1. Design & Illustration
 2. Add-Ons
 3. Layer Styles

Jak vytvořit textový efekt kresleného gradientu v Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 3 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V tomto tutoriálu bych vám chtěl ukázat, jak vytvořit efekt pohádkového textu v Adobe Photoshopu. Pokud chcete získat konečný výsledek bez jakéhokoliv úsilí, můžete si ho zakoupit na GraphicRiver.

Toto balení obsahuje různé textové efekty a pracuje s tvary a textem.

Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01
Textové styly aplikace Photoshop

Zdroje tutorialu

Následující zdroje budou použity v tomto tutorialu:

Než začnete vytvářet tento textový efekt, stáhněte a nainstalujte si tento font.

1. Jak vytvořit styly vrstvy

Krok 1

Spusťte Photoshop a jděte do File > New pro vytvoření nového dokumentu.

Creating a New DocumentCreating a New DocumentCreating a New Document

Krok 2

Vyplňte formulář takto, barva #282828. Vyberte Type Tool (T) s tímto nastavení.

 • Font: Great Vibes
 • Font size: 127 pt
 • Color: White
 • The tracking for the selection characters: -25
Text ToolText ToolText Tool

Krok 3

Napište "Fairy" (první písmeno by mělo být velké) a umístěte jej uprostřed dokumentu aplikace Photoshop (stisknutím klávesy Control-A vyberte dokument a pak vyberte Move Tool (V) a klikněte na ikony Align Vertical Center a Align Horizontal Center).

Text AlignText AlignText Align

Krok 4

Poklepáním na textovou vrstvu použijte následující styl vrstvy.

Přidejte Stroke s tímto nastavení:

 • Size: 7 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Color
 • Color: #ff0084
Layer 1 - StrokeLayer 1 - StrokeLayer 1 - Stroke

Poté klikněte na tlačítko OK pro uložení změn.

Krok 5

Vyberte vrstvu Fairy, přejděte na Layer > Duplicate Layer a pojmenujte vrstvu "Middle". Klepnutím na tlačítko OK vytvořte vrstvu. Vyberte Move Tool (V) a posuňte ji o 7 px. Jděte do Layer > Layer Style > Clear Layer Style pro vyčištění stylů vrstvy. Změňte barvu na #c6c6c6.

Creating a New LayerCreating a New LayerCreating a New Layer

Krok 6

Poté poklepejte vaší myší na vrstvu textu a otevřete okno Layer style.

Přidejte Stroke s tímto nastavením:

 • Size: 4 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Color
 • Color#8c054a
Layer 2 - StrokeLayer 2 - StrokeLayer 2 - Stroke

Krok 7

Nyní přidejte Inner Glow:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 50%
 • Noise: 0%
 • Color#ffffff
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 100%
 • Size: 4 px
 • Contour: Linear
 • Odškrtněte Anti-aliased
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%
Layer 2 - Inner GlowLayer 2 - Inner GlowLayer 2 - Inner Glow

Krok 8

Přidejte Gradient Overlay  s těmito nastaveními:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Gradient: from #f6b6ce to #e35b9b
 • Style: Reflected
 • Angle: 90°
 • Scale: 46%
 • Odškrtněte Reverse a Dither
 • Zaškrtněte Align with Layer
Layer 2 - Gradient OverlayLayer 2 - Gradient OverlayLayer 2 - Gradient Overlay

Krok 9

Přidejte Drop Shadow s tímto nastavení:

 • Blending Mode: Normal
 • Vyberte barvu #840048
 • Opacity: 100%
 • Odškrtněte Use Global Light box před nastavením Angle: 135°
 • Distance: 10 px
 • Spread: 100%
 • Size: 0 px
 • Contour: Linear
 • Odškrtněte Anti-aliased
 • Noise: 0%
 • Zaškrtněte Layer Knocks Out Drop Shadow
Layer 2 - Drop ShadowLayer 2 - Drop ShadowLayer 2 - Drop Shadow

Stiskněte OK pro uložení změn.

Krok 10

Vyberte střední vrstvu a duplikujte ji. Poklepejte na název a změňte jej na "Front". Stisknutím klávesy Enter použijte nastavení. Vyberte Move Tool (V) a posuňte ji nahoru o 5 px a nalevo o 1 px. Jděte do Layer > Layer Style > Clear Layer Style pro vyčištění stylu vrstev.

Creating a New LayerCreating a New LayerCreating a New Layer

Krok 11

Ujistěte se, že je zvolena přední vrstva. Poklepáním myši na vrstvu použijte následující styl vrstvy. Nastavte hodnotu Fill Opacity na hodnotu 0%.

Layer 3 - Blending OptionsLayer 3 - Blending OptionsLayer 3 - Blending Options

Krok 12

Přidejte Stroke:

 • Size: 7 px
 • Position: Inside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 0%
 • Fill Type: Color
 • Color#000000
Layer 3 - StrokeLayer 3 - StrokeLayer 3 - Stroke

Krok 13

Přidejte Color Overlay s tímto nastavení:

 • Blend Mode: Normal
 • Color#ffffff
 • Opacity: 40%
Layer 3 - Color OverlayLayer 3 - Color OverlayLayer 3 - Color Overlay

Then click OK to save changes.

Krok 14

Vyberte vrstvy Fairy, Middle a Front, jděte do Layer > Merge Layers (nebo stiskněte Control-E) pro sloučení do jedné.

Merging the LayersMerging the LayersMerging the Layers

Krok 15

Poklepejte na vrstvu textu pro aplikování následujícího stylu.

Přidejte Stroke:

 • Size: 10 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Color
 • Color#000000
Merged Layer - StrokeMerged Layer - StrokeMerged Layer - Stroke

Krok 16

Nyní přidejte Outer Glow:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Noise: 0%
 • Color#ffffff
 • Technique: Softer
 • Choke: 100%
 • Size: 14 px
 • Contour: Linear
 • Odškrtněte Anti-aliased
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%
Merged Layer - Outer GlowMerged Layer - Outer GlowMerged Layer - Outer Glow

Krok 17

Přidejte Drop Shadow s těmito nastaveními:

 • Blending Mode: Normal
 • Vyberte barvu #000000
 • Opacity: 30%
 • Odškrtněte Use Global Light box před nastavením Angle: 135°
 • Distance: 35 px
 • Spread: 0%
 • Size: 0 px
 • Contour: Linear
 • Odškrtněte Anti-aliased
 • Noise: 0%
 • Zaškrtněte Layer Knocks Out Drop Shadow
Merged Layer - Drop ShadowMerged Layer - Drop ShadowMerged Layer - Drop Shadow

Stiskněte OK pro uložení změn.

Gratuluji, jste hotový!

V tomto kurzu jste se naučili, jak vytvořit kus pohádkového textu. Doufám, že se vám to líbí. Nezapomeňte s námi sdílet svůj výsledek.

Final ResultFinal ResultFinal Result

Tento textový efekt, který jsme právě vytvořili, je součástí mého balíku textového stylu na GraphicRiver.

Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01
Photoshop Text Styles
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads