7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Jak vytvořit realistický efekt nápisu z neonového světla v aplikaci Adobe Photoshop

Read Time: 7 mins
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
Quick Tip: Create a 3D Retro Text Effect With the Appearance Panel
How to Create an 80s-Inspired Text Effect in Adobe Photoshop

Czech (Čeština) translation by Ondřej Dokoupil (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Zvýrazněné efekty záře a lesku mohou pomoci vytvořit pěkné, lesklé předměty. Tento kurz vám ukáže, jak změnit cihlové textury na pozadí a pak použití stylů vrstev s nástrojem pero k přidání nějakého textu, jasný neonový text a jednoduchý kabel nad ním. Pojďme začít!

Výukové zdroje

Následující zdroje byly použity při výrobě tohoto kurzu:

1. Vytvoření pozadí

Krok 1

Vytvořte nový dokument, 1500 x 950 px a nastavte rozlišení na 300.

Přejděte na Soubor > Umístit jako inteligentní objekt a otevřete obraz BrickOldRounded0061. Změňte velikost podle potřeby a pak klepněte na klávesu ENTER pro přijmutí změny.

Place the Brick TexturePlace the Brick TexturePlace the Brick Texture

Krok 2

Klepněte na Vytvořit novou výplň nebo ikonu vrstvy úprav ve spodní části panelu Vrstvy a zvolte Úrovně.

LevelsLevelsLevels

Krok 3

Klepněte na Úprava klipu na ikonu vrstvy v dolní části panelu Vlastnosti a poté změňte hodnotu Stíny na 85.

Levels ValuesLevels ValuesLevels Values

Krok 4

Znovu klepněte na tlačítko Vytvořit novou výplň nebo ikonu vrstvy úprav a zvolte Odstín/Sytost. Klepněte na tlačítko Úprava klipu na ikonu vrstvy v dolní části panelu Vlastnosti a změňte Sytost na 11 a Světlost na -83.

Hue SaturationHue SaturationHue Saturation

2. Vytvoření textu

Krok 1

Vytvořte text v kapitálkách pomocí písma Beon Medium. Barva je #a33e88 a Velikost je 103 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Krok 2

Duplikujte vrstvu textu a zneviditelněte ji klepnutím na ikonu oka vedle ní. Potom klepněte pravým tlačítkem myši na kopírovat a vyberte volbu Rastrovat text.

Co uděláme dál je že oddělíme vertikální a diagonální části písmen od horizontálních, chcete-li aplikovat efekty použitím různých hodnot úhelů.

Rasterize TypeRasterize TypeRasterize Type

Krok 3

Vyberte nástroj Obdélníkový výběr (nebo libovolným nástrojem pro výběr který máte rádi), klepněte ikonu Přidat do výběru v pruhu Voleb a vyberte všechny vodorovné části písmen které máte.

Select Horizontal PartsSelect Horizontal PartsSelect Horizontal Parts

Krok 4

Přejděte na Úpravy > Vyjmout a pak Úpravy > Vložit speciální > Vložit na místo. To umístí vybrané části v oddělené vrstvě. Přejmenování vrstvy na Vertical a Horizontal.

Separate Vertical and Horizontal PartsSeparate Vertical and Horizontal PartsSeparate Vertical and Horizontal Parts

Krok 5

Změňte obě jak Vertical a Horizontal vrstvu Výplň na hodnotu 0.

Fill ValueFill ValueFill Value

Krok 6

Duplikujte každou z Vertical a Horizontal vrstev dvakrát a pak umístěte každou sadu vrstev do skupiny, která má svůj název (Vertical/Horizontal).

Duplicate and Group LayersDuplicate and Group LayersDuplicate and Group Layers

Krok 7

Umístěte Horizontal skupinu pod Vertical.

Group OrderGroup OrderGroup Order

3. Stylizování původní Horizontal vrstvy

Poklepejte dvojklikem na původní Horizontal vrstvu pro použití následujícího stylu vrstvy:

Krok 1

Přidejte Úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Velikost: 10
 • Zrušte zaškrtnutí políčka Použít globální světlo
 • Úhel: 0
 • Reliéf: 70
 • Zaškrtněte políčko Vyhlazení
 • Režim zvýraznění: Lineární světlo
 • Mód stín - Opacity: 0 %
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Přidáte Obrys s tímto nastavením:

 • Zaškrtněte políčko Vyhlazení.
ContourContourContour

Krok 3

Přidejte Vnitřní stín s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Screen
 • Barva: #e658d4
 • Úhel: 30
 • Vzdálenost: 0
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Krok 4

Přidejte Vnitřní záře s tímto nastavením:

 • Krytí: 85 %
 • Barva: #fe66f1
 • Zdroj: Střed
 • Velikost: 18
Inner GlowInner GlowInner Glow

Krok 5

Přidejte Vržený stín s tímto nastavením:

 • Vzdálenost: 13
 • Velikost: 7
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To bude styl první vrstvy vodorovné části.

Styled Original Horizontal LayerStyled Original Horizontal LayerStyled Original Horizontal Layer

4. Styl první kopie horizontální vrstvy

Poklepejte na první kopie Horizontal vrstvy pro použítí následujícího stylu vrstvy:

Krok 1

Přidejte Úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Velikost: 16
 • Zrušte zaškrtnutí políčka Použít globální světlo
 • Úhel: -36
 • Výška: 42
 • Kontura: Cove - Do hloubky
 • Zaškrtněte políčko Vyhlazení
 • Režim zvýraznění: Jasné světlo
 • Mód stín - Opacity: 0 %
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Přidáme Obrys s tímto nastavením:

 • Kontura: Kužel - Obrácený
 • Zaškrtněte políčko Vyhlazení
ContourContourContour

To přidá více lesku do textu.

Styled First Copy Horizontal LayerStyled First Copy Horizontal LayerStyled First Copy Horizontal Layer

5. Styl druhé kopie Horizontal vrstvy

Poklepejte na druhou kopii Horizontal vrstvy a použijte následující styl vrstvy:

Krok 1

Přidejte Úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Velikost: 16
 • Zrušte zaškrtnutí políčka Použít globální světlo
 • Úhel: 18
 • Výška: 58
 • Kontura: Polokulovité
 • Zaškrtněte políčko Vyhlazení
 • Režim zvýraznění: Jasné světlo
 • Mód stín - Opacity: 0 %
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Přidejte Obrys s tímto nastavením:

 • Kontura:: Pila 2
 • Zaškrtněte políčko Vyhlazení
ContourContourContour

Krok 3

Přidejte Vnitřní záře s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Lineární světlo
 • Šum: 5 %
 • Barva: #ffdcfa
 • Zdroj: Centrum
 • Velikost: 38
Inner GlowInner GlowInner Glow

Krok 4

Přidejte Vnější záře s tímto nastavením:

 • Barva: #7f2d65
 • Velikost: 15
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Tento styl bude konečné vodorovné vrstvy, přidáním ještě více lesku a záře.

Styled Second Copy Horizontal LayerStyled Second Copy Horizontal LayerStyled Second Copy Horizontal Layer

6. Provedení původní Vertical vrstvy

Krok 1

Klepněte pravým tlačítkem na původní Horizontal vrstvy, zvolte Kopírovat styl vrstvy a pak klepněte pravým tlačítkem myši původní Vertical vrstvy a zvolte Vložit styl vrstvy.

Poklepejte na původní Vertical vrstvy upravte Úkos a reliéf a Úhel s Výškou hodnoty, změnou na 90 a 74.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Pro Vnitřní záře stačí změňte Velikost na 15.

Inner GlowInner GlowInner Glow

To upraví efekt podle části vertikální a diagonální.

Modified Style for the Original Vertical LayerModified Style for the Original Vertical LayerModified Style for the Original Vertical Layer

7. Styl první kopie Vertical vrstvy

Zkopírujte a vložte z první kopie Horizontal vrstvy styl vrstvy na první kopie Vertical vrstvy a potom poklepejte na Vertical kopii vrstvy pro změnu Úkos a reliéf efektu na Úhel -76 a jeho Výšku 53.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

To je pro první kopii vrstvy.

Modified Style for the First Copy Vertical LayerModified Style for the First Copy Vertical LayerModified Style for the First Copy Vertical Layer

8. Styl druhé vrstvy Vertical

Zkopírujte a vložte z druhé kopie Horizontal vrstvy styl vrstvy do druhé kopie Vertical vrstvy a potom poklepejte na Vertical kopie 2 vrstvy pro změnu Úkos a reliéf efektu jako je Úhel na -82 a jeho Výška na 53.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Tím končí, stylování pro obě části textu.

Modified Style for the Second Copy Vertical LayerModified Style for the Second Copy Vertical LayerModified Style for the Second Copy Vertical Layer

9. Přidání další záře a vytvoření kabelu

Krok 1

Vytvořte novou vrstvu pod původní vrstvou textu, Nazvěme to Background Lighta a změňte jeho Režim prolnutí na Lineární světlo.

Nastavte barvu Popředí na #98338b, vyberte nástroj Štětec a vyberte si velmi velký, měkký, kulatými destičkami. Jedním klepnutím přidejte skvrny barvy za pozadí textu (ne kliknutí a tažení, jen tečka barvy).

Add Background GlowAdd Background GlowAdd Background Glow

Krok 2

Vytvoříme další novou vrstvu pod vrstvou Background Light a nazvěme to Cable. Vyberte nástroj Pero a vyberte možnost Cesty v pruhu voleb.

Co budete muset udělat jako další je vytvořit cestu kudy chcete vést kabel. Můžete po kliknutí přidat rohové kotevní body a klepněte na bod a tažením vytvoříte křivku. Mějte na paměti, že vytvořená cesta nemusí být dokonalá, nástrojem pro Přímý výběr můžete vybrat bod kdykoli později ke změně kotevních bodů nebo směrovými manipulátory.

Create the Cable Paths Using the Pen ToolCreate the Cable Paths Using the Pen ToolCreate the Cable Paths Using the Pen Tool

Krok 3

Chcete-li oddělit cesty, stiskněte a podržte klávesu Command a klepněte mimo cestu a je hotovo tak, že to nebude připojeno k cestě, kterou vytvoříte po ní.

Separating the PathsSeparating the PathsSeparating the Paths

Krok 4

Udělejte si čas s tímto krokem a získáte čistý výsledek.

Finish Creating the PathsFinish Creating the PathsFinish Creating the Paths

Krok 5

Vyberte nástroj Štětec a pak otevřete panel Stopy (Okna > Stopy) a vyberte si tvrdou stopu 7 px tip s Mezery nastavenou na 1.

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

Krok 6

Nastavte Barvu popředí na #252525, vyberte nástroj pro Přímý výběr, klepněte pravým tlačítkem myši na cestu a zvolte příkaz Vytáhnout cestu.

Stroke PathStroke PathStroke Path

Krok 7

Zvolte Štětec v rozevírací nabídce Nástroje a zrušte zaškrtnutí políčka Simulovat přítlak.

Stroke Path BoxStroke Path BoxStroke Path Box

Krok 8

To vytáhne cestu. Stiskněte Return klíč pro odznačení pracovní cesty.

Stroked PathStroked PathStroked Path

10. Styl kabelu

Poklepejte na vrstvu Cable pro použití následujícího stylu vrstvy:

Krok 1

Přidejte Úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Zaškrtněte políčko Vyhlazení
 • Režim zvýraznění: Jasné světlo
 • Barva: #ec6ab7
 • Krytí: 24 %
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Přidejte Obrys s tímto nastavením:

 • Zaškrtněte políčko Vyhlazení.
ContourContourContour

Krok 3

Přidejte Překrytí vzorkem s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Násobení
 • Vzor: 8
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Krok 4

Přidejte Vržený stín s tímto nastavením:

 • Krytí: 60 %
 • Vzdálenost: 13
 • Velikost: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To bude styl kabelu.

The Styled CableThe Styled CableThe Styled Cable

11. Vytvoření klipu

Krok 1

Vyberte nástroj Obdélník a vytvořit obdélník 11 x 15 px.

Create a RectangleCreate a RectangleCreate a Rectangle

Krok 2

Vyberte nástroj Přidat kotevní bod a poklepejte pro přidání dvou bodů do prostředku obou svislých stran obdélníku.

Add Anchor PointsAdd Anchor PointsAdd Anchor Points

Krok 3

Vyberte nástroj pro Přímý výběr, klepněte na tlačítko a tažením vyberte středové body, které jste přidali a stiskněte klávesu šipka vlevo jednou přesunout 1 px nalevo.

Move Anchor PointsMove Anchor PointsMove Anchor Points

Krok 4

Duplikujte vrstvu Rectangle a poté přejděte do části Upravit > Transformovat > Otočit o 90° doprava. Přejmenování vrstvy obdélník H (pro horizontální) a V (pro svislý).

Duplicate and Rename Rectangle LayersDuplicate and Rename Rectangle LayersDuplicate and Rename Rectangle Layers

12. Styl klipu

Poklepejte na vrstvu H pro použítí následujícího stylu vrstvy:

Krok 1

Přidejte Překrytí přechodem s tímto nastavením:

 • Krytí: 42 %
 • Klepněte na pole Přechod a vytvořte přechod pomocí barev #151515 doleva, #6d6d6d v centru a #161616 doprava.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Krok 2

Přidejte Vržený stín s tímto nastavením:

 • Krytí: 60 %
 • Vzdálenost: 13
 • Velikost: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To bude styl vodorovného klipu.

Styled Horizontal ClipStyled Horizontal ClipStyled Horizontal Clip

Krok 3

Kopírujte a vložte styl vrstvy do vrstvy V a potom poklepejte na vrstvu V změnit Překrýt přechodem na Úhel s hodnotou 0.

Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Krok 4

Dále duplikujte a umístěte klip vrstvu, všude, kde chcete přidat klipy od kabelu, který jste vytvořili.

Duplicate and Place ClipsDuplicate and Place ClipsDuplicate and Place Clips

13. Přidání ještě jedné vrstvu barvy

Klepněte na tlačítko Vytvořit novou výplň nebo ikonu vrstvy úprav a zvolte Plnou barvu. Použít barvu #a34799, umístěte vrstvy úprav pod vrstvou Cable a změnit její Režim prolnutí na Jasné světlo. To bude aplikovat barvu na cihly za textem a posílí záři a osvětlení konečného výsledku.

Solid Color Adjustment LayerSolid Color Adjustment LayerSolid Color Adjustment Layer

Blahopřejeme!  Máte hotovo

V tomto kurzu jsme upravily texturu pozadí s cihlou a ještě jsme ji trochu ztmavili. Pak jsme vytvořili text, rastrovaly jsme vrstvu a oddělili vodorovnou částí od těch vertikální a diagonálních.

Poté jsme duplikovaly a seskupovaly oddělené vrstvy textu a přidaly jsme styl všem z nich k dosažení efektu zářící a lesklý.

Jakmile byl hlavní text vytvořen se stylem, tak jsme si nějaké další světlo přidaly do pozadí s použitím nástroje pero k vytvoření cesty kabelu. Nakreslily jsme cestu stylizované do 3D vzhledu.

Nakonec jsme použili nástroj Obdélník k vytvoření nějakého klipu pro kabel, upraven a nakonec stylizován, a přidali jsme jednu poslední Vrstvu úprav ke zvýšení zbarvení konečného výsledku.

Prosím, neváhejte a zanechat své připomínky, návrhy a výsledky níže.

Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.