1. Design & Illustration
  2. Photo Effects

Как да създадете ефект на графити в Adobe Photoshop

by
Read Time:7 minsLanguages:

Bulgarian (Български) translation by Steliana Kozareva (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Научете се как да създадете графити от вашите снимки чрез Adobe Photoshop, използвайки филтри и други корекции. 

Графити ефектът е част от Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action от портфолиото ми в Envato Market. 

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Графити ефект с Pop Up Photoshop Action

Необходими материали за урока

Следните материали са използвани в този урок:

1. Как да създадете фона с тухлената стена

Създайте нов документ, 850 x 630 px. Можете, разбира се, да използвате и друг размер за вашия PSD файл, но трябва да коригирате пропорционално всички размери, използвани в този урок.

Добавете тухлената стена на нов слой. Оразмерете изображението, ако е необходимо, в зависимост от големината на документа ви.

Brick Wall TextureBrick Wall TextureBrick Wall Texture

2. Как да добавите графити

Стъпка 1

На нов слой добавете изображението на графити стената. Оразмерете изображението, ако е необходимо, в зависимост от големината на документа ви.

Graffiti Wall TextureGraffiti Wall TextureGraffiti Wall Texture

Стъпка 2

Кликнете върху втората икона отдолу на панела със слоевете, за да добавите маска към слоя с графити стената.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Задайте предния цвят на #000000 и изберете инструмента четка. Използвайте гръндж четката, за да боядисате вътре в маската и да скриете някои от графити ефектите, за да откриете тухлената стена.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

3. Как да създадете ефекта на графити с портрета

Стъпка 1

Добавете портрета на човека на нов слой. Използвайте инструмента магическа пръчка (Magic Wand Tool), за да селектирате фона зад изображението. Задайте чувствителността (Tolerance) на 10 и активирайте Contiguous. Задръжте Shift натиснат, за да правите повече от една селекции. Натиснете Delete, за да изтриете маркирания фон.

Remove Background in PhotoshopRemove Background in PhotoshopRemove Background in Photoshop

Натиснете Control+D, за да откажете селекцията.

Стъпка 2

Натиснете Control+J, за да дублирате слоя с портрета два пъти и кръстете новите слоете Портрет 1 и Портрет 2. Скрийте новосъздадените слоеве. Чрез кликане на иконката с окото отстрани до който и да е от слоевете в панела, ще ги скрие/покаже съответния слой.

Duplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in Photoshop

Стъпка 3

Върнете се на слоя с потрета и добавете щрих (Stroke) от 4 px, с позиция (Position) в центъра и цвят #000000.

Add Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer Style

Стъпка 4

Отидете на Filter > Artistic > Cutout и изберете броя на слоевете (Number of Levels) 8Edge Simplicity 0 и Edge Fidelity 3.

Filter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop Filter

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

Стъпка 5

Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Posterize и задайте Levels на 5. Натиснете на третия бутон от ляво на дясно, за да добавите тази настройка като маска (Clipping Mask) за долния слой.

Posterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in Photoshop

Стъпка 6

Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast и задайте осветеността (Brightness) на 117, а контраста (Contrast) на -50. Натиснете на третия бутон от ляво на дясно, за да добавите тази настройка като маска (Clipping Mask) за долния слой.

Brightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in Photoshop

Стъпка 7

Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation и задайте Hue на 129 и Saturation на 100. Натиснете на третия бутон от ляво на дясно, за да добавите тази настройка като маска (Clipping Mask) за долния слой.

Hue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in Photoshop

Изберете инструмента четка (Brush Tool) и изберете гръндж четката, за да рисувате вътре в маската на Hue/Saturation, използвайки цвят #000000, да покажете оригиналния цвят отдолу.

Paint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer Mask

Стъпка 8

Създайте Нов слой. Копирайте и поставете изображението с графити стената. Кликнете с десния бутон на слоя и създайте маска (Create Clipping Mask).

Create Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in Photoshop

Променете режима на преливане (Blend Mode) на слоя с графити ефектите на Lighter Color.

Blend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in Photoshop

Изберете втората икона в долната част на панела със слоевете, за да добавите маска на слоя с графити ефектите. Вземете инструмента четка и използвайте гръндж четката, за да рисувате вътре в маската с цвят #000000 да скриете някои детайли.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

Стъпка 9

Изберете иконата с окото до слоя Портрет 1, за да се покаже. Настройте предния цвят на #000000, а фоновия на #ffffff.

Show Layer in PhotoshopShow Layer in PhotoshopShow Layer in Photoshop

Стъпка 10

Отидете на Filter > Sketch > Photocopy и задайте детайла (Detail) на 3 а тъмнината (Darkness) на 50.

Photocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in Photoshop

Стъпка 11

Отидете на Filter > Artistic > Cutout задайте Number of Levels на 3, Edge Simplicity на 3 и Edge Fidelity на 3.

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

Стъпка 12

Отидете на Image > Adjustments > Levels и нагласете нивата на тъмно и светло (Input Levels).

Levels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in Photoshop

Стъпка 13

Задайте режима на преливане (Blend Mode) на Портрет 1 на Multiply.

Multiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in Photoshop

Ако желаете, можете да повторите същия процес, но с различни настройки на Портрет 2, но тази стъпка е избирателна.

4. Как да създадете тухления ефект

Стъпка 1

Натиснете Shift+Control+N, за да създадете нов слой над всички останали.

Натиснете Shift+Control+Alt+E, за да слеете всички видими слоеве. Кръстете този слой Тухлен ефект.

Merge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in Photoshop

Стъпка 2

Добавете маска на слоя Тухлен ефект.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Стъпка 3

Отидете на Image > Trim и отрежете платното до прозрачните пиксели.

Trim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in Photoshop

Стъпка 4

Отидете на слоя с тухлената стена и направете селекция, използвайки правоъгълния инструмент за маркиране (Rectangular Marquee Tool). Натиснете Control+C, за да направите копие на селекцията.

Copy Selection in PhotoshopCopy Selection in PhotoshopCopy Selection in Photoshop

Стъпка 5

Върнете се на слоя Тухлен ефект и на прозореца с Каналите (Channels) кликнете върхо иконката с око до маската на слоя да я направите видима. Натиснете Control+V за да поставите селекцията на тази маска.

Work with Channels in PhotoshopWork with Channels in PhotoshopWork with Channels in Photoshop

Стъпка 6

Върнете се на прозореца със слоевете и натиснете Control+D да деселектирате. Също така кликнете върху иконката на слоя с Тухления ефект.

Use Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in Photoshop

Стъпка 7

Отворете прозореца Layer Style на слоя с Тухления ефект и добавете Bevel and Emboss.

Bevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in Photoshop

Поздравления! Вие сте готови!

В този урок научихте как да създадете графити ефект на Photoshop от начало, използвайки четки и текстури. Надявам се да сте се наслаждавали.

За по-бързи резултати, свалете Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action от портфолиото ми в Envato Market.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Графити ефект с Pop Up Photoshop Action

Погледнете финалния резултат отдолу!

Graffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop Tutorial

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads