Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Photoshop Actions

Как да създадете ефект на скица в Adobe Photoshop

by
Read Time:8 minsLanguages:

Bulgarian (Български) translation by Aglika Nenova (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

В този туториал ще научите как да превръщате снимки в невероятни, професионално изглеждащи скици. Ще се опитам да обясня всичко подробно така, че дори тези, които отварят за първи път Photoshop да могат да го направят.

В този урок ще ви покажа как да направите ефекта, който е в ляво. Ако искате да постигнете ефекта в дясно, скица с ефект на положена боя, само с един клик, тогава погледнете моя TechnicalArt Photoshop Action.

Action final resultsAction final resultsAction final results

От какво се нуждаете

За дизайна по-горе ще ви трябва следната снимка:

1. Да започваме

Първо трябва да отворите изображението, с което искате да работите. За да направите това отидете на File > Open, намерете изображението в компютъра и кликнете на Open. Сега, преди да продължим, нека да проверим няколко неща:

 1. Изображението трябва да е в цветови режим RGB Color8 Bits/Channel. За да проверите това отидете на Image > Mode.
 2. За по-добри резултати е добре големината на изображението да е между 1500-4000 px широчина/височина. За проверка на това отидете на Image > Image Size.
 3. Снимката трябва да е в слой Background. Ако не е, отидете на Layer > New > Background from Layer.
 4. За да направите автоматини корекции на тоновете, контраста и цвета на изображението отидете на Image > Auto ToneImage > Auto Contrast и след това на Image > Auto Color.

Checking image size mode and making auto correctionsChecking image size mode and making auto correctionsChecking image size mode and making auto corrections

2. Как да създадем фон (Background)

За фон ще използваме запълване с плътен цвят. Отидете на Layer > New Fill Layer > Solid Color за да създадете нов слой, запълнен с цвят, кръстете го 'Background Color' и задайте настройките по-долу:

Creating new solid color fill layerCreating new solid color fill layerCreating new solid color fill layer

3. Как да създадем основната скица

Стъпка 1

Сега ще създадем основната скица. Селектирайте слоя Background и отидете на Layer > New > Layer Via Copy за да направите копие на слой Background и след това завлачете новия слой най-отгоре в панела Layers. Натиснете D на клавиатурата, за да върнете настройки по подразбиране и отидете на Filter > Filter Gallery > Sketch > Photocopy и въведете следните настройки:

Adding the sketch photocopy filterAdding the sketch photocopy filterAdding the sketch photocopy filter

Стъпка 2

Кръстете този слой Base Sketch и променете blending mode-а му на Multiply.

Renaming layer to Base Sketch and changing its blending modeRenaming layer to Base Sketch and changing its blending modeRenaming layer to Base Sketch and changing its blending mode

4. Как да направим началната скица

Стъпка 1

Сега ще създадем първоначалната скица. Отидете на Layer > New > Layer Via Copy направете копие на слой Base Sketch. Изберете Lasso Tool (L), кликнете някъде в работното поле, изберете Free Transform и увеличете широчината и височината на 105%, както е показано по-долу.

Transforming draft sketch layerTransforming draft sketch layerTransforming draft sketch layer

Стъпка 2

Кръстете този слой Large Draft Sketch и задайте Opacity 14%.

Renaming layer to Large Draft Sketch and changing its opacityRenaming layer to Large Draft Sketch and changing its opacityRenaming layer to Large Draft Sketch and changing its opacity

Стъпка 3

Селектирайте слой Base Sketch и отидете на Layer > New > Layer Via Copy за да направите копие на слой Base Sketch отново. Активирайте Lasso Tool (L), кликнете някъде в работното поле, изберете Free Transform и намалете широчината и височината на 95% както е показано по-долу:

Transforming draft sketch layerTransforming draft sketch layerTransforming draft sketch layer

Стъпка 4

Кръстете слоя Small Draft Sketch и задайте прозрачност 14%.

Renaming layer to Small Draft Sketch and changing its opacityRenaming layer to Small Draft Sketch and changing its opacityRenaming layer to Small Draft Sketch and changing its opacity

5. Как да създадем груба скица

Стъпка 1

Сега ще създадем груба скица. Селектирайте слой Background и отидете на Layer > New > Layer Via Copy за да направите копие на слой Background, след това завлачете този слой над всички други в панела Layers. Отидете на Filter > Filter Gallery > Artistic > Cutout и задайте следните настройки:

Adding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filter

Стъпка 2

Сега отидете на Filter > Stylize > Find Edges, а след това изберете Image > Adjustments > Desaturate.

Stylizing and desaturating layerStylizing and desaturating layerStylizing and desaturating layer

Стъпка 3

Кръстете този слой RS_1, сменете blending mode-а му на Color Burn и намалете прозрачността му (Opacity) на 30%.

Renaming layer to RS_1 and changing its blending mode and opacityRenaming layer to RS_1 and changing its blending mode and opacityRenaming layer to RS_1 and changing its blending mode and opacity

Стъпка 4

Сега ще създадем още слоеве с по-груби скици по същия начин. За целта повторете Стъпка 1 и 2 от тази част, но за Стъпка 1 задайте нови стойности, както следва:

Adding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filter

Стъпка 5

Кръстете този слой RS_2, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 25% и го завлачете под слой RS_1, за да се запази правилния ред.

Renaming layer to RS_2 and changing its blending mode opacity and orderRenaming layer to RS_2 and changing its blending mode opacity and orderRenaming layer to RS_2 and changing its blending mode opacity and order

Стъпка 6

Повторете отново Стъпки 1 и 2, но за Стъпка 1 ще променим настройките, както следва:

Adding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filter

Стъпка 7

Кръстете този слой RS_3, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 20% и го завлачете под слой RS_2, за да се запази правилният ред.

Renaming layer to RS_3 and changing its blending mode opacity and orderRenaming layer to RS_3 and changing its blending mode opacity and orderRenaming layer to RS_3 and changing its blending mode opacity and order

Стъпка 8

Повторете отново Стъпка 1 и 2 от тази част, но за Стъпка 1 задайте нови стойности, както следва:

Adding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filter

Стъпка 9

Кръстете този слой RS_4, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 20% и го завлачете под слой RS_3, за да се запази правилният ред.

Renaming layer to RS_4 and changing its blending mode opacity and orderRenaming layer to RS_4 and changing its blending mode opacity and orderRenaming layer to RS_4 and changing its blending mode opacity and order

Стъпка 10

Повторете отново Стъпка 1 и 2 от тази част, но за Стъпка 1 задайте нови стойности, както следва:

Adding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filter

Стъпка 11

Кръстете този слой RS_5, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 20% и го завлачете под слой RS_4, за да се запази правилният ред.

Стъпка 12

Повторете отново, за последен път, Стъпка 1 и 2 от тази част, но за Стъпка 1 задайте нови стойности, както следва:

Adding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filterAdding the artistic cutout filter

Стъпка 13

Кръстете този слой RS_6, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 7% и го завлачете под слой RS_5, за да се запази правилният ред.

Renaming layer to RS_6 and changing its blending mode opacity and orderRenaming layer to RS_6 and changing its blending mode opacity and orderRenaming layer to RS_6 and changing its blending mode opacity and order

Стъпка 14

Сега ще групираме всички тези слоеве с груби скици. При селектиран слой RS_6 задръжте Shift и кликнете на слой RS_1 - така ще селектирате всички слоеве между тези два. След това отидете на Layer > New > Group from Layers за да създадете група от селектираните слоеве, която ще кръстим Rough Sketch.

Creating new group from selected layers named Rough SketchCreating new group from selected layers named Rough SketchCreating new group from selected layers named Rough Sketch

6. Как да направим сенки

Стъпка 1

Как да създадем малко леки сенки. Селектирайте слой Background и отидете на Layer > New > Layer Via Copy за да копирате слой Background, след това завлачете този слой над всички други в панел Layers. Отидете на Filter > Stylize > Find Edges, а след това на Image > Adjustments > Desaturate.

Stylizing and desaturating layerStylizing and desaturating layerStylizing and desaturating layer

Стъпка 2

Сега отидете на Filter > Filter Gallery > Brush Strokes > Angled Strokes и задайте следните настройки:

Adding the brush strokes angled strokes filterAdding the brush strokes angled strokes filterAdding the brush strokes angled strokes filter

Стъпка 3

Кръстете този слой Shading_1, променете blending mode-а му на Multiply и намалете прозрачността на 12%.

Renaming layer to Shading_1 and changing its blending mode and opacityRenaming layer to Shading_1 and changing its blending mode and opacityRenaming layer to Shading_1 and changing its blending mode and opacity

Стъпка 4

Сега поторете Стъпка 1 от тази глава и отидете на Filter > Brush Strokes > Crosshatch и направете следните настройки:

Adding the brush strokes crosshatch filterAdding the brush strokes crosshatch filterAdding the brush strokes crosshatch filter

Стъпка 5

Кръстете този слой Shading_2, променете blending mode-а му на Multiply, намалете прозрачността на 5%, и го завлачете под слой Shading_1 за да се запази реда.

Renaming layer to Shading_2 and changing its blending mode and opacityRenaming layer to Shading_2 and changing its blending mode and opacityRenaming layer to Shading_2 and changing its blending mode and opacity

7. Как да добавим шум

Стъпка 1

В тази стъпка ще добавим малко шум в скицата. Селектирайте слой Shading_1 и отидете на Layer > New > Layer за да създадете нов слой и го кръстете Noise.

Creating new layer named NoiseCreating new layer named NoiseCreating new layer named Noise

Стъпка 2

Сега натиснете D на клавиатурата, за да върнете стойностите на палитрите по подразбиране, отидете на Edit > Fill и задайте следните стойности:

Filling Noise layer with foreground colorFilling Noise layer with foreground colorFilling Noise layer with foreground color

Стъпка 3

Отидете на Filter > Noise > Add Noise и направете следните настройки:

Adding noise filter to the noise layerAdding noise filter to the noise layerAdding noise filter to the noise layer

Стъпка 4

Променете blending mode-а на Screen и намалете прозрачността на 64%.

Changing Noise layer blending mode and opacityChanging Noise layer blending mode and opacityChanging Noise layer blending mode and opacity

8. Как да добавим цветни нотки

Стъпка 1

Сега ще добавим цветни нотки в нашата скица. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Color Look.

Creating new curves adjustment layerCreating new curves adjustment layerCreating new curves adjustment layer

Стъпка 2

Кликнете два пъти бързо върху иконата на този слой и задайте следните настройки:

Changing settings of Color Look layerChanging settings of Color Look layerChanging settings of Color Look layer

9. Как да направим финалните настройки

Стъпка 1

Сега ще направим финални настройки на нашата скица. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Photo Tint.

Creating new photo filter adjustment layerCreating new photo filter adjustment layerCreating new photo filter adjustment layer

Стъпка 2

Кликнете два пъти на иконата на този слой и задайте следните стойности:

Changing settings of Photo Tint layerChanging settings of Photo Tint layerChanging settings of Photo Tint layer

Стъпка 3

Сега ще добавим контраст. Натиснете D на клавиатурата за да върнете настройките по подразбиране и отидете на Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Overall Contrast.

Creating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layer

Стъпка 4

Променете blending mode-а на този слой на Soft Light и намалете прозрачността му на 18%

Changing overall contrast layer blending mode and opacityChanging overall contrast layer blending mode and opacityChanging overall contrast layer blending mode and opacity

Стъпка 5

Сега ще добавим vibrance (вибрации) и saturation (насищане). Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Vibrance за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Overall Vibrance/Saturation.

Creating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layer

Стъпка 6

Кликнете два пъти бързо на иконата на този слой и задайте следните настройки:

Changing settings of Overall VibranceSaturation layerChanging settings of Overall VibranceSaturation layerChanging settings of Overall VibranceSaturation layer

Стъпка 7

Сега ще увеличим леко блясъците. Отидете на Layer > New > Levels за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Overall Brightness.

Creating new levels adjustment layerCreating new levels adjustment layerCreating new levels adjustment layer

Стъпка 8

Кликнете два пъти върху иконата му и задайте стойностите по-долу:

Changing settings of Overall Brightnes layerChanging settings of Overall Brightnes layerChanging settings of Overall Brightnes layer

Стъпка 9

Сега ще добавим острота. Натиснете на клавиатурата едновременно Control-Alt-Shift-E, за да направите снапшот. Отидете на Filter > Other > High Pass и въведете стойностите, дадени по-долу:

Adding high pass filterAdding high pass filterAdding high pass filter

Стъпка 10

Кръстете този слой Overall Sharpening, променете blending mode-а му на Hard Light, и намалете прозрачността му на 76%.

Renaming layer to overall sharpening and changing its blending mode and opacityRenaming layer to overall sharpening and changing its blending mode and opacityRenaming layer to overall sharpening and changing its blending mode and opacity

Готово!

Поздравления, вие успяхте! Ето и крайния резултат:

Final resultFinal resultFinal result

Персонализирайте вашия резултат

Можете да промените финалния ефект. Ще ви дам няколко съвета:

 • Селектирайте слой Background Colorкликнете два пъти на иконата му и от панел Color Picker изберете друг цвят. Кликнете върху ОК.
 • Изберете някои от слоевете със скици и си поиграйте с тяхната прозрачност, за да се получат различни ефекти.
 • Селектирайте слоя Color Lookкликнете дава пъти бързо върху иконата му и от панел Properties променете настройките за да получите различна цветност.
 • Селектирайте слой Photo Tintкликнете два пъти бързо върху иконата му и от панел Properties променете настройките за да получите различни цветовете.
 • Селектирайте слой Overall Contrast и променете прозрачността му, за да промените контраста.
 • Селектирайте слой Overall Vibrance/Saturationкликнете два пъти бързо върху иконата му и от панел Properties си поиграйте със стойностите на Vibrance and Saturation за да получите различни резултати.
 • Селектирайте слой Overall Brightness, кликнете два пъти бързо върху иконата му и променете настройките, за да нагласите яркостта.
 • Селектирайте слой Overall Sharpening и променете прозрачността му, за да настроите силата на острота.

Ето какво се получи при мен:

Customized final resultCustomized final resultCustomized final result

Чудесна работа!

Ако искате да направите още по-съвършена скица с ефект на положена боя, както на примера по-долу, само с един клик, тогава погледнете моя туториал TechnicalArt Photoshop Action.

Action final resultAction final resultAction final result

Това запаметено действие работи така, че вие рисувате върху зоните, където искате да има боя, стартирате действието и то ще свърши всичко вместо вас, а освен това ще имате и напълно редактируеми слоеве, за да можете да песонализирате резултата.

Всеки път когато стартирате действието ще се получава напълно уникално оцветяване, дори и да използвате едни и същи нарисувани зони. Това запаметено действие ще създаде за вас 15 предварително зададени цветни визуализации, като платно, полутонове и мрежести структури. Към него има и детайлен видео туториал, който показва как да използвате и променяте настройките на действието така, че да извлечете максимума от този ефект.

Action final resultsAction final resultsAction final results
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads