1. Design & Illustration
 2. Add-Ons
 3. Layer Styles

Jak vytvořit akci pro textový efekt kožešiny v aplikaci Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 7 min
This post is part of a series called Learn Photoshop Actions.
How to Create an Engraved Effect Photoshop Action
How to Create Pop Art Photo Effects With Photoshop Actions

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V tomto tutoriálu vám ukážu, jak vytvořit akci srst v aplikaci Adobe Photoshop pomocí vzoru, štětce, stylu vrstvy a mapování na přechod. Na konci tutoriálu budete mít akci připravenou k provedení téměř celého procesu na jedno kliknutí.

Pokud chcete přeskočit tento tutoriál, ale přesto chcete koupit tuto akci, můžete přejít na GraphicRiver a koupit Fur Generator. Kompletní akce má další funkce, pracuje s 72 dpi a 300 dpi, funguje také s tvary a můžete zvolit různé barvy a velikosti srsti.

Promo Fur GeneratorPromo Fur GeneratorPromo Fur Generator
Akce Fur Generator aplikace Photoshop

Zdroje k tutorialu

Během tohoto kurzu byly použity následující zdroje:

1. Jak nastavit pozadí pro akci

Otevřete Photoshop, přejděte na Soubor > Otevřít a zvolte FurAction-BG.jpg.

Image of the backgroundImage of the backgroundImage of the background

2. Jak vytvořit text

Vyberte nástroj Text (T) a napište "FUR". Zvolte písmo Aller Display a pak přejděte do Okna > Styly znaků a nastavte Velikost na 347 pt a Proztrkání na 50 

Character Panel with size and trackingCharacter Panel with size and trackingCharacter Panel with size and tracking

3. Jak nainstalovat Štětec a Vzorek

Krok 1

Jděte na Úpravy > Přednastavení > Správce přednastavení... V Typ přednastavení vyberte Štětec, klikněte na Načíst..., a vyberte Brush (Fur Tutorial).abr.

Installing brushes with Preset ManagerInstalling brushes with Preset ManagerInstalling brushes with Preset Manager

Krok 2

Přejděte do Úpravy > Nastavení > Správce nastavení... Ve Správci nastavení vyberte Vzorek, klikněte na Načíst..., a vyberte Pattern (Fur Tutorial).pat.

Installing patterns with Preset ManagerInstalling patterns with Preset ManagerInstalling patterns with Preset Manager

4. Jak vytvořit akci

Krok 1

Otevřete panel Akce a přejděte do Okna > Akce.

Opening the Actions PanelOpening the Actions PanelOpening the Actions Panel

Krok 2

Pojďme vytvořit novou sadu akcí. Chcete-li tak učinit, klepněte na ikonu Vytvořit novou sadu, pojmenujte ji srst akce a klepněte na tlačítko OK.

Creating a new action setCreating a new action setCreating a new action set

Krok 3

Klepněte na ikonu Vytvořit novou akci, pojmenujte ji srst Text a klepněte na tlačítko záznam.

Od tohoto okamžiku bude vše zaznamenáno, tak dávejte pozor na panel Akce. Pokud uděláte chybu, klepněte na ikonu Zastavit přehrávání/nahrávání a odstraňte zbytečný krok z akce Fur Text. Klepněte na ikonu Zahájit nahrávání pro pokračování.

Creating a new actionCreating a new actionCreating a new action

Krok 4

 Vyberte vrstvu s textem a přejděte na Vrstva > Přejmenovat vrstvu... Přejmenujte vrstvu na základní Base Text 1.

How to rename the layerHow to rename the layerHow to rename the layer

Krok 5

Vyberte nástroj Štětec (B). Vyberte FUR Brush - Tutorial štětec a nastavte Režim na Normální a volbu Krytí a Hustota na 100 % a ujistěte se, že následující ikony nejsou vybrané.

Choosing the brush and settingsChoosing the brush and settingsChoosing the brush and settings

Krok 6

Teď pojďme vytvořit novou vrstvu. Přejdeme na Vrstvy > Nová > Vrstva..., pojmenujte ji Fur-1 a klepněte na tlačítko OK.

Creating and naming a layerCreating and naming a layerCreating and naming a layer

Krok 7

Znovu vyberte vrstvu Base Text 1 a přejděte na Text > Vytvořit pracovní vrstvu.

Creating a work pathCreating a work pathCreating a work path

Krok 8

Nyní vyberte vrstvu Fur-1, otevřete panel Cesty tím, že půjdete do Okny > Cesty, klepněte pravým tlačítkem myši na Pracovní cestu a zvolte příkaz Vytáhnout cestu... Zvolte Stopu v drop-down menu, zrušte zaškrtnutí políčka Simulovat přítlak a klepněte na tlačítko OK.

Poté odstraňte Pracovní cestu v panelu Cesty.

Applying a stroke to the pathApplying a stroke to the pathApplying a stroke to the path

Krok 9

Vraťte se na panel Vrstvy. Teď budeme slučovat text s kožešinou. Chcete-li tak učinit, v panelu Vrstvy vyberte Fur-1 a s podrženou stisknutou klávesou Shift vyberte Base Text 1.

Selecting two layers to mergeSelecting two layers to mergeSelecting two layers to merge

Nyní uvolněte klávesu Shift, klikněte pravým tlačítkem myši Fur-1 a zvolte Sloučit vrstvy.

How to merge the layersHow to merge the layersHow to merge the layers

Krok 10

Teď musíme přidat Styl vrstvy. Poklepejte na vrstvu Fur-1 chcete-li použít následující styl:

Přidejte Úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Styl: Vnitřní úkos
 • Metoda: Hladký
 • Hloubka: 63 %
 • Směr: Nahoru
 • Velikost: 24 px
 • Změkčit: 16 px
 • Použít globální světlo: nevybráno
 • Úhel: 13º
 • Výška: 42°
 • Profil lesku: Gaussovo
 • Vyhlazení: zaškrnuto
 • Režim: Měkké světlo
 • Barva světla: #ffffff
 • Krytí: 65 %
 • Režim: Překrýt
 • Barva stínu: #362a1a
 • Krytí: 26 %
Bevel and Emboss settingsBevel and Emboss settingsBevel and Emboss settings

Krok 11

Přidejte Profi pro Úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Profil: Gaussovo
 • Vyhlazení: nevybráno
 • Rozsah: 61 %
Bevel and Emboss Contour settingsBevel and Emboss Contour settingsBevel and Emboss Contour settings

Krok 12

Přidejte Vnitřní záři s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Screen
 • Krytí: 25 %
 • Šum: 0 %
 • Barva: #cfb9a6
 • Metoda: Měkčí
 • Zdroj: Střed
 • Vyseknutí: 4 %
 • Velikost: 213 px
 • Profil: Lineární
 • Vyhlazení: nevybráno
 • Rozsah: 100 %
 • Rozostření: 0 %
Inner Glow SettingsInner Glow SettingsInner Glow Settings

Krok 13

Přidejte Překrýt barvou s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Barva
 • Barva: #ffffff
 • Krytí: 21 %

Color Overlay SettingsColor Overlay SettingsColor Overlay Settings

Krok 14

Přidejme Překrytí vzorkem s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Normální
 • Krytí: 100 %
 • Vzor: Vyberte vzorek, který jste stáhli, Pattern (Fur Tutorial).pat.
 • Velikost: 25 %
 • Zarovnat s vrstvou: zaškrtnuto
Pattern Overlay settingsPattern Overlay settingsPattern Overlay settings

Krok 15

Přidejte Vržený stín s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Normální
 • Barva: #6d655d
 • Krytí: 100 %
 • Použít globální světlo: nezaškrtnuto
 • Úhel: 0 º
 • Vzdálenost: 18 px
 • Šíření: 100 %
 • Velikost: 0 px
 • Kontura: Lineární
 • Vyhlazení: nezaškrtnuto
 • Šum: 0 %
 • Vrstva vysekne Vržený stín: zaškrtnuto
First Drop Shadow settingsFirst Drop Shadow settingsFirst Drop Shadow settings

Krok 16

Pokud nepoužíváte aplikaci Adobe Photoshop CC, klepněte na tlačítko OK a přejděte ke kroku 18, v opačném případě pokračujte zde.

Přidejte další Vržený stín přímo pod ten první s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Normální
 • Barva: #e5dacf
 • Krytí: 100 %
 • Použít globální světlo: nezaškrtnuto
 • Úhel: 0 °
 • Vzdálenost: 0 px
 • Rozsah: 0 %
 • Velikost: 2 px
 • Kontura: Lineární
 • Vyhlazení: nezaškrtnuto
 • Šum: 0 %
 • Vrstva vysekne Vržený stín: zaškrtnuto
Second Drop Shadow settingsSecond Drop Shadow settingsSecond Drop Shadow settings

Krok 17

Přidejte třetí Vržený stín přímo pod druhý, s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Násobení
 • Barva: #000000
 • Krytí: 30 %
 • Použít globální světlo: nezaškrtnuto
 • Úhel: 3°
 • Vzdálenost: 34 px
 • Rozsah: 0%
 • Velikost: 1 px
 • Kontura: Lineární
 • Vyhlazení: nazaškrtnuto
 • Šum: 0 %
 • Vrstva vysekne Vržený stín: Zaškrtnuto

Klepněte na tlačítko OK.

Third Drop Shadow SettingsThird Drop Shadow SettingsThird Drop Shadow Settings

Váš obrázek by měl vypadat takto:

how the image should look likehow the image should look likehow the image should look like

Nebo jako je tento, pokud používáte starší verzi Adobe Photoshop:

how the image looks in an older photoshophow the image looks in an older photoshophow the image looks in an older photoshop

Krok 18

Pokud používáte aplikaci Adobe Photoshop CC, přejděte ke kroku 23.

Vytvořte dvě kopie vrstvy Fur-1 a umístěte ho pod původní:

Making two copies of the layerMaking two copies of the layerMaking two copies of the layer

Krok 19

Klepněte pravým tlačítkem myši na první kopii a zvolte Odstranit styl vrstvy. Totéž opakujte pro druhou kopii.

Clearing the Layer StyleClearing the Layer StyleClearing the Layer Style

Krok 20

Změna Výplňe obou kopií na 0 %.

Changing the Fill of the layersChanging the Fill of the layersChanging the Fill of the layers

Krok 21

Poklepejte na první kopii a přidejte nový Styl vrstvy.

Přidejte Vržený stín s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Normální
 • Barva: #e5dacf
 • Krytí: 100 %
 • Použít globální světlo: nezaškrtnuto
 • Úhel: 0 º
 • Vzdálenost: 0 px
 • Rozsah: 0 %
 • Velikost: 2 px
 • Kontura: Lineární
 • Vyhlazení: nezaškrtnuto
 • Šum: 0 %
 • Vrstva vysekne Vržený stín: zaškrtnuto

Klepněte na tlačítko OK.

Second Drop shadow for older photoshopSecond Drop shadow for older photoshopSecond Drop shadow for older photoshop

Krok 22

Poklepejte na druhou kopii a přidejte nový Styl vrstvy.

Přidejte Vržený stín s tímto nastavením:

 • Režim prolnutí: Násobení
 • Barva: #000000
 • Krytí: 30 %
 • Použít globální světlo: nezaškrtnuto
 • Úhel: 3°
 • Vzdálenost: 34 px
 • Rozsah: 0 %
 • Velikost: 1 px
 • Kontura: Lineární
 • Vyhlazení: nazaškrtnuto
 • Šum: 0 %
 • Vrstva vysekne Vržený stín: zaškrtnuto

Klepněte na tlačítko OK.

Third Drop Shadow for older photoshopThird Drop Shadow for older photoshopThird Drop Shadow for older photoshop

Krok 23

Teď potřebujeme převést vrstvu Fur-1 na Inteligentní objekt.

V Adobe Photoshop CC:

Klepněte pravým tlačítkem myši na vrstvu Fur-1 a zvolte příkaz Převést na Inteligentní objekt.

Converting layer to Smart ObjectConverting layer to Smart ObjectConverting layer to Smart Object

Pro starší verze Adobe Photoshop:

Vyberte Fur-1, podržte stisknutou klávesu Shift a klepněte na Fur-1 copy 2. Uvolněte klávesu Shift, klepněte pravým tlačítkem myši na vrstvu Fur-1 a zvolte příkaz Převést na inteligentní objekt.

Converting layers to Smart Object in older photoshopConverting layers to Smart Object in older photoshopConverting layers to Smart Object in older photoshop

Krok 24

Teď pojďme změnit barvu srsti. Bude bílá. Přejděte na Panel úprav a klepněte na Mapování na přechod. Pokud ji nevidíte, přejděte do Okna > Zarovnání.

Creating a new Gradient MapCreating a new Gradient MapCreating a new Gradient Map

Krok 25

Celý obrázek bude vypadat divně, ale nedělejte si starosti. Přejmenujte vrstvu Gradient map 1 na Gradient map 1.

Renaming the Gradient MapRenaming the Gradient MapRenaming the Gradient Map

Krok 26

Klepněte pravým tlačítkem myši na vrstvu Gradient Color a vyberte Vytvořit ořezovou masku.

Applying a Clipping Mask to a layerApplying a Clipping Mask to a layerApplying a Clipping Mask to a layer

Krok 27

Poklepejte na Ikonu přechodu v Gradient color vrstvě. Otevře se panel Vlastnosti.

Opening the Properties PanelOpening the Properties PanelOpening the Properties Panel

Krok 28

Klepněte na Pruh přechodu v panelu Vlastnosti a otevře se Editor přechodu.

Nastavte přechod s tímto nastavením:

 • První klín barvy: #000000 a Polohu 0 %
 • Druhé klín barvy: #848484 a Poloha 30 %
 • Třetí klín barvy: #c0c0c0 a Poloha 48 %
 • Čtvrtý klín barvy: #ffffff a Poloha 100 %

Klepněte na tlačítko OK.

Opening the Gradient EditorOpening the Gradient EditorOpening the Gradient Editor

Krok 29

Přejmenujte vrstvu Fur-1 na Fur a poté zastavte nahrávání akce.

Finishing the recording of the actionFinishing the recording of the actionFinishing the recording of the action

Gratulujeme, nyní máte hotovo!

V tomto kurzu jste se naučili jak vytvořit akci srsti v Adobe Photoshop.

Začali jsme tím, že jsme vytvořili text a při nahrávání akce jsme přidali ohraničení pomocí štětce a cesty, pak styl vrstvy a nakonec přechod pro změnu barvy.

Image with the final resultImage with the final resultImage with the final result

Věci k zapamatování před spuštěním akce:

 • Ujistěte se, zda jste nainstalovali Vzorek a Štětec.
 • Ujistěte se, že Krytí štětce a Přítlaku jsou nastaveny na 100 %, stejně jako krok 5 "4 - Jak vytvořit akci."
 • Ujistěte se, že spouštíte akci ve vybrané textové vrstvě.

Chcete-li spustit akci, je třeba vybrat akci Fur Text a klepněte na tlačítko Přehrát na panelu Akce.

Doufám, že jste si užili tento tutorial a neváhejte napsat své připomínky níže. Tato akce, kterou jsme právě vytvořili, je součástí Fur Generator.

Promo of Fur GeneratorPromo of Fur GeneratorPromo of Fur Generator
Akce Fur Generator pro Photoshop
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads