Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Effects

Jak vytvořit efekt graffiti v Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 4 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Naučte se, jak vytvořit graffiti umění z vašich fotek v Adobe Photoshop pomocí filtrů a úprav.

Graffiti efekt je součástí graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action z mého portfolia na Envato Market.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Akce Graffiti Effect with Pop Up Photoshop

Potřeby pro návod

Během tohoto kurzu byly použity tyto položky:

1. Jak vytvořit pozadí cihlového zdi

Vytvořte nový dokument s rozlišením 850 x 630 px. Můžete samozřejmě použít jinou velikost pro váš soubor PSD, ale musíte proporcionálně upravit všechny velikosti použité v tomto návodu.

Přidejte Brick Wall do nové vrstvy. Změnit velikost obrázku podle potřeby velikosti plátna.

Brick Wall TextureBrick Wall TextureBrick Wall Texture

2. Jak přidat Graffiti Art

Krok 1

V nové vrstvě přidejte texturu Graffiti Wall. Změnit velikost obrázku podle potřeby velikosti plátna.

Graffiti Wall TextureGraffiti Wall TextureGraffiti Wall Texture

Krok 2

Kliknutím na druhou ikonu ve spodní části panelu Vrstvy přidejte vrstvu Layer Mask na vrstvu Graffiti Wall.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Nastavte barvu popředí na #000000 a vyberte nástroj Štětec. Použijte Grunge Brush na malování uvnitř masky, abyste skryli některé efekty graffiti a odhalily stěnu.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

3. Jak vytvořit efekt Portrét Graffiti

Krok 1

Přidat Portrét člověka do nové vrstvy.Pomocou nástroj Kouzelná hůlka (Magic Wand Tool) vyberte pozadí tohoto obrázku. Nastavte toleranci na 10 a zaznamenejte související (Contiguous). Podržte tlačítko Shift a proveďte několik výběrů. Podržte tlačítko Shift a proveďte několik výběrů. Stisknutím tlačítka Vymazat (Delete) odstraníte vybrané pozadí.

Remove Background in PhotoshopRemove Background in PhotoshopRemove Background in Photoshop

Stiskněte Control-D pro zrušení výběru.

Krok 2

Stiskněte tlačítko Control-J na duplikování vrstvy Man Portrait dvakrát a pojmenujte nové vrstvy Man Portrét 1 a Man Portrait 2. Skryjte dvě nově vytvořené vrstvy. Kliknutím na ikonu oka vedle kterékoliv vrstvy na panelu Vrstvy se vrstva skryje / zobrazí.

Duplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in Photoshop

Krok 3

Vraťte se na vrstvu Man Portrait a přidejte Styl vrstvy tahu (Stroke) 4px, pozic na stred, Barvu #000000.

Add Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer Style

Krok 4

Přejděte na Filtr > Artistic > Cutout a vyberte Počet úrovní 8, Jednoduchost okraje 0 a přesnost okraje 3 (Number of Levels 8, Edge Simplicity 0 and Edge Fidelity 3).

Filter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop Filter

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

Krok 5

Přejít na Vrstva > Nová vrstva úprav > posterizovať (Layer > New Adjustment Layer > Posterize) a nastavte úrovně (Levels) na 5. Kliknutím na třetí tlačítko zvľava přidáte toto nastavení jako masku na ořezávání pro vrstvu níže.

Posterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in Photoshop

Krok 6

Přejděte na položku Vrstvy > Nová nastavovací vrstva > Jas/Kontrast a nastavte jas na hodnotu 117 a kontrast na hodnotu -50. Kliknutím na třetí tlačítko zvľava přidáte toto nastavení jako masku na ořezávání pro nižší vrstvu.

Brightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in Photoshop

Krok 7

Přejděte do vrstvy > Nová nastavovací vrstva > Hloubka/sytost a nastavte hloubku na 129 a sytost na 100. Kliknutím na třetí tlačítko zvľava přidáte toto nastavení jako masku na ořezávání pro nižší vrstvu.

Hue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in Photoshop

Vyberte nástroj štětce a použijte štětec Grunge (Grunge Brush) na malování v masce Hue / Saturation pomocí barvy #000000 na odhalení původní barvy.

Paint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer Mask

Krok 8

Vytvořte novou vrstvu. Zkopírujte a vložte obrázek Graffiti Wall v této vrstvě. Pravým tlačítkem myši na vrstvu a vyberte možnost Vytvořit ořezovou masku (Create Clipping Mask).

Create Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in Photoshop

Změňte režim míchání (Blend Mode) vrstvy Graffiti Effect na Světlejší barvu (Lighter Color).

Blend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in Photoshop

Kliknutím na druhou ikonu ve spodní části panelu Vrstvy přidejte masku vrstvy na vrstvu Graffiti Effect. Vyberte nástroj Štětec a použijte štětec Grunge na malování v masce vrstvy pomocí barvy #000000 na skrytí některých detailů.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

Krok 9

Kliknutím na ikonu oka vedle vrstvy Man Portrait 1 zobrazíte vrstvu. Nastavte barvu popředí na hodnotu #000000 a barvu pozadí na hodnotu #ffffff.

Show Layer in PhotoshopShow Layer in PhotoshopShow Layer in Photoshop

Krok 10

Přejděte na položku Filtr > nákres > Fotokopie (Filtr > Sketch > Photocopy) a nastavte detail na 3 a tmu na 50.

Photocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in Photoshop

Krok 11

Přejděte na Filtr > Umělecké > Vyjmout (Filtr > Artistic > Cutout) a nastavte Počet úrovní na 3, Jednoduchost okraje na 3 a přesnost okraje na 3.

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

Krok 12

Přejděte na možnost Obrázek > Nastavení > Úrovně a nastavte vstupní úrovně (Input Levels).

Levels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in Photoshop

Krok 13

Nastavte režim míchání pro Man Portrait 1 na násobení (Multiply).

Multiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in Photoshop

Pokud chcete, můžete opakovat stejný proces, ale s jinými nastaveními pro vrstvu Man Portrait 2, ale tento krok je volitelný.

4. Ako vytvoriť efekt tehál

Krok 1

Stisknutím tlačítka Shift-Control-N vytvoříte novou vrstvu nad všemi ostatními vrstvami.

Stiskněte Shift-Control-Alt-E na Sloučení všech viditelných vrstev. Nazvěte tuto vrstvu Brick Effect.

Merge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in Photoshop

Krok 2

Přidejte masku vrstvy do vrstvy Brick Effect.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Krok 3

Přejděte na možnost Obrázek > Seřezat (Image > Trim) a ořízněte plátno na základě průhledných pixelů.

Trim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in Photoshop

Krok 4

Přejděte na vrstvu Brick Wall a proveďte výběr pomocí funkce Nástroj obdélníkového výběru (Rectangular Marquee Tool). Stiskněte Control-C a vytvořte kopii výběru.

Copy Selection in PhotoshopCopy Selection in PhotoshopCopy Selection in Photoshop

Krok 5

Vraťte se zpět na vrstvu Brick Effect a na kartě kanály (Channels) klepnutím na ikonu oka vedle masky Brick Effect, abyste ji zviditelnili. Stiskněte tlačítko Control-V pro vložení výběru do této masky.

Work with Channels in PhotoshopWork with Channels in PhotoshopWork with Channels in Photoshop

Krok 6

Vraťte se na kartu Vrstvy a stiskněte Control-D na zrušení výběru. Klikněte také na thumbnail vrstvy Brick Effect.

Use Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in Photoshop

Krok 7

Otevřete okno Styl vrstvy pro Brick Effect a přidejte Zkosení a reliéf (Bevel a Emboss).

Bevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in Photoshop

Gratulujeme! Máte hotovo!

V tomto návodu jste se naučili, jak vytvořit efekt graffiti ve Photoshopu od začátku pomocí štětců a textur. Doufám, že jste si tento tutoriál užili.

Pro rychlejší výsledky si můžete stáhnout tuto akci Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action z mého portfolia na Envato Market.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Graffiti efekt s Pop Up Action Photoshop

A podívejte se na konečný výsledek níže!

Graffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop Tutorial

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads