1. Design & Illustration
 2. Global Influences

Как да нарисувате традиционна китайска птица и цветя, като използвате интструмента Mesh.

by
Read Time:15 minsLanguages:

Bulgarian (Български) translation by Radostena Lozeva (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Този урок е специален. За първи път от създаването на Envato Tuts + преди десет години имаме урок, който е написан на език различен от английски - в този случай на китайски - и след това е преведен на английски. Това е една малка сътпка за Envato Tuts + но огромен скок за междукултурния диалог за дизайн. Авторът Дао Лиан е отличен векторен художник и е активен в потребителската общност на китайския партньор на Envato, ZCOOL

В днешния урок ще ви покажа как да създадете традиционното китайско цвете божур в Adobe Illustrator, с помощта на инструмента Gradient Mesh.

Символизмът зад илюстрацията

Китайската живопис има невероятно дълга история със своите специфични характеристики и стил, които я отделят от другите художествени школи.  Докато европейските майстори са особено привързани в подреждането на купи с плодове и в представянето на позиращи модели в големи подробности, китайските майстори са се фокусирали върху теми, които са били разделени в следните три основни категории: хора (renwu), природа (shanshui - буквално "планини и води") или "птици и цветя" (huaniao). Днес ще се захванем с последната категория. Днес ще се занимаваме с последната тема.

Ще ви направи впечатление, че в тази картина няма заден фон. Това е така, защото в китайското изкуство дори зад белия фон се крие символизъм. През вековете от великите китайски майстори се е очаквало да усъвършенстват основите на (xushi) и (canglu), или "симулацията и реалността, скритото и разкритото". С други думи, какво трябва да се нарисува изцяло и какво трябва да се остави на въображението.  Какво трябва да бъде показано и какво трябва да бъде предполагано?

Днес нашата рисунка е на божур - националното цвете на Китай - което символизира просперитет и късмет.  Това е обичайна тема в китайското изкуство, често в съчетание с поеми и визуален дизайн от художници и литератори. Така ще изглежда картината:

Final Product Chinese Traditional Bird and Flower painting VectorFinal Product Chinese Traditional Bird and Flower painting VectorFinal Product Chinese Traditional Bird and Flower painting Vector

Това е векторна версия на работа с четка като тази:

Peonies by Shen ZhihuaPeonies by Shen ZhihuaPeonies by Shen Zhihua
Ресурс: Шен Дзихуа

Традиционната картина се рисува върху коприна или пергамент с четка натопена в мастило или пигменти. Ние ще използваме векторна софтуерна програма (Adobe Illustrator CC 2015), за да изследваме пресъздаването на този стил във векторен формат. Невероятно е как една проста команда - "Перо" (Feather) - може толкова добре да симулира китайското изкуство с четка или туш.

1. Как да подготвите работното поле

Отворете програмата Adobe Illustrator и изберете File > New. В диалоговия прозорец New Document, задайте следните стойности: ширина 240 мм, височина 280 мм, резолюция 300 (за да е по-лесно при принтиране) и цветови режим - CMYK.  След като сте задали стойностите както са показани по-долу, натиснете ОК, за да създадете нов документ.

2. Как да нарисувате цветята

Стъпка 1

Ще използваме повтаряща се техника за създаването на всеки божур поотделно. С инструмента Pen ще нарисувате формата на листенцата на цветето, след това ще приложите цвета с инструмента Mesh и накрая ще аранжирате листенцата, така че да оформите цветето.  Нека първо да потренираме със създаването на едно от по-лесните листенца на цветето. С интрумента Pen, нарисувайте очертанията на листенцето.

How to Draw Chinese Vectors First Petal OutlineHow to Draw Chinese Vectors First Petal OutlineHow to Draw Chinese Vectors First Petal Outline

Стъпка 2

С инструмента Mesh, постепенно добавете цвят към листенцето, следвайки стъпките и изполвайки цветовата гама показана по-долу:

How to Draw Traditional Chinese Art Petal ShadingHow to Draw Traditional Chinese Art Petal ShadingHow to Draw Traditional Chinese Art Petal Shading
How to Draw Traditional Chinese Art Petal Color PaletteHow to Draw Traditional Chinese Art Petal Color PaletteHow to Draw Traditional Chinese Art Petal Color Palette

Техники с инструмента Mesh: с използването на инструмента Mesh лесно се постига комплексност на избражението. Понякога, когато сливането на цветовете изглежда много сложно, това е само защото допълнителните опорни точки са били автоматично добавени от самата програма, когато е била създадена мрежата (mesh).  От личен опит знам, че най-добрият метод за създаването на мрежа е да се започне с една хоризонтална вертикална решетка линия. По този начин по-ясно виждаме как да продължим напред.

Добавяне на цвят към мрежата: смесването на цветовете в мрежата се контролира от разстоянието между всяка опорна точка. Ако искате цветът да прелива по-постепенно, трябва да раздаличите точките една от друга. Ако ги приближите, преливането на цветовете ще стане по-рязко.

How to Draw Traditional Chinese Art Using Gradient MeshHow to Draw Traditional Chinese Art Using Gradient MeshHow to Draw Traditional Chinese Art Using Gradient Mesh

Когато се сблъскат с някоя по-сложна форма, много хора се чудят дали е добра идея да използват една мрежа да целия обект. Това наистина не е добро решение. Открих, че най-добрият начин да продължите в този случай е да раздробите обекта на няколко мрежи - по този начин решетките ще са по-лесни за контролиране.

Стъпка 3

Разделили сме цветето на три слоя, позволявайки на предните и задните листенца да се съчетаят добре. Първият слой е най-външната група от листенца; вторият слой е средната част на цветето, както и пъпката и тичинките; третият слой включва задните листенца, които обкръжават цветето.

How to Draw Traditional Chinese Art First Flower LayersHow to Draw Traditional Chinese Art First Flower LayersHow to Draw Traditional Chinese Art First Flower Layers
Трите нива

В следващата стъпка ще нарисуваме тичинките (жълтата част в средата на цветето), но засега ще започнем с първия слой. Като използвате инструмента Pen, нарисувайте всяко едно от петте листенца, като се ръководите по илюстрацията по-долу.  Като използвате инструмента Pen, нарисувайте всяко едно от петте листенца, като се ръководите по илюстрацията по-долу. След това ги оцветете с инструмента Mesh и ги подредете както е показано отляво. Когато сте готови, селектирайте всичките листенца и ги групирайте (Control-G).

How to Draw Traditional Chinese Flowers in Illustrator Petal LayersHow to Draw Traditional Chinese Flowers in Illustrator Petal LayersHow to Draw Traditional Chinese Flowers in Illustrator Petal Layers
Ниво 1

Стъпка 4

Вторият слой включва десет листенца. С инструмента Pen, нарисувайте всяка форма на листенцата поотделно. След това оцветете всяко листенце с инструмента Mesh и ги подредете както е показано по-долу. Селектирайте всички листенца в слоя, групирайте ги (Control-G) и изберете Arrange > Send to Back (Shift-Control-[), за да ги преместите зад първия слой.

How to Draw Traditional Chinese Flowers in Illustrator Petal Layers 2How to Draw Traditional Chinese Flowers in Illustrator Petal Layers 2How to Draw Traditional Chinese Flowers in Illustrator Petal Layers 2
Ниво 2

Стъпка 5

Последният трети слой има пет листенца, най-лесните от които вече нарисувахте, по време на вашата тренировка.  Повторете процеса описан по-горе за третия слой: използвайте инструмента Pen, за да нарисувате всяко едно от листенцата. След това ги оцветете като използвате инструмента Mesh и ги подредете като е показано по-долу.  Групирайте и този слой, и натиснете Arrange > Send to Back (Shift-Control-[), за да го преместите зад първия слой.

How to Draw Traditional Chinese Flowers in Illustrator Petal Layers 3How to Draw Traditional Chinese Flowers in Illustrator Petal Layers 3How to Draw Traditional Chinese Flowers in Illustrator Petal Layers 3
Ниво 3

Стъпка 6

А сега да нарисуваме тичинките. Централната част на цветето е зададена като заден фон, а тичинките са поставени като преден фон. Синята форма в средата на цветето е нарисувана с инструмента Pen и след това оцветена с инструмента Mesh, както направихме с листенцата. Жълтите тичинки са нарисувани с четка, която сами трябва да създадете.

Като сравните очертанията на двете цветя показани отдолу ще забележите, че тичинките всъщност представляват пътека от дебели и тънки линии на инструмента Pen, докато синята форма в средата на цветето представлява запълнена мрежа.

How to Draw Traditional Chinese Art in Adobe Illustrator Flower StamenHow to Draw Traditional Chinese Art in Adobe Illustrator Flower StamenHow to Draw Traditional Chinese Art in Adobe Illustrator Flower Stamen
How to Draw Traditional Chinese Art in Adobe Illustrator Flower StamenHow to Draw Traditional Chinese Art in Adobe Illustrator Flower StamenHow to Draw Traditional Chinese Art in Adobe Illustrator Flower Stamen

Стъпка 7

Използвайте инструмента Pen, за да нарисувате затворена пътека във формата на отделна тичинка. Отворете панела с цветовете и променете цвета на жълт (C=0, M=0, Y=100, K=0). 

How to Draw Traditional Chinese Paintings in Vector Format Stamen Color SelectionHow to Draw Traditional Chinese Paintings in Vector Format Stamen Color SelectionHow to Draw Traditional Chinese Paintings in Vector Format Stamen Color Selection

Стъпка 8

Уверете се, че сте селектирали тичинката.  Отворете панела с четките (F5) и натиснете върху иконата New Brushes.  Изберете Art Brush и потвърдете.

How to Draw Traditional Chinese Paintings in Vector Format New BrushHow to Draw Traditional Chinese Paintings in Vector Format New BrushHow to Draw Traditional Chinese Paintings in Vector Format New Brush
Иконата за нова четка (New Brush) се намира долу в дясно.
How to Draw Traditional Chinese Paintings in Vector Format New Art BrushHow to Draw Traditional Chinese Paintings in Vector Format New Art BrushHow to Draw Traditional Chinese Paintings in Vector Format New Art Brush
Изберете "art brush"

Стъпка 9

Преименувайте четката на "Flower Stamen Brush" и оставете всички останали опции по подразбиране. След като свършите, ще видите създадената от вас четка в панела с четките (Brushes panel). 

How to Draw Chinese Flowers in Adobe Illustrator Stamen Brush SettingsHow to Draw Chinese Flowers in Adobe Illustrator Stamen Brush SettingsHow to Draw Chinese Flowers in Adobe Illustrator Stamen Brush Settings
Преименувайте четката. Всички останали стойности ги оставете по подразбиране.

Стъпка 10

За да предадете дълбочина на тичинката е нужно да създадем различни щрихи за нишките. Повторете същия процес, които използвахме в стъпка 5, създайте още три четки за тичинките с лека промяна във формата и цветовете.

Цветове:

 • Първата четка: големина на четката 26 за всяка тичинка, цвят: C=0, M=0, Y=100, K=0 (сигурно си спомняте, че вече създадохте с тези цветове)
 • Втората четка: C=31, M=58, Y=95, K=0
 • Третата четка: C=12, M=11, Y=78, K=0
 • Четвъртата четка: C=5, M=1, Y=52, K=0
How to draw traditional Chinese flower arrangements Stamen Brush ColorsHow to draw traditional Chinese flower arrangements Stamen Brush ColorsHow to draw traditional Chinese flower arrangements Stamen Brush Colors

Стъпка 11

Използвайте инструмента Pen, за да създадете серия от около 40 леко извити линии, като приложите четките, които създадохте в предната стъпка.

По колко щрихи от различните видове чекти използвах аз:

 • С първата четка: 26 щрихи за тичинките
 • С втората четка: 6 щрихи за тичинките
 • С третата четка: 6 щрихи за тичинките
 • С четвъртата четка: 3 щрихи за тичинките
How to Draw a Traditional Chinese Flower Arrangement Stamen GroupHow to Draw a Traditional Chinese Flower Arrangement Stamen GroupHow to Draw a Traditional Chinese Flower Arrangement Stamen Group

Стъпка 12

Накрая, с инструемента Pen от панела Tools нарисувайте формите, които са между тичинките и с инструмента Mesh ги оцветете. И така завършихме с тази част от изображението.

How to Draw Vector Chinese Flowers Stamen BackgroundHow to Draw Vector Chinese Flowers Stamen BackgroundHow to Draw Vector Chinese Flowers Stamen Background
How to Draw Vector Chinese Flowers Stamen PaletteHow to Draw Vector Chinese Flowers Stamen PaletteHow to Draw Vector Chinese Flowers Stamen Palette

3. Как да нарисуваме останалите цветя

Ще използваме предния метод, за да нарисуваме останалите божури: скицирайте листенцата с инструмента Pen, оцветете ги като използвате инструмента Mesh и след това ги аранжирайте в слоеве, които да обгръщат центъра на цветето.

Стъпка 1

Този по-тъмен божур също е създаден в три слоя, които се подреждат отпред назад. Ето как изглеждат слоевете:

How to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony OverviewHow to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony OverviewHow to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony Overview

Първият слой съдържа долната групичка от листенца, заедно с главаната група, която съдържа в себе си 13 листенца. С инструмента Pen нарисувайте основната форма на всяко листенце. С инструмента Mesh ги оцветете в по-тъмна гама на розовото.

How to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony Petal BreakdownHow to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony Petal BreakdownHow to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony Petal Breakdown
How to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony PaletteHow to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony PaletteHow to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony Palette
По-тъмна гама на розовата палитра

Стъпка 2

Вторият и третият слой съдържат по пет листенца. С инструмента Pen нарисувайте основната форма на всяко листенце. С инструмента Mesh ги оцветете, след това ги подредете както е показано отдолу и ги групирайте.

How to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony Petal Breakdown 2How to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony Petal Breakdown 2How to Draw Vector Chinese Flowers Red Peony Petal Breakdown 2

Стъпка 3

След това ще нарисуваме главното цвете в картината, което се състои от два съединени божура. Тъй като това е основното цвете в картината, то трябва да изглежда по-пищно и да има по-голяма дълбочина. Ето как изглежда слоят:

How to Draw Vector Chinese Flowers Peony Group OverviewHow to Draw Vector Chinese Flowers Peony Group OverviewHow to Draw Vector Chinese Flowers Peony Group Overview
Палитрата е същата, която използвахме за предишния розов (по-светъл) божур.

Стъпка 4

И най-накрая след като подредите цветята върху работното поле, преминаваме към изрисуването на листата.

How to Make Traditional Chinese Paintings in Adobe Illustrator All FlowersHow to Make Traditional Chinese Paintings in Adobe Illustrator All FlowersHow to Make Traditional Chinese Paintings in Adobe Illustrator All Flowers

4. Как да нарисувате листата

Стъпка 1

Използвайте инструмента Pen, за да създадете формата на листата. Запълнете централните щрихи счерно, а външната част на листото в сив градинет. Обърнете внимание, че средната жила в листото е със стойност на Opacity 80%

How to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Leaf OutlineHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Leaf OutlineHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Leaf Outline
How to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Leaf Outline PaletteHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Leaf Outline PaletteHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Leaf Outline Palette
Средната жила на листото е с Opacity 80%. 

Стъпка 2

Селектирайте всички пътеки на листото и отидете на Effect > Stylize > Feather, задайте радиус на Feather от 0,3мм (0,1 инч)

How to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Outline FeatherHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Outline FeatherHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Outline Feather

Стъпка 3

С инструмента Pen, изрисувайте задната част на листото и след това с Mesh прибавете цвят. Слоя със цвета трябва да поставите под този с контурите.

How to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Leaf Color OverviewHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Leaf Color OverviewHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Leaf Color Overview

Стъпка 4

Задайте Color Mode на очертанията да е в Multiply, a Opacity да е на 90%, и така приключвате с листото. Тази техника предава ефекта на традиционната китайска четка.

How to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Transparency Panel Leaf OutlineHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Transparency Panel Leaf OutlineHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Transparency Panel Leaf Outline
Панел за прозрачността: Blend Mode = Multiply; Opacity = 90%

Стъпка 5

Като използвате същия метод, нарисувайте още листа в различни форми и размери. Тъй като в природата листата израстват по различно време и защото листата представляват важна част от общата картнина, е нужно да създадем няколко вида листа, за да предадем на изображението дълбочина; около четери-пет вида са напълно достатъчни. Ето няколкото вида листа, които създадох.

How to Make Traditional Chinese Paintings in Adobe Illustrator Leaf TypesHow to Make Traditional Chinese Paintings in Adobe Illustrator Leaf TypesHow to Make Traditional Chinese Paintings in Adobe Illustrator Leaf Types
How to Make Traditional Chinese Paintings in Adobe Illustrator Leaf PaletteHow to Make Traditional Chinese Paintings in Adobe Illustrator Leaf PaletteHow to Make Traditional Chinese Paintings in Adobe Illustrator Leaf Palette
Цветовата палитра, която използвах.

Стъпка 6

Аранжирайте завършените листа върху работното поле.

How to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Flowers and Leaves CompleteHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Flowers and Leaves CompleteHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Flowers and Leaves Complete

5. Как да нарисвате голямото синьо стебло

Стъпка 1

Синята вейка съдържа седем различни листа, събрани в един куп. Нека започнем с първата. С инструмента Pen, нарисувайте очертанията на листото и го запълнете в синьо (C=94, M=87, Y=98, K=61). 

How to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Blue Leaf OutlineHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Blue Leaf OutlineHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Blue Leaf Outline

Стъпка 2

Като използвате инструмента Mesh, натиснете върху очертанията на листото и добавете няколко опорни точки. Нагласете цветовете на опорните точки.

How to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Blue Leaf ProcessHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Blue Leaf ProcessHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Blue Leaf Process
How to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Blue Leaf PaletteHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Blue Leaf PaletteHow to Make Chinese Flowers in Adobe Illustrator Blue Leaf Palette

Стъпка 3

Като използвате инструмента Pen, нарисувайте останалите листа във форми, както е показано по-долу.

Стъпка 4

С Mesh оцветете листата, както е показано.

Стъпка 5

Аранжирайте листата по стеблото, селектирайте ги и ги групирайте (Control-G)

6. Как да нарисувате клонките

Стъпка 1

В това изображение има три вида клонки: основни клони, тънки клони, и по-дебели клони. Ще започнем с основните клони, които, както с листата, които нарисувахме в четвърта част от урока, се състоят от очертаващи линии и запълване на цвят с инструмента Mesh.

С инструмента Pen, нарисувайте очертанията на дебел клон. Помнете, че симулираме калиграфски щрихи с четка, така че щрихите трябва да са малко назъбени.

How to Draw Chinese Art Branch OutlineHow to Draw Chinese Art Branch OutlineHow to Draw Chinese Art Branch Outline

Стъпка 2

С инструмента Pen, нарисувайте и формата между щрихите и я запълнете в кафяво.

How to Draw Chinese Art Branch Background ColorHow to Draw Chinese Art Branch Background ColorHow to Draw Chinese Art Branch Background Color

Стъпка 3

С интрумента Mesh добавете цвят към клона. За да прибавите цвят с интрумента mesh, не е нужно да се стараете прекалено много върху формата на решетката. Добре е ако някоя от опорните точки е малко на разстояние - по този начин цветовете ще се смесят по-натурално и ще се доближи повече до традиционното китайско рисуване.

How to Draw Chinese Art Branch ShadingHow to Draw Chinese Art Branch ShadingHow to Draw Chinese Art Branch Shading
How to Draw Chinese Art Branch PaletteHow to Draw Chinese Art Branch PaletteHow to Draw Chinese Art Branch Palette
Цветова палитра за по-дебелите клони.

Стъпка 4

Поставете цвета под очертанията и групирайте (Control-G)

Стъпка 5

Има пет основни клони в изображението. Продължете с останалата част от основните клони, акто следвате процеса описан по-горе. Клоните, които се намират по-назад трябва да са в по-светъл цвят и по-бледи. А тези, които се намират на по-преден план, трябва да са по-тъмни и с по-засилени цветове.

Палитра за задните основни клони.

Стъпка 6

А сега ще се захванем с по-тънките клонки в горната лява част на картината. С инструмента Pen, нарисувайте очертанията на клонката, запълнете я в сиво и задайте Opacity да е 80%.

How to Draw Chinese Art Thin Branch OutlineHow to Draw Chinese Art Thin Branch OutlineHow to Draw Chinese Art Thin Branch Outline

Стъпка 7

Отново с интрумента Pen нарисувайте и формата за запълване, след това я оцветете в по-светло сиво отколкото самите очертания на клонката.

How to Draw Chinese Art Thin Branch BackgroundHow to Draw Chinese Art Thin Branch BackgroundHow to Draw Chinese Art Thin Branch Background

Стъпка 8

С интрумента Pen нарисувайте очертанията на втората тънка клонка и след това създайте формата между очертанията и я запълнете в сиво.

Стъпка 9

С интрумента Mesh нюансирайте двете тънки клонки, за да предадете ефект на акварел. Ще използвате същите цветове, които използвахте за задните дебели клони.

How to Draw Chinese Art Thin Branch ShadingHow to Draw Chinese Art Thin Branch ShadingHow to Draw Chinese Art Thin Branch Shading
Нюансиране на цветовете в решетката за тънките клонки.

Стъпка 10

В моето изображение има общо 11 цветни пъпки, но разбира се вие можете да добавите колкото искате. С инструмента Pen нарисувайте формите на цветните пъпки.

How to Draw Traditional Chinese Peony ArrangementsHow to Draw Traditional Chinese Peony ArrangementsHow to Draw Traditional Chinese Peony Arrangements

Стъпка 11

А с Mesh нюансирайте всяка една от тях. За тези цветни пъпки не е нужно да добавяте прекалено много опорни точки в решетката; една на всяка пъпка е напълно достатъчно. Използвайте светлочервен цвят, който да се прелива в по-тъмно червено.

How to Draw Traditional Chinese FlowersHow to Draw Traditional Chinese FlowersHow to Draw Traditional Chinese Flowers
How to Draw Chinese Art Thin Branch PaletteHow to Draw Chinese Art Thin Branch PaletteHow to Draw Chinese Art Thin Branch Palette

Стъпка 12

Подредете цветните пъпки по продължението на тънките клонки.

How to Draw a Chinese Flower Arrangement Bud Mesh How to Draw a Chinese Flower Arrangement Bud Mesh How to Draw a Chinese Flower Arrangement Bud Mesh

Стъпка 13

Подредете дебелите и тънките клонки върху работното поле.

How to Draw Chinese Art Flowers Leaves BranchesHow to Draw Chinese Art Flowers Leaves BranchesHow to Draw Chinese Art Flowers Leaves Branches

Стъпка 14

Структурата е все още малко рехава, така че ще трябва да добавим още малко клонки, за да я запълним. Ще създадем десет от тези малки клонки, за да запълним пространството между листата. Нека започнем с първата клонка: изберете инструмента Pen и нарисувайте формата на клонката.

How to Draw Chinese Art Fill Branches ExpandedHow to Draw Chinese Art Fill Branches ExpandedHow to Draw Chinese Art Fill Branches Expanded

Стъпка 15

Отидете на Effect > Stylize > Feather и задайте радиус на Feather да е 0,3мм (0,1 инч). 

How to Draw Chinese Flower Paintings Fill Branches FeatherHow to Draw Chinese Flower Paintings Fill Branches FeatherHow to Draw Chinese Flower Paintings Fill Branches Feather
Effect > Stylize > Feather > задаване на радиус на Feather на 0,3мм (0,1 инч). 

Стъпка 16

В панела Transparency променете режима на Blending Mode да е в Multiply

How to Draw Chinese Flower Paintings Transparency PaletteHow to Draw Chinese Flower Paintings Transparency PaletteHow to Draw Chinese Flower Paintings Transparency Palette
Панел на прозрачността: задайте Blend Mode в режим Multiply. 

Стъпка 17

Повторете горните стъпки, и с клонките запълнете празните пространства между листата. 

Основната част на рисунката е готова! Ще завършим като добавим още няколко финални елемента за констраст: пеперуда и камък.

How to Draw Chinese Flower Paintings Branches Leaves FlowersHow to Draw Chinese Flower Paintings Branches Leaves FlowersHow to Draw Chinese Flower Paintings Branches Leaves Flowers

7. Как да нарисувате пеперудата

Стъпка 1

Тъй като пеперудата играе ролята на контраст към основното изображение на цветето, не е нужно да я правим прекалено осножнена.

С инструмента Pen нарисувайте очертанията на пепеурдата и я запълнете в черно.

Стъпка 2

Селектирайте я и отидете на Effect > Stylize > Feather. Задайте стойност на Feather radius да е 0,3 мм (0,1 инч).  След това в панела Transparency, поставете Blending Mode в Multiply

How to Draw Chinese Flower Paintings Butterfly OutlineHow to Draw Chinese Flower Paintings Butterfly OutlineHow to Draw Chinese Flower Paintings Butterfly Outline

Стъпка 3

С инструмента Pen нарисувайте и формата на тялото на пеперудата.

How to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly BodyHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly BodyHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Body

Стъпка 4

С Mesh оцветете тялото. Използвам пръски в ярки цветове, които избледняват в сиво за преливащ ефект. 

How to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Body ColorHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Body ColorHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Body Color

Стъпка 5

Поставете слоя с тялото на пеперудата върху този с крилете, но да се намира под този с пипалата.

How to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Body WingsHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Body WingsHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Body Wings

Стъпка 6

С интрумента Pen направете и запълващата форма на крилата.

How to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Wings BackgroundHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Wings BackgroundHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Wings Background

Стъпка 7

С инструмента Mesh оцветете формата и я поставете под очертанията на крилата.

How to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Mesh ToolHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Mesh ToolHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Mesh Tool
How to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly PaletteHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly PaletteHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Butterfly Palette

8. Как да нарисувате камъка

Стъпка 1

А сега и нашия последен елемент: камък В картините с цветя и птици, често ще срещате този вид алпинеум за съдаване на констраст, така че се предаде завършеност на картината. Когато рисувате камък, очертанията се правят с зададените четки в Illustrator, за да се симулира ефекта на калиграфска четка и туш. За цвета ще използваме нашия стар приятел инструмента Mesh. 

Хайде да се захванем заедно с този последен елемент.

Аз използвам три различни метода за създаването на различните щрихи за очертанията на камъка. За селектираните щрихи отдолу, използвах инструмента Pen, за да нарисувам пътека и приложих четка към траекторията.

С интрумента Pen нарисувайте три отделни криви.

Стъпка 2

Отворете панела с четките (F5) и изберете Vector Packs > Grunge Brush Vector Pack > Grunge Brush Vector Pack 06, и нанесете тази четка по кривите. 

Стъпка 3

За горните и долни щрихи, ще използваме инструмента Pen, за да изрисуваме формата на кривата и инструмента Mesh, за да добавим цвят. С интрумента Pen нарисувайте формите както е показано отдолу.

Стъпка 4

Като използвате инструмента Mesh приложете тъмен цвят по горните и долните щрихи.

Стъпка 5

А сега за средните щрихи. С интрумента Pen нарисувайте формата на кривата, оцветете я и след това приложете ефекта Feather (Effect > Stylize > Feather Radius 0.3 mm/ 0.1 in)

Стъпка 6

С Pen нарисувайте сивите форми и след това ги поставете зад щрихите.

Стъпка 7

С интрумента Mesh приложете цвят за формите, като използвате нюанси на зеленото и сивото.

Страхотна работа!

И последно, аранжирайте камъка и пеперудата в картината и сте готови!

Техниките, които използвахме в този урок - по-конкретно съчетаването на неравномерни следи от четка, пресъздадени с помощта на ефекта Feather и слоеве, оцветени с мрежа - могат да се приложат при създаването на векторни изображения в стила на традиционното Източноазиатско изкуство.

Искате ли да научите повече за традиционната китайска живопис на птици и цветя? Можете да погледнете следните линкове и да се запознаете с някои от големите майстори на китайската живопис:

 • Ву Чангшуо (1844-1927): художник на птици и цветя
 • Сюй Вей (1521-1593): китайският Ван Гог в изобразяването на цветя и птици, както и един от ранните защитници на правата на жената.
 • Император Сун Хуйцзун (1082-1135): слаб стратег, но невероятен художник

Нека отново погледнем вече завършената напълно рисунка:

How to Draw Chinese Ink Paintings in Vector CompletedHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector CompletedHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Completed
How to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Completed all meshesHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Completed all meshesHow to Draw Chinese Ink Paintings in Vector Completed all meshes
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads