Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Vytvořte ve Photoshopu efekt textu horkého magmatu

by
Read Time:3 minsLanguages:

Czech (Čeština) translation by Karel Krkoska (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V tomto tutoriálu vám vysvětlíme, jak vytvořit textový efekt horkého magmatu pomocí stylů vrstev a textur ve Photoshopu. Začněme!

Zdroje tutorialu

Následující zdroje byly použity při tvorbě tohoto tutorialu.

  • Fotografie kouře
  • Jiskry od cgtextures.com (vyberte snímek 1)
  • Textura magmatu (obsaženo v souboru stažení)
  • Textura pozadí (obsaženo v souboru stažení)

Krok 1

Jako první otevřete "Texturu pozadí" ve Photoshopu, potom použijte Type Tool (T) a napište váš text. Pro tento tutorial jsem použil font Helvetica LT Std, ale tuto techniku lze použít na jakýkoli font nebo tvar. Pro dosažení stejného výsledku, vytvořte text pomocí fontu Helvetica LT Std. V panelu Character Window > Character, změňte velikost na 425 a kerning na -25.

Krok 2

Všimněte si, že písmeno "D" je stále dost blízko písmenu "S", abychom to opravili, umístěte kurzor Type Tool mezi písmena "D" a "S" a změňte hodnotu Kerning na -305. Vzdálenost mezi písmeny musí být konzistentní.

Krok 3

Poklepejte na náhled vrstvy "PSD" pro otevření panelu stylu vrstvy. Aplikujte tyto efekty.

Krok 4

Zduplikujte tuto vrstvu pomocí Command/Ctrl + (J), klikněte pravým na náhled vrstvy a vyberte "Clear Layer Style". Tímto způsobem se text bude přesně shodovat s tím výše a nyní můžeme přidat více efektů.

Krok 5

Umístěte "Magma Texturu" do dokumentu, za text a upravte ji pomocí následující Gradient Map. Je to Adjustment Layer, který můžete najít pod Windows > Adjustments. Aplikujte tento přechod pouze na texturu.

Krok 6

Ujistěte se, že textura je přímo nad pozadím v panelu vrstev, potom změňte Blending Mode vrstvy na Linear Dodge (Add) a její krytí na 36%. To zintenzivní barvy a detaily pozadí. Vymažte hrany pomocí velkého jemného štětce (B) s tvrdostí 0%, abyste měli světlejší místo přímo pod textem.

Krok 7

Vyberte dvě "PSD" vrstvy textu, klikněte pravým a vyberte "Convert into Smart Object". Vytvořte novou vrstvu "Stíny" a pomocí Brush Tool (B) přidejte nějaké stíny pod text: použijte černý štětec s tvrdostí 0% a velikostí kolem 280px.

Krok 8

Nyní přidáme nějaká oranžová světlá místa pomocí Brush Tool (B), aplikujte Gaussian blur a změňte Blend Mode na "Linear Dodge (Add)" a jeho krytí kolem 45%.

Krok 9

Vyberte "PSD" Smart Object, zduplikujte ho, přejmenujte ho na "Smudged layer" a konečně ho rasterizujte (klikněte pravým > Rasterize). Rozmažeme hrany textu, tam, kde je žhavý a hoří. Použijeme Smudge Tool (R), 30% síly s kulatým štětcem s tvrdostí 0%. Rozmažte hrany jako když se taví/mažou.

Krok 10

Pokračujte rozmazáváním této vrstvy, sledujte tvar textury, neaplikujte to náhodně. Použijte větší "rozmazaní" (R) pro oranžová místa. Přidejte trochu kontrastu pomocí "Curves" ve vrstvě úprav.

Krok 11

Vytvořte novou vrstvu a pomocí černého štětce (B), tvrdosti 0% nakreslete nějaké stíny přes text. A konečně snižte krytí této vrstvy dolů na 40%.

Krok 12

Přidejte nějaká oranžová světla, stejným způsobem jako jsme předtím vytvořili stíny. Tentokrát nastavte blending options na "Color Dodge" a použijte světlou oranžovou barvu. Použijte Gaussian Blur pod Filter > Blur > Gaussian Blur pro získání jemných tónů.

Krok 13

Přidejte nějaká světlá místa navrch, malujte jemným bílým štětcem, potom nastavte Blending Options na Overlay.

Krok 14

Nyní umístěte texturu kouře, odeberte barvu pomocí Image > Adjustments > Desaturate (Shift + Command/Ctrl + U). Upravte ji vůči textu, odebráním nedůležitých částí pomocí Eraser Tool a deformací pomocí Warp Tool (Command/Ctrl + T). Je velice důležité nastavit Blending Mode na "Screen" každého snímku kouře, pro schování černé. Použijte také Levels (Command/Ctrl + L) pro zvýšení nebo snížení kontrastu a Smudge Tool pro finální dodělávky.

Krok 15

Pokračujte přidáním dalších snímků kouře do kompozice: deformujte a mažte, tato část je experimentální. Pokračujte experimentováním dokud nebudete spokojení. Umístěte tuto fotografii jisker do dokumentu.

Krok 16

Přepněte Blending Mode vrstvy jisker na "Color Dodge", potom použijte masku vrstvy a smažte některá místa mimo písmena, protože tolik není třeba.

Krok 17

Níže můžete vidět masku vrstvy (na levé straně) a konečný efekt (na pravé straně), vrstvy s jiskrami v módu Color Dodge a s aplikovanými maskami. Pro náhled masky vrstvy Alt + klik na náhled.

Finální snímek

Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads