace-Up Parts

Krok 3

Vrstvy výplně Fill hodnotu změnit zpět na 100 % a klepněte na ikonu operace cestu v pruhu voleb zvolit sloučení tvaru součásti.

Merge Shape Components

Krok 4

Vyberte nástroj Přidat kotevní bod a klepněte na kde chcete rozšířit tvar na žádné další oblasti.

Add Anchor Point Tool

Krok 5

Vyberte nástroj převést bod a klepněte na tlačítko všechny kotevní body si je převést na rohové body.

Convert Point Tool

Krok 6

Používejte nástroj pro přímý výběr a přetáhněte kotevní body k vytvoření konečné obrazce, které se vám líbí.

Drag the Points

Krok 7

Duplikovat vrstvu výplně tvaru a kopii přejmenujte na stehy.

Stitches Layer

Krok 8

V pruhu voleb výplně změňte na hodnotu None, velikost tahu 2, klepněte na ikonu typ tahu nastavit tvar a zvolte přednastavení, čárkované.

Stroke Properties

11. jak se stehy styl

Krok 1

Klepněte pravým tlačítkem myši tahu vrstvu, zvolte Kopírovat styl vrstvy, klepněte pravým tlačítkem myši na vrstvu výplně a zvolte Vložit styl vrstvy.

Copy and Paste the Layer style

Poklepejte na vrstvu stehy použít následující styl vrstvy:

Krok 2

Přidejte úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Velikost: 1
 • Zaškrtněte políčko vyhlazení
 • Režim zvýraznění: Lineární světlo
  • Krytí: 82 %
 • Stín mód: Lineárně ztmavit
  • Krytí: 35 %
Bevel and Emboss

Krok 3

Přidáte obrys s tímto nastavením:

 • Kontura: Gaussovo
 • Zaškrtněte políčko vyhlazení.
Contour

Krok 4

Přidáte překrytí barvou s tímto nastavením:

 • Barva: #b5b4b2
Color Overlay

Krok 5

Přidejte Vržený stín s tímto nastavením:

 • Krytí: 100 %
 • Vzdálenost: 2
 • Šíření: 5
 • Velikost: 5
Drop Shadow

To bude styl stehy.

Styled Stitches

12. jak přidat okraje

Krok 1

Duplikujte vnější vrstvu tahu a změňte její hodnotu Fill na 100 %.

Fill Value

Krok 2

Převeďte kopírovat vrstvu na inteligentní objekt a Apple-klepnout na miniaturu, chcete-li načíst výběr.

Load a Selection

Krok 3

Otevřete panel cesty, Option-klepnout na vytvořit pracovní cestu z výběru ikony v dolní části panelu, nastavte poloměr 0,8 a klepněte na tlačítko OK.

Make Work Path

Krok 4

Skrýt vrstvy kopírovat vnější linky a vytvořit novou vrstvu nad ní s názvem okraji.

Edges Layer

13. jak vytvořit štětec hrany

Krok 1

Vyberte nástroj štětec a otevřete panel nastavení štětce.

Zvolte špičku Dune Grass a jeho nastavení jako níže:

Tvar špičky stopy

Brush Tip Shape

Dynamika tvaru

Shape Dynamics

Rozptyl

Scattering

Dynamika barvy

Color Dynamics

Krok 2

Nastavte barvu popředí na #212121 a barvu pozadí na #3f3f3f, a hit návrat klíče několikrát dokud se líbí tahu.

Stroke the Work Path

Krok 3

Umístěte všechny vrstvy, které mají, kromě vrstvy pozadí a plnou barvou, ve skupině a pojmenujte ji Text.

Text Group

14. jak přidat Vržený stín a šum

Krok 1

Poklepejte na skupinu Text pro použití efektů Vržený stín s tímto nastavením:

 • Krytí: 50 %
 • Vzdálenost: 2
 • Šíření: 5
 • Velikost: 5
Drop Shadow

Krok 2

 • Krytí: 30 %
 • Vzdálenost: 30
 • Velikost: 50
Drop Shadow

To přidá poslední stíny.

Added Shadows

Krok 3

Místo 1. jpg obrázek z abstraktní pozadí Spotlight pack horní plná barva vrstvy a změnit jeho velikost, aby se vešel do dokumentu tak, aby její spodní část nezobrazuje.

Vrstvu přejmenujte na BG textury a změnit její režim prolnutí na měkké světlo.

BG Texture

Krok 4

Vytvořte novou vrstvu, pojmenujte ji BG hluku a přejděte do části Upravit video vyplnit.

Změna obsahu 50 % šedé a klepněte na tlačítko OK.

Gray Fill

Krok 5

BG hluku vrstvu převést na inteligentní objekt a změnit její režim prolnutí na měkké světlo.

Convert to a Smart Object

Krok 6

Přejít na filtr video šum video Přidat šum, změnit množství na 10 a distribuce do uniformy a políčko monochromatický.

Add Noise Filter

15. jak udělat poslední změny

Krok 1

Přidat vrstvu úprav úrovně nad skupině Text, změnit její režim prolnutí na světlost a změňte hodnotu stíny na 5 a zvýraznění na 237.

Levels

Krok 2

Přidat další vrstvu úprav úrovně přes všechny vrstvy, zvolte modrý kanál a změňte hodnotu výstupní stíny na 7.

Blue Channel Levels

Krok 3

Vytvořit novou vrstvu nad všechny vrstvy, název horní propust a stiskněte klávesu příkaz-možnost-Shift-E k vytvoření razítka.

Převeďte vrstvu na inteligentní objekt a změnit její režim prolnutí na měkké světlo.

High Pass Layer

Krok 4

Přejít na filtr video jiné video horní propust a změnit hodnotu poloměru 1.

High Pass Filter

Krok 5

Duplikujte vrstvu BG hluku, umístěte kopii na vrcholu všech vrstev, rozbalte seznam inteligentních filtrů a poklepejte na kartě šum změnit částku na 7.

Add Noise Filter

Gratulujeme máte hotovo!

V tomto tutoriálu jsme vytvořili několik vrstev tvarů staly a upravit jejich atributy obrazce vytvořit různé textové části.

Poté jsme stylu vrstvy, vytvořené očka a přidat pásu karet.

Poté jsme pracovali s různými prvky vybudovat laced up efekt a vytvořili špičky stopy přidat nějaké rozmazané okraje.

Konečně udělali jsme několik úprav dokončit efekt.

Prosím, neváhejte a zanechat své připomínky, návrhy a výsledky níže.

Final Result
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.