Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Illustration

Vytvoření parádního efektu kapající vody v Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 4 min

Czech (Čeština) translation by Ondřej Dokoupil (you can also view the original English article)

V tomto tutoriálu budeme používat program Adobe Illustrator. Efekt kapající vody lze snadno vytvořit použitím nástroje "Kruhový přechod". Kromě toho ukážeme jak vytvořit kapičky vody pomocí nástroje "Mřížka přechodů".


1. Vytvoření kruhového přechodu

Krok 1

Pojďme nato!  Začneme tím, že nakreslíme kružnici pomocí nástroje "Elipsa" (L). S stisknutou klávesou Shift a tažení po plátně udělej rovnoměrný kruh. Změň jeho výplň na "Přechod". Ve výchozím nastavení je přechod z bílé do černé. .

Krok 2

Otevři panel "Přechod" (Okna > Přechod). Typ přechodu změň na Kruhový a vyber Jezdce přechodu (čtverec s šipkou nahoru). Nastav ji na modrou barvu, pomocí panelu Barva.

Krok 3

Vyber první Jezdec přechodu a nastav jeho barvu na tmavě modrou. Klikni vedle něho. Tím se vytvoří nový Jezdec přechodu a nastav ho na bílou barvu. Opakuj tento postup vytvoření nového Jezdce přechodu vedle tohoto nového posuvníku a nastav barvu zpět na modrou.

Krok 4

Pokračuj opakováním kroků, dokud máme něco podobného, obrázku níže. Všimni si, že nejtmavší bod je nastaven v prostředku. Nedělejte si s tím, jak teď vypadá zvlnění, v této fázi starosti. Vyladíme to později v dalších krocích.

Krok 5

Vyber kruh. Kolem kruhu se zobrazí transformační rámeček. Uchop za roh rámečku a zdeformuj kruh na ovál.


2. Vytvoření pozadí

Krok 1

Teď se pustíme do tvorby pozadí. Nakresli nový Obdélník (M). Ve výchozím nastavení výplně bude použit kruhový přechod, který jsme před chvílí vytvořili.

Krok 2

Otevři znovu panel Přechod. Pro tentokrát změň přechod na typ Lineární . Zachovej počáteční a koncové body. Odstraňte zbytek bodů. Nakonec vyber počáteční bod a změňte jej na světlejší modrou barvu.

Krok 3

Pozadí posuň dozadu klávesovou zkratkou (CTRL + [). Změn velikost obdélníku tak, že ve vrchní části zůstane více místa.. Vyber nástroj Přechod (G). Se zmáčknutým tlačítkem tažením z hora směrem dolů změň směr přechodu.


3. Přidání vlnek

Krok 1

Nakreslíme více vlnek pro realističtější vzhled. Nakresli nový ovál pomocí nástroj Elipsa (L). Vyber nástroj Nůžky. Pak elipsu rozstřihni ve spodní levé a vrchní pravé části.. To ji rozdělina dva segmenty.

Krok 2

Přetáhni vzniklé dva segmenty do zvlnění. Přizpůsob rozměr deformací transformačního rámečku. Opakuj výše uvedené kroky k vytvoření více vlnek. Jak je ukázáno níže. Přidávej nové vlnky dokud nedosáhneš skvěle vypadajícího efektu vlnění.


4. Vytvoření dalšího detailu vlnění pomocí stopy štětce

Krok 1

Začněme vytvářením stopy pro vlnku. Nakresli dlouhý tenký ovál nástroj Elipsa (L). Vyber nástroj Pero (P) a umísti ukazatel myši do pravého rohu s podrženou klávesou Alt. Tím se změní ikona šipky. Klikni na bod a ten se změní na rohový bod. Udělej to stejné u rohového levého a dolního rohu.

Krok 2

Vyber spodní bod a stiskni klávesu šipku nahoru pro přesun bodu, dokud bod nebude v rovině tak jak je znázorněno níže. Otevři panel Stopy (Okno > Stopy). Přetáhni tvar do panelu Stopy pro vytvoření nového Uměleckého štětce.

Krok 3

Vyber všechny vlny a zvol Nový umělecký štětec. Efekt stopy bude použit na vybrané vlnky. Je-li zvlnění příliš husté můžeš změnit tloušťku tahu na tenčí.


5. Aplikování výplň přechodem na vlnky

Krok 1

Teď potřebujeme tah stopy převést na objekt aby jsme mohly použít pro výplň přechod. Vyber všechny vlnky a jdi do nabídky Objekt > Sloučit průhlednost. Nastav Vyvážení rastrovaných/vektorových na 100 a klikni na tlačítko OK. Po provedení sloučení jsou objekty v jedné skupině. Klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + G rozděl skupinu

Krok 2

Vyber každý jeden objekt vlnky a vybarvi jej jiným barevným přechodem. S vybraným nástrojem Přechod (G) můžeš vybrat a tažením změnit směry přechodů. Nástrojem Kapátko (I) je možné zkopírovat výplň z jedné vlnky na druhou . Postup je následující. Nejprve vyber posuvník přechodu pak vyber nástroj Kapátko (I) a se stisknutou klávesu Shift klikni na vybranou vlnku. Tímto postupem můžeš rychle aplikovat přechody na všechny vlnky.

Krok 3

Zde je konečný výsledek. Nastavil jsem přechod pro vlnku ve středu na tmavý odstín a pro vlnky blíž k okraji na světlejší odstín.


6. Vytvoření vodní kapky

Krok 1

Pojďme vytvořit kapičky vody. Nakresli modrý kruh pomocí nástroj Elipsa (L). Přejdi do Objekt > Vytvořit mřížku přechodů. Použí níže uvedené nastavení.

Krok 2

S Nástroj pro přímý výběr (A), vyber druhý bod ze spodu. Nastav jej na bílou barvu pomocí panelu Barvy. Dále vyber druhý bod shora a dej mu světlejší modrou barvu.

Krok 3

Vyber tři body v prostředním řádku a nastav je na tmavší modrou. Poté začni upravovat mřížku přechodů. Vyber bod vedle bílého bodu a přetáhni jej k bílému bodu. Udělej to i se sousedními tmavými body. Naším cílem je, aby bílý odlesk byl více oválný místo kruhový.

Krok 4

Nakonec umístíme kapičky nad zvlněnou vodní hladinu. Klikni a drž klávesu Alt. Při tažení se vytvoří duplicitní kapka. Opakuj to dvakrát.

Krok 5

Protáhni druhou kapičku vody a zmenši ji pomocí Nástroje pro libovolnou transformaci . Taky zmenši vrchní kapičku. Nakonec jsem doladil velikosti a rozestupy kapiček podle potřeby.

Krok 6

Pokud nejste spokojeni s vybarvením kapiček vody, můžete je dále upravit. Zde je jak na to. Vyber tři kapičky a jdi do Úpravy > Upravit barvy > Nastavit vyvážení barev. Zkontrolujte Náhled a zvyš hodnoty u zelené pro odstín více do tyrkysova.


Skvělá práce! Máš hotovo!

Níže je náš výsledek. Efekt rozvlněné hladiny vody.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.