Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe InDesign
Design

Dissenya un Cartell de Temàtica Marroquina en Adobe InDesign

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:

Catalan (Català) translation by Óscar Salas Fernández (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Els cartells són una manera clàssica, cridanera i eficaç de publicitar un esdeveniment. En aquest tutorial anem a concebre el disseny d'un cartell anunciant un Taller d'Henna, inspirat en l'art Marroquí, els colors del desert polvoriento, i la cal·ligrafia Àrab. Aquest estil s'aplicaria igualment bé a un esdeveniment d'un festival, una barbacoa o un concert de música.

Usarem Adobe InDesign per a aquest tutorial, col·locant un gràfic creat en Adobe Illustrator. Moltes gràcies a Sirine Matta, àlies Miss Chatz, per la fantàstica il·lustració d'henna utilitzada en aquest tutorial.

1. Configura el Document en InDesign

Pas 1

Obre InDesign i selecciona Arxiu > Nou Document.  A la finestra de Nou Document configura Qualitat a Imprimir i estableix el Nº de pàgines en 1. Desmarca Pàgines Oposades.

En Grandària de la Pàgina selecciona "personalitzat"... per obrir la finestra de Personalitzar Grandària de la Pàgina.

Pas 2

Escriu "Cartell d'Henna" en Nom i estableix l'Amplària en 310 mm i l'Altura en 420mm (lleugerament més gran que una A3). Mantingues l'Orientació Vertical Predeterminada.  Prem Afegir i OK per vover a la finestra de Nou Document.

Configura els Marges en tots els costats en 10 mm i estableix tot el Sagnat d'al voltant en 3 mm. Prem OK.

2. Crea Textura de Fons per al teu Cartell

Quan creguem cartells en InDesign és una idea sàvia fer bon ús del panell de Capes. Això et permet crear una seqüència de Capes que crea profunditat en el teu cartell, creant un disseny 3D. És aquest tutorial crearem 4 Capes. De moment obre el panell de Capes si no està ja obert (Finestra > Capes).

Pas 1

Prem la icona de Crear Nova Capa en la part inferior dreta del Panell de Capes. Fes Doble Clic en el nom predeterminat "Capa 1" i renombra aquesta capa com a "Fons de Paper".

Pas 2

Utilitzant l'Eina Marco Rectangular (F), arrossega per crear un marc que s'estengui a les vores del sagnat, a través de tota la pàgina.

Ves a Arxiu > Col·locar i selecciona una imatge de fons texturitzat. En aquest cas, he posat textura de paper. Prem Obrir. Utilitza la icona Emplenar Marco Proporcionadament en el panell de control de la part superior per organitzar el fons, assegurant-te que cap de les vores de paper és visible en el document.

3. Introdueix Efectes i Colors al Fons.

Pas 1

Torna al panell de Capes i Bloqueja la Capa "Fons de Paper". Prem la icona de Crear Nova Capa.

Fes Doble clic sobre el nom predeterminat de la nova Capa i renombra aquesta Capa com a "Color i Taulells".

Pas 2

Obre el panell de Mostres (Finestra > Color > Mostres) i fes clic en la icona de Nova Mostra en la part inferior dreta del panell. Defineix una nova Mostra CMYK, valors C=3, M=81, I=97, K=0. Prem OK.

Usa l'Eina Rectangle (M) per crear un nou marc que, com abans, s'estengui a les vores del sagnat per tots costats. Configura el Farciment de la Nova Mostra que acabes de crear.

Ves a Objecte > Efectes > Transparència... i configura la Manera a Multiplicar (per ressaltar una mica de la textura de la capa de sota) i estableix l'Opacitat al 70%.

