1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Jak vytvořit efekt Grunge retro textu v Adobe Photoshopu

by
Read Time:8 minsLanguages:
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
How to Create a Retro Chrome Text Effect in Adobe Illustrator
How to Create a Retro 'Saved by the Bell' Inspired Text Effect in Adobe Photoshop

Czech (Čeština) translation by Ondřej Dokoupil (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V tomto tutoriálu si ukážeme, jak používat styly vrstvy, filtr Šum, grunge textury a vrstvy úprav k vytvoření efektu retro textu s texturou polotónu. Začínáme!

Tento textový efekt byl inspirován mnoha krásnými Styly vrstev, které jsou k dispozici na GraphicRiver!

Budeme potřebovat:

Soubory z odkazů jsou použity v tomto kurzu:

1.Jak vytvořit první vrstvu "Pattern Layer"?

Krok 1

Vytvoř nový dokument 512 x 512 px s bílým pozadím. Duplikujte vrstvu pozadí, klepněte pravým tlačítkem myši kopírovat (klávesová zkratka Ctrl+j) a vyberte příkaz převést na inteligentní objekt.

Create the Pattern LayerCreate the Pattern LayerCreate the Pattern Layer

Krok 2

Nastav barvu popředí na černou a pozadí na bílou. Přejdi na Filtr > Vykreslení > Oblaka

Render CloudsRender CloudsRender Clouds

2. Jak vytvořit Grungy polotónový vzorek?

Krok 1

Přejdi na Filtr > Galerie filtrů... > Textura > Zrnění a nastav na hodnoty:

 • Intenzita: 60
 • Kontrast: 0
 • Typ zrnění: Postřik
Grain Filter Grain Filter Grain Filter

Krok 2

Klikni na ikonu "Nová vrstva efektu" v dolní části okna "Galerie filtrů" přidá se vrstva pro použití dalšího filtru.

Přejdi na Skica > Polotónový vzorek, a nastav hodnoty:

 • Velikost: 2
 • Kontrast: 6
 • Typ vzorku: Body
Halftone Pattern FilterHalftone Pattern FilterHalftone Pattern Filter

Krok 3

Přidej další "Nová vrstva efektu". Přejdi na Skyca > Rýsovací pero a použí nastavení:

 • Délka tahu: 15
 • Vyvážení světla/stíny: 50
 • Směr tahu: Šikmo do prava

Potvrď tlačítkem "OK".

Graphic Pen FilterGraphic Pen FilterGraphic Pen Filter

Krok 4

Přejdi na Úpravy > Definovat vzorek a pojmenuj vytvořený vzorek "Front Pattern".

Define PatternDefine PatternDefine Pattern

3. Jak vytvořit jednoduchý vzor pozadí?

Krok 1

Vytvoř nový dokument 950 x 750 px. Klikni na ikonu "Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav" ve spodní části panelu Vrstvy a zvolte Plná barva.

Solid Color Fill LayerSolid Color Fill LayerSolid Color Fill Layer

Krok 2

Nastav "Barva výplně" na #a2563b.

Fill ColorFill ColorFill Color

Krok 3

Poklepej na vrstvu "Výplň barvou 1" a použí v "Volby prolnutí - Režim"  pro volbu "Překrýt" toto nastavení:

 • Režim: Měkké světlo
 • Vzorek: Tečky
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Tím vytvoříš základní pozadí.

Background PatternBackground PatternBackground Pattern

4. Jak vytvořit inteligentní objekt s textovou vrstvou?

Krok 1

Napiš text pomocí písma Burford. Nastav barvu na bílou a velikost písma na 350pt a prostrkání -75.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Krok 2

Přejmenuj textovou vrstvu na "Text" Pravým tlačítkem myši klikni na vrstvu a zvol příkaz "Převést na inteligentní objekt".

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Krok 3

Duplikuj vrstvu "Text".

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

5. Jak vytvořit plastičnost nápisu?

Krok 1

Duplikuj vrstvu "Text" znovu. Přejmenuj novou kopii na "Extrusion". Dej vrstvy do jedné skupiny a pojmenuj ji taky na "Extrusion".

Create the Extrusion GroupCreate the Extrusion GroupCreate the Extrusion Group

Krok 2

S vybranou vrstvou "Extrusion" stiskni Ctrl-T pro přepnutí do režimu "Libovolné transformace". Mačkáním šipky do levé strany a šipky směrem dolů posuň vrstvu "Extrusion" o 1 px každým ze směrů šipek. 

Klávesou ENTER potvrď transformaci.

Nudge the Extrusion LayerNudge the Extrusion LayerNudge the Extrusion Layer

Krok 3

Stiskni Shift-Ctrl-T přibližně 21 krát k vytvoření 21 kopií stejné transformace.

Můžeš se rozhodnou, kolik kopií chceš vytvořit na základě velikosti vysunutí s libovolný počtem kopií, které se ti líbí.

Create the Extrusion CopiesCreate the Extrusion CopiesCreate the Extrusion Copies

Krok 4

Vyber všechny vrstvy "Extrusion" a přejdi do volby Vrstva > Uspořádat > Obrátit pro správné pořadí vrstev.

Reverse the Extrusion LayersReverse the Extrusion LayersReverse the Extrusion Layers

Krok 5

Seskup vrchní tři vrstvy "Extrusion" do skupiny "Front". Spodní tři vrstvy do skupiny "Back" a zbytek vrstev do skupiny s názvem "Middle".

Group the Extrusion LayersGroup the Extrusion LayersGroup the Extrusion Layers

6. Jak vytvořit stín vrstvy?

Krok 1

Duplikuj poslední vrstvu "Extrusion" (spodní vrstva v "Back" skupině) a kopii přejmenuj na "Shadow".

Přetáhni vrstvu "Shadow" z "Extrusion" skupiny vrstev a umísti ji do nové skupiny s názvem "Shadow".

Create the Shadow GroupCreate the Shadow GroupCreate the Shadow Group

Krok 2

Použí stejné transformace a duplicitní kroky k vytvoření několika vrstev z kopií vrstvy "Shadow", ale tentokrát bude posun vrstvy "Shadow" 1 px do prava a 1 px směrem dolů.

Create the Shadow LayersCreate the Shadow LayersCreate the Shadow Layers

Krok 3

Ujisti se, že vrstva "Shadow" má po obrácení pořadí kopií vrstev správné pořadí.

Reverse the Layer OrderReverse the Layer OrderReverse the Layer Order

Krok 4

Umísti vrstvu "Text" a její kopie do skupiny "Text".

Text GroupText GroupText Group

7. Jak stylizovat Front Text vrstvy?

Poklepejte na "Text copy" pro použití následujícího Stylu vrstvy

Krok 1

Přidání tahu s nastavením:

 • Velikost: 3
 • Umístění: Uvnitř
 • Barva: #fbe8d2
StrokeStrokeStroke

Krok 2

Přidání Vnitřní stín s tímto nastavením:

 • Režim: Lineárně ztmavit
 • Barva: #515151
 • Krytí: 50 %
 • Vzdálenost: 6
 • Vyseknutí: 50
 • Velikost: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Krok 3

Přidej Překrytí barvou s nastavením:

 • Barva: #f5edea
 • Režim prolnutí: Tmavší barva
 • Krytí: 50 %
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Krok 4

Přidání Překrytí vzorkem s nastavením:

 • Režim prolnutí: Ztmavit barvy
 • Vzorek: pila
 • Velikost: 50 %
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Krok 5

Změň u vrstvy "Text kopie"  výplň na hodnotu 0.

Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

Krok 6

Poklepej na původní vrstvu "Text" a použí efekt "Překrytí vzorkem" s nastavením:

 • Krytí: 95 %
 • Vzorek: Přední vzor
 • Velikost: 50 %
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

To bude styl přední část textu.

Styled Text FrontStyled Text FrontStyled Text Front

8.Jak stylizovat vrstvu "Extrusion"?

Krok 1

Poklepej na skupinu "Front" a použí efekt Překrýt barvou s nastavenou barvou  #3c3b3b.

Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Krok 2

Klepni pravým tlačítkem myši na vrstvu "Front" a zvol Kopírovat styl vrstvy. Klepni opět pravým tlačítkem myši tentokrát na vrstvu "Back" a zvolte Vložit styl vrstvy.

Rozbalte skupinu vrstev "Middle". Vyber všechny vrstvy uvnitř. Pravým tlačítkem klepni na některou z vybraných vrstev a zvol Vložit styl vrstvy.

Copy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer StyleCopy and Paste the Layer Style

Krok 3

Poklepej na skupinu "Middle" a aplikuj Překrytí vzorkem s nastavením:

 • Režim: Vyloučit
 • Krytí: 35 %
 • Vzorek: Diagonal line medium
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Toto bude styl vytažení.

Styled ExtrusionStyled ExtrusionStyled Extrusion

9. Jak stylizovat vrstvu "Shadow"?

Krok 1

Poklepej na skupinu vrstev "Shadow" a aplikuj na ni efekt Překrytí barvou s tímto nastavením:

 • Barva: #a89a96
 • Režim prolnutí: Násobení
 • Krytí: 75 %
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Krok 2

Změň hodnotu výplně u skupiny vrstev "Shadow" na 0 %.

Change the Fill ValueChange the Fill ValueChange the Fill Value

10.Jak přidat texturu překrytím?

Před přidáním textury, seskup skupinu "Text", "Extrusion" a "Shadow" do jedné skupiny a pojmenuj ji "Text effect" pro lepší orientace ve vrstvách.

Krok 1

Je lepší přidat texturu jako inteligentní objekt příkazem Soubor > Umístit.

Začni přidáním volně stažitelným - Digital Grunge Texture 11 obrázkem před vrstvu Plná barva a změň jeho velikost podle potřeby.

Přejmenuj vrstvu "BG texture" a změň její Režim prolnutí na Zesvětlit barvy a její krytí 30 %.

Add the Background Texture OverlayAdd the Background Texture OverlayAdd the Background Texture Overlay

Krok 2

Přejdi na Obraz > Přispůsobení > Odstín a sytost a změň hodnotu Sytost na -100.

Pokud používáš starší verze Photoshopu nebo nelze aplikovat úpravy přímo na vrstvu Inteligentního objektu z nějakého důvodu. Můžeš buď rastrovat vrstvu textury nebo použít Vrstvy úprav.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Krok 3

Přejdi na Obraz > Přizpůsobení > Jas a kontrast.

Zaškrtni políčko Použit starší a změň Kontrast na -50.

Volba Použít starší pomáhá vytvořit více kontrastní výsledek úpravy.

BrightnessContrastBrightnessContrastBrightnessContrast

Krok 4

Umísti obrázek Film Grain nad všechny vrstvy a změňte jeho velikost podle potřeby.

Přejmenuj vrstvu textury na "Texture Overlay 1" a změň její Režim prolnutí na Překrýt.

Texture Overlay 1Texture Overlay 1Texture Overlay 1

Krok 5

Přejdi na  Obraz > Přizpůsobení > Úrovně a změň hodnotu Gama na 0,70.

Levels GammaLevels GammaLevels Gamma

Krok 6

Umísti volně stažitelný - Digital Grunge Texture 16 obrázek nad všechny vrstvy a změň jeho velikost podle potřeby.

Přejmenuj vrstvu s texturou na "Texture Overlay 2" a změň její Režim prolnutí na Měkké světlo a jeho Krytí na 20 %.

Texture Overlay 2Texture Overlay 2Texture Overlay 2

Krok 7

Přejdi do  Obraz > Přizpůspbení > Odstín a sytost a změň hodnotu Sytost na -100.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

11. Jak Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav?

Krok 1

Přidej vrstvu Přechod a umísti ji nad ostatní vrstvy.

Vytvoř u přechodu prolnutí do ztracena použitím barvy #6f6f6f na levé straně a #000000 na pravé straně.

Změňte Styl na Kruhový a Velikost na 200. Pak změn Režim prolnutí vrstvy na Překrýt.

Gradient FillGradient FillGradient Fill

Krok 2

Přidejte vrstvu Jas a kontrast a změnit Kontrast na 25.

BrightnessContrastBrightnessContrastBrightnessContrast

Krok 3

Přidejte vrstvu Fotografický filtr a použít pro Barva #ec9600.

Photo FilterPhoto FilterPhoto Filter

Krok 4

Přidejte vrstvu Vyvážení barev a použí tyto hodnoty:

Střední tóny

 • Azurová/červená: 20
 • Purpurová/zelená: 12
 • Žlutá/modrá: 12
Color BalanceColor BalanceColor Balance

12. Jak vytvořit Grungy efekt?

Krok 1

Vyberte skupinu "Text effect" a klepněte na tlačítko Přidat vrstvu masky. Je to ikona v dolní části panelu Vrstvy. Přidá k vrstvě masku vrstvy.

Add a Layer MaskAdd a Layer MaskAdd a Layer Mask

Krok 2

Vyber Nástroj plechovka barvy. Pak vyber Vzorek v pruhu voleb a vyberte výplň vzorkem 15 ze Light Grunge Seamless Patterns Vol. 3 pack.

Ujisti se, že je vybrána maska "Text Effect" a klepněte na tlačítko vyplnit vzorkem.

Fill the Mask with PatternFill the Mask with PatternFill the Mask with Pattern

Krok 3

Pro zesílení grungy efektu můžeš stisknutím klávesy Ctrl-L. Otevře se okno "Úrovně" a zvýšením hodnoty ve stínech ztmavíš výplň vzorkem uvnitř masky, které zesílí oblasti jí nevymaskované. Což má za výsledek zesílení grungy efektu.

Intensify the PatternIntensify the PatternIntensify the Pattern

Blahopřejeme! Máš hotovo.

V tomto tutoriálu jsme vytvořili jednoduchý polotónový vzorek pomocí několika filtrů.

Poté jsme vytvořili text, převedly ho na inteligentní objekt a duplikováním vytvořit vrstvy vysunutí i stín. Poté jsme text stylizovaly protlačováním vrstev a přidáním stínu do podoby retro efektu polotónového stylu.

Nakonec jsme použili stylizovaných textur, vrstvy úprav, a vzorku výplně k dokončení efektu.

Prosím, neváhejte a napište mi své připomínky a návrhy níže.

Final ResultFinal ResultFinal Result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads