Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Flat Design
Design

Com Crear un Paisatge Muntanyós amb un Estil Pla en Adobe Illustrator

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Catalan (Català) translation by Óscar Salas Fernández (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

En aquest tutorial et mostraré com crear un paisatge muntanyós amb un estil pla usant les formes i eines més bàsiques d'Adobe Illustrator.

Si t'agradaria saltar-te el tutorial, pots simplement comprar el resultat com a part del meu paquet Paisatge de Viatge de Campament. Troba més inspiració per a Dissenys de Viatge en GraphicRiver.

Camping Travel Landscape

1. Com Crear un Nou Document

Primer necessitem configurar un Nou Document (Arxiu > Nou o Control-N) amb aquests paràmetres:

 • Nombre de Taules de Treball: 1
 • Amplària: 1200
 • Altura: 1200 
 • Unitats: píxels

De la Pestanya Avançat:

 • Manera de Color: RGB
 • Efectes de Rasteritzat: Pantalla
 • Manera de Previsualització: Per defecte
 • Desmarca Alinear Nous Objectes amb Quadrícula de Píxels
Creating New Document

2. Com Configurar les Capes

Seria una bona idea organitzar el nostre projecte usant capes, ja que d'aquesta manera podem centrar-nos fàcilment en cada part del nostre paisatge.

Porta al capdavant el panell Capes, i crea cinc capes, anomenant cadascuna d'elles com segueix:

 • capa 1: llac
 • capa 2: principal
 • capa 3: pujols
 • capa 4: muntanyes
 • capa 5: cel

Bloqueja totes menys la primera capa "llac". Per Bloquejar capes, fes clic en el botó Editar Columna (a la dreta de la icona de l'ull) en el panell Capes per a cada capa que vulguis bloquejar.

Prefereixo fer-ho de la manera més ràpida mantenint Alt pressionat i fent clic en el botó de la Columna d'Edició en el panell Capes per a l'única capa que vull que segueixi bloquejada.

Organizing the layers

3. Com Crear el Llac de Muntanya

Pas 1

Comença a crear un llac de muntanya en fer un rectangle blau clar #4bafe3 de 900 x 58 px en la part inferior de la taula de treball amb l'ajuda de l'Eina Rectangle (M).

Fes una forma més de 580 x 40 px del mateix color, col·locant-la sota la vora inferior de la primera més prop del costat esquerre.

Building two rectangles

Pas 2

Usant l'Eina Selecció Directa (A), selecciona els vèrtexs del rectangle gran o fes clic dins de la forma, mantenint pressionada la tecla Majúscules. Pots veure el Widget Vèrtex Interactiu mostrat dins dels vèrtexs. Fes els vèrtexs de la forma completament arrodonits en tirar dels indicadors circulars cap a dins. També pots usar Efecte > Estilitzar > Arrodonir Vèrtexs.

Usa el mateix mètode per arrodonir els vèrtexs del rectangle més petit.

Selecciona tots dos objectes i fusiona'ls en un objecte, usant l'opció Unificar del panell Cercatraços.

Rounding corners and merging the rectangles

Pas 3

Selecciona la forma blava i Copia-la, usant Control-C. Fes clic en Control-B per obtner un Duplicat darrere de l'objecte principal. Mou-ho uns quants píxels cap avall i canvia el color a #406i85.

Creating background shape

Pas 4

Selecciona la vora superior de la figura blava clar amb l'Eina Selecció Directa (A) i Copia-la en fer clic en Control-C. Pressiona Control-F per obtenir un Duplicat de la línia del costat superior davant de la forma principal. Canvia el color de Farciment de la línia a Cap i el color de Traç a negre. Estableix el grossor del Traç a 3-4 px, fent que la franja destaqui de la forma principal.

Tria la línia i ve a  Efecte > Distorsionar & Transformar > Ziga-zaga. Canvia el valor de la Grandària a 3 px, Absolut. I estableix Crestes per segment igual a 27. Selecciona Suavitzar Punts i fes clic en OK, obtenint la línia ondada. Veu a Objecte > Expandir Aparença per aplicar l'efecte.

Building the wavy line

Pas 5

Selecciona els punts d'ancora laterals esquerre i dret de la franja ondada amb l'Eina Selecció Directa (A), i usa Control-J per unir el traçat obert, obtenint una forma tancada com a resultat.

Arrossega la forma ondada resultant a la vora superior de la principal figura blava i canvia el seu color de Farciment a #4bafe3 i el color de Traç a Cap. Selecciona la forma ondada juntament amb la forma blava gran i fusiona-les en un objecte, usant l'opció Unificar del panell Cercatraços.

Adding the waves to the lake shape

Pas 6

Tria la forma principal blava i pressiona Enter per obrir la finestra Moure. Estableix el valor de Posició Horitzontal a 0 px i el valor de posició Vertical a -10 px, i fes clic en el botó Copiar. Estableix el color de Farciment de la nova forma en #73d0ff i col·loca-la darrere amb l'ajuda de Majúscules-Control-[.

Repeteix totes les accions per a la figura recentment creada per obtenir una altra Duplicada darrere d'ella. Canvia el Farciment de la segona còpia a #ace5f6.

Agrupa totes les formes amb Control-G, alineant-les amb el centre de la taula de treball.

Working over the lake surface

Pas 7

Ara anem a afegir alguns detalls al llac per fer-ho més real.

Pren l'Eina El·lipse (L) i crea una el·lipse de 22 x 10 px, emplenant-la del color #ace5f6. Converteix els punts d'ancora esquerre i dret de vèrtexs arrodonits a punxeguts en fer clic en ells amb l'Eina Punt d'Ancora (Majúscules-C), obtenint la forma similar a una fulla (1).

Dibuixa una línia horitzontal a través del centre de la figura que passa per tots dos punts d'ancora punxeguts. Divideix ambdues formes en el panell Cercatraços (2), Desagrúpalas (Control-Majúscules-G), i Elimina la meitat superior (3).

Usa la finestra de l'opció Moure per crear altres dues còpies a la mateixa distància (4). Agrupa (Control-G) totes les formes.

Escampa les còpies del nostre grup pel llac, fent reflexos lluents del sol (5), alguna cosa com el que veiem en la superfície de l'aigua en un dia assolellat.

Forming sun glares on the water

Pas 8

Fes una el·lipse de 8.5 x 21 px de color #fff75a amb l'ajuda de l'Eina El·lipse (L). Fes clic en el punt d'ancora superior amb l'Eina Punt d'Ancora (Majúscules-C), convertint-ho en un vèrtex punxegut.

Selecciona els punts d'ancora esquerre i dret de l'el·lipse amb l'Eina Selecció Directa (A) i mou-los cap avall uns quants píxels, resultant una forma similar a una gota.

Tria la forma groga, pren l'Eina Rotar (R), i després Alt-clic en el punt d'ancora inferior de la nostra figura. En el panell Rotar, estableix l'Angle a 20° i fes clic en el botó Copiar. Pressiona Control-D una vegada més per repetir l'última acció, obtenint dues còpies més. Selecciona ambdues còpies i mou-les lleugerament cap avall.

Creating the petals of water lily

Pas 9

Mantenint seleccionades les còpies, tria l'Eina Reflex (O). Pressionant la tecla Alt, fes clic en el punt d'ancora superior de la figura vertical groga. En la finestra d'opcions de Reflex, estableix l'Eix en Vertical i pressiona Copiar, reflectint ambdues formes al costat dret de la forma vertical. Agrupa (Control-G) les formes grogues. Seran les flors del lliri d'aigua.

Crea un rectangle de 62 x 6.5, Emplenant-ho amb #c1db35 i fent els vèrtexs arrodonits amb l'ajuda de la funció Vèrtex Interactiu.

Col·loca les flors groga més prop del costat dret de la figura verda, ocultant la seva part inferior darrere del rectangle.

Crea un cercle de 13 x 13 px Farcit amb aquest color #fff75a i envia-ho cap a enrere amb Objecte > Organitzar > Cap a Enrere. Després col·loca el cercle més prop del costat dret del rectangle verd, ocultant la seva vora inferior darrere de la figura. Agrupa (Control-G) totes les parts.

Create the yellow blossom and green bottom

Pas 10

Usant els mateixos mètodes dels passos previs, crea un petit peix de color #ace5f6.

Escampa les còpies de peixos i lliris d'aigua en la superfície del llac com es mostra en la imatge d'a baix.

Adding lilies and fishes to the lake

4. Com Crear la Prada i el Bosc

Bloqueja totes les capes menys la capa "principal".

Pas 1

Comencem per crear la enea en fer un rectangle vertical d'1.7 x 55 px, amb #66801b per al color de la tija.

Fes un altre rectangle de 4.25 x 17 px, que posarem de color #696354. Utiiza la funció Vèrtexs Interactius per fer completament arrodonits els vèrtexs de la forma.

Posa la forma marró damunt de la tija verda, fent que la seva part inferior se superposi a la part superior de la tija i alineant-la amb el seu centre.

Usant l'Eina Ploma (P), dibuixa formes senzilles similars a un triangle de color #66801b per a les fulles en la part inferior de la tija. Agrupa (Control-G) totes les parts de la enea.

Making the bulrush

Pas 2

Crea un rectangle de 82 x 78 px de color #c1db35, fent la seva part superior completament arrodonida amb l'ajuda de la prestació Vèrtexs Interactius. Dibuixa una línia vertical que creui el centre i el punt d'ancora superior de la forma.

Divideix ambdues formes en el panell Cercatraços i Separa-les (Control-Majúscules-G). Acoloreix la meitat esquerra de #79981f. Fes un cercle petit de color #99ba38 en la meitat dreta de la figura gran. Copia el cercle i escampa les còpies en la part dreta, fent-ho texturizado. Agrupa (Control-G) totes les parts. Aquest serà l'arbust.

Crea una Còpia més petita de l'arbust prop del primer i arrossega tots dos arbustos al costat esquerre del llac, ocultant les seves parts inferiors darrere de les ones.

Fes unes quantes còpies de la enea que vam crear prèviament, i col·loca-les en el costat dret del llac, ocultant la part inferior de les tiges darrere de la línia de l'aigua.

Forming the bush and putting the plants on the lake

Pas 3

Comença a crear la riba en dibuixar un rectangle de 1075 x 57 px amb un color de Farciment #a2c430. Fes-ho completament arrodonit i alinea-ho amb el centre del llac. Envia-ho darrere amb Objecte > Organitzar > Enviar darrere.

Selecciona el rectangle verd i Copia-ho amb Control-C. Fes clic amb Control-B per obtenir un Duplicat darrere de l'objecte principal. Mou-ho cap avall uns quants píxels i canvia el color a #406i85. Agrupa (Control-G) els rectangles i col·loca'ls darrere del llac.

Creating the shore

Pas 4

Continuem agregant detalls a la riba en crear un rectangle de 14 x 14 px amb un color de Farcit #79981f. Tria l'Eina Afegir Punt d'Ancora (+) i fes clic al centre de la vora superior del rectangle, afegint un punt d'ancora més. Elimina els punts d'ancora superiors esquerre i dret amb l'Eina Eliminar Punt d'Ancora (-), obtenint la forma de triangle (1).

Selecciona el triangle amb l'Eina Selecció (V) i pressiona Enter per obrir la finestra d'opcions Moure. Estableix el valor de Posició Horitzontal en 0 px i el valor de posició Vertical en 14 px, i fes clic en el botó Copiar. Pressiona Control-D per repetir l'acció, i continua pressionant Control-D per afegir 17còpies (2). Agrupa-les (Control-G). Aquest serà la pastura.

Crea un cercle de 110 x 100 px amb un color de Farciment #7a7462. Dibuixa una línia horitzontal que creui el centre i els punts d'ancora de la forma. Selecciona amba figures i Divideix-les, usant el panell Cercatraços (3). Desagrupa (Control-Majúscules-G) les formes i Elimina la part inferior. Aquesta figura actuarà com una pedra. Crea una pedra més petita de color #8f8873 (4).

Combina i copia pedres i pastura, escampant-les darrere del rectangle del terreny. No oblidis usar Objecte > Organitzar > Enviar Darrere per col·locar els objectes darrere del rectangle del terreny. Afegeix una o més còpies de l'arbust que vam crear prèviament. Pots usar l'exemple d'a baix com a referència (5), però asseu-te amb llibertat per crear diferents combinacions de pastura, arbustos i pedres.

Working on the grass and stones

Pas 5

Ara anem a treballar en el fons de bosc. Crea un rectangle de 1030 x 40 px amb color #d0f341, alineant-ho amb el centre de la taula de treball. Arrodoneix els seus vèrtexs, envia-ho darrere amb Objecte > Organitzar > Enviar darrere, col·loca-ho darrere del rectánguo verd més gran, fent que la seva part inferior se superposi a la vora superior de la figura més gran.

Adding one more rounded rectangle to the background

Pas 6

Per formar el bosc necessitarem dos tipus d'arbres: avets amb forma de triangle, i arbres de fullatge amb forma de cercle.

Crea un rectangle de 140 x 235 px amb un color de Farcit #d0f341. Fes clic al centre de la vora superior del rectangle amb l'Eina Afegir Punt d'Ancora (+), afegint un punt d'ancora més. Elimina els punts d'ancora superiors esquerre i dret amb l'Eina Eliminar Punt d'Ancora (-), obtenint la forma del triangle.

Fes un línia vertical que creui el centre i el punt d'ancora superior de la forma. Divideix ambdues figures en el panell Cercatraços i Separa-les (Control-Majúscules-G), acolorint la meitat esquerra amb #a2c430. Crea un petit rectangle de color #a2c430, Copia-ho i escampa les còpies en la part dreta de l'arbre, fent-ho texturizado. Agrupa totes les parts i envia l'arbre darrere amb Objecte > Organitzar > Enviar Darrere.

Building triangle-like tree

Pas 7

Fem la corona del segon arbre en crear un cercle de 165 x 165 que Emplenarem de color #d0f341.

Dibuixa una línia vertical que travessi el centre i els punts d'ancora de la forma.

Divideix ambdues formes en el panell Cercatraços i Separa-les (Control-Mayúsclas-G). Acoloreix la meitat esquerra amb #a2c430. Agrega uns quants petits rectangles arrodonits de color #a2c430 en la meitat dreta per a un efecte texturizado. Agrega un tronc amb un color de Farciment  #7a7462 a la part inferior de la corona.

Agrupa (Control-G) totes les parts i envia-les darrere amb Objecte > Organitzar > Enviar Darrere.

Building circle-like tree

Pas 8

Col·loquem els nostres arbres en una fila darrere de la forma rectangle arrodonit de darrere, Duplicant alguns d'ells i variant les grandàries per formar una composició equilibrada. Agrega uns quants més dels arbustos que ja hem creat.

Deixa un espai buit al centre del bosc per als pujols i les muntanyes que estarem creant en els següents passos. El resultat hauria de veure's així:

Placing the trees and the bushes on the main scene

5. Com Crear els Pujols

Bloqueja totes les capes excepte la capa "pujols".

Pas 1

Amb l'ajuda de l'Eina Ploma (P), crea la forma ondada amb un color de Farcit #8ead28.

Selecciona la figura, i després tria l'Eina Reflex (O) i, pressionant la tecla Alt, fes clic en el punt d'ancora inferior dret. En la finestra d'opció Reflex, estableix l'Eix en Vertical i pressiona Copiar, reflectint la forma al costat dret.

Fusiona ambdues formes en una amb l'opció Unificar del panell Cercatraços, obtenint el pujol.

Creating the hill

Pas 2

Posa el pujol darrere de l'escena principal, col·locant-la més prop del costat dret. Fes una Còpia més petita del color verd més fosc (#79981f) en el costat esquerre del paisatge, ocultant-la darrere de la primera forma. Totes les parts laterals i inferiors dels nostres pujols haurien d'estar ocultes darrere dels arbres, arbustos i el nivell del terreny.

Placing the hills on the landscape

Pas 3

Primer, selecciona el pujol esquerre que vam crear en els passos previs.

Fes clic-dret i tria Aïllar Grup Seleccionat del menú desplegable. El pujol aïllat apareix amb color complet, mentre que la resta de la il·lustració apareix atenuada.

Pren l'Eina Ploma (P) i crea una línia vertical en zig zag que creui la forma del pujol. Estableix el Farciment de la línia en Cap, el Grossor del Traç en 9 px, i el Color de Traç en #66801b. Fes els vèrtexs de la línia arrodonits en seleccionar-los amb l'Eina Selecció Directa (A) i arrossegant els marcadors de Vèrtexs Interactius.

Tria la línia i veu a Objecte > Expandir. Marca l'opció Traço i desmarca l'opció Farcit, pressionant OK. El nostre traç es transformarà en una forma farcida.

Tallem les parts del traçat que romanen fora del pujol. Selecciona el traçat que se superposa amb la forma del pujol, i usa l'Eina Constructor de Formes (Majúscules-M) en mantenir pressionada la tecla Alt i fent clic en les peces innecessàries per Eliminar-les.

Pressiona OK i Escape per sortir de la manera d'aïllament o, usant l'Eina Selecció (V), fes doble-clic fora del grup aïllat.

Adding the footpath to the hill

Pas 4

Desbloqueja la capa "principal". Selecciona una fulla i un avet i Copia'ls. Bloqueja de nou la capa "principal" i torna a la capa "pujols". Pressiona Control-V o veu a Edició > Pegar, obtenint les còpies dels nostres arbres en la capa "pujols".

Escampa els arbres en els pujols, Duplicant alguns d'ells i variant les grandàries per emplenar l'espai buit.

Spreading the trees over the hills

Pas 5

Crea siluetes dels pujols del fons en fer Duplicats dels pujols prèviament creats, canviant els seus colors de Farciment a #515c1b i fent formes més grans o més petites amb l'ajuda de l'Eina Selecció (V).

Hauries d'obtenir alguna cosa com això:

Adding background hills

6. Com crear les Muntanyes

Bloqueja totes les capes menys la capa de les "muntanyes".

Pas 1

Comencem fent la forma de la muntanya en crear un rectangle de 582 x 540 px, Emplenant-la de color #99927b.

Pren l'Eina Afegir Punt d'Ancora (+) i fes clic al centre de la vora superior del rectangle, afegint un punt d'ancora més. Elimina els punts d'ancora esquerre i dret amb l'Eina Eliminar Punt d'Ancora (-), obtenint la forma de triangle.

Creating brown triangle

Pas 2

Amb l'ajuda de l'Eina Segmento de Línia (/), crea un Traç negre de 400 px d'Amplària sense Farcit, col·locant-ho sota la part suerior del rectangle, deixant un espai d'uns 200 px del punt d'ancora superior i alineant-ho amb el centre del rectangle.

Selecciona la línia i ve a Efecte > Distorsionar & Transformar > Ziga-zaga. Estableix el valor de Grandària en 10 px, Absolut. I estableix Crestes per segment igual a 9. Selecciona Suavitzar Punts i fes clic en OK. Ve a Objecte > Expandir Aparença per aplicar l'efecte.

Tria la forma del triangle i Copia-la, usant Control-C. Fes clic en Control-F per obtenir un Duplicat a dalt del triangle. Selecciona el duplicat i la línia usant l'opció Dividir del panell Cercatraços, dividint el nostre triangle en dues formes. Separa-les i elimina la part inferior. Acoloreix la figura restant superior amb #i2f0i9, obtenint la nevada part superior de la muntanya.

Adding the snow cape to the mountain

Pas 3

Crea una Còpia més estreta del triangle davant del primer i canvia el seu color a #99927b, formant ombres subtils a la muntanya. Crea un Duplicat més estret de la part de l'ombra davant d'ell, acolorint el nou amb #87806c.

Ara la nostra muntanya es veu més detallada i interessant.

Working over the shadow parts of the mountain

Pas 4

Ara que la vista bàsica de la muntanya està llesta, agreguem una ombra d'estil pla, cobrint una meitat del penyal.

Selecciona la forma del triangle de darrere, Copia-la i Pega-la Davant (Control-C > Control-F). Mantenint el duplicat seleccionat, veu a Objecte > Organitzar > Portar al capdavant, col·locant la còpia davant de la muntanya. Selecciona el punt d'ancora inferior dret del triangle amb l'Eina Selecció Directa (A) i arrossega-ho al centre, alineant-ho amb el punt d'ancora central.

Canvia la Manera de Fusió del triangle resultant a Multiplicar mentre disminueixes els nivells d'Opacitat al 40% en el panell Transparència, obtenint l'ombra. Agrupa (Control-G) totes les parts de la muntanya.

Forming a flat-style shadow on the mountain

Pas 5

Posa la muntanya en l'escena principal, ocultant la seva part inferior darrere dels pujols. Crea dues muntanyes més petites a l'esquerra i a la dreta del penyal principal, fent-les que se superposin a la muntanya més gran i col·locant-les davant d'ella.

Forma altres dues siluetes triangulars de muntanya amb un color de Farcit #659cad darrere del paisatge principal, finalitzant la composició.

Positioning the mountain and its copies on the main scene

7. Com Crear el Fons

Gairebé acabem amb el nostre paisatge muntanyenc. Però encara necessitem un fons que representi al cel, el sol i els núvols.

Comencem Bloquejant totes les capes excepte la capa "cel".

Pas 1

Crea un quadrat de 1200 x 1200 px de #77b8cc, alineant-ho amb el centre de la taula de treball.

Adding the blue rectangle to the back

Pas 2

Per emplenar l'espai buit i agregar profunditat al nostre paisatge, crea formes similars a un núvol de color #9accdb darrere de les muntanyes amb l'ajuda de l'Eina Ploma (P) o l'Eina Rectangle (M), fent arrodonits els vèrtexs de les figures resultants.

Creating cloud-like shapes on the sky

Pas 3

Comença a construir el núvol creant dos cercles superposats amb l'Eina El·lipse (L), establint el seu Farciment i Traç amb els predeterminats colors negre i blanc. Canvia a l'Eina Rectangle (M) i col·loca una franja estreta en la part inferior del núvol, permetent-li deixant-la una mica més a baix de la vora inferior del cercle gran.

Unifica totes les formes en el panell Cercatraços per fer un sol objecte. Canvia el color de Farciment a #i2f0i9 i traç en Cap. Fes unes quantes núvols més de diferents grandàries i escampa'ls en el cel, deixant un espai buit per al sol.

Working over the clouds

Pas 4

Crea un cercle de 105 x 105 px que posarem de color #fff45a. Dibuixa una línia vertical travessant la meitat del cercle, usant l'Eina Segmento de Línia (\). Mantenint la línia i el cercle seleccionats, Divideix-los en el panell Cercatraços. Desagrupa (Control-Majúscules-G) les formes i acoloreix la meitat esquerra amb #fde23d.

Crea un cercle més de 144 x 144 px de color #fbcd30, col·locant-ho darrere del primer, alineant-ho amb el seu centre. Selecciona el cercle gran i ve a Efecte > Distorsionar & Transformar > Ziga-zaga. Estableix la Grandària en 5 px, Absolut. I estableix Crestes per segment igual a 10. Selecciona Suavitzar Punts i fes clic en OK. Veu a Objecte > Expandir Aparença per aplicar l'efecte.

Agrupa totes les formes del sol i col·loca-les en l'escena principal.

Desbloqueja totes les capes.

Creating the sun

El nostre Paisatge Muntanyós Està Llest!

Magnífic treball! La nostra escena d'una zona muntanyosa en estil pla està acabada. Pots usar la teva imaginació i continuar experimentant i agregant detalls fins que estiguis totalment satisfet amb el resultat.

Aquesta il·lustració de paisatge muntanyenc és solament una part del meu Paisatge de Viatge de Campament, i hi ha moltes més il·lustracions de viatge i aventura en la meva portafolio!

Camping Travel Landscape From GraphicRiver

Espero que hagis descobert alguns nous consells i trucs que puguis usar per crear meravelloses il·lustracions en el futur. Amb tota confiança comparteix els teus resultats en els comentaris a baix.

Flat Mountain Landscape Adobe Illustrator Tutorial
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.