Pas 3

Romanent en el panell d'Efectes, veu a l'opció Esvaïment de Degradat en el costat esquerre d'aquest panell. En el Menú d'Opcions estableix el Tipus en Radial. A la dreta dels deslizadores d'Etapes de Degradat, hi ha una petita icona d'Invertir Degradat. Prem això per assegurar que el degradat va lleugerament cap a l'interior del cartell. Mou els deslizadores més o menys a la posició que es mostra sota.

4. Crea una Vora amb Enrajolat Marroquí.

Pas 1

Volem ser capaços de veure el Punt Central del cartell més clarament. Arrossega una Guia horitzontal de la regla de la part superior (Vista > Regles) cap avall a 210 mm i arrossega una segona Guia vertical de la regla de l'esquerra a 155 mm.

Pas 2

Ves al panell de Mostres i fes clic en la icona de Nova Mostra. Defineix una nova Mostra CMYK, valors C=4, M=35, I=54, K=0. Prem OK.

Romanent en la capa "Color i Taulells" utilitza l'Eina Rectangle (M) per crear un nou marc de 291 mm d'Amplària i 404 mm d'Altura. Centra això en el document, usant les guies com a punt de referència.

Configura el Color del Traç del marc en la nova mostra que acabes de crear. En el panell de control de la part superior, prop de les icones de Traç i Emplenar, configura l'Amplària del Traç en 3mm i el Tipus a l'engròs-Fi (a més pots configurar això usant el Panell de Traç; Finestra > Traço).

Pas 3

Amb el marc seleccionat, ves a Edició > Copiar i Edició > Pegar en el mateix lloc. Ajusta les dimensions d'aquest segon marc en Amplària 215 mm i Altura 323 mm i centra-ho a la pàgina.

Ara tens una vora emmarcada bàsica, en el qual podem introduir una plantilla de taulells decoratius per aconseguir un toc marroquí extra.

Pas 4

Romanent encara en la capa "Color i Taulells", selecciona l'Eina Marc Rectangular (F). Pressionant Majúscules, crea un petit marc quadrat d'entorn de 36mm de Diàmetre. Encaixa ben això en la cantonada dreta de la part superior entre els dos marges.

El que necessites crear aquí és un element repetitiu quadrat per emplenar el marge i donar un efecte d'enrajolat. En l'exemple d'aquí, vaig traçar el contorn d'un taulell de "estel" marroquí en Illustrator (usant el Traçat de la Imatge en la Manera Blanco i Negre) i dóna-li un Farciment uniforme amb la mateixa mostra de colors arena que vaig utilitzar per als marges (C=4, M=35, I=54, K=0). Després vaig guardar això com un arxiu EPS amb un fons transparent.

Ves a Arxiu > Col·locar, selecciona la teva imatge EPS i Prem Obrir. Usa la icona d'Emplenar Marc Proporcionalment en el panell de control de la part superior per fixar la imatge i que així encaix perfectament dins del marc.

Ves a Objecte > Efectes > Transparència i estableix l'Opacitat en 70%.

Pas 5

Amb la imatge del marc seleccionada, veu a Editar > Copiar i Editar > Pegar. Mou aquesta nova imatge del marc directament sota la primera imatge, i repeteix fins que tot el marge quedi farcit.

5. Col·loca el Gràfic de l'Henna

Pas 1

Torna al panell de Capes i Bloqueja la capa "Color i Taulells". Prem Crear Nova Capa i fes doble clic per renombrar aquesta capa com "Illustración d'Henna". Prem OK.

Pas 2

Utilitza l'Eina Marc Rectangular (F) per crear un nou marc que s'estengui fins a la vora del sagnat en tots els costats de la pàgina. Ves a Editar > Col·locar i selecciona la teva imatge d'Henna, guardada com a arxiu EPS amb fons transparent; prem Obrir.

Usa l'opció Emplenar Marc Proporcionalment en el panell de control de la part superior per fixar la imatge centrada en el marc.

Pas 3

Amb el marc de la imatge seleccionat, veu a Editar > Copiar. Arrossega la vora superior del marc cap avall fins al punt central del document, de manera que només es mostri la meitat inferior de la imatge.

Pas 4

Podem aplicar un Efecte a part de la imatge de l'Henna per donar-li profunditat i integrar-la amb la resta del disseny, perquè no sembli massa pegat.

Ves a Editar > Pegar en Lloc i arrossega la vora inferior d'aquest segon marc de la imatge cap amunt fins al punt central de la pàgina, de manera que només la meitat superior de la imatge es mostri en aquest nou marc.

Pas 5

Ves a Objecte > Efectes > Transparència... i configura la Manera a Multiplicar i l'Opacitat al 75%.

Ves a l'opció Esvaïment de Degradat en el panell Efectes i estableix el Tipus en Radial. Com vam fer abans, prem la icona Invertir Degradat i mou els deslizadores aproximadament a les posicions indicades sota.

Magnífic - el teu cartell comença a estar genial; ara anem a afegir una mica de text!

6. Afegeix un Encapçalat d'Alt Impacte al teu Cartell!

Pas 1

Torna al panell de Capes i Bloqueja la Capa de la "Il·lustració d'Henna". Crea una Nova Capa, com abans, i fes doble clic per renombrar aquesta com a "Text". Prem OK.

Pas 2

Veu al panell de Mostres i prem la icona de Nova Mostra. Defineix una nova Mostra CMYK amb els valors C=20, M=100, I=98, K=11 i renombra això com a "Taller Rojo". Prem OK.

Crea una segona nova Mostra CMYK, els valors C=33, M=32, I=34, K=89 i renombra això "Negre Henna". Prem OK.

Introdueix un nou marc de text utilitzant l'Eina Text (T) amb una amplària de 290 mm i una altura de 67 mm. Centra això a la pàgina, entre l'element decoratiu superior d'Henna i la línia cal·ligràfica sota ell. Escriu 'Henna (salt de paràgraf) Taller' i estableix l'alineat a Centrar Alineat.

Selecciona una font d'inspiració àrab que encara conservi la llegibilitat de l'idiomaanglès. Aquí he usat una gran font gratis, XXII ArabianOneNightStand, inspirada en la cal·ligrafia àrab.

Estableix la Font de "Henna (salt de paràgraf) Taller " en negreta XXII Arabian OneNightStand, Grandària en 84pt i Destacat en 88 pt. Ressalta 'Henna' solament; ajusta el Color de la Font a 'Negre Henna' i ajusta el Seguiment a 40. Ressalta 'Taller' sol; ajusta el Color de la Font a 'Vermell Taller' i ajusta el Seguiment a 20.

Pots realitzar tots aquests ajustos de format en el panell de control de la part superior, en Controls de Format de Caràcters.

Pas 3

Pots aplicar alguns Efectes interessants al text en InDesign, que pot imitar elsresultats d'alguns filtres o efectes que normalment utilitzaries en Photoshop. El que funcionaria molt bé aquí és un Efecte per donar un subtil aspecte 3D a l'encapçalat, com si hagués estat creat en tinta real, la qual cosa dóna al textun aspecte lleugerament elevat.

Amb el marc del text seleccionat (no el text en si), veu a Objecte > Efectes > Bisellar i Gravar. A baix en les opcions d'Estructura, ajusta l'Estil a Gravar Coixí, la Tècnica en Cisell Tou, la Direcció en Premut, la Grandària i Suavitzar en 1mm i la Profunditat al 100%.

A baix en les opcions d'Ombrejar, estableix l'Angle en -35 graus, l'Altura en 54 graus, el Ressaltat en Sobreexponer Color amb una Opacitat del 11% i l'Ombra en Sobreexponer Color amb una Opacitat del 100%.

7. Afegeix Detalls Tipogràfics al teu Cartell

Vas a necessitar afegir una mica d'informació al teu cartell, potser la descripció de l'esdeveniment, a més de la data, l'hora i la localització.

Pas 1

La imatge de les mans d'henna crea un marc irregular cap a la part inferior del cartell. Podem inserir un efecte de Cenyir Text al seu al voltant per estrènyer el text en un estret canal entre elles.

Romanent en la capa "Text", usa l'Eina El·lipse (L) per crear un oval irregular al voltant de 145 mm d'Amplària i 80 mm d'Altura. Ves a Finestra > Cenyir Text i estableix-ho a Cenyir Al voltant de Forma d'Objecte i el Desplaçament en 13 mm. Col·loca aquest marc ovalat sobre la zona principal de la il·lustració de la mà d'Henna esquerra.

Amb el marc ovalat seleccionat, veu a Editar > Copiar > Editar > Pegar, i mou aquest segon oval a una posició en la qual es reflecteixi amb la mà d'henna dreta. He mostrat els ovals en un Color de Farciment brillant per a la demostració d'aquí, però assegura't que en la teva obra el Farcit i el Traç estàs establerts en [Cap].

Pas 2

Usa l'Eina Text (T) per crear un nou marc de text de 185 mm d'Amplària i 205 mm d'Altura. Col·loca això centrat sota l'Encapçalat, entorn de la Posició Y 152 mm.

Necessites que el marc del text sembli farcit, i variar la Grandària, el Destacat i el Seguiment del teu text és una manera estilosa de fer això. Però primer, necessites escollir una segona font adequada. Volia usar alguna cosa que anés més llegible que la font de l'Encapçalat, però que així i tot mantingués un esperit Marroquí. ParmaPetit és una gran opció, sobretot perquè també es veu molt bé en All Caps, per la qual cosa és perfecte per a cartells.

Ara pots introduir el teu text! Aquí em vaig decantar per una descripció de 21 paraules, 8 línies de l'esdeveniment, seguit d'un salt de paràgraf, el lloc i la ubicació, salt de paràgraf, després la data i l'hora. Vaig dividir el text en trossos de 2-4 paraules, i modifico en tota la Grandària, el Destacat i el Seguiment. Pot ser que vulguis destacar certes frases en una tipografia més gran, p. ex. en est caso "Plantilles d'Henna", això dibuixarà el teu ull, i reforçarà el missatge del teu cartell.

Pas 3

Selecciona a Eina Comptagotes (I) i col·loca el cursor sobre un color més fosc en la il·lustració d'henna. Punxa una vegada per agafar la Mostra. En el panell d'Eines fes doble clic en la icona de Farciment per obrir la finestra de Selector de Color. Punxa una vegada en les caselles de valors C, M, Y, o K i prem Afegir Mostra CMYK i després OK.

Pas 4

Aplica aquesta nova Mostra a la Font de Color de línies alternes, intercanviant amb "Vermell Taller", i usant el "Negre Henna" per ressaltar la informació clau, com el lloc i la data.

Gran treball - el disseny del teu cartell està quedant genial! Ara segueix llegint per exportar per imprimir...

8. Prepara el teu Cartell per Imprimir.

Pas 1

Si vas a enviar el teu cartell a una impremta professional, necessites exportar el teu arxiu com un arxiu d'alta qualitat. Assegura't que l'arxiu EPS de la il·lustració que has utilitzat està sobre 300 dpi per garantir un resultat elegant i nítid.

Ves a Arxiu > Exportar i selecciona Adobe PDF (Imprimir) en el menú desplegable de Format. En les Opcions Generals, selecciona Qualitat de Premsa del menú desplegable de Valor de Adobe PDF.

Pas 2

En les opcions de Marques i Sagnats, punxa en Totes les Marques d'Impressora i Utilitzar Configuració de Sagnat de Document. Prem Exportar.

I ho vas aconseguir! Tot el que necessites ara són uns pocs voluntaris servicials per distribuir els teus cartells abans de l'esdeveniment...

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.