1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Jak vytvořit efekt Text kaktus v aplikaci Adobe Illustrator

by
Read Time:14 minsLanguages:
This post is part of a series called Text Effects .
How to Create an 80s-Inspired Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create an Ink Cloud Typography Text Effect Using Adobe Photoshop

Czech (Čeština) translation by Ondřej Dokoupil (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V následujících krocích se naučíte, jak vytvořit efekt text kaktus v aplikaci Adobe Illustrator. Pro začátečníky se naučíte, jak vytvořit jednoduchou mřížku a jak vytvořit štětec vzorku.

Dál, se naučíte, jak vytvořit a uložit docela složitý vzor. S využitím panelu vzhled, se dozvíte jak vytvořit první část vašeho kaktus a jak zachránit jeho atributy. Pomocí dvou jednoduchých tvarů a některé efekty, se naučíte, jak vytvořit hrnce. Konečně pozadí, naučíte jak aplikovat kruhového přechodu předdefinovaný vzor.

Pro další inspiraci, jak upravit nebo zlepšit váš konečný text efekt můžete najít spoustu zdrojů na GraphicRiver.

1. jak vytvořit nový dokument a nastavení mřížky

Stiskněte CTRL-N Chcete-li vytvořit nový dokument. Vyberte obrazové body v nabídce rozevírací seznam jednotek, zadejte do pole Šířka a 500 do pole Výška 850 a pak klepněte na tlačítko Další nastavení. Režim barvy vyberte možnost RGB, nastavte volby Rastrové efekty na obrazovku (72 ppi) a klepněte na tlačítko vytvořit dokument.

Povolte mřížky (Zobrazit video zobrazit mřížku) a Přichytit k mřížce (View video Přichytit k mřížce). Budete potřebovat mřížka každých 1 px, tak jednoduše přejděte do části Upravit video předvolby video vodítka & mřížka a zadejte 1 do mřížky každé políčko a 1 v poli členění. Snažte se odradit tím, že mřížka – to usnadní práci a mít na paměti, že můžete snadno povolit nebo zakázat pomocí ovládacího prvku-"klávesové zkratky.

Další informace o systém mřížky aplikace Illustrator v tomto krátkém tutoriálu od Andrej Stefan: pochopení Adobe Illustrator distribuční soustavy.

Měli byste také otevřít panel informace (okna video Info) pro živý náhled s velikosti a umístění obrazce. Nezapomeňte nastavit měrné jednotky na pixely z úpravy video předvolby video jednotky. Všechny tyto možnosti výrazně zvýší vaši rychlost práce.

setup gridsetup gridsetup grid

2. jak vytvořit štětec vzorku

Krok 1

Vyberte nástroj obdélník (M) a zaměřit se na panelu nástrojů. Odstranit barvu z mrtvice a pak vyberte výplň a nastavte jejich barvu na R = 255 G = 188 B = 53. Přesun na kreslicí plochu a jednoduše vytvořit obrazec px 25 x 14 – v mřížce a Přichytit k mřížce by měly usnadnit.

rectanglerectanglerectangle

Krok 2

Změnit barvu výplně na R = 93 G = 74 B = 27 a vyberte nástroj elipsa (L). Vytvořit pět vymačkané kruhy, které jsou uvedeny níže a umístit je přesně tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Jakmile budete hotovi, vyberte možnost všechny tyto nové tvary a proměnit je v složenou cestu (Control-8).

ellipsesellipsesellipses

Krok 3

Vyberte nástroj obdélník (M), vytvořit obrazec px 25 x 7 a umístěte jej, jak je uvedeno na prvním obrázku. Vyberte tento nový obdélník spolu se složenou cestu a klepněte na tlačítko Minus předního panelu Cestář (okna video Cestář).

minus frontminus frontminus front

Krok 4

Vyberte nástroj kotevní bod (Shift-C), zaměřit se na obrazcích hnědé a jednoduše klikněte na horní kotvicí body, jak je uvedeno na prvním obrázku.

Vyberte žlutý obdélník a odstranit barvu výplně.

anchor point toolanchor point toolanchor point tool

Krok 5

Vyberte všechny obrazce, které jsou dosud vynaložila, otevřete panel stopy (okna video stopy) a klepněte na tlačítko Nová stopa. Zaškrtněte políčko štětec vzorku a klepněte na tlačítko OK otevřete okno volby stopy štětce se vzorkem. Zadejte název pro novou stopu, zadejte všechny atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK uložte novou stopu.

new brushnew brushnew brush

3. jak vytvořit vzorek

Krok 1

Pomocí nástroj obdélník (M), vytvořte 50 px náměstí a jej vyplnit barvou žlutá.

squaresquaresquare

Krok 2

Pomocí nástroj pero (P), nakreslit dvě jednoduché cesty a umístěte je na pravém okraji žluté náměstí, jak je uvedeno níže. Ujistěte se, že obě cesty jsou vybrány a otevřete panel vzhled (okno video vzhled).

Odstranit barvu výplně, nastavte barvu tahu na R = 93 G = 74 B = 27 a otevřete rozbalovací panel tah. Zvýšit váhu 2 px a vyberte šířku profilu 1.

Jedním z těchto obrazců stále vybraný, otevřete grafické styly (okna video grafické styly). Klepněte na tlačítko Nový grafický styl vzhled vybrané cesty.

width profilewidth profilewidth profile

Krok 3

Ujistěte se, že dvě cesty v předchozím kroku jsou stále vybrán a efekt video deformace & transformace video transformovat. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

transformtransformtransform

Krok 4

Pomocí nástroj pero (P), nakreslete pět jednoduché cesty a umístěte je na horním okraji žluté náměstí, jak je uvedeno níže. Grafický styl v panelu Grafické styly vyrovnat všechny tyto cesty.

Vyberte pouze druhou a čtvrtou cesty z této sady nových cest. Přejděte na panel vzhled a změňte hmotnost na 1 px a pak jít do grafické styly panelu a uložte nový grafický styl.

pen toolpen toolpen tool

Krok 5

Ujistěte se, že dvě cesty v předchozím kroku jsou stále vybrán a efekt video deformace & transformace video transformovat. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

transformtransformtransform

Krok 6

Pomocí nástroj pero (P), vytvořte pět cesty uvedené v první obrázek a aplikovat své první grafický styl v panelu Grafické styly.

Stejným nástrojem, vytvořte osm cesty zobrazené v druhém obrázku a použít druhý grafický styl v panelu Grafické styly.

pathspathspaths

Krok 7

Vyberte všechny vaše drobné hnědé obrazce a přejděte na objekt video cesta video obrysy tahu a pak výsledné tvary proměnit složenou cestu (Control-8).

compound pathcompound pathcompound path

Krok 8

Vyberte své žluté náměstí spolu s hnědou složenou cestu a klepněte na tlačítko průnik z panelu Cestář. Jednoduše přetáhněte výsledné obrazce uvnitř panelu Vzorník (okno video Vzorník) zachránit jako vzorek.

new patternnew patternnew pattern

4. jak vytvořit grafický styl

Krok 1

Zakázat mřížky (kontrola-") a Přichytit k mřížce (Shift - Control-").

Vyberte si typ nástroj (T) a otevřete panel znaky (okna video typ video znak). Vyberte Insaniburger písmo a nastaví velikost na 200 px.

Jednoduché klepněte na kreslicí plátno, přidejte "Kaktus" část textu a nastavte barvu na R = 78 G = 174 B = 99. Umístěte text, jak je uvedeno níže a poté přejděte na panel vrstvy a zamkněte ji.

texttexttext

Krok 2

Zaměřte se na první písmeno textu. Pomocí nástroj pero (P) nebo nástroj štětec (B) nakreslete jednoduchou cestu zhruba, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Ujistěte se, že zůstane vybrané a zaměřit se na panelu vzhled.

Ujistěte se, že neexistuje žádná barva výplně a vyberte tah. Nastavte jejich barvu na R = 93 G = 58 B = 20, zvýšit váhu 4 px a vyberte profil 1 Šířka panelu Tah-Podívejte se.

strokestrokestroke

Krok 3

Ujistěte se, že vaše kolo cesta zůstane vybraný, zaměřit se na panelu Vzhled a nastavte barvu výplně na R = 75 g = 147 B = 106.

fillfillfill

Krok 4

Ujistěte se, že vaše kolo cestu zůstal vybrán, soustřeďte se na panelu Vzhled a přidat druhý výplň pomocí tlačítka Přidat novou výplň. Vyberte ji, nastavte barvu na R = 78 G = 174 B = 99 a efekt video deformace & transformace video transformovat. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

add new filladd new filladd new fill

Krok 5

Ujistěte se, že vaše kolo cestu zůstal vybrán, soustřeďte se na panelu Vzhled a přidat třetí výplň. Vyberte a nastavte barvu na bílou (R = 255 G = 255 B = 255). Snížit jeho Opacity na 30 %, změnit režim prolnutí na Overlay a efekt video deformace & transformace video transformovat. Zadejte atributy obrázku, klepněte na tlačítko OK a přejděte na efekt video Cestář video přidat a pak jít do účinku video cesta video odsazená cesta. Zadejte -7 px posun a klepněte na tlačítko OK.

white fillwhite fillwhite fill

Krok 6

Ujistěte se, že vaše kolo cestu zůstal vybrán, soustřeďte se na panelu Vzhled a přidat čtvrtý výplň. Vyberte ji, použít váš vzorek v panelu Vzorník a efekt video deformace & transformace video transformovat. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

apply patternapply patternapply pattern

Krok 7

Ujistěte se, že vaše kolo cestu zůstal vybrán, soustřeďte se na panelu Vzhled a přidat druhý tah pomocí tlačítka Přidat nový tah. Vyberte tento nový tah a aplikovat vzor štětce z panelu stopy a přetáhněte ji pod další tah.

Vaše kolo cestou stále vybrán přejděte do panelu Grafické styly a uložte nový grafický styl.

apply pattern brushapply pattern brushapply pattern brush

5. jak vytvořit Text kaktus

Krok 1

Pomocí nástroj pero (P) nebo nástroj štětec (B) nakreslete novou cestu zhruba tak, jak vidíte na prvním obrázku. Ujistěte se, že zůstane vybrané a aplikovat své poslední grafický styl v panelu Grafické styly.

apply graphic styleapply graphic styleapply graphic style

Krok 2

Ujistěte se, že zůstane vybrané cesty v předchozím kroku a zaměřit se na panelu vzhled. Nejprve vyberte dvě výplně dolní a nahradit stávající barvy níže a pak klepněte na efekt transformace použitý pro horní výplň a upravte úhel otočení, jak je uvedeno níže.

S touto cestou stále vybrán přejděte do panelu Grafické styly a uložte nový grafický styl.

adjust graphic styleadjust graphic styleadjust graphic style

Krok 3

Soustřeďte se na první dopis od textu a nakreslete další kolo cesty podél tohoto dopisu, jak je ukázáno níže.

apply graphic stylesapply graphic stylesapply graphic styles

Krok 4

Vyberte ty nové kolo cesty a poslední dva grafické styly můžete aplikovat z panelu Grafické styly. Snažte se mít dvě cesty s stejné styly jeden po druhém. Také vyberte tyto cesty jeden po druhém, otevřete efekt transformace použitý pro horní výplň (v panelu Vzhled) a upravte úhel otočení aby odpovídaly orientaci vybrané cesty.

apply graphic stylesapply graphic stylesapply graphic styles

Krok 5

Vyberte menší kousky kaktusu a zaměřit se na panelu vzhled. Otevřete transformační efekt použitý pro nejlepší výplně, přetáhněte oba jezdce měřítko na 50 % a klepněte na tlačítko OK.

scale patternscale patternscale pattern

Krok 6

Přejít na další písmena z textu a postupujte podle stejné techniky používané pro první písmeno. Nejprve vytvořit kulaté cesty a grafické styly aplikovat a pak upravit vzor rotace a měřítko vzoru pro menší cesty.

cactus textcactus textcactus text

6. jak vytvořit květy kaktusu

Krok 1

Pomocí nástroj pero (P) nebo nástroj štětec (B) nakreslete tři jednoduché cesty, jak je uvedeno na prvním obrázku. Naplnit je R = 239 G = 75 B = 74 a přidejte 3 px tahu. Nastavte jejich barvu na R = 93 G = 58 B = 20, zvýšit váhu 3 px a nezapomeňte vybrat šířku profilu 1. Jakmile budete hotovi, uložte tyto atributy jako grafický styl.

cactus flowercactus flowercactus flower

Krok 2

Nástroj pero (P) nebo nástroj štětec (B) grafický styl uložili v předchozím kroku, přidejte kaktusový květ pro další písmena. Jakmile budete hotovi, přejděte do panelu Vrstvy Odemkněte svůj kus textu a odstraňte ji.

cactus flowerscactus flowerscactus flowers

7. jak vytvořit hrnec

Krok 1

Povolte v mřížce (kontrola-") a Přichytit k mřížce (Shift - Control-"). V následujících krocích budete potřebovat mřížka každých 5 px. Jen jděte do nabídkyÚpravy video předvolby video průvodci & mřížky a každé pole do mřížky zadejte 5.

Vyberte nástroj obdélník (M), vytvořit obrazec 75 x 20 px, jej vyplnit barvou žlutou a vložte jej, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

yellow rectangleyellow rectangleyellow rectangle

Krok 2

Pomocí nástroj obdélník (M), vytvořit obrazec 65 x 40 px, vyplnit jej s modrou a umístěte jej, jak je uvedeno na prvním obrázku.

Přepněte na nástroj přímý výběr (A) a zaměřit se na spodní straně této nové obdélník. Vyberte obě kotevní body, přejděte do ovládacího panelu a zadejte hodnotu 20 px v té krabici rohy. Jakmile budete hotovi, odešlete tento obrazec dozadu (Shift-Control-[).

blue shapeblue shapeblue shape

Krok 3

Vyberte žlutou tvar a zaměřit se na panelu vzhled. Nahradit žlutá s R = 188 G = 117 B = 71 a poté přidejte druhou výplň. Vyberte ji, nastavte barvu na R = 214 G = 146 B = 97 a efekt video deformace & transformace video transformovat. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

add new filladd new filladd new fill

Krok 4

Ujistěte se, že zůstane vybraný obdélník a soustřeďte se na panelu vzhled. Přidat třetí výplň a vyberte ji. Nastavte barvu na bílou, snížit její krytí na 25 %, změnit režim prolnutí na Overlay a pak jít do účinku video cesta video odsazená cesta. Zadejte -8 px odsazení, klepněte na tlačítko OK a přejděte na efekt video deformace & transformace video transformovat. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

offset pathoffset pathoffset path

Krok 5

Ujistěte se, že zůstane vybraný obdélník a soustřeďte se na panelu vzhled. Přidejte 4 taktní px a nastavte jejich barvu na R = 92 G = 59 B = 28.

strokestrokestroke

Krok 6

Ujistěte se, že zůstane vybraný obdélník a soustřeďte se na panelu vzhled. Vyberte celou cestu (stačí klepnout na tento "Path" část textu od horního panelu) a efekt video stylizace video zaoblené rohy. Zadejte 5 px Radius, klepněte na tlačítko OK a přejděte na efekt video deformace & transformace video zdrsnit. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

rounded cornersrounded cornersrounded corners

Krok 7

Vyberte váš modrý obrazec a zaměřit se na panelu vzhled. Nahradit modré R = 188 G = 117 B = 71 a poté přidat druhý výplň. Vyberte ji, nastavte barvu na R = 214 G = 146 B = 97 a efekt video deformace & transformace video transformovat. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

new fillnew fillnew fill

Krok 8

Ujistěte se, že zůstane vybraný tvar DNA a soustřeďte se na panelu vzhled. Přidat třetí výplň a vyberte ji. Nastavte barvu na bílou, snížit její krytí na 25 %, změnit režim prolnutí na Overlay a pak jít do účinku video deformace & transformace video transformovat. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

new fillnew fillnew fill

Krok 9

Ujistěte se, že zůstane vybraný tvar DNA a soustřeďte se na panelu vzhled. Přidejte 4 taktní px a nastavte jejich barvu na R = 92 G = 59 B = 28.

strokestrokestroke

Krok 10

Ujistěte se, že zůstane vybraný tvar DNA a soustřeďte se na panelu vzhled. Přidat novou výplň a přetáhněte ji do dolního panelu. Nastavte barvu na černou, snížit její krytí na 60 %, změnit režim prolnutí na měkké světlo a pak jít do účinku video převést na tvar video elipsa. Zadejte atributy obrázku, klepněte na tlačítko OK a přejděte na efekt video deformace & transformace video transformovat. Zadejte nastavení zobrazené na následujícím obrázku a klepněte na tlačítko OK.

ellipse effectellipse effectellipse effect

Krok 11

Ujistěte se, že zůstane vybraný tvar DNA a soustřeďte se na panelu vzhled. Vyberte celou cestu a efekt video stylizace video zaoblené rohy. Zadejte 5 px Radius, klepněte na tlačítko OK a přejděte na efekt video deformace & transformace video zdrsnit. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

roughenroughenroughen

8. Hak násobit vaše Pot

Krok 1

Duplikujte dva obrazce, které tvoří váš pot a umístěte kopie, jak je uvedeno na prvním obrázku. Použití Nástroj pro přímý výběr (A), vyberte kotevní body zvýrazněna v prvním obrazu a přetáhněte doprava, jak je uvedeno v druhém obrázku.

Mějte se zaměřením na těchto kopií, vyberte pouze spodní tvary a zaměřit se na panelu vzhled. Otevřete transformační efekt použitý horní výplň a u spodní výplně elipsy efekt a upravte nastavení, jak je uvedeno níže.

hotchpotchhotchpotchhotchpotch

Krok 2

Vytvořit další čtyři kopie menší hrnec a umístit je, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

hotchpotcheshotchpotcheshotchpotches

9. Jak vytvořit pozadí

Krok 1

Použití nástroj obdélník (M), vytvořte obrazec px 860 x 510 a naplňte ji s R = 195 G = 224 B = 177. Ujistěte se, že tento obdélník pokrývá celé kreslicí plátno a odeslat ji na zadní (Shift-Control-[).

rectanglerectanglerectangle

Krok 2

Otevřete rozevírací nabídku z panelu Vzorník a přejděte na otevřít knihovnu vzorníku video vzory video základní grafické video základní Graphics_Textures.

Pomocí nástroj obdélník (M), vytvořte nový tvar px 860 x 510 a umístěte jej přes existující obdélník, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Vyplnit tento nový tvar vzorkem USHS 22 štěrková pláž, snížit její krytí na 50 %, změnit režim prolnutí na měkké světlo a pak přejděte na efekt video umělecké video filmové zrno. Zadejte atributy zobrazené níže a klepněte na tlačítko OK.

film grainfilm grainfilm grain

Krok 3

Ujistěte se, že je stále vybrán obdélník, provedené v předchozím kroku a soustřeďte se na panelu vzhled. Přidat druhý výplň a vyberte ji. Snížit jeho krytí na 50 % a změnit režim prolnutí na Overlay a pak použít kruhový přechod, viz níže. Pomocí přechodu nástroj (G) natáhnout váš přechod, jak je uvedeno níže.

radial gradientradial gradientradial gradient

Blahopřejeme! Hotovo!

Zde je, jak by měla vypadat. Doufám, že jste si užil tento kurz a mohou používat tyto techniky v budoucích projektech. Neváhejte a podělte se o konečný výsledek v sekci komentáře.

Nebojte se upravit Konečný design a učinit z něj svůj vlastní. Můžete najít některé velké zdroje inspirace na GraphicRiver, zajímavé řešení pro zlepšení vašeho návrhu.

final productfinal productfinal product
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads