Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Photoshop Actions
Design

Как да създадете ефект на скица в Adobe Photoshop

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Bulgarian (Български) translation by Aglika Nenova (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

В този туториал ще научите как да превръщате снимки в невероятни, професионално изглеждащи скици. Ще се опитам да обясня всичко подробно така, че дори тези, които отварят за първи път Photoshop да могат да го направят.

В този урок ще ви покажа как да направите ефекта, който е в ляво. Ако искате да постигнете ефекта в дясно, скица с ефект на положена боя, само с един клик, тогава погледнете моя TechnicalArt Photoshop Action.

Action final results

От какво се нуждаете

За дизайна по-горе ще ви трябва следната снимка:

1. Да започваме

Първо трябва да отворите изображението, с което искате да работите. За да направите това отидете на File > Open, намерете изображението в компютъра и кликнете на Open. Сега, преди да продължим, нека да проверим няколко неща:

 1. Изображението трябва да е в цветови режим RGB Color8 Bits/Channel. За да проверите това отидете на Image > Mode.
 2. За по-добри резултати е добре големината на изображението да е между 1500-4000 px широчина/височина. За проверка на това отидете на Image > Image Size.
 3. Снимката трябва да е в слой Background. Ако не е, отидете на Layer > New > Background from Layer.
 4. За да направите автоматини корекции на тоновете, контраста и цвета на изображението отидете на Image > Auto ToneImage > Auto Contrast и след това на Image > Auto Color.

Checking image size mode and making auto corrections

2. Как да създадем фон (Background)

За фон ще използваме запълване с плътен цвят. Отидете на Layer > New Fill Layer > Solid Color за да създадете нов слой, запълнен с цвят, кръстете го 'Background Color' и задайте настройките по-долу:

Creating new solid color fill layer

3. Как да създадем основната скица

Стъпка 1

Сега ще създадем основната скица. Селектирайте слоя Background и отидете на Layer > New > Layer Via Copy за да направите копие на слой Background и след това завлачете новия слой най-отгоре в панела Layers. Натиснете D на клавиатурата, за да върнете настройки по подразбиране и отидете на Filter > Filter Gallery > Sketch > Photocopy и въведете следните настройки:

Adding the sketch photocopy filter

Стъпка 2

Кръстете този слой Base Sketch и променете blending mode-а му на Multiply.

Renaming layer to Base Sketch and changing its blending mode

4. Как да направим началната скица

Стъпка 1

Сега ще създадем първоначалната скица. Отидете на Layer > New > Layer Via Copy направете копие на слой Base Sketch. Изберете Lasso Tool (L), кликнете някъде в работното поле, изберете Free Transform и увеличете широчината и височината на 105%, както е показано по-долу.

Transforming draft sketch layer

Стъпка 2

Кръстете този слой Large Draft Sketch и задайте Opacity 14%.

Renaming layer to Large Draft Sketch and changing its opacity

Стъпка 3

Селектирайте слой Base Sketch и отидете на Layer > New > Layer Via Copy за да направите копие на слой Base Sketch отново. Активирайте Lasso Tool (L), кликнете някъде в работното поле, изберете Free Transform и намалете широчината и височината на 95% както е показано по-долу:

Transforming draft sketch layer

Стъпка 4

Кръстете слоя Small Draft Sketch и задайте прозрачност 14%.

Renaming layer to Small Draft Sketch and changing its opacity

5. Как да създадем груба скица

Стъпка 1

Сега ще създадем груба скица. Селектирайте слой Background и отидете на Layer > New > Layer Via Copy за да направите копие на слой Background, след това завлачете този слой над всички други в панела Layers. Отидете на Filter > Filter Gallery > Artistic > Cutout и задайте следните настройки:

Adding the artistic cutout filter

Стъпка 2

Сега отидете на Filter > Stylize > Find Edges, а след това изберете Image > Adjustments > Desaturate.

Stylizing and desaturating layer

Стъпка 3

Кръстете този слой RS_1, сменете blending mode-а му на Color Burn и намалете прозрачността му (Opacity) на 30%.

Renaming layer to RS_1 and changing its blending mode and opacity

Стъпка 4

Сега ще създадем още слоеве с по-груби скици по същия начин. За целта повторете Стъпка 1 и 2 от тази част, но за Стъпка 1 задайте нови стойности, както следва:

Adding the artistic cutout filter

Стъпка 5

Кръстете този слой RS_2, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 25% и го завлачете под слой RS_1, за да се запази правилния ред.

Renaming layer to RS_2 and changing its blending mode opacity and order

Стъпка 6

Повторете отново Стъпки 1 и 2, но за Стъпка 1 ще променим настройките, както следва:

Adding the artistic cutout filter

Стъпка 7

Кръстете този слой RS_3, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 20% и го завлачете под слой RS_2, за да се запази правилният ред.

Renaming layer to RS_3 and changing its blending mode opacity and order

Стъпка 8

Повторете отново Стъпка 1 и 2 от тази част, но за Стъпка 1 задайте нови стойности, както следва:

Adding the artistic cutout filter

Стъпка 9

Кръстете този слой RS_4, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 20% и го завлачете под слой RS_3, за да се запази правилният ред.

Renaming layer to RS_4 and changing its blending mode opacity and order

Стъпка 10

Повторете отново Стъпка 1 и 2 от тази част, но за Стъпка 1 задайте нови стойности, както следва:

Adding the artistic cutout filter

Стъпка 11

Кръстете този слой RS_5, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 20% и го завлачете под слой RS_4, за да се запази правилният ред.

Стъпка 12

Повторете отново, за последен път, Стъпка 1 и 2 от тази част, но за Стъпка 1 задайте нови стойности, както следва:

Adding the artistic cutout filter

Стъпка 13

Кръстете този слой RS_6, променете blending mode-а му на Color Burn, намалете прозрачността на 7% и го завлачете под слой RS_5, за да се запази правилният ред.

Renaming layer to RS_6 and changing its blending mode opacity and order

Стъпка 14

Сега ще групираме всички тези слоеве с груби скици. При селектиран слой RS_6 задръжте Shift и кликнете на слой RS_1 - така ще селектирате всички слоеве между тези два. След това отидете на Layer > New > Group from Layers за да създадете група от селектираните слоеве, която ще кръстим Rough Sketch.

Creating new group from selected layers named Rough Sketch

6. Как да направим сенки

Стъпка 1

Как да създадем малко леки сенки. Селектирайте слой Background и отидете на Layer > New > Layer Via Copy за да копирате слой Background, след това завлачете този слой над всички други в панел Layers. Отидете на Filter > Stylize > Find Edges, а след това на Image > Adjustments > Desaturate.

Stylizing and desaturating layer

Стъпка 2

Сега отидете на Filter > Filter Gallery > Brush Strokes > Angled Strokes и задайте следните настройки:

Adding the brush strokes angled strokes filter

Стъпка 3

Кръстете този слой Shading_1, променете blending mode-а му на Multiply и намалете прозрачността на 12%.

Renaming layer to Shading_1 and changing its blending mode and opacity

Стъпка 4

Сега поторете Стъпка 1 от тази глава и отидете на Filter > Brush Strokes > Crosshatch и направете следните настройки:

Adding the brush strokes crosshatch filter

Стъпка 5

Кръстете този слой Shading_2, променете blending mode-а му на Multiply, намалете прозрачността на 5%, и го завлачете под слой Shading_1 за да се запази реда.

Renaming layer to Shading_2 and changing its blending mode and opacity

7. Как да добавим шум

Стъпка 1

В тази стъпка ще добавим малко шум в скицата. Селектирайте слой Shading_1 и отидете на Layer > New > Layer за да създадете нов слой и го кръстете Noise.

Creating new layer named Noise

Стъпка 2

Сега натиснете D на клавиатурата, за да върнете стойностите на палитрите по подразбиране, отидете на Edit > Fill и задайте следните стойности:

Filling Noise layer with foreground color

Стъпка 3

Отидете на Filter > Noise > Add Noise и направете следните настройки:

Adding noise filter to the noise layer

Стъпка 4

Променете blending mode-а на Screen и намалете прозрачността на 64%.

Changing Noise layer blending mode and opacity

8. Как да добавим цветни нотки

Стъпка 1

Сега ще добавим цветни нотки в нашата скица. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Color Look.

Creating new curves adjustment layer

Стъпка 2

Кликнете два пъти бързо върху иконата на този слой и задайте следните настройки:

Changing settings of Color Look layer

9. Как да направим финалните настройки

Стъпка 1

Сега ще направим финални настройки на нашата скица. Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Photo Tint.

Creating new photo filter adjustment layer

Стъпка 2

Кликнете два пъти на иконата на този слой и задайте следните стойности:

Changing settings of Photo Tint layer

Стъпка 3

Сега ще добавим контраст. Натиснете D на клавиатурата за да върнете настройките по подразбиране и отидете на Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Overall Contrast.

Creating new gradient map adjustment layer

Стъпка 4

Променете blending mode-а на този слой на Soft Light и намалете прозрачността му на 18%

Changing overall contrast layer blending mode and opacity

Стъпка 5

Сега ще добавим vibrance (вибрации) и saturation (насищане). Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Vibrance за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Overall Vibrance/Saturation.

Creating new vibrance adjustment layer

Стъпка 6

Кликнете два пъти бързо на иконата на този слой и задайте следните настройки:

Changing settings of Overall VibranceSaturation layer

Стъпка 7

Сега ще увеличим леко блясъците. Отидете на Layer > New > Levels за да създадете нов настройващ слой и го кръстете Overall Brightness.

Creating new levels adjustment layer

Стъпка 8

Кликнете два пъти върху иконата му и задайте стойностите по-долу:

Changing settings of Overall Brightnes layer

Стъпка 9

Сега ще добавим острота. Натиснете на клавиатурата едновременно Control-Alt-Shift-E, за да направите снапшот. Отидете на Filter > Other > High Pass и въведете стойностите, дадени по-долу:

Adding high pass filter

Стъпка 10

Кръстете този слой Overall Sharpening, променете blending mode-а му на Hard Light, и намалете прозрачността му на 76%.

Renaming layer to overall sharpening and changing its blending mode and opacity

Готово!

Поздравления, вие успяхте! Ето и крайния резултат:

Final result

Персонализирайте вашия резултат

Можете да промените финалния ефект. Ще ви дам няколко съвета:

 • Селектирайте слой Background Colorкликнете два пъти на иконата му и от панел Color Picker изберете друг цвят. Кликнете върху ОК.
 • Изберете някои от слоевете със скици и си поиграйте с тяхната прозрачност, за да се получат различни ефекти.
 • Селектирайте слоя Color Lookкликнете дава пъти бързо върху иконата му и от панел Properties променете настройките за да получите различна цветност.
 • Селектирайте слой Photo Tintкликнете два пъти бързо върху иконата му и от панел Properties променете настройките за да получите различни цветовете.
 • Селектирайте слой Overall Contrast и променете прозрачността му, за да промените контраста.
 • Селектирайте слой Overall Vibrance/Saturationкликнете два пъти бързо върху иконата му и от панел Properties си поиграйте със стойностите на Vibrance and Saturation за да получите различни резултати.
 • Селектирайте слой Overall Brightness, кликнете два пъти бързо върху иконата му и променете настройките, за да нагласите яркостта.
 • Селектирайте слой Overall Sharpening и променете прозрачността му, за да настроите силата на острота.

Ето какво се получи при мен:

Customized final result

Чудесна работа!

Ако искате да направите още по-съвършена скица с ефект на положена боя, както на примера по-долу, само с един клик, тогава погледнете моя туториал TechnicalArt Photoshop Action.

Action final result

Това запаметено действие работи така, че вие рисувате върху зоните, където искате да има боя, стартирате действието и то ще свърши всичко вместо вас, а освен това ще имате и напълно редактируеми слоеве, за да можете да песонализирате резултата.

Всеки път когато стартирате действието ще се получава напълно уникално оцветяване, дори и да използвате едни и същи нарисувани зони. Това запаметено действие ще създаде за вас 15 предварително зададени цветни визуализации, като платно, полутонове и мрежести структури. Към него има и детайлен видео туториал, който показва как да използвате и променяте настройките на действието така, че да извлечете максимума от този ефект.

Action final results
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.